Sylimarol Vita 80

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Sylimarol Vita 80 kapsułka twarda
 • Forma farmaceutyczna:
 • kapsułka twarda
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Sylimarol Vita 80 kapsułka twarda
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 30 kaps., 5909990727315, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 07273
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Sylimarol Vita 80

kapsułka twarda

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek

Sylimarol Vita 80 ostrożnie.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

- Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią należy skontaktować się z lekarzem.

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Sylimarol Vita 80 i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sylimarol Vita 80

3. Jak stosować lek Sylimarol Vita 80

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Sylimarol Vita 80

6. Inne informacje

Co to jest lek Sylimarol Vita 80 i w jakim celu się go stosuje

Sylimarol Vita 80 jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym do stosowania w określonych

wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania.

Stosowany jest wspomagająco w stanach rekonwalescencji po toksyczno-metabolicznych

uszkodzeniach wątroby spowodowanych m.in. czynnikami toksycznymi (np. alkohol, środki ochrony

roślin) oraz w niestrawności (wzdęcia, odbijania) po spożyciu ciężkostrawnych pokarmów.

Wspomagająco w dolegliwościach występujących po przebyciu ostrych i przewlekłych chorób

wątroby.

Grupa farmakoterapeutyczna (kod ATC): A 05 BA 03

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sylimarol Vita 80

Kiedy nie stosować leku Sylimarol Vita 80

Nie należy stosować leku, jeśli występuje nadwrażliwość na którykolwiek ze składników lub

nadwrażliwość na rośliny z rodziny Compositae/Asteraceae. Jeśli nasili się którykolwiek z objawów

niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy

powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Sylimarol Vita 80

W przypadku wystąpienia objawów żółtaczki (zażółcenia skóry, zabarwienia na żółto oczu) należy

zasięgnąć porady lekarza. Lek nie powinien być zalecany do leczenia ostrych zatruć.

Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które

wydawane są bez recepty. Dotychczas nie stwierdzono interakcji z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania, nie należy stosować

preparatu w czasie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Stosowanie preparatu nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługę

maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Sylimarol Vita 80

W przypadku stwierdzenia nietolerancji na niektóre cukry należy skontaktować się z lekarzem przed

zastosowaniem tego produktu.

Jak stosować lek Sylimarol Vita 80

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 3 razy dziennie od 1 do 2 kapsułek po jedzeniu, o ile lekarz nie

zaleci inaczej. Produkt wymaga systematycznego stosowania przez ok. 2-4 tygodni. Jeśli dolegliwości

nasilą się lub nie ustąpią należy skontaktować się z lekarzem, który może przedłużyć leczenie do np. 6

miesięcy. Podczas terapii należy unikać środków szkodliwych dla wątroby.

Stosowanie u dzieci

Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania, nie zaleca się stosowania

leku u dzieci do 12 roku życia.

Zastosowanie większej dawki leku Sylimarol Vita 80 niż zalecana

Brak danych o objawach przedawkowania.

Pominięcie zastosowania leku Sylimarol Vita 80

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej kapsułki.

Przerwanie stosowania leku Sylimarol Vita 80

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Sylimarol Vita 80 może powodować działania niepożądane, choć nie u każdego one

wystąpią. W trakcie stosowania możliwe jest wystąpienie zaburzeń żołądkowo-jelitowych.

Sporadycznie obserwowane jest łagodne działanie przeczyszczające.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. 48 22 49 21 301, fax 48 22 49 21 309, e-

mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej

informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Jak przechowywać lek Sylimarol Vita 80

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Sylimarol Vita 80 po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Inne informacje

Co zawiera Sylimarol Vita 80

Substancjami czynnymi leku są:

wyciąg suchy z łuski ostropestu plamistego (Silybi mariani fructus extractum) o zawartości nie mniej

niż 80 mg flawonolignanów w przeliczeniu na sylibinę

114,3 mg

witamina B

(chlorowodorek tiaminy)

2 mg

witamina B

(ryboflawina)

2 mg

witamina B

(chlorowodorek pirydoksyny)

2 mg

witamina PP (nikotynamid)

10 mg

pantotenian wapnia

4 mg

substancja pomocnicza dodana do wyciagu– benzoesan sodu

Ponadto lek zawiera substancje pomocnicze: mieszaninę laktozy jednowodnej, powidonu i

krospowidonu.

Kapsułka składa się z: dwutlenku tytanu (E171), indygotyny (E132), żółcieni chinolinowej (E104)

oraz żelatyny wołowej.

Jak wygląda Sylimarol Vita 80 i co zawiera opakowanie

Lek Sylimarol Vita 80 jest w postaci kapsułek twardych.

Dostępne opakowanie zawiera 30 kapsułek w blistrach Al/PVC i w kartoniku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Polska

Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.

ul. Towarowa 47-51, 61-896 Poznań

tel. + 48 61 886 18 00, fax +48 61 853 60 58

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Projekt treści etykiety na opakowaniu bezpośrednim (blister).

Sylimarol Vita 80

kapsułka twarda

Lot: EXP:

Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.

Tekst oznakowania opakowania zewnętrznego (kartonika na blistry).

Sylimarol Vita 80

kapsułka twarda

Produkt przeznaczony dla młodzieży powyżej 12 roku życia i dorosłych.

30 sztuk

Sylimarol Vita 80 jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym do stosowania w określonych

wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania. Jeśli objawy nie ustępują lub

wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Skład:

Substancje czynne: 114,3 mg wyciągu suchego z łuski ostropestu plamistego (Silybi mariani fructus

extractum) o zawartości nie mniej niż 80 mg flawonolignanów w przeliczeniu na sylibinę, witamina

(chlorowodorek tiaminy) 2 mg, witamina B

(ryboflawina) 2 mg, witamina B

(chlorowodorek

pirydoksyny) 2 mg, witamina PP (nikotynamid)10 mg, pantotenian wapnia 4 mg.

Produkt zawiera laktozę.

Sposób stosowania i droga podania:

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 3 razy dziennie od 1 do 2 kapsułek po jedzeniu, o ile lekarz nie

zaleci inaczej. Produkt wymaga systematycznego stosowania przez ok. 2-4 tygodni. Jeśli dolegliwości

nasilą się lub nie ustąpią należy skontaktować się z lekarzem, który może przedłużyć leczenie do np. 6

miesięcy. Podczas terapii należy unikać środków szkodliwych dla wątroby.

Lek wydawany bez przepisu lekarza – OTC.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Termin ważności (EXP):

Podmiot odpowiedzialny:

Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.

ul. Towarowa 47-51, 61-896 Poznań

Nr serii (Lot):

Pozwolenie nr R/7273

Kod EAN UCC:

Nazwa i postać produktu leczniczego w systemie Braille'a