Sirupus Tussipini D

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Sirupus Tussipini D syrop
 • Forma farmaceutyczna:
 • syrop
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Sirupus Tussipini D syrop
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 125 g, 5909990789023, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 07890
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-10-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH (etykieto-

ulotka)

Butelka 125 g

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

SIRUPUS TUSSIPINI D, syrop

2.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Skład

100 g syropu zawiera:

wyciąg płynny z pędów sosny (Pini turiones extractum fluidum) (1:4)

6,60 g,

ekstrahent: etanol 85% V/V,

nalewka z owocu kopru włoskiego (Foeniculi tinctura) (3:7,4-7,8)

1,00 g,

ekstrahent: etanol 70% V/V,

wapnia mleczan pięciowodny (Calcii lactas pentahydricus)

1,00 g,

3.

WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

substancje pomocnicze:

sacharoza, kwas fosforowy 85%, woda oczyszczona.

Lek zawiera nie więcej niż 5,6% V/V etanolu.

5 ml syropu zawiera 3 g sacharozy.

4.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

125 g

Kod EAN: 5909990789023

5.

SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy zapoznać się z treścią etykiety przed zastosowaniem leku.

Sposób i droga podania

Dorośli: 15 ml syropu 3 do 4 razy na dobę.

Dzieci powyżej 6 lat: 5 ml syropu 3 razy na dobę.

U dzieci od 4 do 6 lat stosować wyłącznie po konsultacji z lekarzem. Lekarz ustala dawkowanie.

Nie podawać dzieciom poniżej 4 lat ze względu na zawartość etanolu oraz brak wystarczających

danych na temat bezpieczeństwa stosowania.

Do opakowania dołączona jest miarka.

6.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO

W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7.

INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek zawiera 5,6% V/V etanolu. Dawka dla dzieci od 6 lat (5 ml) zawiera 0,22 g etanolu, co jest

równoważne 5,6 ml piwa i 2,3 ml wina. Dawka dla dorosłych (15 ml) zawiera 0,66 g etanolu, co jest

równoważne 16,8 ml piwa i 6,9 ml wina. Lek szkodliwy dla osób z chorobą alkoholową. Obecność

etanolu należy wziąć pod uwagę podczas stosowania u dzieci i osób wysokiego ryzyka, takich jak

pacjenci z chorobą wątroby lub padaczką, a także u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego

wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinni przyjmować leku z

uwagi na obecność sacharozy jako substancji pomocniczej. 5 ml syropu zawiera 3 g sacharozy. Należy

to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

8.

TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

9.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Warunki przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

10.

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO

PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI

WŁAŚCIWE

11.

NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

PPF HASCO-LEK S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

tel. 22 742 00 22

e-mail: informacjaoleku@hasco-lek.pl

{Logo podmiotu odpowiedzialnego}

12.

NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 7890

13.

NUMER SERII

Numer serii

14.

OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC – Lek wydawany bez recepty.

15.

INSTRUKCJA UŻYCIA

Działanie

Syrop ziołowy Sirupus Tussipini D stosuje się tradycyjnie jako lek wykrztuśny w nieżytach górnych

dróg oddechowych.

Wskazania do stosowania

Pomocniczo w stanach zapalnych górnych dróg oddechowych z kaszlem i gęstą wydzieliną.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku lub na inne rośliny z rodziny selerowatych

(Apiaceae).

Nie stosować w astmie oskrzelowej, ostrej niewydolności oddechowej.

Nie stosować u pacjentów z chorobą wątroby.

Interakcje

Brak danych.

Ciąża i karmienie piersią

Ze względu na brak badań i zawartość alkoholu nie zaleca się stosowania leku u kobiet w ciąży i

karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych na temat wpływu na upośledzenie sprawności psychofizycznej i zdolności do

prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn.

Możliwe działania niepożądane

Mogą wystąpić reakcje alergiczne dotyczące skóry lub układu oddechowego. Częstość nieznana.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

na opakowaniu, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można

zgłaszać bezpośrednio do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i

Produktów Biobójczych: tel.: 22 49 21 301, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Działania niepożądane można

zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Przedawkowanie

Brak danych.

16.

INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

sirupus tussipini d

17.

NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy.

18.

NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.