Tolperis VP

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Tolperis VP 50 mg tabletki powlekane
 • Dawkowanie:
 • 50 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki powlekane
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Tolperis VP 50 mg tabletki powlekane
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 30 tabl., 5909990959716, Rp; 90 tabl., 5909990959723, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 09597
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Tolperis VP, 50 mg, tabletki powlekane

Tolperisoni hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Tolperis VP i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tolperis VP

Jak stosować lek Tolperis VP

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Tolperis VP

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Tolperis VP i w jakim celu się go stosuje

Tolperis VP jest lekiem zawierającym tolperyzon jako substancję czynną. Tolperyzon jest lekiem

działającym na ośrodkowy układ nerwowy. Wskazany jest w leczeniu patologicznie zwiększonego

napięcia mięśni szkieletowych po udarze u pacjentów dorosłych.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tolperis VP

Kiedy nie stosować leku Tolperis VP

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną (tolperyzonu chlorowodorek) lub leki zawierające

eperyzon lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6)

jeśli u pacjenta występuje miastenia (schorzenie immunologiczne charakteryzujące się nadmierną

męczliwością mięśni)

w okresie karmienia piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Tolperis VP należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Reakcje nadwrażliwości

W okresie po wprowadzeniu do obrotu produktów leczniczych zawierających tolperyzon (substancję

czynną leku Tolperis VP) najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi były reakcje

nadwrażliwości. Reakcje nadwrażliwości miały nasilenie od łagodnych reakcji skórnych do ciężkich

reakcji ogólnoustrojowych (np. wstrząs uczuleniowy).

Wydaje się, że zwiększone ryzyko reakcji nadwrażliwości występuje u kobiet, pacjentów w

podeszłym wieku lub stosujących jednocześnie inne leki (głównie leki z grupy NLPZ). Ponadto,

wydaje się, że zwiększone ryzyko reakcji nadwrażliwości na ten lek może występować u pacjentów z

alergią na leki lub u pacjentów z chorobami lub stanami alergicznymi występującymi w przeszłości

(takimi jak atopia: gorączka sienna, astma, atopowe zapalenie skóry z wysokim stężeniem IgE w

surowicy, pokrzywka) lub u których występuje jednocześnie zakażenie wirusowe.

Wczesnymi objawami nadwrażliwości na lek są: uderzenia gorąca, wysypka, silne swędzenie skóry

wypukłymi grudkami), świszczący oddech, trudności w oddychaniu z lub bez obrzęku twarzy, warg,

języka i (lub) gardła, trudności z połykaniem, przyśpieszony rytm serca, niskie ciśnienie krwi,

szybki

spadek ciśnienia krwi.

Jeżeli pacjent czuje, że występują u niego te objawy, powinien natychmiast przerwać stosowanie

tego

leku i skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalnym oddziałem ratunkowym.

Jeśli u pacjenta wystąpiła kiedykolwiek reakcja alergiczna na tolperyzon, nie wolno stosować tego

leku.

Jeśli u pacjenta stwierdzono alergię na lidokainę, to występuje u niego większe ryzyko alergii na

tolperyzon. W takim przypadku należy przed rozpoczęciem leczenia porozmawiać z lekarzem.

Dzieci i młodzież

Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność tolperyzonu u dzieci nie zostały ustalone.

Lek Tolperis VP a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub

ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Pomimo iż tolperyzon jest substancją działającą na ośrodkowy układ nerwowy, jego potencjał do

wywoływania senności jest niski. W przypadku jednoczesnego stosowania z innymi lekami

zwiotczającymi mięśnie działającymi ośrodkowo lekarz rozważy zmniejszenie dawki tolperyzonu.

Tolperis VP nasila działanie kwasu niflumowego. Dlatego też w przypadku jednoczesnego stosowania

lekarz rozważy zmniejszenie dawki kwasu niflumowego lub innych niesteroidowych leków

przeciwzapalnych, jeżeli są stosowane.

Stosowanie leku Tolperis VP z jedzeniem i piciem

Lek należy przyjmować po posiłku popijając szklanką wody. Niewystarczająca ilość pokarmu może

zmniejszyć działanie tolperyzonu.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Tolperis VP nie powinien być stosowany w okresie ciąży (szczególnie w I trymestrze) chyba, że

lekarz podejmie decyzję na podstawie bilansu spodziewanych korzyści wobec potencjalnego ryzyka

dla płodu.

Tolperis VP jest przeciwwskazany do stosowania w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Tolperis VP nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jeśli u pacjenta podczas przyjmowania leku Tolperis VP wystąpią zawroty głowy, senność, zaburzenia

koncentracji, padaczka, zaburzenia widzenia lub osłabienie mięśni, należy skonsultować się z

lekarzem.

Tolperis VP zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Tolperis VP

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka

Dorośli

1 do 3 tabletek leku Tolperis VP, trzy razy na dobę, zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem i

tolerancją pacjenta.

Lek można zastosować, jeśli obliczona dawka nie powoduje konieczności dzielenia tabletki.

Lek należy przyjmować po posiłku, popijając szklanką wody.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność tolperyzonu u dzieci nie zostały ustalone.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

W czasie przyjmowania leku Tolperis VP należy regularnie przeprowadzać badania kontrolne, w

tym częste monitorowanie czynności nerek i stanu ogólnego, ponieważ zaobserwowano większą

częstość występowania działań niepożądanych w tej grupie pacjentów. Jeżeli u pacjenta występuje

ciężka choroba nerek, przed przyjęciem tego leku powinien skontaktować się z lekarzem, ponieważ

lek Tolperis VP nie jest zalecany u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami nerek.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

W czasie stosowania leku Tolperis VP należy regularnie przeprowadzać badania kontrolne, w tym

częste monitorowanie czynności wątroby i stanu ogólnego, ponieważ zaobserwowano większą

częstość występowania działań niepożądanych w tej grupie pacjentów. Jeżeli u pacjenta występuje

ciężka choroba wątroby, przed przyjęciem tego leku powinien skontaktować się z lekarzem, ponieważ

lek Tolperis VP nie jest zalecany u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami wątroby.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tolperis VP

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Tolperis VP należy natychmiast

skontaktować się z lekarzem, bądź najbliższym szpitalnym oddziałem ratunkowym.

Pominięcie zastosowania leku Tolperis VP

Należy przyjąć następną dawkę tak jak zwykle.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Tolperis VP

Nie należy przerywać stosowania leku nawet, jeżeli ma się wrażenie, że jego działanie jest zbyt silne

lub zbyt słabe. W takim przypadku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mają one zazwyczaj łagodny przebieg i ustępują po odstawieniu leku.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć do 1 na 100 osób):

brak łaknienia

bezsenność, zaburzenia snu

ból głowy, zawroty głowy, senność

obniżenie ciśnienia krwi

uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej, biegunka, uczucie suchości w jamie ustnej, dyspepsja

(niestrawność), nudności

osłabienie mięśniowe, ból mięśni, bóle kończyn

osłabienie, uczucie dyskomfortu, zmęczenie.

Rzadko występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć do 1 na 1000 osób ):

reakcje alergiczne (nadwrażliwości)*, ciężkie reakcje alergiczne (reakcje anafilaktyczne)

zmniejszona aktywność, depresja

zaburzenia uwagi, drżenie, padaczka, utrata czucia, nietypowe reakcje skórne (mrowienie,

drętwienie i kłucie), letarg

nieostre widzenie

zawroty głowy, dzwonienie w uszach

dławicowy ból w klatce piersiowej (dławica piersiowa), przyspieszone bicie serca, szybkie i

nieregularne bicie serca

wypieki

trudności w oddychaniu, krwawienie z nosa

ból brzucha, zaparcia, wzdęcia, wymioty

łagodne uszkodzenie wątroby

alergiczne reakcje skórne, nadmierna potliwość, świąd, pokrzywka, wysypka

niezdolność kontrolowania oddawania moczu i moczenie mimowolne, obecność nadmiernej ilości

białka w moczu

uczucie dyskomfortu w kończynach, uczucie bycia nietrzeźwym

uczucie gorąca, pobudliwość, pragnienie

- obniżenie ciśnienia krwi

zmiany w wynikach laboratoryjnych (zwiększone stężenie bilirubiny we krwi, zmiany aktywności

enzymów wątrobowych, zmniejszona liczba płytek krwi, zwiększona liczba białych krwinek).

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć do 1 na 10 000 osób ):

anemia, nietypowe powiększenie węzłów chłonnych

ciężkie reakcje alergiczne (wstrząs uczuleniowy)

nadmierne uczucie pragnienia

- splątanie

zwolnienie akcji serca

zmniejszenie gęstości kości

zwiększone stężenie kreatyniny we krwi.

* Po wprowadzeniu tolperyzonu do obrotu zgłaszano także następujące objawy (częstość nieznana):

nagły obrzęk rąk, stóp, kostek, twarzy, ust, języka lub gardła. Mogą wystąpić także trudności w

połykaniu lub oddychaniu.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al.

Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Tolperis VP

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Tolperis VP

Substancją czynną leku jest tolperyzonu chlorowodorek. Każda tabletka powlekana zawiera 50 mg

tolperyzonu chlorowodorku.

Pozostałe składniki to:

rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, maltodekstryna, fumarowy kwas, talk (E 553b), magnezu

stearynian;

otoczka: eudragit E 100, fumarowy kwas, talk (E 553b).

Jak wygląda lek Tolperis VP i co zawiera opakowanie

Tolperis VP ma postać białych, okrągłych, obustronnie wypukłych tabletek powlekanych.

Wielkość opakowania:

30 lub 90 tabletek powlekanych w pojemniku HDPE o pojemności 30 ml, zamkniętym zakrętką z PP

ze środkiem pochłaniającym wilgoć i pierścieniem gwarancyjnym wraz z ulotką informacyjną, w

tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c

170 00 Praga 7

Republika Czeska

Wytwórca

ICN Polfa Rzeszów S.A.

ul. Przemysłowa 2

35-959 Rzeszów

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego:

Valeant sp. z o.o. sp. j.

ul. Przemysłowa 2

35-959 Rzeszów

Tel.: (+48 17) 865 51 00

Fax: (+48 17) 862 46 18

Data ostatniej aktualizacji ulotki: