Sól Jodobromowa iwonicka

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Sól Jodobromowa iwonicka proszek do sporządzania roztworu
 • Forma farmaceutyczna:
 • proszek do sporządzania roztworu
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Sól Jodobromowa iwonicka proszek do sporządzania roztworu
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 worek 1 kg, 5909990287413, OTC; 1 worek 10 kg, 5909991190514, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 02874
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dla pacjenta

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby

jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować Sól jodobromową iwonicką ostrożnie i zgodnie

z informacją w ulotce.

Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią należy skontaktować się z lekarzem.

SÓL JODOBROMOWA IWONICKA

Proszek do sporządzania roztworu

Natrii chloridum + Natrii bromidum + Natrii iodidum

Skład

1 kg soli zawiera około:

450 g jonu chlorkowego, 1,2 g bromkowego i 0,33 g jodkowego

Zawartość leku w opakowaniu

1 kg

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego

Uzdrowisko Iwonicz S.A.

Al. Torosiewicza 2

38-440 Iwonicz-Zdrój

Spis treści ulotki:

1.

Co to jest lek Sól Jodobromowa Iwonicka i w jakim celu się go stosuje

2.

Zanim zastosuje się lek Sól Jodobromowa Iwonicka

3.

Jak stosować lek Sól Jodobromowa Iwonicka

4.

Możliwe działania niepożądane

5.

Zgłaszanie działań niepożądanych

6.

Przechowywanie leku Sól Jodobromowa Iwonicka

7.

Inne informacje

1.

Co to jest lek Sól Jodobromowa Iwonicka i w jakim celu się go stosuje

Sól Jodobromowa Iwonicka, proszek do sporządzania roztworu, to substancja stała drobnokrystaliczna

o słabo kremowej barwie i charakterystycznym jodowym zapachu. Łatwo rozpuszcza się w zimnej

oraz ciepłej wodzie.

Sposób działania:

Stosowanie kąpieli solankowych sporządzonych z Soli Jodobromowej Iwonickiej jest

odpowiednikiem kąpieli mineralnych wykonywanych w Uzdrowisku Iwonicz S.A. podczas kuracji

leczniczych. Kąpiele solankowa działają kompleksowo zarówno na skórę, jak też na cały organizm

poprzez rozszerzenie naczyń włosowatych spowodowane bodźcem cieplnym i składnikami

mineralnymi. Następuje przekrwienie narządów wewnętrznych poprawiające warunki resorpcji ognisk

zapalnych. Mikrokryształki osadzające się w skórze posiadają właściwości higroskopijne przez co

zmniejsza się parowanie ustroju i utrata ciepła. Osadzające się kryształki soli powodują długotrwały

bodziec osmotyczny, pobudzając procesy odpornościowe wzmacniają procesy bakteriobójcze

zachodzące na powierzchni skóry.

Wskazania:

Przewlekłe schorzenia:

stawów, ścięgien, mięśni, nerwów, kości i okostnej na tle gośćcowym, zapalnym, toksycznym,

urazowym i zwyrodnieniowym, nerwobóle, przewlekłe zapalenia przydatków, skaza

limfatyczna,

przewlekłe choroby dróg oddechowych.

2.

Zanim zastosuje się lek Sól Jodobromowa Iwonicka

Przeciwwskazania:

Nie stwierdzono

Ciąża

Przed zastosowaniem (każdego) leku należy poradzić się lekarza.

Z powodu braku danych u ludzi – przeciwwskazane.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem (każdego) leku należy poradzić się lekarza.

Z powodu braku danych u ludzi – przeciwwskazane.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Sól Jodobromowa Iwonicka nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i

obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

3.

Jak stosować lek Sól Jodobromowa Iwonicka

Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie

skontaktować się z lekarzem.

Dawkowanie i sposób stosowania:

Preparat przeznaczony do stosowania zewnętrznego

Do kąpieli, okładów leczniczych w roztworze 0,5-3%, tj. 0,5-3 kg na 100 litrów wody,

temperatura wody 37-39°C, czas kąpieli 15-30 minut. Kąpiele mogą być stosowane

codziennie lub co drugi dzień. Na jeden cykl kuracyjny wymagane jest od 15 do 20 kąpieli.

Między kuracjami wymagana jest przerwa 2-3 miesięcy.

Do inhalacji w roztworze 0,5-1% tj. 5-10 g soli na 1 litr wody o temperaturze 37-39°C.

Inhalacje przez nos lub usta stosuje się codziennie - na jedną kurację wymagane jest 15-20

seansów. Kuracje, zależnie od wskazań lekarz, mogą być powtarzane wielokrotnie, po

przerwach 14-30 dni.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, może powodować działania niepożądane.

Działań niepożądanych nie stwierdzono

U niektórych osób w czasie stosowania leku mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku

wystąpienia innych objawów niepożądanych niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o

nich lekarza.

5.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań

Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i

Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C,

02-222 Warszawa,

tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309,

e – mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

6.

Przechowywanie leku Sól Jodobromowa Iwonicka

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

Nie stosować Soli Jodobromowej Iwonickiej po upływie terminu ważności zamieszczonego na

opakowaniu.

7.

Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego

Uzdrowisko Iwonicz S.A.

Al. Torosiewicza 2

38-440 Iwonicz-Zdrój

Zakład Produkcji Zdrojowej

tel. 13 425 05 84

fax 13 425 05 84

Data opracowania ulotki: 04.04.2016

16-1-2019

Safety and efficacy of 3‐phytase FSF10000 as a feed additive for chickens for fattening or reared for laying, laying hens and minor poultry species

Safety and efficacy of 3‐phytase FSF10000 as a feed additive for chickens for fattening or reared for laying, laying hens and minor poultry species

Published on: Tue, 15 Jan 2019 The additive 3‐phytase FSF10000 is a solid product that contains a 3‐phytase produced by a genetically modified strain of Komagataella phaffii. A liquid formulation of the additive has been previously assessed by the EFSA Panel on Additives and Products of Substances used in Animal Feed (FEEDAP) and is currently authorised as a feed additive for poultry species. The applicant requested for the use of this new formulation of the additive in chickens for fattening or reared ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

12-1-2019

Safety evaluation of the food enzyme glucose isomerase from Streptomyces murinus (strain NZYM‐GA)

Safety evaluation of the food enzyme glucose isomerase from Streptomyces murinus (strain NZYM‐GA)

Published on: Fri, 11 Jan 2019 The food enzyme is a glucose isomerase (d‐xylose aldose‐ketose‐isomerase; EC 5.3.1.5) produced with a non‐genetically modified Streptomyces murinus strain NZYM‐GA by Novozymes A/S. The glucose isomerase is intended only to be used in an immobilised form in glucose isomerisation for the production of high fructose syrups. Residual amounts of total organic solids are removed by the purification steps applied during the production of high fructose syrups using the immobilised...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

13-2-2019


Orphan designation: Recombinant IgG degrading enzyme of Streptococcus pyogenes (imlifidase), Prevention of graft rejection following solid organ transplantation, 12/01/2017, Positive

Orphan designation: Recombinant IgG degrading enzyme of Streptococcus pyogenes (imlifidase), Prevention of graft rejection following solid organ transplantation, 12/01/2017, Positive

Orphan designation: Recombinant IgG degrading enzyme of Streptococcus pyogenes (imlifidase), Prevention of graft rejection following solid organ transplantation, 12/01/2017, Positive

Europe - EMA - European Medicines Agency

20-12-2018


Orphan designation: CD34+ haematopoietic stem and progenitor cells with CD3+ T-cells, Treatment in solid organ transplantation, 24/08/2018, Positive

Orphan designation: CD34+ haematopoietic stem and progenitor cells with CD3+ T-cells, Treatment in solid organ transplantation, 24/08/2018, Positive

Orphan designation: CD34+ haematopoietic stem and progenitor cells with CD3+ T-cells, Treatment in solid organ transplantation, 24/08/2018, Positive

Europe - EMA - European Medicines Agency

26-11-2018


Withdrawn application: HopGuard Gold, purified semi-solid extract from Humulus lupulus L. containing approximately 48% of beta acids as potassium salts, Date of withdrawal: 12/04/2018, Initial authorisation

Withdrawn application: HopGuard Gold, purified semi-solid extract from Humulus lupulus L. containing approximately 48% of beta acids as potassium salts, Date of withdrawal: 12/04/2018, Initial authorisation

Withdrawn application: HopGuard Gold, purified semi-solid extract from Humulus lupulus L. containing approximately 48% of beta acids as potassium salts, Date of withdrawal: 12/04/2018, Initial authorisation

Europe - EMA - European Medicines Agency

26-11-2018

We aim to efficiently advance beneficial technology to patients, while solidifying FDA’s gold standard for safety. Our goal in focusing on older predicates is to drive sponsors to continually offer patients devices with the latest demonstrated improvement

We aim to efficiently advance beneficial technology to patients, while solidifying FDA’s gold standard for safety. Our goal in focusing on older predicates is to drive sponsors to continually offer patients devices with the latest demonstrated improvement

We aim to efficiently advance beneficial technology to patients, while solidifying FDA’s gold standard for safety. Our goal in focusing on older predicates is to drive sponsors to continually offer patients devices with the latest demonstrated improvements and advances in safety.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-9-2018

Today, Wednesday, September 26th 2018 at 12 pm EST is the last day that the #FDA will be soliciting site visit proposals for the 2018 Experiential Learning Program. Click the link to find more about the program & submit your application:  http://go.usa.g

Today, Wednesday, September 26th 2018 at 12 pm EST is the last day that the #FDA will be soliciting site visit proposals for the 2018 Experiential Learning Program. Click the link to find more about the program & submit your application: http://go.usa.g

Today, Wednesday, September 26th 2018 at 12 pm EST is the last day that the #FDA will be soliciting site visit proposals for the 2018 Experiential Learning Program. Click the link to find more about the program & submit your application: http://go.usa.gov/xPrum  #MedicalDevice pic.twitter.com/Zsmq00NCdd

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-9-2018

Reminder: #FDA site visit proposal solicitation period for the 2018 Experiential Learning Program is currently OPEN through Wednesday, 9/26/18 @ 12 pm EST. Click the link to find more about the program & to submit your application https://go.usa.gov/x

Reminder: #FDA site visit proposal solicitation period for the 2018 Experiential Learning Program is currently OPEN through Wednesday, 9/26/18 @ 12 pm EST. Click the link to find more about the program & to submit your application https://go.usa.gov/x

Reminder: #FDA site visit proposal solicitation period for the 2018 Experiential Learning Program is currently OPEN through Wednesday, 9/26/18 @ 12 pm EST. Click the link to find more about the program & to submit your application https://go.usa.gov/xPrum  #MedicalDevice pic.twitter.com/FN1mNN65dD

FDA - U.S. Food and Drug Administration

12-9-2018

The FDA site visit proposal solicitation period for the 2018 Experiential Learning Program is currently OPEN through Wednesday, September 26th 2018 12 pm EST. Click the link to find more about the program & to submit your application https://go.usa.gov/x

The FDA site visit proposal solicitation period for the 2018 Experiential Learning Program is currently OPEN through Wednesday, September 26th 2018 12 pm EST. Click the link to find more about the program & to submit your application https://go.usa.gov/x

The FDA site visit proposal solicitation period for the 2018 Experiential Learning Program is currently OPEN through Wednesday, September 26th 2018 12 pm EST. Click the link to find more about the program & to submit your application https://go.usa.gov/xPrum  #FDA #MedicalDevice pic.twitter.com/Kyo5z44Os4

FDA - U.S. Food and Drug Administration

5-9-2018

The FDA's site visit proposal solicitation period for the 2018 Experiential Learning Program is currently OPEN through Wednesday, September 26th 2018 at 12 pm EST. Click the link to find more about the program and to submit your application: https://go.u

The FDA's site visit proposal solicitation period for the 2018 Experiential Learning Program is currently OPEN through Wednesday, September 26th 2018 at 12 pm EST. Click the link to find more about the program and to submit your application: https://go.u

The FDA's site visit proposal solicitation period for the 2018 Experiential Learning Program is currently OPEN through Wednesday, September 26th 2018 at 12 pm EST. Click the link to find more about the program and to submit your application: https://go.usa.gov/xPcpn  #MedicalDevice

FDA - U.S. Food and Drug Administration