Solovent

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Solovent 25 mcg/dawkę inh. aerozol inhalacyjny, zawiesina
 • Dawkowanie:
 • 25 mcg/dawkę inh.
 • Forma farmaceutyczna:
 • aerozol inhalacyjny, zawiesina
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Solovent 25 mcg/dawkę inh. aerozol inhalacyjny, zawiesina
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 poj. 120 dawek, 5909990928989, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 18988
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Solovent, 25 mikrogramów/dawkę inhalacyjną,

aerozol inhalacyjny, zawiesina

Salmeterolum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych

wątpliwości.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, pielęgniarce lub

farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Solovent i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Solovent

3. Jak stosować lek Solovent

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Solovent

6. Inne informacje

1.

CO TO JEST LEK SOLOVENT I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Solovent zawiera jako substancję czynną salmeterol. Jest to długo działający lek rozszerzający

oskrzela. Umożliwia rozszerzenie dróg oddechowych w płucach, przez co ułatwia przepływ powietrza

do płuc i z płuc.

Lekarz przepisał ten lek, aby zapobiegać trudnościom w oddychaniu. Mogą być one spowodowane

astmą. Regularne przyjmowanie leku Solovent pomaga zapobiegać napadom astmy. Dotyczy to

również astmy spowodowanej wysiłkiem fizycznym oraz astmy, której objawy występują tylko w

nocy.

Regularne przyjmowanie leku Solovent zapobiega również wystąpieniu trudności w oddychaniu

spowodowanych innymi schorzeniami w obrębie klatki piersiowej, takimi jak przewlekła obturacyjna

choroba płuc (POChP).

Solovent może zapobiegać napadom duszności i świstom w drogach oddechowych. Nie działa on

jednak, jeśli u pacjenta już wystąpił napad duszności lub świsty w drogach oddechowych. W takim

przypadku, należy zastosować szybko działający lek rozszerzający oskrzela, np. salbutamol.

Solovent jest dostarczany w inhalatorze. Lek wdycha się przez usta bezpośrednio do płuc.

Solovent zawiera norfluran i nie zawiera chlorofluorowęglowodorów (CFC). Inhalatory zawierające

norflurany są mniej szkodliwe dla środowiska niż starsze inhalatory zawierające

chlorofluorowęglowodory.

Solovent może mieć inny smak niż starsze aerozole zawierające chlorofluorowęglowodory. Nie

powoduje to różnicy w działaniu leku.

Pacjenci z astmą muszą zawsze mieć przy sobie zarówno inhalator zawierający salmeterol, jak i

inhalator (lub w rzadkich przypadkach tabletki) zawierający steroid. Oba inhalatory należy

stosować regularnie.

Solovent zapobiega napadom duszności i świstom w drogach oddechowych. Nie działa on

jednak, jeśli u pacjenta już wystąpił napad duszności lub świsty w drogach oddechowych. Jeżeli

to nastąpi, należy zastosować szybko działający lek rozszerzający oskrzela, taki jak np.

salbutamol.

2.

INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU SOLOVENT

Kiedy nie stosować leku Solovent:

jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na salmeterolu ksynafonian lub którykolwiek z

pozostałych składników leku Solovent;

jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na orzeszki ziemne lub soję, ze względu na

zawartość lecytyny sojowej w leku Solovent.

Leku Solovent nie należy stosować u dzieci w wieku 12 lat i młodszych.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Solovent

Jeżeli astma lub trudności w oddychaniu nasilają się, należy natychmiast skontaktować się

z lekarzem lub pielęgniarką. Może to objawiać się nasileniem świstów w drogach

oddechowych, uczuciem ucisku w klatce piersiowej lub zwiększonym zużyciem szybko

działających leków rozszerzających oskrzela. Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów, nie

należy zwiększać liczby inhalacji leku Solovent. Schorzenie w obrębie klatki piersiowej może

się zaostrzyć, przez co stan pacjenta może się pogorszyć. Należy skontaktować się z lekarzem,

gdyż może być konieczna zmiana leczenia astmy.

Jeżeli lekarz przepisał lek Solovent z powodu astmy, należy kontynuować przyjmowanie innych

leków dotychczas stosowanych w astmie, w tym steroidów wziewnych i (lub) steroidów w

tabletkach. Należy kontynuować leczenie dotychczas stosowaną dawką, nawet w przypadku

odczucia poprawy, chyba że lekarz zaleci inne dawkowanie. Nie należy przerywać stosowania

wziewnych steroidów (lub steroidów w tabletkach) po rozpoczęciu stosowania leku

Solovent.

