Starazolin

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Starazolin 0,5 mg/ml krople do oczu
 • Dawkowanie:
 • 0,5 mg/ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • krople do oczu
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Starazolin 0,5 mg/ml krople do oczu
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 12 minimsów 0,5 ml, 5909991005740, OTC; 1 op. 10 ml (2 x butelka 5 ml), 5903060602717, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 00331
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Starazolin, 0,5 mg/ml, krople do oczu

Tetryzolini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub

pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Jeśli po upływie 2 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować

się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Starazolin i w jakim celu się go stosuje

b.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Starazolin

Jak stosować lek Starazolin

Możliwe działania niepożądane

v.

Jak przechowywać lek Starazolin

Zawartość opakowania i inne informacje

a.

Co to jest lek Starazolin i w jakim celu się go stosuje

Lek Starazolin zawiera substancję czynną tetryzolinę, która jest aminą sympatykomimetyczną,

pochodną imidazoliny.

Po miejscowym zastosowaniu leku do worka spojówkowego, zwężeniu ulegają małe naczynia

krwionośne, co powoduje zmniejszenie przekrwienia i obrzęku spojówek.

Wskazania do stosowania

W leczeniu objawowym stanów, którym towarzyszy obrzęk i przekrwienie spojówek, wywołanych

czynnikami drażniącymi, takimi jak: kurz, dym, soczewki kontaktowe, wiatr, jaskrawe światło

słoneczne, chlorowana woda, kosmetyki, a także w alergicznych stanach zapalnych, takich jak: katar

sienny i uczulenie na pyłki traw.

Starazolin łagodzi objawy towarzyszące: pieczenie, świąd, bolesność, nadmierne łzawienie

i podrażnienie.

Lek nie jest skuteczny w leczeniu reakcji alergicznych typu późnego, takich jak np. zapalenie

kontaktowe spojówek i skóry powiek.

b.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Starazolin

Kiedy nie stosować leku Starazolin

jeśli pacjent ma uczulenie na tetryzoliny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

u dzieci poniżej 2 lat;

jeśli pacjent ma jaskrę, szczególnie z wąskim kątem lub inne ciężkie schorzenia oczu;

jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Starazolin należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Leczenie należy przerwać, gdy objawy stanu zapalnego nasilają się w trakcie stosowania leku.

Lek jest przeznaczony do leczenia podrażnień spojówek jedynie o umiarkowanym nasileniu.

Nie jest zalecane stosowanie leku podczas infekcji, uszkodzenia rogówki lub podczas silnego

bólu.

Pacjent powinien odstawić lek i skontaktować się z lekarzem, jeśli po dwóch dniach stosowania

leku nie ma wyraźnej poprawy.

Długotrwałe stosowanie leku może wywołać wtórne podrażnienie i przekrwienie, objawy

pieczenia i kłucia, a także zmiany zanikowe, wywołane przewlekłym niedotlenieniem błony

śluzowej oka.

Należy zachować ostrożność u pacjentów z ciężkimi chorobami układu krążenia (np. z chorobą

wieńcową) i nadciśnieniem tętniczym, guzem chromochłonnym nadnercza, u pacjentów

z cukrzycą i nadczynnością tarczycy, leczonych inhibitorami monoaminooksydazy i innymi

lekami mogącymi podwyższać ciśnienie tętnicze krwi.

Podczas stosowania leku należy przerwać noszenie miękkich soczewek kontaktowych (patrz

punkt „Lek Starazolin zwiera benzalkoniowy chlorek”).

Lek w zalecanym dawkowaniu nie powoduje rozszerzenia źrenicy, jednak podczas nadmiernego

stosowania istnieje ryzyko rozszerzenia źrenicy, szczególnie u pacjentów z jasną (niebieską)

tęczówką.

W przypadku wystąpienia silnego bólu oka, bólu głowy, zaniku widzenia, nagłego pojawienia

się ruchomych plam w polu widzenia, nagłego zaczerwienienia oczu, bólu wywołanego

światłem lub podwójnego widzenia należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Lek nie jest skuteczny w leczeniu reakcji alergicznych typu późnego, takich jak np. zapalenie

kontaktowe spojówek i skóry powiek.

Dzieci

Należy unikać długotrwałego stosowania leku, szczególnie u dzieci.

Stosowanie leku u dzieci poniżej 2 lat jest przeciwwskazane.

Starazolin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Lek stosowany równocześnie z inhibitorami MAO lub trójcyklicznymi lekami

przeciwdepresyjnymi, guanetydyną czy rezerpiną może zwiększać ciśnienie tętnicze.

W przypadku stosowania tych leków, lek Starazolin można stosować tylko po konsultacji

z lekarzem.

Podczas jednoczesnego stosowania środków znieczulających, insuliny, atropiny siarczanu czy

propranololu z tetryzoliną może nasilać się wpływ tych leków na układ krążenia.

W przypadku jednoczesnego stosowania innych kropli do oczu należy zachować 15-minutową

przerwę pomiędzy zakropleniami.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Bezpieczeństwo stosowania tetryzoliny w okresie ciąży nie zostało ustalone.

Starazolin może być stosowany w okresie ciąży tylko wtedy, jeśli zdaniem lekarza jest to

bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Brak danych dotyczących, przenikania tetryzoliny do mleka kobiet karmiących piersią. Kobiety

karmiące piersią powinny stosować lek z dużą ostrożnością i po rozważeniu przez lekarza zagrożeń

i korzyści związanych z leczeniem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych dotyczących wpływu leku Starazolin na zdolność do prowadzenia pojazdów

i obsługiwania maszyn, jednakże należy wziąć pod uwagę stan zapalny spojówek, rozszerzenie źrenic

i niewyraźne widzenie, co może ograniczać sprawność psychofizyczną. W takim przypadku nie należy

prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Lek Starazolin zawiera benzalkoniowy chlorek

Benzalkoniowy chlorek pełni rolę środka konserwującego w leku. Lek może powodować podrażanie

oczu. Należy unikać kontaktu leku z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Należy usunąć soczewki

kontaktowe przed zakropleniem i odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym założeniem.

Substancja zmienia zabarwienie soczewek kontaktowych.

c.

Jak stosować lek Starazolin

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek stosuje się miejscowo do worka spojówkowego.

Dorośli i dzieci powyżej 2 lat

Zwykle wkrapla się od 1 do 2 kropli leku, 2 do 3 razy na dobę.

Należy unikać długotrwałego stosowania leku, szczególnie u dzieci.

Stosowanie leku u dzieci poniżej 2 lat jest przeciwwskazane.

Uwaga

Starazolin jest płynem jałowym.

Nie należy dotykać końcówki zakraplacza, a po zakropleniu butelkę natychmiast zabezpieczyć

zakrętką.

W przypadku pojemników jednorazowych należy oderwać pojemniczek od listka. Ukręcić wydłużony

koniec zbiorniczka, następnie delikatnie nacisnąć zbiorniczek, a wyciśnięte krople wprowadzić do

worka spojówkowego po uprzednim odrzuceniu dwóch pierwszych kropli.

Ilość pozostała po zakropleniu nie nadaje się do dalszego stosowania.

Przed zastosowaniem leku należy zdjąć soczewki kontaktowe i założyć je ponownie po około

15 minutach od wkroplenia leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Starazolin

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy natychmiast zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty.

Przedawkowanie leku może powodować:

hamowanie czynności ośrodkowego układu nerwowego,

senność, obniżenie temperatury ciała,

bradykardię (zwolnione bicie serca), obniżenie ciśnienia tętniczego,

bezdech, śpiączkę.

Po przypadkowym połknięciu leku zwykle spotykanymi objawami przedawkowania są:

rozszerzenie źrenic, nudności, sinica;

wzrost temperatury ciała, kurcze mięśni, tachykardia (przyspieszone bicie serca);

zaburzenia rytmu serca, zatrzymanie pracy serca, podwyższenie ciśnienia tętniczego;

obrzęk płuc, zaburzenia oddychania, zaburzenia psychiczne.

Pominięcie zastosowania leku Starazolin

W przypadku pominięcia dawki leku, należy ją przyjąć tak szybko, jak jest to możliwe. Nie należy

stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

d.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Nadmierne stosowanie leku (przez zbyt długi czas lub zbyt często) może prowadzić do bólu lub

pieczenia oczu, reaktywnego przekrwienia, niewyraźnego widzenia, podrażnienia spojówek lub -

rzadko - rozszerzenia źrenic. W pojedynczych przypadkach lek może wywierać ogólnoustrojowe

działania sympatykomimetyczne (podwyższenie ciśnienia krwi, przyspieszenie bicia serca,

przyspieszenie oddechów).

Działania niepożądane występujące często (u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

reaktywne przekrwienie, pieczenie błon śluzowych, suchość błon śluzowych, działania

ogólnoustrojowe (np. kołatanie serca, bóle głowy, drżenia, osłabienie, nadmierna potliwość,

podwyższenie ciśnienia tętniczego).

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10

000pacjentów)

nadmierne rogowacenie spojówek z zamknięciem punktów łzowych i nadmiernym łzawieniem.

Może wystąpić niewyraźne widzenie, podrażnienie spojówek, rzadko rozszerzenie źrenic.

Istnieje zagrożenie, zwłaszcza u noworodków i dzieci do 2 lat, objawami związanymi z wchłonięciem

leku, w tym również po jego połknięciu. Najważniejszymi objawami niepożądanymi są: zaburzenia ze

strony ośrodkowego układu nerwowego, takie jak podwyższone ciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu

serca, tachykardia (przyspieszone bicie serca), tachyarytmia (niemiarowość akcji serca), reaktywna

bradykardia (zwolnione bicie serca).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

e.

Jak przechowywać lek Starazolin

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25ºC.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminie ważności zamieszczonym na opakowaniu. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Lek w butelce 5 ml nadaje się do użytku w ciągu 28 dni od pierwszego otwarcia butelki.

Lek w pojemnikach jednorazowych należy zużyć bezpośrednio po otwarciu opakowania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

f.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Starazolin

Substancją czynną leku jest tetryzolina. Każdy ml kropli zawiera 0,5 mg tetryzoliny

chlorowodorku.

Pozostałe składniki to: sodu chlorek, edetynian disodu, benzalkoniowy chlorek, sodu tetraboran,

kwas borowy, woda wysokooczyszczona.

Jak wygląda lek Starazolin i co zawiera opakowanie

Polietylenowa butelka zawierająca 5 ml kropli do oczu pakowana po 2 sztuki w tekturowe pudełko.

Polietylenowe pojemniki jednorazowego użytku (minimsy) zawierające 0,5 ml kropli, pakowane po

12 sztuk w tekturowe pudełko.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Karolkowa 22/24

01-207 Warszawa

Wytwórca kropli pakowanych w butelki 5 ml

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Karolkowa 22/24

01-207 Warszawa

Wytwórca kropli pakowanych w pojemniki jednorazowego użytku (minimsy)

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

ul. Pelplińska 19

83-200 Starogard Gdański

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Karolkowa 22/24

01-207 Warszawa

Data ostatniej aktualizacji ulotki: