Trileptal

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Trileptal 600 mg tabletki powlekane
 • Dawkowanie:
 • 600 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki powlekane
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Trileptal 600 mg tabletki powlekane
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 50 tabl., 5909990825714, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 08257
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Trileptal, 150 mg, tabletki powlekane

Trileptal, 300 mg, tabletki powlekane

Trileptal, 600 mg, tabletki powlekane

Oxcarbazepinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Trileptal i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Trileptal

Jak stosować lek Trileptal

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Trileptal

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Trileptal i w jakim celu się go stosuje

Co to jest lek Trileptal

Substancją czynną leku Trileptal jest okskarbazepina.

Trileptal należy do grupy leków zwanych przeciwdrgawkowymi lub przeciwpadaczkowymi.

Kiedy jest stosowany lek Trileptal

Leki takie jak Trileptal są stosowane standardowo w leczeniu padaczki.

Padaczka jest zaburzeniem czynności mózgu, które powoduje, że u pacjentów występują powtarzające

się napady drgawkowe. Są one spowodowane przejściowymi zakłóceniami czynności elektrycznej

mózgu. U osób zdrowych, komórki mózgowe koordynują ruchy ciała za pomocą uporządkowanych

sygnałów wysyłanych przez komórki nerwowe do mięśni. W padaczce komórki mózgu wysyłają zbyt

wiele sygnałów w nieuporządkowany sposób. W efekcie pojawiają się nieskoordynowane ruchy mięśni

nazywane napadami padaczkowymi.

Lek Trileptal jest stosowany w leczeniu napadów padaczkowych częściowych z wtórnie uogólnionymi

napadami toniczno-klonicznymi lub bez wtórnie uogólnionych napadów toniczno-klonicznych.

W napadach padaczkowych częściowych uczestniczy ograniczony obszar mózgu, mogą się one jednak

rozprzestrzeniać na cały mózg, wywołując napady toniczno-kloniczne. Istnieją dwa rodzaje napadów

padaczkowych częściowych: napady proste i złożone. W przypadku prostych napadów częściowych

pacjent nie traci świadomości. Natomiast w przypadku złożonych napadów częściowych dochodzi do

utraty świadomości.

Działanie leku Trileptal polega na hamowaniu „nadpobudliwych” komórek nerwowych mózgu, co znosi

lub zmniejsza częstość napadów padaczkowych.

Lek Trileptal może być stosowany jako jedyny lek lub w skojarzeniu z innymi lekami

przeciwpadaczkowymi.

Zazwyczaj lekarz próbuje znaleźć jeden lek, który działa najlepiej na pacjenta dorosłego czy dziecko.

Jednak u pacjentów z cięższą postacią padaczki, może być konieczne podawanie dwóch lub więcej leków

zapobiegających napadom.

Lek Trileptal może być stosowany u pacjentów dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych.

Jeśli pacjent ma pytania dotyczące sposobu działania leku Trileptal oraz powodów przepisania tego leku,

należy skonsultować się z lekarzem.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Trileptal

Lek Trileptal należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza, nawet jeśli różnią się one

od informacji podanych w ulotce.

Monitorowanie podczas leczenia lekiem Trileptal

Przed i podczas leczenia lekiem Trileptal, lekarz może przeprowadzić badania krwi w celu ustalenia

właściwej dawki leku dla pacjenta. Lekarz poinformuje, kiedy należy wykonać takie badania.

Kiedy nie stosować leku Trileptal

jeśli pacjent ma uczulenie na okskarbazepinę, eslikarbazepinę lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Jeśli dotyczy to pacjenta, należy poinformować lekarza przed zastosowaniem leku Trileptal. Jeśli pacjent

uważa, że może być uczulony, należy poprosić lekarza o radę.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Trileptal należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

jeśli w przeszłości wystąpiła

reakcja nadwrażliwości

(wysypka lub inne objawy uczulenia) na

karbamazepinę lub jakiekolwiek inne leki. Jeśli pacjent jest uczulony na karbamazepinę, istnieje

prawdopodobieństwo 1 do 4 (25%), że może być uczulony także na okskarbazepinę (Trileptal);

jeśli u pacjenta występuje

choroba nerek

jeśli u pacjenta występuje ciężka

choroba wątroby

jeśli pacjent

przyjmuje leki moczopędne

(stosowane w celu usunięcia soli i wody z organizmu

przez zwiększenie ilości wytwarzanego moczu);

jeśli u pacjenta występuje

choroba serca,

objawiająca się trudnościami w oddychaniu i (lub)

obrzękami stóp lub nóg z powodu zatrzymania płynów;

jeśli u pacjenta występuje

małe stężenie sodu

we krwi (patrz punkt 4: Możliwe działania

niepożądane);

jeśli pacjentka

przyjmuje hormonalne środki antykoncepcyjne, (

takie jak

tabletki stosowane

w celu kontroli urodzeń), lek Trileptal może hamować działanie tych środków. Zaleca się stosowanie

innych lub dodatkowych (niehormonalnych) metod antykoncepcji podczas leczenia lekiem Trileptal,

co powinno zapobiec niechcianej ciąży. Jeśli wystąpią nieregularne krwawienia z dróg rodnych lub

plamienia, należy natychmiast poinformować o tym lekarza. W razie wątpliwości, należy

skontaktować się z lekarzem lub pracownikiem służby zdrowia.

U pacjentów pochodzenia chińskiego z populacji Han i u osób pochodzenia tajskiego istnieje ryzyko

ciężkich reakcji skórnych związane z leczeniem karbamazepiną lub substancją czynną o podobnej

budowie chemicznej, co można przewidzieć, wykonując badanie krwi. Lekarz powinien doradzić

pacjentowi, czy potrzebne jest przeprowadzenie takich badań przed rozpoczęciem przyjmowania

okskarbazepiny.

Należy natychmiast powiedzieć lekarzowi lub zgłosić się do najbliższego szpitala, jeśli po

rozpoczęciu leczenia lekiem Trileptal wystąpi którykolwiek z następujących objawów:

reakcja alergiczna

; objawy obejmują obrzęk warg, powiek, twarzy, gardła, ust lub nagłe problemy

z oddychaniem, gorączkę z obrzękiem węzłów chłonnych, wysypkę lub zmiany pęcherzowe na

skórze;

żółtaczka (zażółcenie skóry i białek oczu) –może być to objaw

zapalenia wątroby

zwiększenie częstości napadów; jest to szczególnie ważne u dzieci, ale może dotyczyć również

dorosłych;

zespół objawów: zmęczenie, krótki oddech w czasie wysiłku fizycznego, bladość, ból głowy,

dreszcze, zawroty głowy, częste infekcje przebiegające z gorączką, ból gardła, owrzodzenia w jamie

ustnej, łatwiej niż normalnie występujące krwawienia i zasiniaczenia, krwawienia z nosa, czerwone

lub fioletowe wylewy podskórne lub niewyjaśnione przebarwienia skóry – mogą być to objawy

zaburzeń krwi

u niewielkiej liczby pacjentów leczonych lekami przeciwpadaczkowymi, takimi jak Trileptal

występowały myśli o samookaleczeniu lub samobójstwie. W razie wystąpienia takich myśli, pacjent

powinien natychmiast zwrócić się do lekarza;

szybka lub niezwykle wolna akcja serca

Dzieci i młodzież

U dzieci lekarz może zalecić monitorowanie czynności tarczycy przed leczeniem i podczas leczenia.

Lek Trileptal a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Dotyczy to zwłaszcza:

hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkt: „Ostrzeżenia i środki ostrożności”);

innych leków przeciwpadaczkowych i aktywujących działnie enzymów, takich jak karbamazepina,

fenobarbital, fenytoina czy lamotrygina oraz ryfampicyna;

leków, które zmniejszają stężenie sodu we krwi, takich jak leki moczopędne (stosowane w celu

usunięcia soli i wody z organizmu przez zwiększenie ilości wytwarzanego moczu), desmopresyna

i niesteroidowe leki przeciwzapalne, takie jak indometacyna;

litu i inhibitorów monoaminooksydazy (leki stosowane w leczeniu zaburzeń nastroju i pewnych

typów depresji);

leków, które mają wpływ na układ odpornościowy, takich jak cyklosporyna i takrolimus.

Trileptal z jedzeniem i piciem

Lek Trileptal można przyjmować w czasie posiłków lub niezależnie od nich.

Alkohol może wzmagać uspokajające działanie leku Trileptal. Należy unikać spożywania alkoholu

podczas stosowania leku Trileptal. W razie wątpliwości należy zasięgnąć porady lekarza.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna

poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

W okresie ciąży ważne jest kontrolowanie napadów padaczkowych. Jednakże stosowanie leków

przeciwpadaczkowych w czasie ciąży, może spowodować zagrożenie dla nienarodzonego dziecka.

Lekarz prowadzący poinformuje o korzyściach i zagrożeniach wynikających ze stosowania leku i pomoże

pacjentce podjąć decyzję, czy należy kontynuować leczenie lekiem Trileptal.

Nie należy przerywać stosowania leku Trileptal w czasie ciąży bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

Karmienie piersią

Leku Trileptal nie należy stosować w czasie karmienia piersią.

Substancja czynna leku Trileptal przenika do mleka matki. Istnieje możliwość wystąpienia działań

niepożądanych u karmionych piersią niemowląt. Przed zastosowaniem każdego leku podczas karmienia

piersią należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Trileptal może powodować uczucie senności lub zawroty głowy, niewyraźne widzenie, podwójne

widzenie, brak koordynacji mięśni lub zmniejszony poziom świadomości, zwłaszcza podczas

rozpoczynania leczenia lub w okresie zwiększania dawki.

Bardzo ważne jest ustalenie z lekarzem, czy dany pacjent może prowadzić pojazdy i obsługiwać maszyny

w czasie stosowania leku.

3.

Jak stosować lek Trileptal

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty, nawet jeśli różnią się one

od informacji podanych w ulotce. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka

Dawka stosowana u pacjentów dorosłych

Zazwyczaj stosowana początkowa dawka

leku Trileptal u pacjentów dorosłych (w tym

pacjentów w podeszłym wieku) wynosi 600 mg okskarbazepiny na dobę.

Należy stosować jedną tabletkę 300 mg dwa razy na dobę lub dwie tabletki 150 mg dwa razy na

dobę.

Lekarz może zwiększać stopniowo dawkę, aż do uzyskania najlepszych efektów terapeutycznych.

Zwykle uzyskuje się je po podaniu dawek w zakresie od 600 mg do 2400 mg okskarbazepiny na

dobę.

Dawka jest taka sama, jeśli lek Trileptal jest stosowany z innym lekiem przeciwpadaczkowym.

U pacjentów z chorobą nerek (zaburzeniami czynności nerek) dawka początkowa jest o połowę

mniejsza od zwykłej dawki początkowej.

U pacjentów z ciężką chorobą wątroby lekarz ustali odpowiednią dawkę.

Dawka stosowana u dzieci

Trileptal może być stosowany u dzieci w wieku 6 lat i starszych.

Dawka u dzieci zależy od masy ciała.

Dawka początkowa to 8 do 10 miligramów na kilogram masy ciała na dobę, podana w dwóch

podzielonych dawkach. Na przykład, dziecko ważące 30 kg rozpoczynałoby leczenie jedną

tabletką 150 mg dwa razy na dobę.

Lekarz może zwiększać stopniowo dawkę, aż do uzyskania najlepszych wyników leczenia.

Najlepsze efekty terapeutyczne uzyskuje się po podaniu dawki wynoszącej 30 miligramów na

kilogram masy ciała na dobę. Maksymalna dawka dobowa dla dzieci to 46 miligramów na

kilogram masy ciała masy ciała na dobę.

Jak przyjmować lek Trileptal

Tabletki należy połknąć, popijając małą ilością wody.

Jeśli jest to konieczne, tabletki można podzielić wzdłuż linii podziału, dla ułatwienia przełykania.

Takie przełamywanie tabletki nie pozwala jednak na uzyskanie połowy dawki, ponieważ linia

podziału nie jest przeznaczona do dzielenia tabletki na równe dawki.

Dla małych dzieci, które nie potrafią połykać tabletek lub nie mogą przyjąć koniecznej dawki

w postaci tabletek, dostępny jest lek Trileptal w postaci zawiesiny doustnej.

Kiedy i jak długo przyjmować lek Trileptal

Lek Trileptal należy zażywać dwa razy na dobę, każdego dnia o tej samej porze, chyba że lekarz zaleci

inaczej. Przyjmowanie leku o tej samej porze każdego dnia da najlepszy wynik w kontrolowaniu

napadów padaczkowych. Ułatwi również pacjentowi zapamiętanie, kiedy należy zażyć tabletkę (tabletki).

Lekarz prowadzący określi czas leczenia lekiem Trileptal u pacjentów dorosłych i dzieci. Zależy on od

rodzaju napadów. W celu opanowania występowania napadów leczenie może trwać przez wiele lat. Nie

należy zmieniać ustalonej dawki ani przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Trileptal

W razie przyjęcia większej ilości leku niż przepisał lekarz, należy natychmiast zgłosić się do najbliższego

szpitala lub do lekarza prowadzącego. Do objawów przedawkowania leku Trileptal mogą należeć:

senność, zawroty głowy, nudności, wymioty, wzmożenie niekontrolowanych ruchów, letarg, splątanie,

drganie mięśni lub znaczne nasilenie drgawek, problemy z koordynacją ruchową i (lub) mimowolne

ruchy oczu, podwójne widzenie, zwężenie źrenic, nieostre widzenie, uczucie zmęczenia, płytki i

skrócony oddech (zmniejszenie częstości oddechów), nieregularne bicie serca (wydłużenie odstępu QTc),

drżenie, ból głowy, śpiączka, utrata przytomności, niekontrolowane ruchy warg, języka, kończyn,

pobudzenie, niskie ciśnienie krwi, duszności.

Pominięcie przyjęcia leku Trileptal

W razie pominięcia jednej dawki leku, należy przyjąć ją jak najszybciej. Jednak jeśli zbliża się pora

przyjęcia następnej dawki, nie stosować pominiętej dawki. Należy kontynuować leczenie według

ustalonego schematu dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej

dawki.

W razie wątpliwości lub pominięcia kilku dawek leku, należy skonsultować się z lekarzem

prowadzącym.

Przerwanie przyjmowania leku Trileptal

Nie należy przerywać stosowania leku bez konsultacji z lekarzem.

Nigdy nie należy nagle odstawiać leku, gdyż może to spowodować nagłe nasilenie napadów.

Jeśli leczenie ma być zakończone, odstawienie leku powinno następować stopniowo, zgodnie

z zaleceniem lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast powiadomić lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala, jeśli wystąpi

którekolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

Należą do nich objawy, które występują bardzo rzadko (może wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000

pacjentów). Lekarz zdecyduje również, czy należy bezzwłocznie przerwać stosowanie leku Trileptal oraz

w jaki sposób kontynuować leczenie.

Obrzęk warg, powiek, twarzy, gardła lub ust, któremu towarzyszą trudności w oddychaniu,

mówieniu lub przełykaniu (objawy reakcji anafilaktycznych i obrzęku naczynioruchowego) lub inne

objawy nadwrażliwości, takie jak: wysypka, gorączka oraz bóle mięśni i stawów.

Nasilone zmiany pęcherzowe na skórze i (lub) błonach śluzowych warg, oczu, jamy ustnej,

przewodów nosowych lub narządów płciowych (objawy ciężkiej reakcji nadwrażliwości, w tym

zespołu Lyella, zespołu Stevensa-Johnsona i rumienia wielopostaciowego).

Zmęczenie, krótki oddech w czasie wysiłku fizycznego, bladość, ból głowy, dreszcze, zawroty

głowy, częste infekcje przebiegające z gorączką, ból gardła, owrzodzenia w jamie ustnej, łatwiej niż

normalnie występujące krwawienia i zasiniaczenia, krwawienie z nosa, czerwone lub fioletowe

wylewy podskórne, niewyjaśnione przebarwienia skóry (objawy zmniejszenia liczby płytek krwi lub

białych krwinek).

Czerwone przebarwienia skóry w postaci wysypki, głównie na twarzy, którym towarzyszy uczucie

zmęczenia, gorączka, nudności lub utrata apetytu (objawy układowego tocznia rumieniowatego).

Letarg, splątanie, drganie mięśni lub znaczne nasilenie drgawek (możliwe objawy małego stężenia

sodu we krwi) (patrz punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Objawy grypopodobne z żółtaczką (zażółcenie skóry lub białek oczu) (objawy zapalenia wątroby)

Silny ból w górnych partiach brzucha, wymioty, utrata apetytu (objawy zapalenia trzustki).

Zmęczenie, łysienie, słabość mięśni, uczucie przeziębienia (objawy niedoczynności tarczycy).

W razie wystąpienia któregokolwiek z niżej wymienionych działań niepożądanych należy jak

najszybciej powiadomić lekarza.

Może być wymagana pomoc medyczna.

:

Często występujące

(może dotyczyć mniej niż 1 na 10 pacjentów):

drżenie, zaburzenia koordynacji ruchów, mimowolne ruchy oczu, uczucie niepokoju i nerwowość,

depresja, zmienność nastroju, wysypka.

Bardzo rzadko występujące

(może dotyczyć mniej niż 1 pacjenta na 10 000):

nieregularna akcja serca, bardzo szybka lub bardzo wolna akcja serca.

Inne działania niepożądane, które mogą wystąpić:

Te działania niepożądane leku Trileptal zwykle są łagodne do umiarkowanych. Większość z nich jest

przejściowa i zwykle ustępuje stopniowo.

Bardzo często

(może dotyczyć więcej niż 1 na 10 pacjentów):

zmęczenie, bóle głowy, zawroty głowy, senność, nudności, wymioty, podwójne widzenie.

Często

(może dotyczyć mniej niż 1 na 10 pacjentów):

osłabienie, zaburzenia pamięci, zaburzona koncentracja, apatia, pobudzenie, splątanie, zamazane

widzenie, zaburzenia widzenia, zaparcie, biegunka, ból żołądka (brzucha), trądzik, łysienie,

zaburzenia równowagi.

zwiększenie masy ciała.

Niezbyt często

(może dotyczyć mniej niż 1 na 100 pacjentów):

pokrzywka, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (w wynikach badań krwi).

Częstość nieznana

(częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

wysokie ciśnienie krwi, zaburzenia mowy.

Ponadto donoszono o występowaniu zaburzeń kości, w tym osteopenii i osteoporozy (ścieńczenie

kości) oraz złamań. Pacjenci, którzy długotrwale przyjmują leki przeciwpadaczkowe, u których

w przeszłości stwierdzono osteoporozę lub którzy stosują steroidy, powinni skonsultować się z

lekarzem lub farmaceutą.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Trileptal

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie stosować leku, którego opakowanie zostało wcześniej otwarte lub uszkodzone.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Trileptal

Substancją czynną leku jest okskarbazepina.

Trileptal, 150 mg, tabletki powlekane

Każda tabletka powlekana leku Trileptal 150 mg zawiera 150 mg okskarbazepiny.

Trileptal, 300 mg, tabletki powlekane

Każda tabletka powlekana leku Trileptal 300 mg zawiera 300 mg okskarbazepiny.

Trileptal, 600 mg, tabletki powlekane

Każda tabletka powlekana leku Trileptal 600 mg zawiera 600 mg okskarbazepiny.

Pozostałe składniki leku to:

Rdzeń tabletki

: krzemionka koloidalna bezwodna, celuloza mikrokrystaliczna, hypromeloza,

krospowidon, magnezu stearynian.

Otoczka tabletki:

tabletki 150 mg:

hypromeloza, talk; tytanu dwutlenek (E171), makrogol 4000, żelaza tlenek żółty

(E172), żelaza tlenek czerwony (E172), żelaza tlenek czarny (E172);

tabletki 300 mg

: hypromeloza, talk; tytanu dwutlenek (E171), makrogol 8000, żelaza tlenek żółty

(E172);

tabletki 600 mg

: hypromeloza, talk, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 4000, żelaza tlenek

czerwony (E172), żelaza tlenek czarny (E172).

Jak wygląda lek Trileptal i co zawiera opakowanie

Trileptal, 150 mg, tabletki powlekane

są jasnoszarozielone, owalne, z linią podziału po obydwu

stronach, z wytłoczonym napisem T/D po jednej stronie i C/G po drugiej stronie.

Trileptal, 300 mg, tabletki powlekane

są żółte, owalne, z linią podziału po obydwu stronach, z

wytłoczonym napisem TE/TE po jednej stronie i CG/CG po drugiej stronie.

Trileptal, 600 mg, tabletki powlekane

są jasnoróżowe, owalne, z linią podziału po obydwu stronach, z

wytłoczonym napisem TF/TF po jednej stronie i CG/CG po drugiej stronie.

Pudełko tekturowe zawiera 50 tabletek powlekanych (5 blistrów po 10 tabletek).

Lek Trileptal tabletki powlekane dostępny jest w trzech dawkach 150 mg, 300 mg, 600 mg.

Podmiot odpowiedzialny i importer

Novartis Poland Sp. z o.o.

ul. Marynarska 15

02-674 Warszawa

Tel. + 48 22 375 48 88

Data ostatniej aktualizacji ulotki: