Staloral

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Staloral roztwór do stosowania doustnego i podjęzykowego
 • Forma farmaceutyczna:
 • roztwór do stosowania doustnego i podjęzykowego
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Staloral roztwór do stosowania doustnego i podjęzykowego
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 2 fiol. 10 ml, 5909990819621, Rp; 4 fiol. 10 ml, 5909990819614, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 08196
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

STALORAL

Wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego

STALORAL

Wyciągi alergenowe pochodzenia zwierzęcego

STALORAL

Wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego

STALORAL

Wyciągi alergenowe grzybów (grzyby pleśniowe, dermatofity, drożdże)

STALORAL

Mieszanki wyciągów alergenowych (pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, roztoczy,

grzybów)

Roztwór do stosowania doustnego i podjęzykowego

0,1; 1; 10; 100 IR/ml lub 0,1; 1; 10; 100 IC/ml

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

razie jakichkolwiek

wątpliwości

należy

zwrócić

się

do lekarza,

farmaceuty

pielęgniarki.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli

pacjenta

wystąpią

jakiekolwiek

objawy

niepożądane,

wszelkie

objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie

lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek STALORAL i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku STALORAL

Jak stosować lek STALORAL

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek STALORAL

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek STALORAL i w jakim celu się go stosuje

STALORAL to lek do immunoterapii swoistej, którą stosuje się u pacjentów uczulonych na alergeny

pochodzenia roślinnego (pyłki roślin), zwierzęcego, roztoczy kurzu domowego lub grzybów. Pełny

wykaz alergenów zamieszczony jest w załączniku nr 1, dołączonym do niniejszej ulotki.

Wskazania do stosowania

Choroby

alergiczne

charakterze

sezonowym

całorocznym

objawiające

się

nieżytem

nosa

(kichanie, katar lub swędzący nos, zapchany nos), zapaleniem spojówek (swędzące i łzawiące oczy)

lub astmą (łagodną lub umiarkowaną) u osób dorosłych i dzieci (w wieku powyżej 5 lat).

Celem leczenia lekiem STALORAL jest zwiększenie tolerancji immunologicznej na alergeny, a tym

samym złagodzenie reakcji alergicznych.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku STALORAL

Kiedy nie stosować leku STALORAL

jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na którykolwiek z pozostałych

składników leku STALORAL (patrz punkt 6);

jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenia lub choroby układu immunologicznego;

jeśli u pacjenta stwierdzono chorobę nowotworową;

jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką lub niekontrolowaną astmę;

jeśli u pacjenta stwierdzono zapalenie jamy ustnej.

Tylko lekarz może określić, czy istnieją przeciwwskazania do stosowania leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem leczenia należy ustabilizować objawy alergii odpowiednim leczeniem

objawowym, jeśli jest taka konieczność.

Przed rozpoczęciem leczenia lekiem STALORAL, należy poinformować lekarza lub farmaceutę:

jeśli

pacjenta

występują

ciężkie

objawy

kliniczne

alergii

momencie

rozpoczęcia

leczenia – w tym przypadku leczenie należy odłożyć w czasie,

jeśli pacjent chorował na inne choroby w ostatnim czasie lub jeśli alergia uległa nasileniu w

ostatnim czasie,

jeśli pacjent ma być poddany zabiegowi chirurgicznemu w jamie ustnej, lub jeśli ma mieć usunięty

ząb. Należy przerwać leczenie lekiem STALORAL, aż do czasu całkowitego wygojenia jamy

ustnej,

jeśli pacjent choruje lub chorował w przeszłości na eozynofilowe zapalenie przełyku,

jeśli w trakcie leczenia u pacjenta występuje silny lub uporczywy ból brzucha, trudności w

połykaniu lub ból w klatce piersiowej,

jeśli pacjent przestrzega ścisłej diety niskosodowej, ponieważ lek zawiera sód (patrz punkt,

„STALORAL zawiera chlorek sodu”),

jeśli pacjent przyjmuje leki z grupy beta-adrenolityków (w tym krople do oczu lub maści).

Lek STALORAL a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych które

wydawane są bez recepty.

Przed rozpoczęciem leczenia, należy poinformować lekarza:

jeśli pacjent przyjmuje określone leki przeciwdepresyjne (trójcykliczne leki przeciwdepresyjne lub

inhibitory

monoaminooksydazy-MAO),

gdyż

istnieje

większe

ryzyko

wystąpienia

działań

niepożądanych

przypadku

potrzeby

zastosowania

epinefryny

(przepisywanej

przypadku

ciężkich reakcji alergicznych) nawet ze skutkiem śmiertelnym,

jeśli pacjent ma planowane szczepienie profilaktyczne przeciw chorobom zakaźnym. Szczepienie

można wykonać bez konieczności przerywania leczenia, ale tylko po zbadaniu ogólnego stanu

zdrowia pacjenta.

Leczenie objawowe (np. lekami przeciwhistaminowymi i (lub) kortykosteroidami donosowymi) może

być stosowane równocześnie z lekiem STALORAL.

Ciąża i karmienie piersią

Pacjentki, które są w ciąży, podejrzewają, że są w ciąży lub planują zajść w ciążę, powinny poradzić

się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Pacjentki, które karmią piersią, powinny poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem

tego leku.

Nie ma doświadczenia w zakresie stosowania leku STALORAL u kobiet w czasie ciąży lub karmienia

piersią dlatego nie należy rozpoczynać immunoterapii u kobiet w ciąży lub karmiących piersią, o ile

lekarz nie uzna tego za konieczne.

Pacjentki, które zajdą w ciążę lub rozpoczną karmienie piersią w trakcie leczenia tym lekiem powinny

poradzić się lekarza w kwestii dalszego przyjmowania tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie ma przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn podczas leczenia lekiem

STALORAL.

Lek STALORAL zawiera chlorek sodu

W przypadku pacjentów będących na diecie niskosodowej należy uwzględnić obecność w leku

chlorku sodu (jedna fiolka tj.10 ml roztworu zawiera 590 mg chlorku sodu). Patrz punkt „Ostrzeżenia i

środki ostrożności”.

3.

Jak stosować lek STALORAL

Zalecana dawka

STALORAL należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości

należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

W przypadku zastosowania większej

dawki leku STALORAL niż zalecana lub w przypadku pominięcia dawki STALORAL, należy

przeczytać informację w odpowiednich punktach w ulotce.

Swoista

immunoterapia jest

najbardziej

skuteczna,

jest

rozpoczynana

początkowej

fazie

choroby.

Wielkość dawki nie zależy od wieku, lecz od stopnia indywidualnej reaktywności pacjenta.

W przypadku alergii sezonowej, zaleca się rozpocząć leczenie przed sezonem pylenia i kontynuować

aż do końca sezonu pylenia.

W przypadku alergii całorocznej, zaleca się kontynuować leczenie przez cały rok.

Leczenie dzieli się na dwa etapy:

leczenie podstawowe – ze stopniowym zwiększaniem dawki

leczenie podtrzymujące – za pomocą stałej dawki.

Przed każdorazowym przyjęciem leku należy dokładnie sprawdzić informacje na opakowaniu i

upewnić się co do zgodności danych z zaleceniem lekarskim (receptą): nazwisko pacjenta, skład i

stężenie leku, a także należy sprawdzić datę ważności leku.

Leczenie podstawowe ze zwiększaniem dawki

Lek stosuje się codziennie, zwiększając każdego dnia dawkę, aż do osiągnięcia dawki podtrzymującej

według poniższego schematu:

TYDZIEŃ PIERWSZY

TYDZIEŃ DRUGI

TYDZIEŃ TRZECI

1 IR/ml lub 1 IC/ml

zielone wieczko

10 IR/ml lub 10 IC/ml

niebieskie wieczko

100 IR/ml lub 100 IC/ml

czerwone wieczko

Dzień

Liczba kropli

Dzień

Liczba kropli

Dzień

Liczba kropli

Powyższy schemat dawkowania należy uważać za wskazówkę i przykład leczenia. Leczenie może być

modyfikowane w zależności od stanu pacjenta i jego reakcji na leczenie.

U niektórych pacjentów, bardzo wrażliwych, leczenie można rozpocząć od mniejszych dawek:

0,1 IR/ml lub 0,1 IC/ml (żółte wieczko).

