Succus Farfarae Phytopharm

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Succus Farfarae Phytopharm 2,425 g/2,5 ml płyn doustny
 • Dawkowanie:
 • 2,425 g/2,5 ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • płyn doustny
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Succus Farfarae Phytopharm 2,425 g/2,5 ml płyn doustny
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 100 ml, 5909990198931, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 01989
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dla pacjenta

Succus Farfarae Phytopharm

Wersja 04_032015 1

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Succus Farfarae Phytopharm,

2,425 g/2,5 ml, płyn doustny

Farfarae folii recentis succus

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według

wskazań lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub

farmaceucie.

Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy

skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Succus Farfarae Phytopharm i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed przyjęciem leku Succus Farfarae Phytopharm

Jak przyjmować lek Succus Farfarae Phytopharm

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Succus Farfarae Phytopharm

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Succus Farfarae Phytopharm i w jakim celu się go stosuje

skład

leku

Succus

Farfarae

Phytopharm

wchodzi

świeżych

liści

podbiału

stabilizowany etanolem. Wyciąg z liści podbiału zawiera substancje śluzowe, które posiadają

właściwości ochronne na błonę śluzową jamy ustnej i gardła, łagodzą kaszel. Produkt jest

przeznaczony do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność

opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

Jest to lek roślinny stosowany tradycyjnie w wymienionych wskazaniach, a jego skuteczność

opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

Wskazania do stosowania

Tradycyjnie w lekkich stanach nieżytowych górnych dróg oddechowych.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Succus Farfarae Phytopharm

Kiedy nie stosować leku Succus Farfarae Phytopharm:

- w przypadku nadwrażliwości na liść podbiału lub inne rośliny z rodziny astrowatych

(Asteraceae, dawniej złożonych - Compositae ),

- u kobiet w ciąży, karmiących i dzieci do 12. roku życia.

Ulotka dla pacjenta

Succus Farfarae Phytopharm

Wersja 04_032015 2

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Dawka jednorazowa preparatu 2,5 ml zawiera do 0,7 g etanolu, co odpowiada około 7,4 ml

wina i 17,8 ml piwa; dawka 5 ml zawiera do 1,8 g etanolu, co odpowiada około 14,8 ml wina

i 35,6 ml piwa.

Szkodliwe dla osób z chorobą alkoholową.

Należy wziąć pod uwagę podczas stosowania u kobiet ciężarnych lub karmiacych piersią,

dzieci i u osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub z

padaczką.

Dzieci i młodzież

Lek może być stosowany u młodzieży od 12 lat.

Inne leki i Succus Farfarae Phytopharm

Interakcje z innymi lekami nie są znane.

Succus Farfarae Phytopharm z jedzieniem i piciem

Brak danych.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Nie stosować leku u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Bezpośrednio po zastosowaniu preparatu alkohol może być wykrywany przez przyrządy do

pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu, z tego względu nie należy prowadzić pojazdów

mechanicznych

bezpośrednio

przyjęciu

preparatu.

Należy

zachować

najmniej

półgodzinną przerwę.

3.

Jak stosować lek Succus Farfarae Phytopharm

Dorośli i młodzież od 12 lat

Lek przyjmować 3 razy dziennie po 2,5 do 5 ml rozcieńczony w niewielkiej ilości płynu.

Nie stosować dłużej niż 4-6 tygodni w ciągu roku.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Succus Farfarae Phytopharm jest za mocne lub za

słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Succus Farfarae Phytopharm

Preparat

przedawkowany,

względu

zawartość

alkoholu,

może

osłabiać

zdolność

kierowania pojazdami mechanicznymi, obsługę maszyn będących w ruchu, a także sprawność

psychoruchową. Z tego też powodu przedawkowanie może powodować szkodliwe działanie

przy uszkodzeniu wątroby, alkoholizmie, padaczce, uszkodzeniach mózgu, przy chorobach

umysłowych.

Ulotka dla pacjenta

Succus Farfarae Phytopharm

Wersja 04_032015 3

Pominięcie zastosowania leku Succus Farfarae Phytopharm

W przypadku pominięcia dawki leku Succus Farfarae Phytopharm nie należy stosować dawki

podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Succus Farfarae Phytopharm może powodować działania niepożądane.

Dotychczas jednak nie stwierdzono występowania działań niepożądanych.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub

farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu

Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C,

02-222 Warszawa,

tel. (22) 49 21 301, faks (22) 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na

temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Succus Farfarae Phytopharm

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w

temperaturze poniżej 25

Produkt naturalny – podczas przechowywania może tworzyć się niewielki osad.

należy

stosować

leku

Succus

Farfarae

Phytopharm

upływie

terminu

ważności

zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy

zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże

chronić środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Succus Farfarae Phytopharm

Substancję czynną leku stanowi sok ze świeżych liści podbiału stabilizowany etanolem

(Farfarae folii recentis succus (1:1)), rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 96% (V/V), woda.

Zawartość substancji czynnej 100ml/100 ml. Produkt nie zawiera substancji pomocniczych.

Zawartość etanolu w preparacie 25-35% (V/V).

Ulotka dla pacjenta

Succus Farfarae Phytopharm

Wersja 04_032015 4

Jak wygląda lek Succus Farfarae Phytopharm i co zawiera opakowanie

Opakowaniem bezpośrednim leku Succus Farfarae Phytopharm jest butelka z barwnego szkła

z zakrętką z polietylenu z ogranicznikiem wypływu, z dołączoną miarką z polipropylenu o

pojemności 20 ml w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Phytopharm Klęka S.A.

Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą

Polska

Tel.: + 48 61 28 68 700

Faks: + 48 61 28 68 709

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5-11-2018

Products containing metam-sodium: ANSES announces the withdrawal of marketing authorisations

Products containing metam-sodium: ANSES announces the withdrawal of marketing authorisations

Plant protection products containing metam-sodium are used in market gardening and horticulture to disinfect the soil. Following the substance's approval at European level, ANSES reassessed the dossiers and notified the industrial companies concerned of its intention to withdraw all marketing authorisations for metam-sodium products. ANSES is also taking this opportunity to reiterate the importance of phytopharmacovigilance and the requirement for professionals to report any adverse effects on humans or ...

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

Nie ma żadnych newsów dotyczących tego produktu.