Sulphodent

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Sulphodent 370 mg/g pasta do zębów
 • Dawkowanie:
 • 370 mg/g
 • Forma farmaceutyczna:
 • pasta do zębów
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Sulphodent 370 mg/g pasta do zębów
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 tuba 60 g, 5909990892815, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 08928
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Strona 1 z 4

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

SULPHODENT 370mg/g

360mg/g woda chlorkowo-sodowa (solanka) siarczkowa, jodkowa +10mg/g bocheńska

lecznicza sól jodkowo-bromowa

pasta do zębów

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub

według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe

objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub

farmaceucie. Patrz punkt 4.

Jeśli po upływie 10-15 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy

skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Sulphodent i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sulphodent

Jak stosować lek Sulphodent

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Sulphodent

Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Sulphodent i w jakim celu się go stosuje?

Mineralna pasta do zębów Sulphodent zawiera w swoim składzie aktywne biologicznie

związki siarki S

, HS

oraz jony Cl

, Na

, Mg

, Ca

, HC0

, Br

. Zawarty w paście

chlorek sodowy wykazuje działanie antyseptyczne, działa pobudzająco na błonę śluzową i

zwiększa wydzielanie śliny. Mineralne składniki pasty działają ściągająco i przeciwzapalnie,

wpływają na odnowę i regenerację nabłonka śluzówki jamy ustnej.

Stosowanie pasty zmniejsza krwawienia i obrzęk brodawek dziąsłowych, obniża ilość

wydzielanego płynu z kieszonek dziąsłowych i zmniejsza głębokość patologicznych

kieszonek dziąsłowych. Nie zaostrza procesu zapalnego w przyzębiu.

Wskazania:

zapalenie przyzębia (tzw. paradontoza)

zapalenie dziąseł

profilaktyka chorób przyzębia

Strona 2 z 4

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sulphodent

Kiedy nie stosować leku Sulphodent:

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych

składników

tego

leku

(wymienionych

punkcie

metylu

parahydroksybenzoesan,

w ropnych stanach zapalnych przyzębia

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Sulphodent należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli po upływie 10-15 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić

się do lekarza.

Dzieci

Brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania leku w tej grupie wiekowej. Z tego

względu nie zaleca się stosowania leku u dzieci.

Lek Sulphodent a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez

pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy

planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego

leku.

Brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania leku w okresie karmienia.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Sulphodent nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Sulphodent zawiera sacharozę, sorbitol i metylu parahydroksybenzoesan

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Ze względu na zawartość metylu parahydroksybenzoesanu lek może powodować

reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego). Patrz także punkt Kiedy nie stosować

leku Sulphodent

3. Jak stosować lek Sulphodent?

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub

według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza

lub farmaceuty.

Strona 3 z 4

2-3 razy dziennie myć zęby pastą i lekko masować dziąsła miękką szczoteczką do zębów

przez około 2-3 minuty. Po umyciu dokładnie wypłukać.

W przypadku zastosowania większej dawki leku niż zalecana

Nie są znane objawy przedawkowania.

W przypadku pominięcia dawki leku Sulphodent

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Sulphodent może powodować działania niepożądane.

Nie stwierdzono działań niepożądanych ani zaostrzeń objawów choroby. W przypadku

wystąpienia jakichkolwiek objawów niepożądanych należy poinformować o nich lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych.

Jeśli

wystąpią

jakiekolwiek

objawy

niepożądane,

wszelkie

objawy

niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych

Działań

Produktów

Leczniczych

Urzędu

Rejestracji

Produktów

Leczniczych,

Wyrobów

Medycznych i Produktów Biobójczych

al. Jerozolimskie 181 C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania

niepożądane

można

zgłaszać

również

podmiotowi

odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na

temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Sulphodent

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

należy

stosować

Sulphodentu

upływie

terminu

ważności

zamieszczonego

opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy

zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże

chronić środowisko.

Strona 4 z 4

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Sulphodent

Substancje czynne leku:

36g woda chlorkowo- sodowa (solanka) siarczkowa, jodkowa

1g bocheńska lecznicza sól jodowo- bromowa

Substancje pomocnicze to:

krzemionka koloidalna bezwodna, glicerol 85%, guma ksantanowa, olejek mięty pieprzowej,

sodu laurylosiarczan, sorbitol, tytanu dwutlenek (E 171), sacharoza, metylu hydroksybenzoesan.

Jak wygląda lek Sulphodent i co zawiera opakowanie

SULPHODENT jest pakowany w tuby po 60g pasty.

Tuba wraz z ulotką informacyjną umieszczona jest w opakowaniu zewnętrznym kartoniku .

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „Sulphur Zdrój Exim”

28-100 Busko- Zdrój , ul. Rokosza 18

tel/fax 0-41 378-48-88; 041-378-78-93

e-mail: kontakt@sulphur.com.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: