Strepsils Junior

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Strepsils Junior 0,6 mg + 1,2 mg pastylki twarde
 • Dawkowanie:
 • 0,6 mg + 1,2 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • pastylki twarde
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Strepsils Junior 0,6 mg + 1,2 mg pastylki twarde
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 12 pastylek, 5909990781478, OTC; 16 pastylek, 5909990778522, OTC; 24 pastylki, 5909990778539, OTC; 36 pastylek, 5909990646500, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 07785
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Strepsils Junior, 1,2 mg + 0,6 mg, pastylki twarde

Alcohol 2,4–dichlorobenzylicus + Amylometacresolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz

punkt 4.

- Jeśli w ciągu 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z

lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest Strepsils Junior i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Strepsils Junior

3. Jak stosować Strepsils Junior

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać Strepsils Junior

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Strepsils Junior i w jakim celu się go stosuje

Do stosowania w stanach zapalnych jamy ustnej i gardła.

Działanie:

przeciwwirusowe

przeciwbakteryjne

Każda pastylka Strepsils Junior zawiera dwie substancje czynne o działaniu przeciwbakteryjnym i

przeciwwirusowym.

Lek Strepsils Junior jest przeznaczony do stosowania w objawowym leczeniu stanów zapalnych jamy

ustnej i gardła.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Strepsils Junior

Kiedy nie stosować leku Strepsils Junior:

jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników

tego leku (wymienionych w punkcie 6);

u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Strepsils Junior może być stosowany u pacjentów chorych na cukrzycę oraz osób kontrolujących

dzienne spożycie cukrów/węglowodanów.

Wartość kaloryczna jednej pastylki wynosi 5,5 kcal/23 kJ.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Strepsils Junior należy skonsultować się z lekarzem, jeśli u

pacjenta występuje nietolerancja niektórych cukrów.

Strepsils Junior a inne leki

Dotychczas nie są znane klinicznie istotne interakcje leku Strepsils Junior z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie jest znany wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Strepsils Junior zawiera

Maltitol i izomalt

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.

Jak stosować Strepsils Junior

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Do stosowania na błonę śluzową jamy ustnej.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat: ssać powoli jedną pastylkę co 2 - 3 godziny.

Nie należy stosować dawki większej niż 8 pastylek na dobę. Jeśli po upływie 3 dni dolegliwości nie

ustępują lub nasilają się, należy zasięgnąć porady lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Strepsils Junior

Przedawkowanie nie powinno być przyczyną innych zaburzeń niż dolegliwości ze strony

przewodu pokarmowego. Należy zastosować leczenie objawowe.

Pominięcie zastosowania leku Strepsils Junior

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej pastylki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości, wysypka, ból brzucha, nudności, dyskomfort w jamie ustnej,

bolesność języka.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań

Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i

Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail:

ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Strepsils Junior

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: EXP. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Strepsils Junior

Substancjami czynnymi leku są: alkohol 2,4-dichlorobenzylowy i amylometakrezol. Jedna

pastylka twarda zawiera 1,2 mg alkoholu 2,4-dichlorobenzylowego i 0,6 mg

amylometakrezolu.

Pozostałe składniki to: esencja truskawkowa, antocyjanina (E 163), sacharyna sodowa (E

954), kwas winowy, maltitol ciekły (E 965), izomalt.

Jak wygląda Strepsils Junior i co zawiera opakowanie

Różowa, okrągła pastylka twarda o smaku truskawkowym.

Opakowanie zawiera 12, 16, 24 lub 36 pastylek twardych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

ul. Okunin 1

05 – 100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. 801 88 88 07

Wytwórca:

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.

Nottingham site

Thane Road

Nottingham NG90 2DB

Wielka Brytania

Data ostatniej aktualizacji ulotki: