Strepsils Intensive

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Strepsils Intensive 8,75 mg tabletki do ssania
 • Dawkowanie:
 • 8,75 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki do ssania
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Strepsils Intensive 8,75 mg tabletki do ssania
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 8 tabl., 5909990422678, OTC; 16 tabl., 5909990830411, OTC; 24 tabl., 5909990646517, OTC; 32 tabl., 5909990646524, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 08304
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta.

Strepsils Intensive,

8,75 mg

,

tabletki do ssania

(Flurbiprofenum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań

lekarza lub farmaceuty.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa

informacja.

- Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

- Jeśli po upływie trzech dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy

skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Strepsils Intensive i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Strepsils Intensive

3. Jak stosować lek Strepsils Intensive

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Strepsils Intensive

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Strepsils Intensive i w jakim celu się go stosuje

Lek Strepsils Intensive w postaci tabletek do ssania zawiera flurbiprofen. Substancja ta należy do

grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Strepsils Intensive wykazuje silne

działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne w leczeniu bólu gardła. Lek Strepsils Intensive jest

wskazany w krótkotrwałym objawowym leczeniu bólu gardła u dorosłych i dzieci od 12 roku życia.

Działanie łagodzące i powlekające leku rozpoczyna się już od drugiej minuty od zastosowania i

utrzymuje się do 4 godzin.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Strepsils Intensive

Kiedy nie stosować leku Strepsils Intensive:

- jeśli pacjent ma uczulenie na flurbiprofen, kwas acetylosalicylowy oraz inne niesteroidowe

leki przeciwzapalne (NLPZ) lub którykolwiek składnik tego leku (wymienione w punkcie 6);

- u pacjentów z istniejącą lub przebytą chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy, z ciężkim

zapaleniem jelita grubego;

pacjentów

których

przyjęciu

kwasu

acetylosalicylowego

któregokolwiek

niesteroidowych leków przeciwzapalnych występowały kiedykolwiek w przeszłości objawy alergii

postaci

kataru,

obrzęku

naczynioruchowego,

trudności

oddychaniem

(astma

oskrzelowa),

wysypka;

- u pacjentów z krwawieniem lub perforacją przewodu pokarmowego, zaburzeniami krwotocznymi

lub dotyczącymi wytwarzania krwi, związanymi z wcześniejszymi leczeniem przy użyciu NLPZ;

- u pacjentów przyjmujących jednocześnie inne leki z grupy niesteroidowych leków

przeciwzapalnych (w tym inhibitory cyklooksygenazy 2, takie jak celekoksyb);

- u pacjentek w III trymestrze ciąży;

- u pacjentów z ciężką niewydolnością serca, wątroby lub nerek;

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem stosowania leku Strepsils Intensive należy zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty.

- jeśli pacjent ma lub kiedykolwiek miał astmę lub cierpi z powodu alergii;

- jeśli pacjent już przyjmuje jakiekolwiek inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)

lub kwas acetylosalicylowy;

- jeśli pacjent jest w podeszłym wieku (może być bardziej podatny na wystąpienie skutków

ubocznych);

- jeśli pacjent choruje na toczeń rumieniowaty układowy oraz mieszaną chorobę tkanki

łącznej;

- jeśli pacjent ma zapalenie migdałków lub podejrzewa, że może mieć zakażenie bakteryjne

gardła (może wymagać antybiotyku);

- jeśli pacjent cierpi na chorobę serca, nerek lub wątroby;

- u pacjentów z niewydolnością serca, po przebytym udarze mózgu lub zwiększonym

ryzykiem takich zaburzeń jak podwyższone ciśnienie krwi, cukrzyca lub zwiększone

stężenie cholesterolu we krwi lub u osób palących tytoń;

jeśli u pacjenta stwierdzono nadciśnienie tętnicze;

- jesli u pacjenta występuje długotrwały ból głowy;

- jeśli u pacjenta występują choroby przewodu pokarmowego;

- jeśli pacjentka jest w I lub II trymestrze ciąży.

Podczas stosowania leku Strepsils Intensive

- Przy pierwszych objawach jakiejkolwiek reakcji nadwrażliwości (wysypka, łuszczenie,

pęcherze) lub innych objawów reakcji alergicznej, należy natychmiast przerwać stosowanie

aerozolu i skonsultować się z lekarzem.

- Należy zgłaszać lekarzowi wszelkie nietypowe objawy brzuszne (szczególnie krwawienie).

- Jeśli nie nastąpi poprawa lub pojawią się nowe objawy, należy skonsultować się z

lekarzem.

- Leki takie jak flurbiprofen mogą nieznacznie zwiększać ryzyko ataku serca (zawał mięśnia

sercowego) lub udaru. Wszelkie ryzyko jest bardziej prawdopodobne przy większych

dawkach lub długotrwałym leczeniu. Nie należy przekraczać zalecanej dawki ani czasu

trwania leczenia (patrz punkt 3).

Dzieci i młodzież

Lek nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 12 lat.

Lek Strepsils Intensive a inne leki

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet

tych, które wydawane są bez recepty. W szczególności przed przyjęciem leku, należy poinformować

lekarza lub farmaceutę o przyjmowaniu któregokolwiek z niżej wymienionych leków:

- leki przeciw nadciśnieniu tętniczemu lub niewydolności serca,

- leki moczopędne (w tym leki moczopędne oszczędzające potas),

- leki zmniejszające krzepliwość krwi,

-

leki przeciwpłytkowe i selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI)

- leki przeciw dnie moczanowej,

- inne leki z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych lub steroidy (takie jak

prednizolon),

-

glikozydy nasercowe

- cyklosporyna (lek stosowany w celu hamowania układu odpornościowego),

- fenytoina (lek stosowany w leczeniu padaczki),

- metotreksat (lek przeciwnowotworowy),

- antybiotyki z grupy chinolonów,

- takrolimus

- zydowudyna

- lit (lek przeciwdepresyjny).

Przyjmowanie takich leków jak flurbiprofen może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka

ataku serca (zawał serca) lub udaru. Ryzyko to zwiększa długotrwałe przyjmowanie dużych dawek

leku. Nie należy stosować większych dawek i dłuższego czasu leczenia niż jest to zalecane.

Lek Strepsils Intensive zawiera sacharozę. W przypadku nietolerancji na niektóre cukry, należy

poinformować o tym lekarza przed zastosowaniem leku.

Lek ten należy do grupy leków – niesteroidowe leki przeciwzapalne, które mogą niekorzystnie

wpływać na płodność u kobiet. Jest to działanie przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii.

W przypadku trudności w zajściu w ciążę, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem

flurbiprofenu.

Strepsils Intensive z alkoholem.

Alkohol może zwiększać ryzyko reakcji niepożądanych, szczególnie krwawień w obrębie przewodu

pokarmowego.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się lekarzem lub farmaceutą. Nie należy

przyjmować leku w ostatnich trzech miesiącach ciąży.

Należy skonsultować się z lekarzem w pierwszych sześciu miesiącach ciąży lub karmienia piersią.

Flurbiprofen należy do grupy leków, które mogą niekorzystnie wpływać na płodność kobiet . Efekt

ten jest odwracalny, po zaprzestaniu stosowania leku. Jest mało prawdopodobne, że sporadyczne

stosowanie Strepils Intensive wpłynie na szanse zajścia w ciążę. Jednakże, należy poinformować

lekarza przed zastosowaniem tego leku, jeśli pacjentka ma problemy z zajściem w ciążę.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Strepils Intensive nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i

obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

3.

Jak stosować lek Strepsils Intensive

Działania niepożądane można ograniczyć stosując najmniejszą skuteczną dawkę przez najkrótszy

okres konieczny do złagodzenia objawów. Leczenie za pomocą Strepsils Intensive nie powinno

trwać dużej niż 3 dni.

Strepsils Intensive należy stosować zgodnie z zalecanym sposobem stosowania. W przypadku

wątpliwości należy skontaktować się lekarzem lub farmaceutą. Lek Strepsils Intensive jest

przeznaczony dla osób dorosłych oraz dzieci w wieku powyżej 12 lat.

Zalecana dawka:

Jedną tabletkę do ssania co 3 do 6 godzin w razie potrzeby.

Tabletkę należy ssać powoli. W czasie ssania położenie tabletki w ustach należy zmieniać, by

uniknąć miejscowego podrażnienia.

Nie stosować więcej niż 5 tabletek do ssania w ciągu doby.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Działanie leku rozpoczyna się już po 2 minutach.

Lek przeznaczony wyłącznie do krótkotrwałego stosowania.

Stosowanie najmniejszej skutecznej dawki przez najkrótszy możliwy okres, zmniejsza ryzyko

wystąpienia działań niepożądanych. Jeżeli mimo przyjmowania leku dolegliwości nie przemijają lub

występują nowe należy skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.

Stosowanie leku Strepsils Intensive nie powinno trwać dłużej niż 3 dni, o ile lekarz nie zaleci

inaczej.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Strepsils Intensive

W przypadku zażycia większej dawki leku Strepsils Intensive niż zalecana należy jak najszybciej

skontaktować się z lekarzem.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych objawów, należy przerwać leczenie i

skontaktować się z lekarzem.

Działania niepożądane uszeregowano według częstości występowania stosując następujące

określenia:

Bardzo często: ≥ 1/10

Często: ≥ 1/100, <1/10

Niezbyt często: ≥ 1/1000, <1/100

Rzadko: ≥ 1/10 000, <1/1000

Bardzo rzadko: <1/10 000

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Rzadko: Zaburzenia krwi

Bardzo rzadko

:

Trombocytopenia, neutropenia, agranulocytozaa, anemia aplastyczna, anemia

hemolityczna

Zaburzenia układu nerwowego:

Często: Zawroty głowy, ból głowy, parestazja

Niezbyt często: Bezsenność

Zaburzenia układu immunologicznego:

Rzadko: Nadwrażliwość, szok anafilaktyczny

Zaburzenia serca:

Rzadko: Niewydolność serca, obrzęk

Zaburzenia naczyniowe:

Nieznana: Nadciśnienie

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często: Podrażnienie gardła

Niezbyt często: Zaostrzenie astmy i skurcz oskrzeli, duszność, świszczący oddech, pęcherze w jamie

ustnej, niedoczulica gardła

Zaburzenia żołądka i jelit:

Bardzo często: Zaburzenia w jamie ustnej 4, zaburzenia smaku

Często: Biegunka, owrzodzenia jamy ustnej, nudności, ból jamy ustnej, parestezje w jamie ustnej,

ból gardła, ból brzucha, kserostomia

Niezbyt często: Wzdęcie, zaparcie, niestrawność, wzdęcie z oodawaniem wiatrów, bolesnośc języka,

zaburzenia czucia w jamie ustnej, wymioty

Nieznana: Krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenie przewodu pokarmowego, perforacja

przewodu pokarmowego

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Niezbyt często: Wysypka, świad

Bardzo rzadko: Zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna nekroliza naskórka

Nieznana: Rumień wielopostaciowy

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Rzadko: Niewydolność nerek

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Nieznana: Gorączka, ból

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Rzadko: Niewydolność wątroby

Nieznana: Zapalenie wątroby

Zaburzeni Psychiczne:

Nieznana: Bezsenność

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: mailto:ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5

Jak przechowywać lek Strepsils Intensive

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed wilgocią.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Strepsils Intensive po upływie terminu ważności zamieszczonego na

opakowaniu.

6. Zawartość opakowania i

inne informacje

Co zawiera lek Strepsils Intensive:

1 tabletka do ssania zawiera substancję czynną: flurbiprofen oraz substancje pomocnicze: makrogol

300, potasu wodorotlenek, aromat cytrynowy, lewomentol, syrop glukozowy, syrop sacharozowy,

miód.

Zawartość opakowania:

8, 16, 24, 32 tabletki do ssania.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Podmiot odpowiedzialny:

Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

ul. Okunin 1

05 – 100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. 0 801 88 88 07

Wytwórca:

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd

Nottingham site

Thane Road

Nottingham NG90 2DB

Wielka Brytania

Data osttaniej aktualizacji ulotki:

30-11-2018

Epidemiological analyses of African swine fever in the European Union (November 2017 until November 2018)

Epidemiological analyses of African swine fever in the European Union (November 2017 until November 2018)

Published on: Thu, 29 Nov 2018 This update on the African swine fever (ASF) outbreaks in the EU demonstrated that out of all tested wild boar found dead, the proportion of positive samples peaked in winter and summer. For domestic pigs only, a summer peak was evident. Despite the existence of several plausible factors that could result in the observed seasonality, there is no evidence to prove causality. Wild boar density was the most influential risk factor for the occurrence of ASF in wild boar. In th...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

21-11-2018

FDA approves new treatment for patients with acute myeloid leukemia

FDA approves new treatment for patients with acute myeloid leukemia

The FDA approved Daurismo (glasdegib) tablets to be used in combination with low-dose cytarabine (LDAC), a type of chemotherapy, for the treatment of newly-diagnosed acute myeloid leukemia (AML) in adults who are 75 years of age or older or who have other chronic health conditions or diseases (comorbidities) that may preclude the use of intensive chemotherapy.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-9-2018

National dietary survey in 2012‐2016 on the general population aged 1‐79 years in the Netherlands

National dietary survey in 2012‐2016 on the general population aged 1‐79 years in the Netherlands

Published on: Tue, 18 Sep 2018 00:00:00 +0200 During the years 2012‐2016, the Dutch National Food Consumption survey was conducted in the Netherlands. For the survey, a random sample was drawn from consumer panels stratified by age and gender and maintained representative to the population with regard to region, address density and educational level. Complete results were obtained for 4,313 persons (response rate 65%); including toddlers, children, adolescents, adults and elderly. Pregnant or lactating ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

Nie ma żadnych newsów dotyczących tego produktu.