Lekarz będzie regularnie kontrolował stan zdrowia pacjenta, jeśli u pacjenta występuje

nadczynność tarczycy, choroba serca, w tym nieregularne lub szybkie bicie serca lub

cukrzyca (lek Solovent może zwiększać stężenie cukru we krwi). U pacjentów z cukrzycą,

lekarz może częściej niż zwykle zalecać kontrolowanie stężenia cukru we krwi. Konieczne

może być dostosowanie dawki leków przeciwcukrzycowych.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi, pielęgniarce lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie

lub ostatnio lekach, również tych stosowanych do leczenia astmy i jakichkolwiek lekach wziewnych

oraz tych, które wydawane są bez recepty. Stosowanie leku Solovent z innymi lekami może być

niewskazane.

Przed zastosowaniem leku Solovent należy poinformować lekarza, jeśli pacjent jest aktualnie

leczony lekami przeciwgrzybiczymi, zawierającymi ketokonazol lub itrakonazol, z powodu

jakichkolwiek zakażeń grzybiczych lub jeśli jest leczony rytonawirem z powodu zakażenia

wirusem HIV. Leki te mogą zwiększyć ryzyko działań niepożądanych związanych ze

stosowaniem leku Solovent, w tym nieregularne bicie serca, lub mogą spowodować nasilenie

dotychczas występujących działań niepożądanych.

Podczas stosowania leku Solovent należy unikać przyjmowania leków blokujących receptory

beta-adrenergiczne, chyba że lekarz zaleci stosowanie takich leków. Leki blokujące receptory

beta-adrenergiczne, takie jak: atenolol, propranolol i sotalol, są stosowane głównie w leczeniu

wysokiego ciśnienia tętniczego krwi lub innych schorzeń serca. Należy powiedzieć lekarzowi o

przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach blokujących receptory beta-adrenergiczne,

ponieważ leki te mogą osłabiać lub hamować działanie salmeterolu.

Solovent może zmniejszać stężenie potasu we krwi. Jeżeli taki stan wstąpi, pacjent może

odczuwać nieregularne bicie serca, osłabienie mięśni lub kurcze. Jest to bardziej

prawdopodobne, jeśli pacjent przyjmuje lek Solovent razem z niektórymi lekami stosowanymi

w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi (lekami moczopędnymi) i innymi lekami

stosowanymi w leczeniu trudności w oddychaniu, takimi jak teofilina lub steroidy.

Lekarz okresowo może zalecić pacjentowi wykonanie badań krwi w celu określenia stężenia potasu

we krwi. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub

pielęgniarką.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży, podejrzewa, że jest w ciąży, planuje zajście w ciążę lub karmi piersią,

powinna powiedzieć o tym lekarzowi przed zastosowaniem leku Solovent. Lekarz zdecyduje, czy

pacjentka może przyjmować lek Solovent.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jest mało prawdopodobne, aby lek Solovent miał wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów lub

obsługiwania maszyn.

3.

JAK STOSOWAĆ LEK SOLOVENT

Lek Solovent należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy

skontaktować się z lekarzem, pielęgniarką lub farmaceutą.

Pacjenci z astmą muszą zawsze mieć przy sobie zarówno inhalator z lekiem Solovent, jak i

inhalator zawierający steroid.

Solovent należy stosować codziennie, dopóki lekarz nie zaleci przerwania leczenia.

Pacjent może odczuć, że lek działa już w pierwszym dniu stosowania.

Solovent przeznaczony jest do stosowania wziewnego przez usta.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat z astmą:

zazwyczaj stosowaną dawką początkową są 2 inhalacje dwa razy na dobę.

u pacjentów z ciężką astmą lekarz może zwiększyć dawkę do 4 inhalacji dwa razy na dobę.

Dzieci w wieku 12 lat i młodsze

Nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności salmeterolu w postaci aerozolu

inhalacyjnego w dawce 25 mikrogramów u dzieci. Z tego względu leku Solovent nie

należy stosować u dzieci w wieku 12 lat i młodszych.

Dorośli z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP, w tym zapalenie oskrzeli i rozedma

płuc)

zazwyczaj stosowaną dawką początkową są 2 inhalacje dwa razy na dobę.

Nie stosować u dzieci i młodzieży.

Instrukcja użycia

Lekarz, pielęgniarka lub farmaceuta powinni pokazać pacjentowi, jak używać inhalatora. Od czasu do

czasu powinni sprawdzać, jak pacjent używa inhalatora. Nieprawidłowe używanie inhalatora,

stosowanie niezgodnie z zaleceniami lekarza lub informacjami zawartymi w ulotce, może oznaczać, że

lek nie pomoże pacjentowi w astmie lub POChP.

Lek znajduje się w metalowym pojemniku pod ciśnieniem, umieszczonym w plastikowej obudowie

zaopatrzonej w ustnik.

Sprawdzanie inhalatora

W przypadku używania inhalatora po raz pierwszy, należy sprawdzić, czy działa on prawidłowo.

Zdjąć nasadkę ochronną z ustnika inhalatora przez delikatne naciśnięcie boków nasadki,

przytrzymując ją kciukiem i palcem wskazującym.

Aby upewnić się, że inhalator działa prawidłowo, należy nim wstrząsnąć, skierować ustnik w

powietrze, nie w swoim kierunku, i nacisnąć pojemnik 2 razy w celu uwolnienia 2 dawek leku

w powietrze. Jeżeli inhalator nie był używany przez tydzień lub dłużej, lub jeśli pojemnik był

czyszczony, należy uwolnić jedną dawkę leku w powietrze.

Używanie inhalatora

Ważne jest, aby przed użyciem inhalatora rozpocząć oddychanie, tak wolne, jak tylko jest to możliwe.

Inhalację leku należy wykonywać na stojąco lub na siedząco w pozycji wyprostowanej.

Zdjąć nasadkę z ustnika inhalatora. Sprawdzić, czy

zewnętrzna i wewnętrzna część ustnika jest czysta.

Przed użyciem dobrze wstrząsnąć inhalatorem.

Trzymać inhalator w pozycji pionowej między palcami i

kciukiem, z kciukiem na korpusie inhalatora, poniżej

ustnika. Wykonać wydech, tak głęboki, jak to tylko

możliwe.

Włożyć ustnik do ust, między zęby i objąć go szczelnie

wargami. Nie należy gryźć ustnika.

Natychmiast po rozpoczęciu wdechu przez usta tak wolno,

jak to możliwe, nacisnąć końcówkę inhalatora w celu

uwolnienia dawki leku. Kontynuować spokojny, głęboki

wdech.

Wstrzymać oddech, wyjąć inhalator z ust i zdjąć palec z

końcówki inhalatora. Wstrzymywać oddech tak długo, jak

to jest możliwe.

Jeśli konieczna jest kolejna inhalacja leku, należy odczekać około pół minuty i powtórzyć

czynności opisane w punktach 3 do 7.

Po użyciu należy zawsze założyć nasadkę na ustnik, aby zapobiec dostawaniu się do niego

kurzu i pyłku. Założyć nasadkę mocno dociskając ją do właściwej pozycji.

Pierwsze kilka inhalacji należy wykonać przed lustrem. Jeśli pacjent zauważy "mgiełkę"

wydobywającą się z góry inhalatora lub kącików ust, inhalację należy powtórzyć.

Jeśli lekarz przepisał do stosowania z lekiem Solovent komorę inhalacyjną Volumatic, należy

zapoznać się z instrukcją dołączoną do jej opakowania, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat

jej właściwego użytkowania.

Jeśli inhalator został wystawiony na działanie niskich temperatur, należy wyjąć metalowy pojemnik z

plastikowej obudowy i przez kilka minut ogrzewać go w rękach. Po ogrzaniu, przed kolejnym

użyciem należy uwolnić jedną dawkę w powietrze.

Czyszczenie inhalatora

Aby zapobiec blokowaniu się inhalatora, należy go czyścić przynajmniej raz na tydzień.

Aby oczyścić inhalator należy:

Zdjąć nasadkę z ustnika.

Nigdy nie należy wyjmować pojemnika z plastikowej obudowy.

Oczyścić ustnik wewnątrz i z zewnątrz oraz plastikową obudowę z zewnątrz suchą ściereczką

lub chusteczką.

Uwolnić jedną dawkę w powietrze przed kolejnym użyciem inhalatora w celu jego sprawdzenia.

Założyć nasadkę na ustnik.

Nie zanurzać metalowego pojemnika w wodzie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Solovent

Ważne jest, aby stosować inhalator zgodnie z zaleceniami lekarza. Po przypadkowym przyjęciu

większej dawki leku Solovent niż zalecana należy zwrócić się do lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty.

U pacjenta może wystąpić szybsze niż zwykle bicie serca, drżenia i (lub) zawroty głowy. Może

również wystąpić ból głowy, osłabienie mięśni i bóle stawów.

Pominięcie zastosowania leku Solovent

W przypadku pominięcia zastosowania leku należy przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze. Nie należy

przyjmować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do

lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty.

