Saridon

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Saridon 250 mg + 150 mg + 50 mg tabletki
 • Dawkowanie:
 • 250 mg + 150 mg + 50 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Saridon 250 mg + 150 mg + 50 mg tabletki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 10 tabl., 5909990095612, OTC; 20 tabl., 5909990095629, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 00956
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

SARIDON

250 mg + 150 mg + 50 mg, tabletki

Paracetamolum + Propyphenazonum + Coffeinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Jeśli po upływie 3

w przypadku gorączki i

5 dni

w przypadku bólu

nie nastąpiła poprawa

lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Saridon i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Saridon

Jak stosować lek Saridon

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Saridon

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Saridon i w jakim celu się go stosuje

Saridon to lek złożony o skojarzonym działaniu składników. Saridon zawiera paracetamol i

propyfenazon, działające przeciwbólowo i przeciwgorączkowo, oraz małą dawkę kofeiny, która nasila

przeciwbólowe działanie paracetamolu.

Wskazania do stosowania:

ból głowy, ból zęba, ból miesiączkowy, ból pooperacyjny, ból reumatyczny.

ból i gorączka związane z przeziębieniem i grypą.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Saridon

Kiedy nie stosować leku Saridon

-

jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na propyfenazon, paracetamol, kofeinę

lub którykolwiek z pozostałych składników,

-

jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na pirazolony lub pochodne tych związków

(nadwrażliwość na fenazon, aminofenazon, metamizol),

jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na fenylobutazon lub kwas acetylosalicylowy,

jeśli u pacjenta występuje wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej,

jeśli u pacjenta występuje choroba alkoholowa,

jeśli u pacjenta występuje ciążka niewydolność wątroby (w skali Child-Pugh > 9),

jeśli u pacjenta występuje ciążka niewydolność nerek,

jeśli u pacjenta występuje ostra porfiria wątrobowa,

u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

długotrwałe stosowanie u osób z zespołem Gilberta (łagodną żółtaczką spowodowaną

niedoborem enzymu - glukuronylotransferazy), zaburzeniami hematopoezy (procesu tworzenia

krwinek). U tych osób może być konieczne zmniejszenie dawki lub czasu przyjmowania leku;

niewydolność wątroby (w skali Child-Pugh < 9), zakażenia wpływające na funkcje wątroby (np.

wirusowe zapalenie wątroby) bądź inne choroby wątroby. Dla tych pacjentów w trakcie

przyjmowania wysokich dawek lub długotrwałego leczenia, lekarz zaleci regularne badania

oznaczenia funkcji wątroby.

Długotrwałe przyjmowanie leków zawierających paracetamol może prowadzić do ciężkiej

niewydolności wątroby (np. marskość wątroby). W trakcie stosowania terapeutycznych dawek

paracetamolu może nastąpić podwyższenie stężenia aminotransferazy alaninowej (ALT) w

surowicy;

u pacjentów z chorobami nerek konieczne może być dostosowanie dawkowania przez lekarza.

U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <10 ml/min) lekarz powinien

oszacować stosunek korzyści do ryzyka stosowania leku zawierającego paracetamol.

Długotrwałe przyjmowanie paracetamolu z innymi środkami przeciwbólowymi może prowadzić

do trwałego uszkodzenia nerek i ryzyka wystąpienia niewydolności nerek;

zaczerwienienie, wysypka, pęcherze lub łuszcząca się skóra. Należy przerwać stosowanie leku i

natychmiast skontaktować się z lekarzem;

gdy pacjent przyjmuje jednocześnie inne leki, nadużywa alkoholu, występuje u niego

posocznica lub cukrzyca,

gdy występuje u pacjenta dziedziczny niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej,

ponieważ może wystąpić ryzyko niedokrwistości hemolitycznej (przyspieszony rozpad krwinek

czerwonych),

jeśli pacjent oprócz leku Saridon przyjmuje inne leki przeciwbólowe zawierające paracetamol,

gdyż może dojść do przedawkowania paracetamolu. Należy sprawdzić czy inne przyjmowane

ostatnio leki nie zawierają paracetamolu;

jeśli lek zażywany jest przez pacjentów z astmą, przewlekłym nieżytem nosa lub przewlekłą

pokrzywką, zwłaszcza jeśli występuje u nich nadwrażliwość na inne leki przeciwzapalne, gdyż

znane są pojedyncze przypadki wystąpienia reakcji alergicznych i wstrząsu anafilaktycznego po

zastosowaniu propyfenazonu i paracetamolu,

gdy lek stosowany jest długotrwale. Długotrwałe stosowanie leków przeciwbólowych do

leczenia bólu głowy może prowadzić do przewlekłego bólu głowy.

Nie należy pić alkoholu podczas stosowania leku Saridon.

Lek Saridon a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które

wydawane są bez recepty.

Lekarz powinien zdecydować czy pacjent może stosować lek Saridon jeśli jednocześnie stosuje

następujące leki: ryfampicynę, niektóre środki nasenne, niektóre leki przeciwdrgawkowe (np.

fenobarbital, fenytoina, karbamazepina), chloramfenikol (antybiotyk stosowany w zakażeniach

bakteryjnych), doustne leki przeciwzakrzepowe z grupy kumaryny, warfarynę, niesteroidowe leki

przeciwzapalne, zydowudynę (lek przeciwwirusowy), środki działające uspokajająco (barbiturany i

leki przeciwhistaminowe), benzodiazepiny (leki działające przeciwlękowo), leki

sympatykominetyczne – leki działające na układ nerwowy oraz m.in. zmniejszające przekrwienie

błony śluzowej (np. pseudoefedryna), tyroksynę (lek stosowany w leczeniu chorób tarczycy), teofilinę

(lek stosowany w leczeniu astmy i stanów alergicznych), cymetydynę (lek stosowany w leczeniu

choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy), disulfiram (lek stosowany w leczeniu choroby

alkoholowej), doustne środki antykoncepcyjne. Wymienione leki należy stosować z lekiem Saridon

ostrożnie, ponieważ mogą wchodzić w interakcje z zawartymi w nim substancjami.

W czasie stosowania leków spowalniających opróżnianie żołądka, takich jak np. propantelina,

szybkość wchłaniania paracetamolu może ulec spowolnieniu, przez co działanie przeciwbólowe może

wystąpić z opóźnieniem. Przyspieszone opróżnianie żołądka, np. po zażyciu metoklopramidu,

prowadzi do szybszego wchłaniania paracetamolu.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Decyzję o przyjęciu leku podejmie lekarz. W czasie ciąży nie należy stosować leku Saridon, a

szczególnie w pierwszym trymestrze i podczas ostatnich sześciu tygodni. Lek można zastosować,

tylko jeśli potencjalne korzyści dla matki przewyższają ryzyko dla płodu.

Karmienie piersią

Leku nie należy stosować w okresie karmienia piersią. Składniki leku przenikają do mleka kobiet

karmiących piersią.

Płodność

Paracetamol może zaburzać płodność. Działanie to ustępuje po zaprzestaniu stosowania paracetamolu.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie powoduje zaburzenia zdolności prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

3.

Jak stosować lek Saridon

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka

Zazwyczaj stosowana dawka leku Saridon u dorosłych to 1-2 tabletki, młodzież w wieku 12-16 lat - l

tabletka. Jeśli istnieje konieczność, dawkę można powtórzyć do trzech razy na dobę. Jeśli ból

utrzymuje się dłużej niż 5 dni, gorączka trwa dłużej niż 3 dni, objawy się nasilą lub wystąpią

dodatkowe objawy, należy przerwać stosowanie leku i skonsultować się z lekarzem. Produktu nie

stosować w dawkach większych niż zalecane.

Sposób zażywania leku

Tabletki należy popić dużą ilością wody lub innego płynu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Saridon

Przypadkowe lub zamierzone przedawkowanie leku może spowodować w ciągu kilku, kilkunastu

godzin objawy takie jak nudności, wymioty, nadmierną potliwość, senność i ogólne osłabienie.

Objawy te mogą ustąpić następnego dnia pomimo, że zaczyna się rozwijać uszkodzenie wątroby, które

następnie daje o sobie znać rozpieraniem w nadbrzuszu, powrotem nudności i żółtaczką. W przypadku

ostrego i (lub) przewlekłego przedawkowania może dojść do hipokaliemii (obniżenie stężenia potasu

we krwi) i kwasicy metabolicznej, włączając kwasicę mleczanową (obniżenie pH krwi). W każdym

przypadku przyjęcia jednorazowo więcej niż 20 tabletek leku Saridon (5 g paracetamolu) należy

sprowokować wymioty (jeśli od spożycia nie upłynęło więcej czasu niż godzina) i natychmiast

skontaktować się z lekarzem.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Natychmiast

należy zaprzestać stosowania leku i zwrócić się do lekarza w razie wystąpienia:

bardzo rzadko zgłaszanych: reakcji uczuleniowych, takich jak: wysypka skórna, pokrzywka;

świąd, rumień, obrzęk naczynioruchowy (opuchlizna warg, języka, gardła lub twarzy),

duszności czy astmy; w pojedynczych doniesieniach zgłaszano wystąpienie reakcji

anafilaktycznych (ciężka reakcja uczuleniowa) lub wstrząsu anafilaktycznego (ostra,

zagrażająca życiu reakcja alergiczna);

ciężkiej reakcji skórnej (bardzo rzadko): ostrej wysypki krostkowej na całym ciele; zespołu

Stevensa-Jonsona objawiającego się pęcherzami i nadżerkami na skórze, w jamie ustnej, oczach

i narządach płciowych, gorączką i bólami stawowymi; toksycznego martwiczego oddzielania

się naskórka (może być śmiertelne) objawiającego się pękającymi olbrzymimi pęcherzami pod

naskórkiem, rozległymi nadżerkami na skórze, złuszczaniem dużych płatów naskórka

oraz gorączką; wysypki polekowej, rumienia wielopostaciowego

Należy zaprzestać stosowania leku i zwrócić się do lekarza w razie wystąpienia:

niewydolności wątroby, zapalenia wątroby, jak również zależnej od dawki niewydolności

wątroby, martwicy wątroby (w tym ze skutkiem śmiertelnym) objawiającej się mdłościami,

wymiotami, rozpieraniem w nadbrzuszu, zażółceniem skóry i oczu, tkliwością wątroby;

zaburzeń w składzie krwi (pojedyncze przypadki), takich jak: zmniejszenie liczby granulocytów

- pewnego typu białych krwinek (agranulocytoza) powodujące skłonność do zakażeń,

zmniejszenie liczby wszystkich komórek krwi (pancytopenia), zmniejszenie liczby płytek krwi

(trombocytopenia) powodujących zmniejszenie krzepliwości krwi, wybroczyny i siniaki,

zmniejszenie liczby białych ciałek krwi (leukopenia) związane ze stosowaniem paracetamolu i

propyfenazonu;

uszkodzenia nerek zwłaszcza w przypadku przedawkowania.

Podczas stosowania leku Saridon mogą także wystąpić następujące działania niepożądane:

zaburzenia żołądka i jelit (pieczenie, nudności, wymioty, niepokój w żołądku, biegunka, ból brzucha)

,

zawroty głowy, senność.

Przewlekłe niekontrolowane stosowanie może prowadzić do zwłóknienia wątroby, marskości wątroby

(w tym zakończonej zgonem).

Kofeina stosowana w dużych dawkach może wpływać niekorzystnie na serce powodując: kołatanie

serca, nagłe zaczerwienienie, wysokie ciśnienie tętnicze krwi, częstoskurcz.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49-21-301, faks: + 48 22 49-21-309, e-mail:

ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Saridon

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Saridon

Substancjami czynnymi leku jest są: paracetamol, propyfenazon, kofeina.

Pozostałe składniki to: hypromeloza, celuloza mikrokrystaliczna, esma-spreng, skrobia

kukurydziana, talk, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna.

Jak wygląda lek Saridon i co zawiera opakowanie

Opakowanie zawiera 10 lub 20 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny

Bayer Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 158

02-326 Warszawa

Numer telefonu: +48 22 572 35 00

Wytwórca:

Delpharm Gaillard

33 rue de l'Industrie

74240 Gaillard

Francja

Data ostatniej aktualizacji ulotki: