Sylimarol 35 mg

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Sylimarol 35 mg 35 mg tabletka drażowana
 • Dawkowanie:
 • 35 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletka drażowana
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Sylimarol 35 mg 35 mg tabletka drażowana
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 30 tabl., 5909990776306, OTC; 60 tabl., 5909990378814, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 03788
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

SYLIMAROL 35 mg

Silybi mariani fructus extractum siccum

tabletka drażowana

Produkt przeznaczony dla młodzieży powyżej 12 roku życia i dorosłych.

Wielkość opakowania: 30 lub 60 sztuk

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek

Sylimarol 35mg ostrożnie.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

- Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią należy skontaktować się z lekarzem.

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Sylimarol 35mg

i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sylimarol 35mg

3. Jak stosować lek Sylimarol 35mg

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Sylimarol 35mg

6. Inne informacje

Co to jest lek Sylimarol 35mg i w jakim celu się go stosuje

Sylimarol 35mg jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym do stosowania w określonych

wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania.

Stosowany

jest

wspomagająco

stanach

rekonwalescencji

toksyczno-metabolicznych

uszkodzeniach wątroby spowodowanych m.in. czynnikami toksycznymi (np. alkohol, środki ochrony

roślin) oraz w niestrawności (wzdęcia, odbijania) po spożyciu ciężkostrawnych pokarmów.

Wspomagająco w dolegliwościach występujących po przebyciu ostrych i przewlekłych chorób

wątroby.

Grupa farmakoterapeutyczna (kod ATC): A 05 BA 03

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sylimarol 35mg

Kiedy nie stosować leku Sylimarol 35mg

Nie należy stosować leku, jeśli występuje nadwrażliwość na którykolwiek ze składników lub

nadwrażliwość na rośliny Compositae/Asteraceae.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Sylimarol 35mg

W przypadku wystąpienia objawów żółtaczki (zażółcenia skóry, zabarwienia na żółto oczu) należy

zasięgnąć porady lekarza. Lek nie jest przeznaczony do leczenia ostrych zatruć wątroby.

Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które

wydawane są bez recepty. Dotychczas nie stwierdzono interakcji z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania, nie należy stosować

preparatu w czasie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Stosowanie preparatu nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługę

maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Sylimarol 35mg

W przypadku stwierdzenia nietolerancji na niektóre cukry należy skontaktować się z lekarzem przed

zastosowaniem tego produktu.

Jak stosować lek Sylimarol 35mg

Dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia: 3 razy dziennie 2 tabletki po jedzeniu, o ile lekarz nie

zaleci inaczej. Lek wymaga systematycznego stosowania przez około 2-4 tygodnie. Jeśli dolegliwości

nasilą się lub nie ustąpią należy skontaktować się z lekarzem, który może przedłużyć leczenie do np. 6

miesięcy.. Podczas terapii należy unikać środków szkodliwych dla wątroby.

Stosowanie u dzieci

Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania, nie zaleca się stosowania

leku u dzieci do 12 roku życia.

Zastosowanie większej dawki leku Sylimarol 35mg niż zalecana

Brak danych o objawach przedawkowania.

Pominięcie zastosowania leku Sylimarol 35mg

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie stosowania leku Sylimarol 35mg

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Sylimarol 35mg może powodować działania niepożądane, choć nie u każdego one

wystąpią. W trakcie stosowania możliwe jest wystąpienie zaburzeń żołądkowo-jelitowych.

Sporadycznie obserwowane jest łagodne działanie przeczyszczające.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, n ależy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. 48 22 49 21 301, fax 48 22 49 21 309, e-

mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej

informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Jak przechowywać lek Sylimarol 35mg

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Sylimarol 35mg po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Inne informacje

Co zawiera Sylimarol 35mg

Substancjami czynnymi leku są:

50 mg wyciągu suchego z łuski ostropestu plamistego (Silybi mariani fructus extractum siccum DER

20-34:1. ekstrahent – metanol 90%).

Substancja pomocnicza dodana do wyciągu: benzoesan sodu

Ponadto lek zawiera substancje pomocnicze: glukozę, skrobię ziemniaczaną, sacharozę, talk, magnezu

stearynian, gumę arabską, mieszaninę wosku pszczelego białego i wosku Carnauba (Capol 1295),

indygotynę E132 oraz żółcień chinolinową E104.

Jak wygląda Sylimarol 35mg i co zawiera opakowanie

Lek Sylimarol 35mg jest w postaci tabletek drażowanych.

Dostępne opakowanie zawiera 30 lub 60 tabletek w blistrze Al/PVC i w kartoniku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Polska

Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.

ul. Towarowa 47-51, 61-896 Poznań

tel. + 48 61 886 18 00, fax +48 61 853 60 58

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Projekt treści etykiety na opakowaniu bezpośrednim (blister).

SYLIMAROL 35 mg

Silybi mariani fructus extractum siccum

tabletka drażowana

Lot:

EXP:

Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.

Tekst oznakowania opakowania zewnętrznego (kartonika na blistry).

SYLIMAROL 35mg

Silybi mariani fructus extractum siccum

tabletka drażowana

Produkt przeznaczony dla młodzieży powyżej 12 roku życia i dorosłych.

30 sztuk

Sylimarol 35mg jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym do stosowania w określonych

wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania. Jeśli wystąpią jakiekolwiek

objawy niepożądane, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Skład:

Substancje czynne: 50 mg wyciągu suchego z łuski ostropestu plamistego (Silybi mariani fructus

extractum siccum). Produkt zawiera glukozę i sacharozę.

Sposób stosowania i droga podania:

Dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia: 3 razy dziennie 2 tabletki po jedzeniu, o ile lekarz nie

zaleci inaczej. Lek wymaga systematycznego stosowania przez około 2-4 tygodnie. Jeśli dolegliwości

nasilą się lub nie ustąpią należy skontaktować się z lekarzem, który może przedłużyć leczenie do np. 6

miesięcy.. Podczas terapii należy unikać środków szkodliwych dla wątroby.

Lek wydawany bez przepisu lekarza – OTC.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Termin ważności (EXP):

Podmiot odpowiedzialny:

Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.

ul. Towarowa 47-51, 61-896 Poznań

Nr serii (Lot):

Pozwolenie nr R/3788

Kod EAN UCC:

Nazwa produktu leczniczego w systemie Braille'a

Tekst oznakowania opakowania zewnętrznego (kartonika na blistry).

SYLIMAROL 35mg

Silybi mariani fructus extractum siccum

tabletka drażowana

Produkt przeznaczony dla młodzieży powyżej 12 roku życia i dorosłych.

60 sztuk

Sylimarol 35mg jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym do stosowania w określonych

wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania. Jeśli wystąpią jakiekolwiek

objawy niepożądane, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Skład:

Substancje czynne: 50 mg wyciągu suchego z łuski ostropestu plamistego (Silybi mariani fructus

extractum siccum). Produkt zawiera glukozę i sacharozę.

Sposób stosowania i droga podania:

Dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia: 3 razy dziennie 2 tabletki po jedzeniu, o ile lekarz nie

zaleci inaczej. Lek wymaga systematycznego stosowania przez około 2-4 tygodnie. Jeśli dolegliwości

nasilą się lub nie ustąpią należy skontaktować się z lekarzem, który może przedłużyć leczenie do np. 6

miesięcy.. Podczas terapii należy unikać środków szkodliwych dla wątroby.

Lek wydawany bez przepisu lekarza – OTC.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Termin ważności (EXP): .....................................

Podmiot odpowiedzialny:

Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.

ul. Towarowa 47-51, 61-896 Poznań

Nr serii (Lot): ....................................

Pozwolenie nr R/3788

Kod EAN UCC:

Nazwa produktu leczniczego w systemie Braille'a

Nie ma żadnych ostrzeżeń co do bezpieczeństwa dotyczących tego produktu.