Tinctura Calendulae Phytopharm

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Tinctura Calendulae Phytopharm koncentrat do sporządzania roztworu doustnego, do stosowania w jamie ustnej, gardła, na skórę
 • Forma farmaceutyczna:
 • koncentrat do sporządzania roztworu doustnego, do stosowania w jamie ustnej, gardła, na skórę
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Tinctura Calendulae Phytopharm koncentrat do sporządzania roztworu doustnego, do stosowania w jamie ustnej, gardła, na skórę
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 100 ml, 5909990087747, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 00877
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dla pacjenta

Tinctura Calendulae Phytopharm

Wersja 03 1

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Tinctura Calendulae Phytopharm, 4,55 g/ 5 ml

koncentrat do sporządzania roztworu do płukania jamy ustnej i gardła

koncentrat do sporządzania roztworu na skórę

Calendulae tinctura

100 ml

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań

lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe

objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub

farmaceucie. Patrz punkt 4.

Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy

skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Tinctura Calendulae Phytopharm

i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tinctura Calendulae Phytopharm

Jak stosować lek Tinctura Calendulae Phytopharm

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Tinctura Calendulae Phytopharm

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Tinctura Calendulae Phytopharm

i w jakim celu się go stosuje

Tinctura Calendulae Phytopharm jest lekiem w postaci płynu. Substancję czynną leku stanowi

nalewka z koszyczka nagietka (Calendulae anthodii tinctura).

Produkt ten jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym do stosowania w określonych

wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania.

Wskazania do stosowania

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do objawowego leczenia:

- łagodnych stanów zapalnych skóry (takich jak oparzenia słoneczne) oraz wspomagająco w

leczeniu niewielkich zranień skóry,

- łagodnych stanów zapalnych jamy ustnej i gardła.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tinctura Calendulae Phytopharm

Kiedy nie stosować leku Tinctura Calendulae Phytopharm:

- w przypadku uczulenia na koszyczek nagietka lub inne rośliny z rodziny astrowatych

(Asteraceae, dawniej złożonych - Compositae),

Ulotka dla pacjenta

Tinctura Calendulae Phytopharm

Wersja 03 2

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek jest przeznaczony wyłącznie do stosowania zewnętrznego, nie należy go pić.

W przypadku objawów wskazujących na zakażenie skóry (zmiany ropne, gorączka) należy

najpierw zasięgnąć opinii lekarza.

Dzieci i młodzież

Do płukania gardła nie zaleca się stosowania u dzieci do 12 lat, ze względu na brak danych

dotyczących bezpieczeństwa stosowania.

Do okładów i przemywania ran nie zaleca się stosowania u dzieci do 6 lat, ze względu na brak

danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania.

Inne leki i Tinctura Calendulae Phytopharm

Nie obserwowano wpływu wyciągu z koszyczka nagietka na jednoczesne przyjmowanie

innych leków. Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach,

nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Tinctura Calendulae Phytopharm

z jedzeniem, piciem i alkoholem

Brak danych.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania leku w okresie ciąży i karmienia piersią,

dlatego nie zaleca się stosowania. Nie badano wpływu na płodność.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy

planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego

leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Bezpośrednio po płukaniu jamy ustnej preparatem alkohol może być wykrywany przez

przyrządy do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu. Z tego względu nie zaleca się

prowadzenia pojazdów mechanicznych bezpośrednio po zastosowaniu leku na śluzówkę jamy

ustnej i gardła.

3.

Jak stosować lek Tinctura Calendulae Phytopharm

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej:

- dorośli i młodzież powyżej 12 lat: do płukania jamy ustnej i gardła odmierzyć za pomocą

dołączonej miarki 2,5 ml preparatu i rozcieńczyć w ½ szklanki przegotowanej wody (ok.

125 ml).

- dorośli, młodzież i dzieci powyżej 6 lat: do przemywania skóry i okładów 20 ml preparatu

odmierzone za pomocą dołączonej miarki rozcieńczyć w ¼ szklanki (ok. 63 ml) świeżo

przegotowanej wody. Okład usunąć po 30 - 60 minutach.

Ulotka dla pacjenta

Tinctura Calendulae Phytopharm

Wersja 03 3

Stosować 2-4 razy na dobę.

Czas stosowania

Jeżeli objawy utrzymują się dłużej niż 7 dni, należy skontaktować się z lekarzem lub

farmaceutą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tinctura Calendulae Phytopharm

Nie zanotowano przypadków przedawkowania leków zawierających wyciąg z koszyczka

nagietka.

Pominięcie zastosowania leku Tinctura Calendulae Phytopharm

Nie dotyczy. Produkt stosowany zewnętrznie.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Tinctura Calendulae Phytopharm może powodować działania niepożądane,

chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić skórne reakcje uczuleniowe. Częstotliwość ich występowania nie jest znana.

Zgłaszanie działań niepożadanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych

Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów

Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa

tel. (22) 49 21 301, faks (22) 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych będzie mozna zgromadzić więcej informacji na

temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Tinctura Calendulae Phytopharm

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

Produkt naturalny – podczas przechowywania może tworzyć się niewielki osad.

Nie należy stosować leku Tinctura Calendulae Phytopharm po upływie terminu ważności

zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy

zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże

chronić środowisko.

Ulotka dla pacjenta

Tinctura Calendulae Phytopharm

Wersja 03 4

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Tinctura Calendulae Phytopharm

substancją

czynną

leku

jest

nalewka

koszyczka

nagietka

(Calendula

officinalis

anthodium) (1:5). Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 70% (V/V).

W 100 ml płynu znajduje się 100 ml nalewki z koszyczka nagietka (Calendulae anthodii

tinctura (1:5)).

Jak wygląda lek Tinctura Calendulae Phytopharm i co zawiera opakowanie

Opakowaniem bezpośrednim produktu Tinctura Calendulae Phytopharm jest butelka ze szkła

barwnego z zakrętką z polietylenu z ogranicznikiem wypływu o zawartości 100 ml leku,

z miarką z polipropylenu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Phytopharm Klęka S.A.

Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą

Polska

Tel.: + 48 61 28 68 700

Faks: + 48 61 28 68 709

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5-11-2018

Products containing metam-sodium: ANSES announces the withdrawal of marketing authorisations

Products containing metam-sodium: ANSES announces the withdrawal of marketing authorisations

Plant protection products containing metam-sodium are used in market gardening and horticulture to disinfect the soil. Following the substance's approval at European level, ANSES reassessed the dossiers and notified the industrial companies concerned of its intention to withdraw all marketing authorisations for metam-sodium products. ANSES is also taking this opportunity to reiterate the importance of phytopharmacovigilance and the requirement for professionals to report any adverse effects on humans or ...

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

Nie ma żadnych newsów dotyczących tego produktu.