TYDZIEŃ PIERWSZY

0,1 IR/ml lub 0,1 IC/ml

żółte wieczko

Dzień

Liczba kropli

Leczenie podtrzymujące – dawka stała

Maksymalna, dobrze tolerowana dawka powinna być przyjmowana codziennie lub 3 razy w tygodniu.

Czas trwania leczenia

Na ogół leczenie odczulające stosuje się przez 3 do 5 lat.

Lekarz dokona ponownej oceny leczenia w razie braku istotnej poprawy objawów po roku (alergia

całoroczna) lub po pierwszym sezonie pylenia (alergia sezonowa).

Sposób stosowania

Aby zapewnić bezpieczeństwo stosowania leku, należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza.

STALORAL podawany jest podjęzykowo.

Krople leku należy podać bezpośrednio pod język i utrzymać pod językiem przez około dwóch minut

(droga podjęzykowa) przed połknięciem roztworu. Lek należy przyjmować w ciągu dnia do pustych

ust, bez jedzenia i picia.

Lekarz może zalecić inny schemat dawkowania w zależności od stanu pacjenta i jego reakcji na

leczenie.

STALORAL powinien być podawany dzieciom przez osoby dorosłe.

Stosowanie u dzieci

Immunoterapia alergenowa nie jest zalecana u dzieci w wieku poniżej 5 lat.

Zastosowanie większej niż zalecona dawki leku STALORAL

Należy niezwłocznie powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

przypadku

zastosowania

większej

dawki

niż

zalecona,

wzrasta

ryzyko

wystąpienia

działań

niepożądanych, włącznie z reakcjami ogólnoustrojowymi lub ciężkimi reakcjami miejscowymi.

Pominięcie stosowania leku STALORAL

Zaleca się przyjęcie leku w zwykle stosowanej dawce następnego dnia.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Jeżeli zapomni się o przyjęciu kilku kolejnych dawek, należy skontaktować się z lekarzem, który

przepisał leczenie w celu ustalenia nowego schematu leczenia.

Przerwanie stosowania leku STALORAL

W przypadku odstawienia leku STALORAL na krócej niż tydzień, można kontynuować leczenie

stosując ostatnią dawkę. W przypadku przerwania leczenia dłużej niż tydzień, należy skontaktować się

z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, STALORAL może powodować działania niepożądane, choć nie u każdego one

wystąpią.

W czasie leczenia lekiem STALORAL, pacjent będzie narażony na działanie substancji, które mogą

wywołać reakcje alergiczne w miejscu podania i (lub) obja

wy, które mogą mieć wpływ na cały

organizm.

Reakcje takie mogą wystąpić na początku leczenia lub później, w trakcie leczenia.

Należy natychmiast odstawić STALORAL i zwrócić się o pomoc lekarską w razie wystąpienia

lub zauważenia następujących objawów:

Ciężkiej reakcji alergicznej z szybkim początkiem objawów, która obejmuje cały organizm, np.

intensywne swędzenie lub wysypka, trudności z oddychaniem, ból brzucha, lub objawy związane z

obniżeniem ciśnienia krwi, takie jak zawroty głowy, złe samopoczucie.

Tolerancja danej dawki może ulec zmianie w czasie w zależności od stanu zdrowia i otoczenia

pacjenta.

W razie wystąpienia działania niepożądanego, należy skonsultować się z lekarzem, który może

zmienić schemat leczenia.

Lekarz może przepisać pacjentowi leczenie wstępne lekami przeciwalergicznymi w celu zmniejszenia

częstości i nasilenia działań niepożądanych.

Obserwowano również poniższe działania niepożądane:

Często (dotyczą mniej niż 1 na 10 pacjentów)

Zaburzenia

jamy

ustnej

(np.

obrzęk,

uczucie

dyskomfortu,

mrowienie,

swędzenie,

drętwienie,

pęcherze, wrzody), obrzęk języka, gardła uczucie dyskomfortu lub ból lub obrzęk lub podrażnienie,

nieżyt nosa (zatkany nos, katar, kichanie, swędzący nos, uczucie dyskomfortu w nosie), kaszel,

zaburzenia gruczołów ślinowych, swędzące oczy, swędzące uszy, nudności, wymioty, ból brzucha,

biegunka, zaczerwienienie lub swędzenie skóry.

Niezbyt często (dotyczą mniej niż 1 na 100 pacjentów)

Zaburzenia oka (zaczerwienienie, podrażnienie oczu, łzawienie oczu), opryszczka, chrypka, trudności

z oddychaniem, astma, pokrzywka, nietypowe objawy uczuleniowe skóry (pieczenie, mrowienie,

kłucie), zapalenie żołądka, skurcze przełyku.

Rzadko (dotyczą mniej niż 1 na 1000 pacjentów)

Ból głowy, egzema, ból stawów, ból mięśni, osłabienie, powiększone węzły limfatyczne gorączka.

Ponadto zgłaszano następujące działania niepożądane:

Zaburzenia

smaku,

uczucie

suchości

ustach,

zawroty

głowy,

obrzęk

twarzy,

ciężkie

reakcje

alergiczne, zapalenie przełyku.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

ulotce,

należy

powiedzieć

lekarzowi

farmaceucie,

pielęgniarce.

Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań

Produktów

Leczniczych

Urzędu

Rejestracji

Produktów

Leczniczych,

Wyrobów

Medycznych

Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. 22 49 21 301, fax. 22 49

21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania

niepożądane

można

zgłaszać

również

podmiotowi

odpowiedzialnemu.

Dzięki

zgłaszaniu

działań

niepożądanych

można

będzie

zgromadzić

więcej informacji na

temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek STALORAL

Przechowywać w lodówce (2

C - 8

W trakcie transportu fiolki należy zawsze przenosić w pozycji pionowej.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

stosować tego

leku

upływie

terminu

ważności

zamieszczonego

pudełku

Termin

ważności (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę,

usunąć

leki,

których

się

już

używa.

Takie

postępowanie

pomoże

chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek STALORAL

Substancją czynną leku są wyciągi alergenowe lub ich mieszanki w połączeniu z mannitolem. Ilość

mannitolu nie przekracza 40 mg/ml.

1 fiolka (10 ml) roztworu zawiera wyciągi alergenowe (zgodnie z załącznikiem nr 1)

o stężeniu:

0,1; 1; 10; 100 IR*/ml (standaryzowany wyciąg alergenowy)

0,1; 1; 10; 100 IC**/ml (niestandaryzowany wyciąg alergenowy)

Skład jakościowy substancji czynnej może być dobierany indywidualnie dla pacjenta w zakresie

alergenów wymienionych w załączniku nr 1.

*/**) Aktywność odpowiedniego alergenu wyrażona w jednostkach IR/ml lub IC/ml, podana jest na

etykiecie.

- Pozostałe składniki to: sodu chlorek, glicerol, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek STALORAL i co zawiera opakowanie

STALORAL to klarowny roztwór bezbarwny lub o zabarwieniu żółto-brązowym w zależności od

rodzaju alergenu i jego stężenia.

Zestaw do leczenia podstawowego zawiera

4 fiolki po 10 ml (stężenie od 0,1 IR/ml do 100 IR/ml lub stężenie od 0,1 IC/ml do 100 IC/ml)

żółte wieczko

stężenie: 0,1 IR/ml lub 0,1 IC/ml

zielone wieczko

stężenie: 1 IR/ml lub 1 IC/ml

niebieskie wieczko

stężenie: 10 IR/ml lub 10 IC/ml

czerwone wieczko

stężenie: 100 IR/ml lub 100 IC/ml

4 kroplomierze.

Zestaw do leczenia podtrzymującego zawiera

2 fiolki po 10 ml (stężenie 100 IR/ml lub 100 IC/ml) – czerwone wieczka.

2 kroplomierze.

Podmiot odpowiedzialny

STALLERGENES S.A.S.

6, rue Alexis de Tocqueville

92160 Antony, Francja

Wytwórca

STALLERGENES S.A.

6, rue Alexis de Tocqueville

92183 Antony Cedex, Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego na terenie Polski:

STALLERGENES Sp. z o.o.

tel. 22 620 29 98

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

STALORAL

ZAŁĄCZNIK NR 1

I. Wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego

Chwasty

641 Alfalfa (Medicago sativa)

IC/ml

664 Mniszek pospolity (Taraxacum vulgare)

IC/ml

623 Komosa biała(Chenopodium album)

IC/ml

673 Nawłoć kanadyjska (Solidago canadensis)

IC/ml

636 Chmiel pospolity (Humulus lupulus)

IC/ml

605 Bylica pospolita (Artemisia vulgaris)

IR/ml

646 Gorczyca czarna (Brassica nigra)

IC/ml

654 Pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica)

IC/ml

643 Złocień właściwy (Chrysanthemum leucanthemum)

IC/ml

665 Babka zwyczajna (Plantago)

IC/ml

604 Ambrozja (Ambrosia elatior)

IR/ml

625 Kapusta ogrodowa (Brassica oleifera)

IC/ml

710 Solanka kolczysta (Salsola kali)

IC/ml

655 Szczaw zwyczajny (Rumex acetosa)

IC/ml

678 Słonecznik zwyczajny (Helianthus annus)

IC/ml

657 Parietaria lekarska (Parietaria officinalis)

IR/ml

Trawy

601 Mietlica pospolita (Agrostis vulgaris)

IC/ml

705 Trawa bermudzka (Cynodon dactylon)

IR/ml

627 Kupkówka (Rżniączka) pospolita (Dactylis glomerata)

IR/ml

624 Perz właściwy (pełzający)(Agropyron repens)

IC/ml

630 Kostrzewa łąkowa (Festuca elatior)

IC/ml

658 Wiechlina łąkowa (Poa pratensis)

IR/ml

638 Życica trwała (Lolium perenne)

IR/ml

631 Tomka wonna (Anthoxantum odoratum)

IR/ml

661 Tymotka łąkowa (Brzanka pastewna) (Phleum pratense)

IR/ml

637 Kłosówka wełnista (Holcus latanus)

IC/ml

Zboża

652 Jęczmień pospolity (Hordeum vulgare)

IC/ml

642 Kukurydza (Zea mays)

IC/ml

610 Owies (Avena sativa)

IC/ml

671 Żyto (Secale cereale)

IR/ml

614 Pszenica (Triticum vulgare)

IC/ml

106 Mąka pszenna

IC/ml

Drzewa

609 Olcha czarna (Alnus glutinosa)

IR/ml

632 Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior)

IC/ml

635 Buk zwyczajny (Fagus sylvatica)

IC/ml

615 Brzoza biała (Betula alba)

IR/ml

620 Kasztan zwyczajny (Castanea vulgaris)

IC/ml

626 Cyprys (Cupressus sempervirens)

IC/ml

675 Bez dziki czarny (Sambucus nigra)

IC/ml

653 Wiąz pospolity polny (Ulmus campestris)

IC/ml

667 Robinia akacjowa (Grochodrzew) (Robinia pseudoacacia)

IC/ml

649 Leszczyna (orzech laskowy) (Corylus avellana)

IR/ml

619 Grab zwyczajny (Carpinus betulus)

IR/ml

644 Kasztanowiec (Aesculus hippocastanum)

IC/ml

634 Jałowiec pospolity (Juniperus communis)

IC/ml

677 Lipa wielkolistna (Tilia platyphyllos)

IC/ml

629 Klon jaworowy (Acer pseudoplatanus)

IC/ml

645 Akacja srebrzysta (Acacia dealbata)

IC/ml

647 Morwa biała (Morus alba)

IC/ml

621 Dąb szypułkowy (Quercus robur)

IC/ml

651 Oliwka europejska (Olea europea)

IR/ml

662 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris)

IC/ml

666 Platan pospolity (Platanus vulgaris)

IC/ml

659 Topola biała (Białodrzew) (Populus alba)

IC/ml

680 Ligustr pospolity (Ligustrum vulgare)

IC/ml

650 Orzech włoski (Juglans regia)

IC/ml

669 Wierzba iwa (Iwa) (Salix caprea)

IC/ml

Tytoń

904 Tytoń (liście)

IC/ml

II. Wyciągi alergenowe pochodzenia zwierzęcego

(sierść, nabłonki, owady)

Zwierzęta

507 Kot

IR/ml

509 Pies

IC/ml

508 Koza

IC/ml

510 Świnka morska

IC/ml

511 Chomik

IC/ml

516 Koń

IC/ml

512 Królik

IC/ml

505 Wełna owcza

IC/ml

Owady

301 Karaluch

IC/ml

303 Wołek zbożowy

IC/ml

310 Mucha końska

IC/ml

307 Komar

IC/ml

III. Wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego

325 Acarus siro

IC/ml

314 Dermatophagoides farinae

IR/ml

315 Dermatophagoides pteronyssinus

IR/ml

326 Euroglyphus manei

IC/ml

324 Glyciphagus domesticus

IC/ml

317 Lepidoglyphus destructor

IC/ml

318 Tyrophagus putrescentiae

IC/ml

IV. Wyciągi alergenowe grzybów

(grzyby pleśniowe, drożdże, dermatofity)

402 Botrytis cinerea

IC/ml

403 Candida albicans

IC/ml

407 Chaetomium globosum

IC/ml

409 Epicoccum

IC/ml

410 Epidermophyton

IC/ml

411 Fusarium

IC/ml

413 Helminthosporium

IC/ml

447 Merulius lacrymans

IC/ml

417 Mucor racemosus

IC/ml

425 Pullularia pullulans

IC/ml

426 Rhizopus nigricans

IC/ml

432 Stemphylium botryosum

IC/ml

435 Trichophyton

IC/ml

405 Trichothecium roseum (cephalothecium)

IC/ml

V. Mieszanki wyciągów alergenowych

* pochodzenia zwierzęcego

506 Mieszanina piór (kaczka, gęś, kura)

IC/ml

* pochodzenia roślinnego

a) chwasty

719 Mieszanka I - Compositae (Golde rod, Dandelion, Lampourde, Ox-eye-daisy)

IC/ml

714 Mieszanka II - Chenopodiaceae (Fat hen, Rough pigweed)

IC/ml

706 Mieszanka III - Weed mixtures (Alfalfa, Red clover, Mustard, Nettle, Sorrel)

IC/ml

b) trawy

3 trawy

- (kupkówka pospolita, Życica trwała, Tymotka łąkowa)

IR/ml

5 traw

- (Kupkówka pospolita, Wiechlina łąkowa, Życica trwała, Tomka

wonna, Tymotka łąkowa)

IR/ml

12 traw

- (Mietlica pospolita, Trawa bermudzka, Bromus, Kupkówka

pospolita, Kostrzewa łąkowa, Wiechlina łąkowa, Trawa owsa, Życica trwała,

Tomka wonna, Tymotka łąkowa, Dziki owies, Kłosówka wełnista)

IR/ml

5 traw/4 zboża

- (Kupkówka pospolita , Wiechlina łąkowa, Życica trwała,

Tomka wonna, Tymotka łąkowa/(jęczmień, kukurydza, owies, pszenica)

IR/ml

4 zboża

- (jęczmień, kukurydza, owies, pszenica)

IR/ml

c) drzewa

702 Betulaceae (olcha, brzoza, leszczyna, grab)

IR/ml

696 Fagaceae (buk, kasztan zwyczajny, dąb)

IC/ml

716 Cupressaceae (cyprys, jałowiec)

IC/ml

715 Oleaceae (jesion, oliwka, ligustr)

IC/ml

717 Salicaceae (topola, wierzba)

IC/ml

718 Mieszanina drzew (klon, kasztanowiec, platan, grochodrzew, lipa)

IC/ml

917 Pył stolarski (dąb, buk, wiśnia, sosna)

IC/ml

* roztoczy

350 D. pteronyssinus + D. farinae

IR/ml

330 Roztocze spichrzowe (Acarus siro, Glyciphagus domesticus, Lepidoglyphus

destructor, Tyrophagus putrescentiae)

IC/ml

* grzybów

400 Alternaria (alternatalongipes)

IC/ml

414 Cladosporium (cladosporoides, herbarum)

IC/ml

401 Aspergillus (fumigatus, nidulans, niger)

IC/ml

422 Penicillium (digitatum, expansum, notatum)

IC/ml

445 Mieszanina drożdży (Saccharomyces cerevisiae, minor)

IC/ml

446 Mieszanina śnieci zbożowej (Ustilago avenae, tritici, holci, zeae)

IC/ml