Stomatosol

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Stomatosol (304 mg + 304 mg + 304 mg)/ml płyn do stosowania w jamie ustnej
 • Dawkowanie:
 • (304 mg + 304 mg + 304 mg)/ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • płyn do stosowania w jamie ustnej
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Stomatosol (304 mg + 304 mg + 304 mg)/ml płyn do stosowania w jamie ustnej
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 op. 45 g, 5909990058525, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 00585
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania :

INFORMACJA DLA PACJENTA

STOMATOSOL

Gallae tinctura +Arnicae tinctura + Tormentillae tinctura

Płyn do stosowania w jamie ustnej

Substancje czynne :

Skład produktu w przeliczeniu na 1 ml :

Nalewka z dębianki - 304 mg ( Gallae tinctura )

Nalewka z arniki - 304 mg (Arnicae tinctura )

Nalewka z kłączy pięciornika - 304 mg ( Tormentillae tinctura )

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku,

ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub

według wskazań lekarza.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy

zwrócić

się

farmaceuty,

jeśli

potrzebna

jest

rada

dodatkowa

informacja.

- Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane , w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane

niewymienione

ulotce,

należy

powiedzieć

lekarzowi

farmaceucie.

- Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy

skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek STOMATOSOL i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku STOMATOSOL

3. Jak stosować lek STOMATOSOL

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek STOMATOSOL

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1.CO TO JEST LEK STOMATOSOL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Stomatosol jest to lek w formie płynu barwy brunatno-czerwonej o swoistym zapachu

,wydawany bez recepty do zewnętrznego stosowania w jamie ustnej .W składzie produktu

występują trzy substancje czynne : nalewka z dębianek ,nalewka z arniki , nalewka z kłączy

pięciornika w ilości 304 mg na 1 ml każdej substancji .

Produkt stosowany jest jako tradycyjny środek ściągający w lekkich stanach zapalnych

błony

śluzowej

jamy

ustnej

zapaleniu

dziąseł

oraz

aftach.Skuteczność

leku

wymienionych

wskazaniach

opiera

się

wyłącznie

długim

okresie

stosowania

i doświadczeniu.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU STOMATOSOL

Kiedy nie stosować leku STOMATOSOL:

-nie zaleca się stosowania produktu w przypadku nadwrażliwości na arnikę, inne składniki

produktu lub na rośliny z rodziny złożonych ( Compositae-Asteraceae), np. rumianek , bylicę

piołun.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Stomatosolu należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosować tylko do wcierania i płukania ,nie połykać preparatu.

Etanol zawarty w produkcie (60-70 % v/v ) może powodować uczulenie u osób szczególnie

wrażliwych oraz może podrażniać skórę i błony śluzowe jamy ustnej oraz wysuszać skórę.

W przypadku wystąpienia nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu ,należy

przerwać stosowanie produktu i skonsultować się z lekarzem .

Należy przestrzegać higieny jamy ustnej , regularnie szczotkować zęby i nie zaniedbywać

wizyt lekarza stomatologa.

Inne leki i Stomatosol

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub

ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Interakcje z innymi lekami nie są znane .

Ciąża i karmienie piersią

Preparat może być stosowany podczas ciąży jedynie w przypadkach , gdy w opinii lekarza

korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Preparat może być stosowany podczas karmienia piersią .

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

zastosowany

zgodnie

ulotką

ogranicza

zdolności

prowadzenia

pojazdów

i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

3. JAK STOSOWAĆ LEK STOMATOSOL

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań

lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia

Patyczek higieniczny lub tamponik o średnicy 2-3 cm zwilżyć taką ilością płynu , by nie

przeciekał

przez

tamponik

patyczek

delikatnie

wcierać

chorobowo

zmienione

powierzchnie dziąseł i jamy ustnej. Preparat stosować 2-3 razy na dobę w zależności od

nasilenia objawów chorobowych.

Do płukania – 1 łyżeczkę preparatu zmieszać z 3 łyżeczkami przegotowanej ostudzonej wody

do temperatury 35-40

C, wymieszać łyżeczką przez 1-2 min . i płukać 2 razy na dobę .

Nie połykać płynu.

Dzieci poniżej 12 roku życia

Ze względu na zawartość etanolu nie należy stosować leku u dzieci poniżej 12 roku życia ,

chyba, że lekarz zadecyduje inaczej.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku STOMATOSOL

Należy przepłukać jamę ustną wodą.

Pominięcie zastosowania leku Stomatosol

Nie dotyczy

Przerwanie stosowania leku Stomatosol

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy

zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek , lek ten może powodować działania niepożądane , chociaż nie u każdego one

wystąpią.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów niepożądanych , należy koniecznie

poinformować lekarza lub farmaceutę.

Może wystąpić podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej .

W przypadku podrażnienia błony śluzowej jamy ustnej należy przerwać stosowanie preparatu

i skontaktować się z lekarzem.

5.JAK PRZECHOWYWAĆ STOMATOSOL

Stomatosol przechowywać w pomieszczeniach suchych , w temperaturze poniżej 25

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

stosować

produktu

leczniczego

upływie

terminu

ważności

zamieszczonego

opakowaniu .

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Stomatosol

Substancje czynne leku to : Nalewka z dębianęk ( Gallae tinctura ), Nalewka z arniki

( Arnicae tinctura ), Nalewka z kłączy pięciornika ( Tormentillae tinctura)

Jak wygląda lek Stomatosol i co zawiera opakowanie

Lek jest w postaci płynu .

Produkt leczniczy jest dostępny w opakowaniu zawierającym 15g , 45 g.płynu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Elanda Zakład Produkcji Środków Farmaceutycznych B. Kazub, A. Orłowski Sp. J

97-340 Rozprza ul. Sportowa 9

TEL:(44) 6158253(4)

FAX: (44) 6158253(4)

E-MAIL: elanda@elanda.pl

Data zatwierdzenia tekstu ulotki

{ MM/RRRR }