Sanosvit Calcium

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Sanosvit Calcium 114 mg Ca2+/5 ml syrop
 • Dawkowanie:
 • 114 mg Ca2+/5 ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • syrop
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Sanosvit Calcium 114 mg Ca2+/5 ml syrop
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 150 ml, 5909990251612, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 02516
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Sanosvit Calcium

114 mg jonów wapnia (Ca

2+

)/5 ml, syrop

Calcii glubionas + Calcii lactobionas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Sanosvit Calcium i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sanosvit Calcium

Jak stosować lek Sanosvit Calcium

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Sanosvit Calcium

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Sanosvit Calcium i w jakim celu się go stosuje

Sanosvit Calcium jest lekiem, w postaci syropu o smaku bananowym, zawierającym jako substancje

czynne wapnia glukonolaktobionian i wapnia laktobionian.

Wapń jest podstawowym składnikiem mineralnym niezbędnym do utrzymania równowagi wodno-

elektrolitowej organizmu i prawidłowego funkcjonowania wielu mechanizmów regulacyjnych.

Stanowi on istotny składnik tkanki kostnej, warunkuje prawidłowe przewodnictwo nerwowe

i kurczliwość mięśni. Jest niezbędny w procesie krzepnięcia krwi. Zmniejszając przepuszczalność

ścian naczyń krwionośnych wapń działa przeciwwysiękowo, przeciwobrzękowo, przeciwzapalnie.

Zawarte w leku organiczne związki wapnia są łatwo przyswajalne przez organizm. Podanie leku

uzupełnia niedobory wapnia w organizmie oraz prowadzi do zmniejszenia obrzęków i odczynów

alergicznych.

Sanosvit Calcium stosowany jest w profilaktyce i uzupełnianiu niedoboru wapnia w organizmie,

np. w okresie ciąży lub laktacji, w leczeniu osteoporozy, wspomagająco w leczeniu objawów alergii.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sanosvit Calcium

Kiedy nie stosować leku Sanosvit Calcium:

jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników

tego leku (wymienionych w punkcie 6);

jeśli u pacjenta występują:

choroby i (lub) schorzenia prowadzące do hiperkalcemii (zwiększone stężenie wapnia

w surowicy krwi) i (lub) hiperkalciurii (zwiększone wydalanie wapnia z moczem);

kamica nerkowa;

galaktozemia lub cukrzyca.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Sanosvit Calcium należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy poradzić się lekarza, jeśli pacjent:

przyjmuje glikozydy naparstnicy, epinefrynę, tetracykliny lub diuretyki tiazydowe;

choruje na niewydolność nerek, choroby serca, sarkoidozę, kamicę nerkową

szczawianowo-wapniową, dnę moczanową.

Podczas długotrwałego leczenia preparatami wapnia, stosowania wysokich dawek leku, a zwłaszcza

podczas jednoczesnego przyjmowania witaminy D i (lub) leków lub pokarmów zawierających wapń

(np. mleko) należy kontrolować stężenie wapnia w surowicy krwi oraz czynność nerek.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek Sanosvit Calcium a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Tiazydowe leki moczopędne zmniejszają wydalanie wapnia w moczu. Z powodu ryzyka wystąpienia

hiperkalcemii w przypadku jednoczesnego stosowania tiazydowych leków moczopędnych należy

regularnie kontrolować stężenie wapnia w surowicy krwi.

Lek może zaburzać wchłanianie stosowanych jednocześnie tetracyklin. Dlatego tetracykliny należy

przyjmować co najmniej 2 godziny przed lub 4-6 godzin po przyjęciu związków wapnia.

Duże dawki leku i witaminy D mogą osłabiać działanie werapamilu i innych leków blokujących kanał

wapniowy.

Duże dawki soli wapnia podawane równocześnie z glikozydami nasercowymi (pochodne digoksyny

i strofantyny) nasilają ich działanie i mogą prowadzić do zaburzeń rytmu serca.

Lek nasila działanie sulfonamidów.

Witamina D, glikokortykosteroidy, parathormon, moczopędne leki tiazydowe i kwas cytrynowy

zwiększają wchłanianie soli wapnia, natomiast kalcytonina, nadmiar lipidów oraz fosforany

zmniejszają wchłanianie soli wapnia.

W przypadku jednoczesnego stosowania bisfosfonianów należy je podawać co najmniej 1 godzinę

przed przyjęciem związków wapnia, ponieważ wchłanianie bisfosfonianów może ulec zmniejszeniu.

Lek może zmniejszać skuteczność działania lewotyroksyny poprzez zmniejszenie jej wchłaniania.

Należy zachować co najmniej 4-godzinną przerwę podczas stosowania związków wapnia i

lewotyroksyny.

Wchłanianie antybiotyków chinolonowych może być zmniejszone przy jednoczesnym ich stosowaniu

z wapniem. Antybiotyki chinolonowe należy przyjmować 2 godziny przed lub 6 godzin po przyjęciu

związków wapnia.

Sole wapnia mogą zmniejszać wchłanianie żelaza, cynku i ranelinianu strontu. Dlatego wymagana jest

przynajmniej 2-godzinna przerwa między podaniem tych leków i soli wapnia.

W przypadku konieczności jednoczesnego stosowania jakichkolwiek innych leków należy

skonsultować się z lekarzem w celu ustalenia ewentualnych zmian dotyczących przyjmowania leku.

Sanosvit Calcium z jedzeniem i piciem

Zasadowy odczyn pokarmu, fityniany (np. produkty zbożowe), szczawiany (np. szpinak, rabarbar)

i fosforany (np. mleko i jego przetwory) zmniejszają wchłanianie zwrotne wapnia.

Kwaśny odczyn pokarmu zwiększa wchłanianie soli wapnia.

Zaburzenia czynności nerek

Pacjenci z kamicą nerkową powinni podczas leczenia pić dużo płynów. U pacjentów z łagodną

hiperkalciurią, niewydolnością nerek lub kamicą nerkową należy oznaczać stężenie wapnia

w surowicy krwi oraz wydalanie wapnia z moczem.

Ciąża i karmienie piersią

Lek Sanosvit Calcium może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią.

U kobiet w ciąży należy unikać przedawkowania wapnia.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Sanosvit Calcium nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania

maszyn.

Lek Sanosvit Calcium zawiera sacharozę i sodu benzoesan.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek zawiera 6 mg sodu benzoesanu w każdych 5 ml syropu.

3.

Jak stosować lek Sanosvit Calcium

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka

Dzieci od 1 roku do 6 lat: 5 ml syropu 2 do 3 razy na dobę.

Dzieci od 6 do 12 lat: 10 ml syropu 2 do 3 razy na dobę.

Młodzież i dorośli: 15 ml syropu 2 do 3 razy na dobę.

5 ml syropu zawiera 114 mg jonów wapnia.

Syrop należy podawać doustnie w postaci nierozcieńczonej.

Po zastosowaniu należy szczelnie zamknąć opakowanie.

Lek może być stosowany zarówno u dzieci jak i dorosłych, jednakże ze względu na formę syropu

i przyjemny smak jest głównie stosowany u dzieci.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Sanosvit Calcium

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przedawkowanie leku może prowadzić do hiperkalcemii. Objawami przedawkowania leku są: brak

łaknienia, wzmożone pragnienie, nudności, wymioty, zaburzenia żołądka i jelit, wielomocz, osłabienie

mięśni.

Pominięcie zastosowania leku Sanosvit Calcium

Jeśli lek przyjmowany jest regularnie, a od momentu pominiętej dawki upłynęło niewiele czasu,

należy ją przyjąć tak szybko jak jest to możliwe.

Jeśli zbliża się pora przyjęcia następnej planowej dawki leku, należy ją przyjąć w odpowiednim

czasie.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (występują rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

- hiperkalcemia (zwiększone stężenie wapnia w surowicy krwi) i hiperkalciuria (zwiększone

wydalanie wapnia z moczem).

Rzadko występujące działania niepożądane (występują rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów):

- zaparcia, niestrawność, wzdęcia, nudności, ból brzucha i biegunka.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (występują rzadziej niż u 1 na 10 000

pacjentów):

- zespół mleczno-alkaliczny (obserwowany zwykle tylko w przypadku przedawkowania;

objawia się częstym parciem na mocz, bólem głowy, utratą apetytu, nudnościami lub

wymiotami, nietypowym uczuciem znużenia lub osłabienia, zwiększonymi ilościami wapnia w

surowicy krwi i niewydolnością nerek);

- świąd, wysypka i pokrzywka.

Działania niepożądane mogą wystąpić, kiedy spożycie wapnia przekracza 2000-2500 mg/dobę, przy

długotrwałym stosowaniu lub u pacjentów z niewydolnością nerek.

U pacjentów z niewydolnością nerek podawanie doustnie dużych dawek wapnia prowadzi do

hiperkalcemii, której objawami są: brak łaknienia, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, osłabienie mięśni,

wielomocz, uszkodzenie nerek.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Sanosvit Calcium

Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC. Nie zamrażać.

Po otwarciu butelki, leku nie przechowywać dłużej niż 3 miesiące.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Sanosvit Calcium

Substancjami czynnymi leku są wapnia glukonolaktobionian i wapnia laktobionian. 5 ml syropu

zawiera 1442,5 mg wapnia glukonolaktobionianu i 313,6 mg wapnia laktobionianu.

Pozostałe składniki to: sacharoza, kwas propionowy, sodu benzoesan, kwas solny, aromat

bananowy, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Sanosvit Calcium i co zawiera opakowanie

Lek ma postać syropu o smaku bananowym.

Butelka ze szkła brunatnego, zamykana zakrętką z wkraplaczem i zabezpieczeniem gwarancyjnym

koloru białego, o pojemności 150 ml w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny:

Takeda Pharma Sp. z o.o.

ul. Prosta 68

00-838 Warszawa

Tel. 22 608 13 00

Faks 22 608 13 03

Wytwórca:

Takeda Pharma Sp. z o.o.

ul. Księstwa Łowickiego 12

99-420 Łyszkowice

Data ostatniej aktualizacji ulotki: