Trilac

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Trilac 1,6 x 10^9 bakterii kwasu mlekowego/dawkę kapsułki twarde
 • Dawkowanie:
 • 1,6 x 10^9 bakterii kwasu mlekowego/dawkę
 • Forma farmaceutyczna:
 • kapsułki twarde
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Trilac 1,6 x 10^9 bakterii kwasu mlekowego/dawkę kapsułki twarde
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 20 kaps., 5909990701919, OTC; 30 kaps., 5909990625604, OTC; 90 kaps., 5909990625611, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 07019
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Trilac

1,6 x 10

CFU* bakterii kwasu mlekowego

kapsułki twarde

produkt złożony

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub

według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Trilac w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed przyjęciem leku Trilac

Jak przyjmować lek Trilac

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Trilac

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Trilac i w jakim celu się go stosuje

W czasie kuracji antybiotykami naturalna flora przewodu pokarmowego ulega poważnemu

zaburzeniu, co w konsekwencji może doprowadzić do zakażenia mikroorganizmami

chorobotwórczymi.

Trilac korzystnie działa na przewód pokarmowy człowieka, ponieważ zawiera bakterie kwasu

mlekowego, które obniżając pH w przewodzie pokarmowym umożliwiają rozwój prawidłowej flory

jelitowej oraz zapobiegają osiedlaniu się i rozwojowi drobnoustrojów chorobotwórczych.

Skład bakterii w leku Trilac został dobrany następująco:

Lactobacillus acidophilus

kolonizuje i rozmnaża się w jelicie cienkim i grubym. Stwarza

korzystne warunki do rozwoju

Bifidobacterium lactis

, bakterii, których ilość w przewodzie

pokarmowym maleje u osób starszych.

Lactobacillus delbrueckii

subsp.

bulgaricus

nie należy do naturalnej, stałej flory jelitowej, ale

jest ważny dla środowiska przewodu pokarmowego, ponieważ produkuje naturalne związki o

właściwościach antybiotycznych.

Wskazania do stosowania:

poantybiotykowe zapalenie jelit ze szczególnym uwzględnieniem leczenia wspomagającego

rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy, głównie przy nawracającym rzekomobłoniastym

zapaleniu okrężnicy,

zapobieganie biegunce podróżnych,

leczenie wspomagające po antybiotykoterapii.

2.

Informacje ważne przed przyjęciem leku Trilac

Kiedy nie stosować leku Trilac

jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub na którąkolwiek z pozostałych

składników

tego leku (wymienionych w punkcie 6),

jeśli pacjent ma uczulenie na białko mleka krowiego.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje

mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie badano bezpieczeństwa stosowania leku Trilac w okresie ciąży.

Trilac może być stosowany w u kobiet w okresie karmienia piersią zgodnie z zalecanym

dawkowaniem.

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Trilac nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Trilac a inne leki

Trilac stosowany jednocześnie z antybiotykiem może wykazywać słabsze działanie probiotyczne.

3.

Jak przyjmować lek Trilac

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza, lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka

1-2 kapsułki doustnie 3 razy na dobę przez 2 tygodnie do l miesiąca, następnie można stosować do 2

kapsułek na dobę.

Najlepiej spożywać z dużą ilością płynu podczas posiłku lub godzinę przed posiłkiem.

W przypadku zażycia większej dawki leku Trilac niż zalecana:

Nie ma danych o przedawkowaniu leku.

W przypadku pominięcia dawki leku Trilac:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia dawki pominiętej.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

Dotychczas nie stwierdzono działań niepożądanych.

W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych, należy poinformować o nich lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych

Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów

Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Trilac

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniach po: EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Blister po 20 kapsułek

Przechowywać w temperaturze 2°C- 8°C (w lodówce). W trakcie leczenia można przechowywać w

suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25°C.

Pojemnik z aluminium do tabletek zawierający 30 kapsułek lub 90 kapsułek.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Trilac

Substancjami czynnymi leku są bakterie kwasu mlekowego:

Lactobacillus acidophilus

(La-5)

37,5%

Lactobacillus delbrueckii

subsp.

bulgaricus

(Lb-Y27)

Bifidobacterium lactis

(Bb-12)

37,5%

l kapsułka zawiera 1,6 x 10

CFU* bakterii kwasu mlekowego

*CFU (od ang. colony forming unit)-jednostka tworząca kolonię

Pozostałe składniki to:

mleko w proszku odtłuszczone, wyciąg z drożdży, sodu askorbinian, inozytol, sodu glutaminian,

sodu alginian, magnezu stearynian, glukoza bezwodna.

Osłonka kapsułki: tytanu dwutlenek, żelatyna.

Jak wygląda lek Trilac i co zawiera opakowanie

Kapsułki twarde

Kapsułka żelatynowa, barwy białej lub biało-kremowej, wypełniona proszkiem lub wałeczkiem o

kruchej konsystencji barwy jasnobeżowej do łososiowej.

Opakowanie:

20 kapsułek twardych, pakowanych w blister z folii aluminium/PVC/TE/PVDC, w pudełko

tekturowe.

30 i 90 kapsułek, twardych, pakowanych w pojemnik z aluminium, zamknięty korkiem z

polietylenu zaopatrzonym w środek pochłaniający wilgoć, w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Krotex Pharm Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Dostępna 56

01-490 Warszawa

Wytwórca

Farmina Sp. z o.o.

ul. Cegielskiego 2

32-400 Myślenice

Allergon AB

Välingevägen 309

S-262 92 Ängelholm

Szwecja

Data ostatniej aktualizacji ulotki: