Tialorid

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Tialorid 5 mg + 50 mg tabletki
 • Dawkowanie:
 • 5 mg + 50 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Tialorid 5 mg + 50 mg tabletki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 50 tabl., 5909990206025, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 02060
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Tialorid, 5 mg + 50 mg, tabletki

Amiloridi hydrochloridum + Hydrochlorothiazidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Tialorid i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tialorid

Jak stosować lek Tialorid

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Tialorid

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Tialorid i w jakim celu się go stosuje

Tialorid jest lekiem zawierającym dwie substancje czynne: amilorydu chlorowodorek, który jest

lekiem moczopędnym oszczędzającym potas oraz hydrochlorotiazyd, który jest lekiem

o umiarkowanym działaniu moczopędnym.

Tialorid jest wskazany w leczeniu:

nadciśnienia tętniczego krwi lekkiego lub umiarkowanego (jako jedyny lek lub z innymi lekami

obniżającymi ciśnienie krwi);

niewydolności krążenia;

marskości wątroby z wodobrzuszem i obrzękami.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tialorid

Kiedy nie stosować leku Tialorid:

jeśli pacjent ma uczulenie na amilorydu chlorowodorek, hydrochlorotiazyd, inne sulfonamidy

lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Innymi sulfonamidami mogą być: tiazydowe leki moczopędne, przeciwbakteryjne sulfonamidy

(np. sulfametoksazol) i acetazolamid, który jest stosowany w leczeniu obrzęków i jaskry

(podwyższone ciśnienie w oku), chorób serca i padaczki;

jeśli pacjent ma podwyższone stężenie we krwi jednej lub więcej z następujących substancji:

potasu, wapnia, mocznika lub kreatyniny;

jeśli pacjent ma chorobę Addisona;

jeśli pacjent ma cukrzycę (wysokie stężenie glukozy we krwi);

jeśli pacjent ma chorobę wątroby lub nerek;

jeśli pacjent przyjmuje lit (lek stosowany w depresji);

jeśli pacjent przyjmuje inne leki oszczędzające potas (np. triamteren, spironolakton, eplerenon);

jeśli pacjentka karmi piersią;

u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczeciem stosowania leku Tialorid należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Tialorid:

jeśli pacjent ma podwyższone stężenie substancji naturalnie występujących w organizmie:

kwasu moczowego, cholesterolu i trójglicerydów;

jeśli pacjent ma toczeń układowy rumieniowaty;

jeśli pacjent ma dnę moczanową;

jeśli pacjent miał w ostatnim czasie nasilone wymioty lub biegunkę;

jeśli pacjent ma podawane dożylnie płyny;

jeśli pacjent planuje badanie czynności przytarczyc (przed badaniem należy zaprzestać

stosowania leku).

Dzieci i młodzież

Lek nie jest wskazany do stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Tialorid a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować, w szczególności o stosowaniu:

leków stosowanych w cukrzycy: chlorpropamidu, innych doustnych leków

przeciwcukrzycowych lub insuliny;

innych leków stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi, takich jak guanetydyna,

metyldopa, antagoniści angiotensyny II, inhibitory ACE (enalapryl, kaptopryl);

amin presyjnych (np. adrenalina) stosowanych w leczeniu ciężkich reakcji alergicznych;

litu (stosowanego w depresji);

barbituranów (stosowane w leczeniu bezsenności lub lęku);

narkotycznych leków przeciwbólowych (np. kodeina, dekstropropoksyfen, morfina,

pentazocyna, petydyna);

niesteroidowych leków przeciwzapalnych (stosowane w leczeniu bólu i gorączki, np. kwas

acetylosalicylowy, ibuprofen);

kolestyraminy lub kolestypolu (stosowane w leczeniu podwyższonego stężenia cholesterolu we

krwi);

kortykosteroidów (stosowane w leczeniu reumatyzmu, zapalenia stawów, schorzeń

alergicznych, niektórych chorób skóry, astmy lub zaburzeń krwi);

hormonu adrenokortykotropowego ACTH (stosowany w testach oceniających prawidłową

czynność nadnerczy);

takrolimusu (stosowany po transplantacji wątroby lub nerek, aby zapobiec odrzuceniu narządu);

cyklosporyny (stosowana w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów lub do zapobiegania

odrzuceniu przeszczepu po transplantacji);

trilostanu (stosowany w leczeniu raka sutka lub nadczynność nadnerczy).

Tialorid z jedzeniem, piciem i alkoholem

Podczas stosowania leku z alkoholem może nasilać się niedociśnienie ortostatyczne (obniżenie

ciśnienia krwi podczas zmiany pozycji ciała z siedzącej lub leżącej na stojącą).

Lekarz może zalecić unikanie spożywania niektórych potraw zawierających duże ilości potasu, takich

jak mleko, banany, rodzynki i suszone śliwki.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Lek może być stosowany w okresie ciąży w przypadku zdecydowanej konieczności.

Karmienie piersią

Hydrochlorotiazyd przenika do mleka kobiet karmiących piersią.

Leku nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Tialorid może wywołać działania niepożądane ze strony ośrodkowego układu nerwowego, takie jak:

osłabienie, znużenie, zawroty głowy. W razie wystąpienia tego typu działań niepożądanych istnieje

niebezpieczeństwo związane z prowadzeniem pojazdów i obsługiwaniem maszyn.

Lek Tialorid

zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3.

Jak stosować lek Tialorid

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

Lekarz ustali dawkę indywidualnie dla każdego pacjenta, w zależności od ciężkości choroby i reakcji

na lek.

Podanie doustne.

Stosowanie u dorosłych

W nadciśnieniu tętniczym krwi

Początkowo ½ tabletki na dobę. W razie konieczności, dawkę można zwiększyć do 1 tabletki na dobę,

podawanej jednorazowo lub w dwóch dawkach podzielonych.

W zastoinowej niewydolności krążenia

Początkowo ½ tabletki na dobę. W razie konieczności dawkę można stopniowo zwiększać. Nie należy

przekraczać dawki 2 tabletek na dobę.

W marskości wątroby

Leczenie rozpoczyna się małymi dawkami, które zwiększa się stopniowo aż do uzyskania

odpowiedniego działania moczopędnego. Nie należy przekraczać dawki 2 tabletek na dobę.

Po ustąpieniu obrzęków należy zmniejszyć dawkę leku. Dawka podtrzymująca może być mniejsza od

dawki początkowej.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Lek nie jest wskazany do stosowania u dzieci i młodzieży.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)

U tych pacjentów dawkę leku należy dobierać w zależności od stanu czynności nerek i klinicznej

reakcji na leczenie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tialorid

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy powiadomić lekarza lub zgłosić się

do najbliższego szpitala tak szybko, jak tylko jest to możliwe. Należy zabrać ze sobą pozostałe tabletki

lub opakowanie przyjętego leku w celu identyfikacji przez lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Tialorid

W przypadku gdy pacjent zapomni przyjąć jednej dawki leku, należy ją pominąć, a kolejną dawkę

przyjąć we właściwym czasie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej

dawki leku.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania leku mogą wystąpić działania niepożądane o częstości nieznanej (częstość nie

może być określona na podstawie dostępnych danych):

brak łaknienia, nudności, wymioty, biegunka, zaparcia, bóle żołądka, krwawienia, uczucie

pełności w jamie brzusznej, pragnienie, suchość w jamie ustnej, czkawka, zapalenie trzustki,

przemijające zaburzenia smaku;

kaszel;

zawroty głowy, bóle głowy, osłabienie, znużenie, bóle w klatce piersiowej i bóle pleców, złe

samopoczucie;

parestezje (wrażenia czuciowe np. kłucie, palenie), osłupienie, niepokój ruchowy, bezsenność

lub senność, uczucie zmęczenia, nerwowość, zaburzenia pamięci, depresja;

zmiany w obrazie krwi, niedokrwistość, zaburzenia rytmu serca, tachykardia (szybkie bicie

serca), nadmierne obniżenie ciśnienia krwi, omdlenia, choroba niedokrwienna serca;

impotencja;

zaburzenia w oddawaniu moczu, oddawanie moczu w nocy, nietrzymanie moczu, zaburzenia

czynności nerek;

świąd, wysypka;

zaczerwienienie twarzy, obfite pocenie się;

bóle kończyn, kurcze mięśni, bóle stawów;

duszność;

niesmak;

zaburzenia widzenia;

gorączka, uczucie zatkania nosa;

zmiany w wynikach badań laboratoryjnych krwi i moczu, odwodnienie, dna moczanowa;

reakcja anafilaktyczna (nagła reakcja alergiczna ze skróceniem oddechu, wysypką,

świszczącym oddechem i spadkiem ciśnienia tętniczego krwi).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Tialorid

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Zapis na opakowaniu po skrócie EXP oznacza termin ważności, a po skrócie Lot oznacza numer serii.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Tialorid

Substancjami czynnymi leku są amilorydu chlorowodorek oraz hydrochlorotiazyd.

Każda tabletka zawiera odpowiednio 5 mg amilorydu chlorowodorku i 50 mg

hydrochlorotiazydu.

Pozostałe składniki leku to: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, powidon, talk, magnezu

stearynian.

Jak wygląda lek Tialorid i co zawiera opakowanie

Tialorid to okrągłe tabletki, barwy żółtawej z odcieniem seledynowym, obustronnie płaskie.

Jedno opakowanie leku zawiera 50 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

ul. Pelplińska 19

83-200 Starogard Gdański

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Biuro Handlowe POLPHARMA Sp. z o.o.

ul. Bobrowiecka 6

00-728 Warszawa

tel. 22 364 61 01

Data ostatniej aktualizacji ulotki: