Sebidin Plus

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Sebidin Plus 75 mg + 5 mg tabletki do ssania
 • Dawkowanie:
 • 75 mg + 5 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki do ssania
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Sebidin Plus 75 mg + 5 mg tabletki do ssania
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 16 tabl., 5909990937318, OTC; 24 tabl., 5909990937325, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 09373
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Sebidin Plus

5 mg + 75 mg, tabletki do ssania

(Chlorhexidini dihydrochloridum + Acidum ascorbicum)

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować

Sebidin Plus ostrożnie.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

- Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

Co to jest Sebidin Plus i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sebidin Plus

Jak stosować lek Sebidin Plus

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Sebidin Plus

Inne informacje

1. CO TO JEST SEBIDIN PLUS I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Sebidin Plus tabletki do ssania bez cukru

jest lekiem o połączonym działaniu chloroheksydyny i

witaminy C.

Chloroheksydyna wykazuje działanie przeciwbakteryjne: działa bakteriostatycznie i bakteriobójczo

wobec bakterii Gram-dodatnich, Gram-ujemnych oraz drożdżaków

Candida albicans

. Witamina C

bierze udział w procesie tworzenia kolagenu i regeneracji tkanek. Lek uzupełnia zwiększone

zapotrzebowanie na witaminę C występujące w stanach zapalnych błony śluzowej gardła i krtani.

Sebidin Plus jest wskazany w:

zapaleniu błony śluzowej gardła,

zapobieganiu i leczeniu zapaleń dziąseł oraz chorób przyzębia,

zapaleniach błony śluzowej jamy ustnej o charakterze nieżytowym,

aftach przewlekle nawracających, pleśniawkach, nadżerkach i odleżynach będących np.

następstwem stosowania przez pacjentów źle dopasowanych uzupełnień protetycznych,

odkażaniu jamy ustnej przed i po zabiegach chirurgicznych.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU SEBIDIN PLUS

Kiedy nie stosować leku Sebidin Plus

Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną (chloroheksydynę) lub

którykolwiek z pozostałych składników leku.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Sebidin Plus

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustępują po 3 dniach, należy skontaktować się z lekarzem. Gdy

lekarz zaleci kontynuację leczenia, nie należy stosować leku dłużej niż 14 dni bez ponownej

konsultacji z lekarzem.

Lek może powodować zaburzenia smaku, które zwykle ustępują po 4 godzinach od zastosowania.

Podczas długotrwałego stosowania

mogą wystąpić przebarwienia zębów i języka, które ustępują

samoistnie lub muszą być usunięte przez lekarza.

U niektórych pacjentów (z chorobami przewodu pokarmowego i wątroby) mogą wystąpić

zaburzenia żołądkowo-jelitowe, tj. nudności, wymioty, odbijanie. W tych przypadkach należy

przerwać zażywanie leku.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmacetucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio

lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Nie stwierdzono oddziaływania leku Sebidin Plus z innymi lekami.

Stosowanie leku Sebidin Plus z jedzeniem i piciem

Lek zaleca się stosować po spożyciu pokarmu.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Sebidin Plus

Lek zawiera aspartam, źródło fenyloalaniny (jednego z aminokwasów). Dlatego może być szkodliwy

dla pacjentów z chorobą zwaną fenyloketonurią.

Lek zawiera sorbitol. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów,

pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ SEBIDIN PLUS

Sebidin Plus należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami przedstawionomi w tej ulotce. W razie

wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosowana dawka to:

Dorośli i dzieci w wieku od 12 lat:

ssać 1 tabletkę 4 razy na dobę (co 6 godzin).

Lek zaleca się stosować po posiłku i oczyszczeniu zębów.

Przez 2 godziny po zastosowaniu leku nie zaleca się płukania jamy ustnej ani picia dużej ilości

płynów.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Sebidin Plus

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Sebidin Plus

Należy kontynuować stosowanie leku.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Sebidin Plus może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

Niekiedy mogą wystąpić:

reakcje alergiczne – rzadko występują:

- wysypki na skórze

- powierzchniowe złuszczanie się nabłonka błony śluzowej jamy ustnej

- obrzęk ślinianek przyusznych

podrażnienie lub zapalenie błony śluzowej jamy ustnej

podrażnienie żołądka i biegunka.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań

Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i

Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,

tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK SEBIDIN PLUS

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła i wilgoci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie stosować leku Sebidin Plus po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin

ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera Sebidin Plus

Substancjami czynnymi leku Sebidin Plus są: chloroheksydyny dichlorowodorek oraz kwas

askorbowy (witamina C). Jedna tabletka zawiera 5 mg chloroheksydyny dichlorowodorku oraz

75 mg kwasu askorbowego.

Inne składniki leku to: glicerolu distearynian, aspartam, ksylitol, mannitol, magnezu stearynian,

makrogol 6000, krzemionka koloidalna bezwodna, żółcień chinolinowa (E104), sorbitol.

Jak wygląda Sebidin Plus i co zawiera opakowanie

Tabletki do ssania Sebidin Plus są prostokątne, barwy żółtej. Na powierzchni tabletek mogą

występować ciemniejsze punkty.

Dostępne są opakowania zawierające 16 lub 24 tabletki.

Podmiot odpowiedzialny

Omega Pharma Poland Sp. z o.o.

Al. Niepodległości 18

02-653 Warszawa

tel. (22) 489 54 51

fax (61) 489 54 52

Wytwórca

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Spółka Akcyjna

ul. Grunwaldzka 189

60-322 Poznań

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego.

Data zatwierdzenia ulotki: grudzień 2017