Tran Hasco

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Tran Hasco 500 mg kapsułki miękkie
 • Dawkowanie:
 • 500 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • kapsułki miękkie
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Tran Hasco 500 mg kapsułki miękkie
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 60 kaps., 5909990943319, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 09433
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

TRAN HASCO

500 mg, kapsułki miękkie

(Iecoris Aselli Oleum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz

punkt 4.

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Tran Hasco i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tran Hasco

Jak stosować lek Tran Hasco

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Tran Hasco

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Tran Hasco i w jakim celu się go stosuje

Olej wątłuszowy (Iecoris Aselli Oleum) otrzymywany jest z wątroby dorsza (Gadus morrhua Linné) i

innych ryb z rodziny dorszowatych (Gadidae).

Głównymi składnikami oleju wątłuszowego są:

Witamina A - odgrywa istotną rolę w procesie widzenia, jest niezbędna do wzrostu, rozwoju i

czynności nabłonka skóry i błony śluzowej oraz tworzenia struktury kości.

Witamina D (cholekalcyferol) - reguluje gospodarkę wapniowo-fosforową ustroju, odpowiadając za

utrzymanie stanu równowagi pomiędzy wapniem i fosforem - głównymi składnikami budulcowymi

kośćca.

Nienasycone kwasy tłuszczowe (EPA i DHA) - obniżają zawartość triglicerydów i LDL cholesterolu

oraz zwiększają ilość HDL cholesterolu o działaniu ochronnym.

Wszystkie te czynniki obniżają ryzyko zachorowania na chorobę niedokrwienną serca.

Lek stosowany:

w profilaktyce i wspomagająco w leczeniu niedoborów witamin A i D, zwłaszcza u dzieci

(wzmacnia kości i zęby, poprawia stan skóry i narządu wzroku)

w zapobieganiu krzywicy

w zaburzeniach uwapnienia tkanki kostnej różnego pochodzenia

w łagodzeniu skutków menopauzy, takich jak osteoporoza, atrofia skóry i błon śluzowych.

Jako środek wzmacniająco-regenerujący stosowany jest w okresie rekonwalescencji po przebytych

schorzeniach osłabiających ogólną sprawność i odporność organizmu.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tran Hasco

Kiedy nie stosować leku Tran Hasco:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego

leku (wymienionych w punkcie 6),

- w przypadku hiperkalcemii i kamicy nerkowej.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania Tran Hasco należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub

pielęgniarką.

Lek należy ostrożnie stosować u pacjentów z sarkoidozą (nadwrażliwość na wit. D). Bez wskazań

lekarza nie należy przekraczać dawki 8 kapsułek na dobę.

Lek Tran Hasco a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Jednoczesne podawanie cholestyraminy lub oleju parafinowego zmniejsza wchłanianie witaminy A i

witaminy D na poziomie jelit. Wchłanianie witaminy A jest osłabione przy podawaniu neomycyny, a

witaminy D - u pacjentów przyjmujących leki przeciwdrgawkowe i barbiturany. Ze względu na

obecność w tranie witaminy D ostrożnie stosować razem z glikozydami naparstnicy.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Duże dawki wit. A mogą spowodować zaburzenia rozwojowe płodu.

Podczas ciąży i karmienia piersią lek może być stosowany jedynie w przypadku zdecydowanej

konieczności, po porozumieniu z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3.

Jak stosować lek Tran Hasco

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza,

farmaceuty lub pielęgniarki.

Lek do stosowania doustnego.

O ile lekarz nie zaleci inaczej, u dorosłych zwykle stosuje się 2 do 4 kapsułek 2 razy na dobę.

Stosowanie u dzieci

Dzieci od lat 4: 1 do 2 kapsułek na dobę.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Tran Hasco

Długotrwałe stosowanie leku nawet w proponowanych dawkach powoduje zaburzenia żołądkowo-

jelitowe (nudności, bóle brzucha, biegunka), bóle głowy, hiperwitaminozę A.

Objawy hiperwitaminozy mogą wystąpić wskutek spożywania 32 kapsułek leku/dobę przez kilka

miesięcy.

Pominięcie przyjęcia leku Tran Hasco

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Tran Hasco

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Tran stosowany w zalecanych dawkach jest dobrze tolerowany.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Tran Hasco

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

C, w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed

światłem.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Tran Hasco

- Substancją czynną leku jest olej wątłuszowy (typ B). 1 kapsułka zawiera 500 mg oleju

wątłuszowego.

500 mg oleju wątłuszowego (typ B) zawiera:

Witamina A

300-1250 j.m.

Witamina D (cholekalcyferol) 30-125 j.m.

Kwas eikozapentaenowy (EPA)

35-80 mg

Kwas dokozaheksaenowy (DHA)

30-90 mg.

- Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: żelatyna, glicerol (składniki otoczki).

Jak wygląda lek Tran Hasco i co zawiera opakowanie

Lek Tran Hasco ma postać owalnych kapsułek barwy jasnożółtej, o gładkiej, lśniącej powierzchni,

szczelnie wypełnionych olejem o swoistym zapachu.

Jedno opakowanie leku zawiera 60 kapsułek (4 blistry po 15 szt.).

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Informacja o leku

tel. + 48 22 742 00 22

e-mail: informacjaoleku@hasco-lek.pl

Data ostateniej aktualizacji ulotki: