Tinctura Crataegi Herbapol w Krakowie SA

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Tinctura Crataegi Herbapol w Krakowie SA płyn doustny
 • Forma farmaceutyczna:
 • płyn doustny
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Tinctura Crataegi Herbapol w Krakowie SA płyn doustny
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 35 ml, 5909990080816, OTC; 1 butelka 100 ml, 5909990080823, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 00808
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania:

Informacja dla pacjenta

TINCTURA CRATAEGI Herbapol w Krakowie SA

Płyn doustny, 4,63 g/5 ml

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli

pacjenta

wystąpią

jakiekolwiek

objawy

niepożądane,

wszelkie

możliwe

objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Jeśli po upływie 6 tygodni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się

z lekarzem.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Tinctura crataegi Herbapol w Krakowie SA i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tinctura crataegi Herbapol w Krakowie SA

Jak stosować lek Tinctura crataegi Herbapol w Krakowie SA

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Tinctura crataegi Herbapol w Krakowie SA

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Tinctura crataegi Herbapol w Krakowie SA

i w jakim celu się go stosuje:

Tinctura crataegi Herbapol w Krakowie SA

to macerat (1:5) etanolem 60% (v/v) kwiatostanu

głogu.

Tinctura crataegi Herbapol w Krakowie SA to lek tradycyjnie stosowany w stanach łatwego męczenia

się, w początkowym okresie upośledzonej wydolności serca nie wymagającej stosowania innych

leków, jako wspomagający pracę serca i układu krążenia oraz w dolegliwościach serca o podłożu

nerwowym. Lek jest przeznaczony do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego

skuteczność opiera się wyłącznie na długotrwałym stosowaniu.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tinctura crataegi Herbapol w Krakowie SA:

Kiedy nie stosować leku Tinctura crataegi Herbapol w Krakowie SA:

Nie stosować leku Tinctura crataegi Herbapol w Krakowie SA w przypadku nadwrażliwości na

kwiatostan głogu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Produkt leczniczy zawiera do 58 % v/v etanolu (alkoholu), czyli w 2,3 g w dawce jednorazowej

(5 ml), co stanowi równowartość 58 ml piwa lub 24 ml wina.

względu

zawartość

etanolu

może

działać

szkodliwie

przy

uszkodzeniu

wątroby,

alkoholizmie, padaczce.

W przypadku, gdy dolegliwości nie ustąpią, objawy utrzymają się przez okres dłuższy niż 6 tygodni

lub następuje gromadzenie się płynu (z objawami obrzęku nóg) należy wówczas zwrócić się do

lekarza.

UWAGA: należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza w przypadku wystąpienia objawów poważnej

niewydolności serca, takich jak: duszności oraz ból w okolicy serca promieniujący w kierunku ramion,

górnej części jamy brzusznej i w okolice szyi.

Dzieci i młodzież:

Lek nie jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Inne leki i Tinctura crataegi Herbapol w Krakowie SA:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub

ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ciąża i karmienie piersią:

Nie zaleca się stosowania u kobiet w ciąży oraz w okresie karmienia.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Z uwagi na zawartość etanolu leku nie należy stosować przed prowadzeniem pojazdu ponieważ

alkohol może zostać wykryty w powietrzu wydychanym.

3.

Jak stosować lek Tinctura crataegi Herbapol w Krakowie SA:

Tradycyjnie stosuje się podany schemat stosowania: dorośli: 1 łyżeczkę (ok. 5 ml) rozpuścić w

szklance (ok. 200 ml) wody. Przyjmować w 4-5 podzielonych dawkach w ciągu dnia. Działanie

preparatu występuje po 2-3 tygodniach stosowania.

Dzieci i młodzież poniżej 18 lat: Nie dotyczy. Lek przeznaczony jest dla osób dorosłych.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tinctura crataegi Herbapol w Krakowie SA:

Przypadki przedawkowania nie są znane.

Pominięcie zastosowania leku Tinctura crataegi Herbapol w Krakowie SA:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Tinctura crataegi Herbapol w Krakowie SA:

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane:

Dotychczas nie odnotowano, jednak jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane,

chociaż nie u każdego one wystąpią. Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

ulotce,

należy

powiedzieć

lekarzowi

farmaceucie,

pielęgniarce

Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań

Produktów

Leczniczych

Urzędu

Rejestracji

Produktów

Leczniczych,

Wyrobów

Medycznych

Produktów Biobójczych:

Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21

-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi

odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej

informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Tinctura crataegi Herbapol w Krakowie SA:

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje:

Co zawiera lek Tinctura crataegi Herbapol w Krakowie SA:

Skład na 100 g produktu:

Nalewka z kwiatostanu głogu

(Crataegi inflorescentiae tinctura)

– 100 g.

Preparat stanowi macerat (1:5) etanolem 60% (v/v)

Crataegus monogyna

Jacquin oraz

Crataegus

oxyacantha

L. inflorescentia (kwiatostanu głogu).

Zawartość etanolu 53-58% obj.

Jak wygląda lek Tinctura crataegi Herbapol w Krakowie SA

i co zawiera opakowanie:

Lek Tinctura crataegi Herbapol w Krakowie SA ma postać płynu o żółtobrunatnej barwie.

Opakowanie stanowi butelka ze szkła barwnego z zakrętką aluminiową lub polietylenową.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Krakowskie Zakłady Zielarskie ,,Herbapol" w Krakowie S.A.

ul. Chałupnika 14, 31-464 Kraków

tel.12 411 69 11, fax 12 411 58 37

e-mail: herbapol@herbapol.krakow.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 05.01.2017 r.