4.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Solovent może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych, lekarz przepisze

pacjentowi najmniejszą dawkę leku Solovent zapewniającą kontrolę astmy lub POChP. Poniżej

przedstawione są działania niepożądane zgłaszane u pacjentów przyjmujących salmeterol.

Reakcje alergiczne: po zastosowaniu leku Solovent mogą wystąpić nagłe trudności w

oddychaniu. Mogą wystąpić świszczący oddech lub kaszel. Mogą również wystąpić: wysypka, świąd

lub obrzęk (zazwyczaj twarzy, warg, języka lub gardła). Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z tych

objawów niepożądanych lub jeśli wystąpią one nagle po zastosowaniu leku Solovent, należy

niezwłocznie powiadomić o tym lekarza. Reakcje alergiczne po zastosowaniu leku Solovent

występują bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów).

Inne działania niepożądane są wymienione poniżej:

Często (występują rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów, ale częściej niż u 1 na 100 pacjentów):

kurcze mięśni;

szybkie lub nieregularne bicie serca (kołatanie serca), ból głowy, uczucie drżenia, często

drżenie rąk. Drżenia mogą wystąpić częściej, jeśli pacjent przyjmuje więcej niż dwie inhalacje

dwa razy na dobę. Te działania niepożądane nie utrzymują się długo i zazwyczaj zmniejszają

się w czasie kontynuowania leczenia salmeterolem.

Niezbyt często (występują rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów, ale częściej niż u 1 na 1000

pacjentów):

wysypka;

bardzo szybkie bicie serca (tachykardia). Wystąpienie tego objawu jest bardziej

prawdopodobne, jeśli pacjent przyjmuje więcej niż dwie inhalacje dwa razy na dobę;

nerwowość

Rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów, ale częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

zawroty głowy;

trudności w zasypianiu (bezsenność);

małe stężenie potasu we krwi (może wystąpić nieregularne bicie serca, osłabienie mięśni

i (lub) kurcze).

Lekarz może zalecić pacjentowi od czasu do czasu wykonanie badań krwi w celu określenia

stężenia potasu we krwi. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub

pielęgniarką.

Bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

trudności w oddychaniu lub świszczący oddech nasilające się bezpośrednio po

zastosowaniu leku Solovent. Jeśli te objawy wystąpią, należy przerwać stosowanie leku

Solovent. Należy zastosować szybko działający, wziewny lek rozszerzający oskrzela, aby

ułatwić oddychanie i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem;

nierówne bicie serca lub dodatkowe skurcze serca (zaburzenia rytmu serca). W takiej

sytuacji nie należy przerywać stosowania leku Solovent, ale należy poinformować o tym

lekarza;

ból jamy ustnej lub gardła;

nudności;

ból, obrzęk stawów;

ból w klatce piersiowej;

wysokie stężenie cukru we krwi. U pacjentów z cukrzycą, lekarz może częściej niż zwykle

zlecać kontrolowanie stężenia cukru we krwi i może być konieczne dostosowanie dawki

leków przeciwcukrzycowych.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, pielęgniarce lub

farmaceucie.

5.

JAK PRZECHOWYWAĆ LEK SOLOVENT

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30ºC.

Nie zamrażać.

Pojemnik zawiera płyn pod ciśnieniem. Nie wystawiać na działanie temperatury powyżej 50°C.

Nie dziurawić, nie uszkadzać ani nie palić, nawet jeśli wydaje się, że pojemnik jest pusty.

Nie stosować leku Solovent po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Solovent

Substancją czynną leku jest salmeterolu ksynafonian.

Każda odmierzona dawka inhalacyjna zawiera 25 mikrogramów salmeterolu (w postaci

ksynafonianu), co odpowiada dawce dostarczonej (z dozownika) zawierającej 21 mikrogramów

salmeterolu (w postaci ksynafonianu).

Ponadto lek zawiera etanol bezwodny, lecytynę sojową (E 322) i norfluran (HFA 134a).

Jak wygląda lek Solovent i co zawiera opakowanie

Aluminiowy pojemnik ciśnieniowy z zaworem dozującym. Do pojemnika dołączono plastikowy

dozownik koloru białego z zieloną nasadką zabezpieczającą przed kurzem. Każdy inhalator zawiera

120 dawek, zawierających po 25 mikrogramów salmeterolu (w postaci ksynafonianu).

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Cipla Europe NV

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerp

Belgia

Wytwórca

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

Polska

Data zatwierdzenia ulotki: