Skinsept Color

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Skinsept Color (45,54 g + 1 g + 27 g)/100 g roztwór na skórę
 • Dawkowanie:
 • (45,54 g + 1 g + 27 g)/100 g
 • Forma farmaceutyczna:
 • roztwór na skórę
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Skinsept Color (45,54 g + 1 g + 27 g)/100 g roztwór na skórę
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 250 ml, 5909990021727, OTC; 1 butelka 1 l, 5909990021758, OTC; 1 kanister 5 l, 5909990021765, OTC; 1 butelka 350 ml, 5909990021741, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 10729/M/96
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Skinsept color

(45,54 g + 1,0 g + 27 g)/100 ml, roztwór na skórę

Ethanolum 96 per centum

Alcohol isopropylicus

Alcohol benzylicus

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza,

farmaceuty lub pielęgniarki.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

- Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

- Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Skinsept color i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Skinsept color

3. Jak stosować lek Skinsept color

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Skinsept color

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK SKINSEPT COLOR I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek ten służy do odkażania skóry przed operacjami, wstrzyknięciami, punkcjami, pobraniem krwi i

szczepieniami. Skinsept color jest lekiem złożonym, zawierającym substancje czynne o znanej

skuteczności. Zastosowane substancje czynne: izopropanol, etanol i alkohol benzylowy,

uzupełniają swoje zakresy aktywności, zapewniając szerokie działanie antyseptyczne.

Lek jest skuteczny przeciwko występującym na skórze bakteriom, w tym prątkom

gruźlicy i gronkowcom złocistymi opornym na metycylinę, grzybom chorobotwórczym oraz wirusom

Hepatitis B, HIV, Herpes, rotawirusom i adenowirusom.

Lek Skinsept color odkaża i odtłuszcza skórę oraz dzięki zawartości barwników uwidacznia odkażony

obszar.

Preparat jest autosterylny. Jałowość preparatu utrzymuje się nawet w przypadku ponownego

zanieczyszczenia mikrobiologicznego (np. przy otwieraniu opakowania) (Patent Europejski nr 0016319) .

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU SKINSEPT COLOR

Kiedy nie stosować leku Skinsept color

Leku nie należy

stosować do dezynfekcji otwartych ran o dużej powierzchni. Nie stosować do dezynfekcji

błon śluzowych. Nie stosować w okolicy oczu.

Nie stosować u noworodków.

Nie stosować w przypadku nietolerancji składników leku.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Skinsept color

Lek jest łatwopalny. Nie rozpylać w pobliżu płomienia. Punkt zapłonu 21°C (zgodnie z normą DIN

51755). Przestrzegać czasów stosowania oraz zasad bezpieczeństwa stosowania. Przed włączeniem

urządzeń elektrycznych odczekać do wyschnięcia leku. Stosować ostrożnie na powierzchnie wrażliwe na

działanie alkoholu. Unikać kontaktu z oczami. Chronić przed wysoką temperaturą, iskrzeniem i

płomieniem. Ostrożnie otwierać opakowanie.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Leku nie badano u kobiet w ciąży.

Nie przeprowadzano także badań na zwierzętach.

Stosując lek u kobiet w ciąży należy zachować ostrożność.

Okres karmienia piersią

Brak danych klinicznych.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Brak danych na temat wpływu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Skinsept color

Skinsept color zawiera barwniki azowe, które u osób szczególnie wrażliwych mogą wywołać reakcję

alergiczną. Reakcje uczuleniowe występują częściej u osób uczulonych na kwas acetylosalicylowy.

3. JAK STOSOWAĆ LEK SKINSEPT COLOR

Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie

skontaktować się z lekarzem.

Sposób użycia:

Lek tylko do użytku zewnętrznego.

Odkażanie skóry przed operacjami i punkcjami.

Nierozcieńczony lek nanieść jałowym tamponem na skórę, rozprowadzić po powierzchni i odczekać 1

minutę, aż do wyschnięcia. Przy zagrożeniu wirusem żółtaczki (HBV) przedłużyć czas działania do 2

minut, powtórnie nanosząc lek na skórę. Czynność należy powtórzyć.

Odkażanie skóry przed iniekcjami, pobraniem krwi, szczepieniami, akupunkturą.

Wybrany obszar skóry spryskać przed wkłuciem i odczekać 15 sekund. Celem poszerzenia spektrum

działania o wirusy, przedłużyć czas działania do 1 m

inuty. Przy zagrożeniu wirusem HBV przedłużyć

czas działania do 2 minut, powtórnie spryskując skórę.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Dotychczas nieznane.

Każde działanie niepożądane należy zgłosić do lekarza lub farmaceuty.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK SKINSEPT COLOR

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować po upływie terminu ważności.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki.

Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje.

Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Z

AWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Skinsept color

100 g roztworu zawiera 45,54 g etanolu 96% skażonego 1% etylometyloketonem,

1,0 g alkoholu

benzylowego i 27,0 g alkoholu izopropylowego.

Substancje pomocnicze: nadtlenek wodoru, żółcień pomarańczowa (E 110),

czerwień koszenilowa (E 124), woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Skinsept color i co zawiera opakowanie

Lek Skinsept color to czerwony, przezroczysty roztwór.

Pakowany jest w butelki ze spryskiwaczem 250 ml lub 350 ml, butelki o pojemności 1 l lub kanistry o

pojemności 5 l z zakrętką.

Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenia na dopuszczenia do obrotu:

Ecolab Sp. z o.o.

ul. Opolska 100

31-323 Kraków

Wytwórca:

Ecolab Deutschland GmbH

Reisholzer Werftstrasse 38-42

D-40589 Düsseldorf

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

10-1-2019

Safety evaluation of the food enzyme alpha‐amylase from a genetically modified Trichoderma reesei (strain DP‐Nzb48)

Safety evaluation of the food enzyme alpha‐amylase from a genetically modified Trichoderma reesei (strain DP‐Nzb48)

Published on: Wed, 09 Jan 2019 The food enzyme alpha‐amylase (4‐α‐d‐glucan glucanohydrolase; EC 3.2.1.1) is produced with a genetically modified strain of Trichoderma reesei by Danisco US Inc. The genetic modifications do not give rise to safety concerns. The food enzyme is free from viable cells of the production organism and recombinant DNA. This α‐amylase is intended to be used in distilled alcohol production and brewing processes. Residual amounts of total organic solids (TOS) are removed by distill...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

21-12-2018

Health Canada warns consumers that Pace, promoted as an alcohol substitute, is unauthorized and may pose serious health risks

Health Canada warns consumers that Pace, promoted as an alcohol substitute, is unauthorized and may pose serious health risks

Health Canada is warning Canadians that Pace, a shot-sized drink that is being promoted as an alcohol substitute, contains an active ingredient—5-methoxy-2-aminoindane (MEAI)—that is similar in structure to amphetamines and may pose serious health risks. Pace is being sold online by the Diet Alcohol Corporation of the Americas.

Health Canada

1-12-2018

Safety evaluation of the food enzyme endo‐1,4‐β‐xylanase from a genetically modified Trichoderma reesei (strain DP‐Nzd22)

Safety evaluation of the food enzyme endo‐1,4‐β‐xylanase from a genetically modified Trichoderma reesei (strain DP‐Nzd22)

Published on: Fri, 30 Nov 2018 The food enzyme endo‐1,4‐β‐xylanase (EC 3.2.1.8) is produced with a genetically modified Trichoderma reesei (strain DP‐Nzd22) by DuPont. The genetic modifications do not give rise to safety concerns. The food enzyme is free from viable cells of the production organism and recombinant DNA. The endo‐1,4‐β‐xylanase is intended to be used in distilled alcohol production, bakery and brewery. Residual amounts of total organic solids (TOS) are removed during the production of dis...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

23-11-2018

Nationaal Preventieakkoord verbetert gezondheid van alle Nederlanders

Nationaal Preventieakkoord verbetert gezondheid van alle Nederlanders

Met het Nationaal Preventieakkoord gaan meer dan 70 partijen samen aan de slag om Nederland gezonder te maken en gezondheidsverschillen te verkleinen. Het akkoord bestaat uit een uitgebreid pakket aan afspraken en maatregelen over het terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Met vereende krachten willen de deelnemers onder andere bereiken dat er in 2040 een rookvrije generatie is ontstaan, dat jongeren en zwangeren geen alcohol drinken, iedereen veel bewuster is van de risico’...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

15-11-2018

Safety evaluation of the food enzyme acetolactate decarboxylase from a genetically modified Bacillus licheniformis (strain NZYM‐JB)

Safety evaluation of the food enzyme acetolactate decarboxylase from a genetically modified Bacillus licheniformis (strain NZYM‐JB)

Published on: Wed, 14 Nov 2018 The food enzyme acetolactate decarboxylase (α‐acetolactate decarboxylase; EC 4.1.1.5) is produced with a genetically modified Bacillus licheniformis strain NZYM‐JB by Novozymes A/S. The genetic modifications do not give rise to safety concerns. The food enzyme is free from viable cells of the production organism and recombinant DNA. This acetolactate decarboxylase is intended to be used in distilled alcohol production and brewing processes. Residual amounts of total organi...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

6-9-2018

Beaumont Bio Med, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of all their Homeopathic Aqueous/Alcohol-Based Medicines due to the Nationwide Recall by the Contract Manufacturer, King Bio, of all their Aqueous-Based Products due to Possible Microbial Contamina

Beaumont Bio Med, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of all their Homeopathic Aqueous/Alcohol-Based Medicines due to the Nationwide Recall by the Contract Manufacturer, King Bio, of all their Aqueous-Based Products due to Possible Microbial Contamina

Beaumont Bio Med, Inc. is voluntarily recalling its entire aqueous/alcohol-based product line for human use, within expiry, to the consumer level. All products manufactured by the contract manufacturer, King Bio, have been recalled due to possible microbial contamination.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-8-2018

Drug and Alcohol Use During Orientation Week

Drug and Alcohol Use During Orientation Week

OTTAWA – For students entering university and colleges across Canada, orientation week is an exciting time to get to know your new school, classmates and roommates. While parties during orientation week are a great way to celebrate, they can present safety challenges, especially when it comes to the use of alcohol and drugs.

Health Canada

23-5-2018

95% Ethyl Alcohol Product by Ethanol Extraction: Recall - Due to a Possible Contamination with Methanol

95% Ethyl Alcohol Product by Ethanol Extraction: Recall - Due to a Possible Contamination with Methanol

Methanol,a highly toxic type of alcohol, can cause serious and sometimes fatal damage if ingested by humans or animals.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

23-5-2018

Ethanol Extraction Recalls Alcohol Product Because of Possible Health Risk

Ethanol Extraction Recalls Alcohol Product Because of Possible Health Risk

Lake Michigan Distilling Company, LLC of La Porte, Indiana, doing business as Ethanol Extraction, is recalling its 95% Ethyl Alcohol product (“Product”) because of possible contamination with methanol, a highly toxic type of alcohol that can cause serious and sometimes fatal damage if ingested by humans or animals.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Nie ma żadnych newsów dotyczących tego produktu.