Tormentiol

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Tormentiol maść
 • Forma farmaceutyczna:
 • maść
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Tormentiol maść
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 op. 20 g, 5909990166015, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 01660
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

ULOTKA DLA PACJENTA

Logo omega Pharma

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby pacjent mógł leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza.

Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować Tormentiol maść ostrożnie i zgodnie z

informacją w ulotce.

- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

- Jeśli objawy nasilą się lub nie ustępują po 7-10 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

TORMENTIOL

Maść

Skład

100 g maści zawiera:

Substancje czynne:

Tormentillae rhizomae extractum fluidum

(Wyciąg płynny z kłącza pięciornika) 2g

Ichthammolum (

Ichtamol

)

Borax

(Boraks) 1g

Zincum oxydatum

(Cynku tlenek) 20g

oraz substancje pomocnicze: wazelina biała, lanolina, wanilina

Dostępne opakowania

20 g maści.

Podmiot odpowiedzialny

Omega Pharma Poland Sp. z o.o.

Al. Niepodległości 18

02-653 Warszawa

Spis treści:

1.

Co to jest lek

Tormentiol i w jakim celu się go stosuje

2.

Zanim zastosuje się lek Tormentiol

3.

Jak stosować lek Tormentiol

4.

Możliwe działania niepożądane

5.

Przechowywanie leku Tormentiol

6.

Inne informacje

1.

Co to jest lek Tormentiol i w jakim celu się go stosuje

Tormentiol maść, to lek do stosowania na skórę.

Tormentiol stosowany jest jako środek o działaniu: przeciwzapalnym, przeciwbakteryjnym i

ściągającym.

Wskazania do stosowania leku Tormentiol:

Niewielkie uszkodzenia skóry takie jak: otarcia, zadrapania.

Pomocniczo w zmianach ropnych i stanach zapalnych skóry.

2.

Zanim zastosuje się lek Tormentiol

Nie należy stosować leku Tormentiol:

w nadwrażliwości na którykolwiek ze składników leku;

w przypadku złej tolerancji kwasu borowego i jego pochodnych;

u noworodków i niemowląt;

w miejscowych odczynach poszczepiennych;

w zmianach skórnych w ospie wietrznej;

na rany lub znacznie uszkodzoną skórę.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Tormentiol:

Leku Tormentiol nie należy stosować dłużej, niż zalecany czas leczenia, ze względu na ryzyko

możliwej kumulacji w organizmie kwasu borowego i wystąpienia objawów zatrucia.

Stosowanie leku u dzieci poniżej 12 roku życia:

U dzieci, ze względu na zwiększone wchłanianie przez skórę, podczas stosowania leku Tormentiol,

występuje ryzyko większego działania toksycznego kwasu borowego.

Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania, leku Tormentiol, nie

należy stosować u dzieci do 12 roku życia, bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

Ze względu na ciemną barwę maść może zabrudzić ubranie.

Ciąża:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Ze względu na brak danych, lek może być stosowany podczas ciąży jedynie w przypadkach, gdy w

opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Karmienie piersią:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Ze względu na brak danych, lek może być stosowany podczas karmienia piersią jedynie w

przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla

dziecka.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Lek nie ogranicza zdolności psychomotorycznych, nie upośledza zdolności do prowadzenia pojazdów

mechanicznych i obsługiwania urządzeń będących w ruchu.

Stosowanie innych leków:

Leku Tormentiol nie należy stosować jednocześnie z innymi lekami podawanymi bezpośrednio na

skórę.

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które

wydawane są bez recepty.

3. Jak stosować lek Tormentiol

O ile lekarz nie zaleci inaczej, na chorobowo zmienione miejsca na skórze, należy nanosić cienką

warstwą maści kilka razy na dobę przez 7 do 10 dni.

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustępują po 7-10 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku pominięcia dawki leku Tormentiol

Lek stosowany zewnętrznie.

W przypadku zastosowania wiekszej dawki leku Tormentiol niż zalecana:

Lek stosowany zewnętrznie.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Tormentiol może powodować działania niepożądane.

Niekiedy może wystąpić miejscowe zaczerwienienie, pieczenie, podrażnienie skóry.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Tormentiol mogą wystąpić inne działania niepożądane.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,

tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku

5. Przechowywanie leku Tormentiol

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25° C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie należy stosować leku Tormentiol po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6.

Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego.

Omega Pharma Poland Sp. z o.o.

Al. Niepodległości 18

02-653 Warszawa

tel. (22) 489-54-51 fax (22) 489-54-52

Data aktualizacji ulotki: grudzień 2017