Topamax

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Topamax 50 mg tabletki powlekane
 • Dawkowanie:
 • 50 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki powlekane
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Topamax 50 mg tabletki powlekane
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 28 tabl. w butelce, 5909990758913, Rp; 28 tabl. w blistrach, 5909990758920, Rp; 56 tabl., 5909990758937, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 07589
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Topamax, 25 mg, tabletki powlekane

Topamax, 50 mg, tabletki powlekane

Topamax, 100 mg, tabletki powlekane

Topamax, 200 mg, tabletki powlekane

Topiramatum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Topamax

i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Topamax

Jak stosować lek Topamax

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Topamax

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Topamax i w jakim celu się go stosuje

Lek Topamax

należy do grupy leków nazywanych lekami przeciwpadaczkowymi. Jest on stosowany:

jako pojedynczy lek w leczeniu napadów padaczkowych u osób dorosłych i u dzieci w wieku

powyżej 6 lat,

wraz z innymi lekami do leczenia napadów padaczkowych u osób dorosłych i u dzieci w wieku

2 lat i powyżej,

w zapobieganiu bólom migrenowym u osób dorosłych.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Topamax

Kiedy nie stosować leku Topamax

jeśli pacjent ma uczulenie na topiramat lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienione w punkcie 6),

w zapobieganiu migrenie u kobiet w ciąży oraz u kobiet w wieku rozrodczym, które nie stosują

skutecznej antykoncepcji (w celu uzyskania dokładniejszych informacji - patrz punkt „Ciąża

i karmienie piersią”).

Jeśli pacjent nie jest pewny, czy którykolwiek z opisanych powyżej objawów go dotyczy, powinien

przed zastosowaniem leku Topamax

zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Topamax

należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli

występują:

zaburzenia nerek, zwłaszcza kamienie nerkowe czy dializowanie,

nieprawidłowości we krwi i płynach ustrojowych (kwasica metaboliczna),

zaburzenia wątroby,

zaburzenia wzroku, zwłaszcza jaskra,

zaburzenia wzrostu

jeśli stosowana jest dieta wysokotłuszczowa (dieta ketogenna)

jeśli pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa, że może być w ciąży (dodatkowe informacje patrz

punkt „Ciąża i karmienie piersią”).

Jeśli pacjent nie jest pewny, czy którykolwiek z opisanych powyżej objawów go dotyczy, powinien

przed rozpoczęciem stosowania leku Topamax

zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ważne jest, aby pacjent nie zaprzestał przyjmowania leku bez uprzedniej konsultacji z lekarzem

prowadzącym.

Pacjent powinien skonsultować się z lekarzem prowadzącym przed przyjęciem jakiegokolwiek leku

zawierającego topiramat, wydanego mu jako zamiennik leku Topamax.

W trakcie stosowania leku Topamax pacjent może stracić na wadze, dlatego w trakcie leczenia tym

lekiem należy regularnie kontrolować masę ciała. Jeśli pacjent traci zbyt dużo na wadze lub gdy

dziecko przyjmujące ten lek nie przybiera wystarczająco na wadze, należy skonsultować się

z lekarzem prowadzącym.

U niewielkiej liczby osób, u których stosowano leki przeciwpadaczkowe, takie jak lek Topamax,

występowały myśli o zrobieniu sobie krzywdy lub popełnieniu samobójstwa.

Jeśli kiedykolwiek wystąpią takie myśli, należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Topamax może w rzadkich przypadkach powodować zwiększenie stężenia amoniaku we krwi

(stwierdzane w badaniach krwi), co może skutkować zmianami czynności mózgu, zwłaszcza gdy

pacjent jednocześnie przyjmuje lek zawierający kwas walproinowy lub walproinian sodu. Ponieważ

może być to stan ostry, należy niezwłocznie powiedzieć lekarzowi jeśli wystąpią wymienione poniżej

działania niepożądane:

trudności z myśleniem, zapamiętywaniem lub rozwiązywaniem problemów;

zmniejszenie czujności lub świadomości;

uczucie silnej senności z brakiem energii.

Ryzyko wystąpienia tych objawów może się zwiększyć przy stosowaniu dużych dawek leku Topamax.

Lek Topamax a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Lek Topamax

może wchodzić

w interakcje z innymi lekami. W związku z tym niekiedy należy dostosować dawkę przyjmowanych

przez pacjenta leków lub odpowiednio zmienić dawkę leku Topamax.

W szczególności należy poinformować lekarza lub farmaceutę w razie stosowania:

innych leków, które mają szkodliwy wpływ lub obniżają proces myślenia, koncentrację lub

koordynację mięśniową (na przykład: leki hamujące ośrodkowy układ nerwowy, takie jak leki

rozkurczające mięśnie i leki uspokajające),

środków antykoncepcyjnych. Lek Topamax

może zmniejszyć skuteczność działania środków

antykoncepcyjnych.

Należy powiadomić lekarza, jeśli podczas stosowania środków antykoncepcyjnych razem z lekiem

Topamax nastąpiła zmiana w przebiegu krwawień miesięcznych.

Należy zachować listę wszystkich przyjmowanych leków. Podczas rozpoczynania terapii nowym

lekiem należy tę listę pokazać lekarzowi i farmaceucie.

Stosowanie innych leków, takich jak leki przeciwpadaczkowe, rysperydon, lit, hydrochlorotiazyd,

metformina, pioglitazon, gliburyd, amitryptylina, propranolol, diltiazem, wenlafaksyna, flunarazyna,

ziele dziurawca (

Hypericum perforatum)

(stosowane w leczeniu depresji) należy przedyskutować z

lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli pacjent nie jest pewny, czy powyższy tekst go dotyczy, powinien przed zastosowaniem leku

Topamax

zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie leku Topamax z jedzeniem, piciem i alkoholem

Można przyjmować lek Topamax

z pokarmem lub bez. Należy pić dużo płynów w czasie dnia, aby

zapobiec tworzeniu się kamieni nerkowych podczas stosowania leku Topamax. W trakcie stosowania

leku Topamax

należy unikać spożywania alkoholu.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy

planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lekarz zadecyduje, czy w tym przypadku można zastosować lek Topamax. Jeśli lek Topamax

jest

stosowany w okresie ciąży, istnieje ryzyko, jak w przypadku stosowania innych leków

przeciwpadaczkowych, uszkodzenia płodu. Należy upewnić się, co do posiadania odpowiedniej

wiedzy na temat ryzyka i korzyści wynikających ze stosowania leku Topamax

w leczeniu padaczki

czasie ciąży.

Nie należy stosować leku Topamax w zapobieganiu migrenie u kobiet w ciąży oraz kobiet w okresie

rozrodczym, które nie stosują skutecznej antykoncepcji.

Matki, które przyjmują lek Topamax

w okresie laktacji, muszą niezwłocznie poinformawać lekarza,

gdy tylko zauważą jakąkolwiek zmianę w zachowaniu ich dzieci.

Przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas stosowania leku Topamax

mogą pojawić się zawroty głowy, zmęczenie i zaburzenia wzroku.

Przed zasięgnięciem porady lekarskiej nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać żadnych urządzeń

mechanicznych ani posługiwać się narzędziami.

Lek Topamax zawiera laktozę

Tabletki powlekane Topamax zawierają laktozę. Jeśli pacjent został poinformowany przez lekarza, że

występuje u niego nietolerancja pewnych cukrów, powinien skontaktować się z lekarzem przed

zastosowaniem tego leku.

3.

Jak stosować lek Topamax

Ten lek

należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości, należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

Lekarz z reguły rozpoczyna leczenie od małej dawki leku Topamax

i stopniowo ją zwiększa, aż

do ustalenia optymalnej dawki dla danego pacjenta.

Tabletki leku Topamax

należy połykać w całości. Nie zaleca się rozgryzania tabletek, gdyż

mogą pozostawić gorzki posmak.

Lek Topamax

można przyjmować przed, w trakcie lub po posiłku. Podczas przyjmowania leku

Topamax

należy pić dużo płynów, aby uniknąć tworzenia kamieni nerkowych.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Topamax

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Należy również wziąć ze sobą opakowanie

leku.

Pacjent może odczuwać następujące objawy: senność, uczucie zmęczenia lub mniejszej

czujności, brak koordynacji ruchowej, zaburzenia mowy lub koncentracji, podwójne lub

niewyraźne widzenie, zawroty głowy z powodu niskiego ciśnienia tętniczego krwi, uczucie

depresji lub pobudzenia, ból brzucha lub drgawki.

Przedawkowanie może wystąpić również w przypadku stosowania innych leków z lekiem Topamax.

Pominięcie zastosowania leku Topamax

W przypadku pominięcia dawki leku należy ją przyjąć najszybciej, jak to możliwe. Jeśli jednak

zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki, należy pominąć poprzednią i dalej kontynuować

leczenie. W przypadku pominięcia dwóch lub większej liczby dawek, należy się skontaktować

z lekarzem.

Nie należy stosować dawki podwójnej (dwóch dawek jednocześnie) w celu uzupełnienia

pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Topamax

Nie należy przerywać leczenia, chyba że zalecił to lekarz. Po zaprzestaniu terapii mogą powrócić

objawy choroby podstawowej. Jeśli lekarz podejmie decyzję o zaprzestaniu leczenia, dawka leku

może być zmniejszana stopniowo przez okres kilku dni.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten

może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie jeśli wystąpi jakiekolwiek z wymienionych działań

niepożadanych:

Bardzo często (może wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób)

Depresja (po raz pierwszy lub nasilenie już istniejącej).

Często (może wystąpić u mniej niż 1 na 10 osób)

Napady drgawkowe;

Lęk, drażliwość, zmiany nastroju, splątanie, dezorientacja;

Zaburzenia koncentracji, spowolnienie myślenia, utrata pamięci, zaburzenia pamięci (po raz

pierwszy, nagła zmiana lub zwiększenie nasilenia);

Kamica nerkowa, częste lub bolesne oddawanie moczu.

Niezbyt często (może wystąpić u mniej niż 1 na 100 osób)

Kwasica metaboliczna (zmniejszone pH krwi; może powodować zaburzenia oddychania w tym

duszność, utratę apetytu, nudności, wymioty, nadmierne zmęczenie i szybki niemiarowy rytm

serca);

Zmniejszone lub brak pocenia się ;

Myśli lub próby ciężkiego samookaleczenia się;

Utrata części pola widzenia.

Rzadko (może wystąpić u mniej niż 1 na 1000 osób)

Jaskra, która charakteryzuje się zaleganiem płynu w komorze oka, wywołując zwiększone

ciśnienie wewnątrz gałki ocznej, ból oraz osłabione widzenie;

Trudności z myśleniem, zapamiętywaniem lub rozwiązywaniem problemów, zmniejszenie

czujności lub świadomości, uczucie silnej senności z brakiem energii – mogą być objawami

dużego stężenia amoniaku we krwi (hiperamonemia), co może skutkować zmianą czynności

mózgu (encefalopatia związana z hiperamonemią).

Inne działania niepożądane których nasilenie należy zgłosić lekarzowi lub farmaceucie:

Bardzo często (może wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób)

Stan zapalny błony śluzowej nosa i gardła;

Mrowienie, ból i (lub) zdrętwienie różnych części ciała;

Senność, zmęczenie;

Zawroty głowy;

Nudności, biegunka;

Zmniejszenie masy ciała.

Często (może wystąpić u mniej niż 1 na 10 osób)

Niedokrwistość (zmniejszona liczba krwinek czerwonych);

Reakcje uczuleniowe (takie jak wysypka skórna, zaczerwienienie, świąd, obrzęk twarzy,

pokrzywka);

Utrata apetytu, zmniejszenie apetytu;

Agresja, pobudzenie, gniew;

Trudności z zasypianiem i budzenie się;

Utrudnione mówienie lub

zaburzenia mowy, niewyraźna mowa;

Niezborność ruchowa lub brak koordynacji, uczucie braku równowagi podczas chodzenia;

Zmniejszona możliwość wykonywania rutynowych czynności;

Zmniejszenie, utrata lub brak odczuwania smaku;

Mimowolne drżenie lub drgawki; szybkie niekontrolowane ruchy gałek ocznych;

Zaburzenia widzenia, takie jak podwójne widzenie, nieostre widzenie, zmniejszone pole widzenia,

zaburzenia ogniskowania;

Uczucie wirowania (zawroty głowy), dzwonienie w uszach, ból uszu;

Duszność;

Kaszel;

Krwawienie z nosa;

Gorączka, złe samopoczucie, utrata siły;

Wymioty, zaparcia, ból brzucha lub dyskomfort, niestrawność, zakażenie żołądka lub jelit;

Suchość w ustach;

Łysienie;

Świąd;

Bóle stawów lub obrzęk, skurcze mięśni lub drgania, ból mięśni lub osłabienie, ból w klatce

piersiowej;

Zwiększenie masy ciała.

Niezbyt często (może wystąpić u mniej niż 1 na 100 osób)

Zmniejszona liczba płytek krwi (krwinki odpowiedzialne za krzepnięcie krwi), zmniejszona liczba

białych krwinek (zwalczanie zakażeń), zmniejszenie stężenia potasu we krwi;

Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwiększona liczba eozynofili we krwi (rodzaj

białych krwinek);

Obrzęk węzłów chłonnych szyi, pach i pachwin;

Zwiększony apetyt;

Podwyższony nastrój;

Słyszenie, widzenie lub czucie rzeczy nieobecnych, ciężkie zaburzenia psychiczne (psychoza);

Brak odczuwania i wyrażania emocji, niezwykła podejrzliwość, napady paniki;

Trudności z czytaniem, zaburzenia mowy, trudności z ręcznym pisaniem;

Niepokój, wzmożona aktywność umysłowa i fizyczna;

Spowolnione myślenie, zmniejszony poziom czujności;

Osłabione lub wolne ruchy ciała, mimowolne nieprawidłowe lub powtarzające się skurcze mięśni;

Upadki;

Nieprawidłowe odczuwanie dotyku; zaburzone odczuwanie dotyku;

Nieprawidłowy, zaburzony zmysł powonienia lub jego brak;

Niezwykłe uczucie lub wrażenie przepowiadające wystąpienie migreny lub pewnego rodzaju

napadów drgawkowych;

Suchość oczu, nadwrażliwość na światło, mimowolne drgania gałek ocznych, łzawienie;

Osłabienie lub utrata słuchu, utrata słuchu w jednym uchu;

Wolny lub niemiarowy rytm serca, uczucie bicia serca w klatce piersiowej;

Zmniejszone ciśnienie krwi, zmniejszone ciśnienie krwi podczas wstawania (co u niektórych osób

przyjmujących Topamax może w następstwie powodować uczucie omdlenia, zawrotów głowy lub

utraty przytomności, gdy pacjent nagle wstanie lub usiądzie);

Uderzenia gorąca, uczucie ciepła;

Zapalenie trzustki;

Nadmierne oddawanie gazów, zgaga, uczucie pełności w żołądku lub wzdęcia;

Krwawienie z dziąseł, nadmierne wytwarzanie śliny, ślinienie się, nieświeży oddech;

Zwiększone pragnienie oraz przyjmowanie nadmiernych ilości płynów;

Przebarwienia skóry;

Sztywność mięśni, ból w boku;

Krew w moczu, nietrzymanie moczu, nagłe parcie na mocz, ból nerki;

Trudności z uzyskaniem i utrzymaniem erekcji, zaburzenia funkcji seksualnych;

Objawy grypopodobne;

Uczucie zimna palców rąk i stóp;

Uczucie upojenia alkoholowego;

Trudności z uczeniem się.

Rzadko (może wystąpić u mniej niż 1 na 1000 osób)

Nieprawidłowo zwiększony nastrój;

Utrata świadomości;

Utrata widzenia w jednym oku, przemijająca ślepota, nocna ślepota;

Leniwe oko;

Obrzęk oka i tkanek wokół oka;

Drętwienie, mrowienie i zmiana koloru skóry (biała, sina a następnie czerwona) palców rąk i stóp

po ekspozycji na zimno;

Zapalenie wątroby, niewydolność wątroby;

Zespół Stevensa-Johnsona, potencjalnie zagrażająca życiu choroba, w której mogą występować

uszkodzenia błony śluzowej w wielu miejscach (np. usta, nos, oczy) oraz wysypka skórna i

pęcherze;

Nieprzyjemny zapach skóry;

Dyskomfort kończyn górnych i dolnych;

Zaburzenia nerek.

Nieznana (nie można określić częstości występowania na podstawie dostępnych danych)

Zwyrodnienie plamki ocznej - choroba plamki żółtej siatkówki oka – miejsca najostrzejszego

widzenia. W razie zauważenia zmian w widzeniu lub osłabionego widzenia, należy skontaktować

się lekarzem.

Martwica toksyczno-rozpływna naskórka, zagrażający życiu stan, który jest cięższą odmianą

zespołu Stevensa-Johnsona cechujący się rozsianymi pęcherzami i złuszczaniem zewnętrznych

warstw skóry (patrz rzadkie działania niepożądane).

Dzieci i młodzież

Działania niepożądane u dzieci są ogólnie podobne do obserwowanych u osób dorosłych.

Jednakże niektóre działania niepożądane występują częściej u dzieci i (lub) mogą mieć większe

nasilenie niż u dorosłych. Działania niepożądane, które mogą być bardziej nasilone obejmują:

zmniejszenie lub brak pocenia się oraz zmniejszenie pH krwi. Działania niepożądane, które mogą

występować częściej u dzieci to choroby górnych dróg oddechowych.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Aleje

Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel: +48 22 49 21 301, Fax: +48 22 49 21 309, e-mail:

ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Topamax

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze /butelce/

tekturowym pudełku. Termin ważności (EXP) oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25˚C. Tabletki przechowywać w oryginalym opakowaniu

(blister lub butelka) w celu ochrony przed wilgocią. Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą w

celu ochrony tabletek przed wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Topamax

Substancją czynną leku jest topiramat.

Każda tabletka powlekana leku Topamax zawiera 25 mg, 50 mg, 100 mg lub 200 mg

topiramatu.

Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki:

Laktoza jednowodna

Skrobia kukurydziana żelowana

Celuloza mikrokrystaliczna

Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Magnezu stearynian

Skład otoczki:

OPADRY White, Light Yellow, Yellow, Pink

, wosk Carnauba

OPADRY zawierają: hypromeloze, makrogol, polisorbat 80 i jako barwniki tytanu dwutlenek E 171

(we wszystkich mocach), żelaza tlenek żółty E 172 (50 i 100 mg), żelaza tlenek czerwony E 172

(200 mg).

Jak wygląda lek Topamax i co zawiera opakowanie

Opis leku.

25 mg: białe, okrągłe tabletki, o średnicy 6 mm z wytłoczonym po jednej stronie napisem „TOP”,

„25” po drugiej stronie;

50 mg: jasnożółte, okrągłe tabletki, o średnicy 7 mm z wytłoczonym po jednej stronie napisem „TOP”,

„50” po drugiej stronie;

100 mg: żółte, okrągłe tabletki, o średnicy 9 mm z wytłoczonym po jednej stronie napisem „TOP”,

„100” po drugiej stronie;

200 mg: łososiowe, okrągłe tabletki, o średnicy 10 mm z wytłoczonym po jednej stronie napisem

„TOP”, „200” po drugiej stronie.

Nieprzezroczysta plastikowa (HDPE) butelka z zamknięciem z identyfikacją otwarcia, zawierająca 28

tabletek (tabletki powlekane 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg) lub 100 tabletek (tabletki powlekane

100 mg i 200 mg). Każde opakowanie zawiera środek osuszający, którego nie wolno połykać.

Blistry z folii Aluminium/Aluminium zawierające 28 lub 56 tabletek (tabletki powlekane 25 mg, 50 mg,

100 mg, 200 mg) pakowane w tekturowe pudełko.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

Wytwórca

Janssen Pharmaceutica NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

Janssen-Cilag S.p.A.

04100 Borgo S. Michele

Latina

Włochy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.

ul. Iłżecka 24

02-135 Warszawa

tel. 0 22 237 60 00

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego

Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria

Topamax

Belgia

Topamax

Bułgaria

Topamax

Cypr

Topamax

Czechy

Topamax

Dania

Topimax

Estonia

Topamax

Finlandia

Topimax

Francja

Epitomax

Niemcy

Topamax, Topiramat-Janssen

Grecja

Topamac

Węgry

Topamax

Islandia

Topimax

Irlandia

Topamax

Włochy

Topamax, Epitomax

Łotwa

Topamax

Litwa

Topamax

Luksemburg

Topamax

Malta

Topamax

Holandia

Topamax

Norwegia

Topimax

Polska

Topamax

Portugalia

Topamax

Rumunia

Topamax

Słowacja

Topamax

Słowenia

Topamax

Hiszpania

Topamax

Szwecja

Topimax

Wielka Brytania

Topamax

Data ostatniej aktualizacji ulotki