Silimax

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Silimax 70 mg kapsułki twarde
 • Dawkowanie:
 • 70 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • kapsułki twarde
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Silimax 70 mg kapsułki twarde
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 30 kaps., 5909990899036, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 08990
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA SILIMAX 70 mg, kapsułki Silymarin Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta. Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować SILIMAX ostrożnie. - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. - Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja. - Jeżeli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. - Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Spis treści ulotki 1. Co to jest lek SILIMAX i w jakim celu się go stosuje 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku SILIMAX 3. Jak stosować lek SILIMAX 4. Możliwe działania niepożądane 5. Jak przechowywać lek SILIMAX 6. Inne informacje
1. CO TO JEST LEK SILIMAX I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE SILIMAX jest roślinnym produktem leczniczym stosowanym tradycyjnie. Jego skuteczność, w wymienionych wskazaniach, opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu. Substancją czynną leku jest sylimaryna - wyciąg z owocu ostropestu, który zawiera pochodne flawonolu (sylibininę, sylidiaminę i sylikrystynę). Wskazania do stosowania - Tradycyjnie w stanach po uszkodzeniach wątroby spowodowanych czynnikami toksycznymi np. alkoholem, środkami ochrony roślin, po spożyciu trudno strawnych pokarmów, a także po uszkodzeniach spowodowanych działaniem leków. - Wspomagająco w dolegliwościach występujących po przebyciu ostrych i przewlekłych chorób wątroby.
2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU SILIMAX Kiedy nie stosować leku SILIMAX
- Jeśli pacjent ma uczulenie na którykolwiek ze składników leku lub na rośliny z rodziny Asteraceae (= Compositae). - Leku nie należy stosować w leczeniu ostrych zatruć. Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek SILIMAX - Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. - Jeśli wystąpią objawy żółtaczki (zażółcenie skóry, zabarwienie na żółto białek oczu) należy zasięgnąć porady lekarza. W trakcie leczenia należy unikać substancji toksycznych dla wątroby np.: alkoholu. Stosowanie innych leków Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Dotychczas nie stwierdzono interakcji z innymi lekami. Stosowanie leku SILIMAX u dzieci Nie przeprowadzono badań odnośnie stosowania sylimaryny u dzieci, dlatego nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 lat. Stosowanie leku SILIMAX u pacjentów w podeszłym wieku Nie ma konieczności modyfikowania sposobu podawania i dawkowania leku u pacjentów w podeszłym wieku. Ciąża i karmienie piersią Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania, nie zaleca się stosowania leku SILIMAX u kobiet w ciąży i karmiących piersią. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Lek stosowany zgodnie z zaleceniami nie wpływa na zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi, obsługę maszyn i sprawność psychofizyczną.
3. JAK STOSOWAĆ LEK SILIMAX SILIMAX należy zawsze stosować zgodnie z instrukcją zawartą w ulotce. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej: Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 1 kapsułka trzy razy na dobę (210 mg sylimaryny na dobę).
Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej lek należy przyjmować po posiłku popijając wodą.
SILIMAX jest skuteczny w przypadku systematycznego stosowania. Okres stosowania leku należy skonsultować z lekarzem. Leczenie powinno trwać 4 tygodnie, a w stanach przewlekłych do 6 miesięcy. W przypadku wrażenia, że działanie leku SILIMAX jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku SILIMAX W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy bezzwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. W przypadku przedawkowania leku może pojawić się biegunka przemijająca po zmniejszeniu dawki. W przypadku pominięcia dawki leku SILIMAX Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy kontynuować terapię z zachowaniem dotychczasowego dawkowania.
4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE Jak każdy lek, SILIMAX może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one występują. Zaburzenia żołądka i jelit Podczas stosowania dużych dawek leku może wystąpić słabe działanie przeczyszczające.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK SILIMAX Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią i światłem. Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Lek należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pozwoli chronić środowisko.
6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek SILIMAX 1 kapsułka zawiera: - substancję czynną: 70 mg sylimaryny - substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, magnezu stearynian, żelatyna hydrolizowana, tlenek żelaza czerwony (E 172), tlenek żelaza żółty (E 172), tlenek żelaza czarny (E 172), dwutlenek tytanu (E 171). Jak wygląda lek SILIMAX i co zawiera opakowanie Dostępne opakowania: Tekturowe pudełko zawiera: - 30 kapsułek w pojemnniku lub - 3 blistry po 10 sztuk Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy FILOFARM ul. Pułaskiego 39, 85-619 Bydgoszcz, Polska
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy FILOFARM ul. Pułaskiego 39, 85-619 Bydgoszcz, Polska tel. + 48 52 342 67 88 Data zatwierdzenia ulotki: MM/RRRR