Rutinoscorbin Witamina C Forte

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Rutinoscorbin Witamina C Forte 500 mg kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde
 • Dawkowanie:
 • 500 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Rutinoscorbin Witamina C Forte 500 mg kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 10 kaps., 5909990450831, OTC; 30 kaps., 5909990450817, OTC; 60 kaps., 5909990450824, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 04508
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Rutinoscorbin Witamina C Forte

500 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde

Acidum ascorbicum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie

lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Rutinoscorbin Witamina C Forte i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rutinoscorbin Witamina C Forte

Jak stosować lek Rutinoscorbin Witamina C Forte

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Rutinoscorbin Witamina C Forte

Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Rutinoscorbin Witamina C Forte i w jakim celu się go stosuje

Rutinoscorbin Witamina C Forte zawiera witaminę C - kwas askorbowy, który jest związkiem

niezbędnym dla organizmu. Witamina C wspomaga układ odpornościowy, jest głównym

antyoksydantem organizmu.

Rutinoscorbin Witamina C Forte ma postać kapsułek o przedłużonym uwalnianiu. Dzięki temu

wysokie stężenie witaminy C w organizmie utrzymuje się przez ponad 12 godzin po podaniu kapsułki.

Kapsułki Rutinoscorbin Witamina C Forte stosuje się:

w zapobieganiu i leczeniu stanów niedoboru witaminy C (niedobory witaminy C mogą wystąpić

podczas ciąży i laktacji, u palących, u ludzi w podeszłym wieku, w stanach stresu, podczas

stosowania niektórych rodzajów diet np. diety eliminacyjnej, u osób regularnie spożywających

alkohol),

w celu utrzymania odporności na infekcje oraz zmniejszania dolegliwości związanych

z przeziębieniem i skrócenia czasu trwania choroby,

w leczeniu i profilaktyce paradontozy, próchnicy, zapaleniu dziąseł, szkorbutu,

pomocniczo: w stanach obniżonej odporności organizmu, w leczeniu niedokrwistości,

aby przyspieszyć proces gojenia i bliznowacenia ran.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rutinoscorbin Witamina C Forte

Kiedy nie stosować leku Rutinoscorbin Witamina C Forte:

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego

leku (wymienionych w punkcie 6);

w przypadku chorób pęcherza moczowego, kamicy szczawianowej, w przypadku chorób

związanych z zaburzeniami magazynowania żelaza (talasemia, hemochromatoza, niedokrwistość

syderoblastyczna) lub innych chorób mających wpływ na zawartość żelaza.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Duże stężenia witaminy C mogą zmieniać wyniki niektórych testów laboratoryjnych. W przypadku

konieczności wykonania badań laboratoryjnych należy poinformować lekarza o stosowaniu

witaminy C.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Przed zastosowaniem leku Rutinoscrobin Witamina C Forte należy porozumieć się z lekarzem w

następujących przypadkach:

niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej,

choroby nerek.

Lek Rutinoscorbin Witamina C Forte zawiera sacharozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta

nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem

leku.

Nie stosować dawki większej niż zalecana.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Lek Rutinoscorbin Witamina C Forte a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Lek może być stosowany w zalecanych dawkach w czasie ciąży i karmienia piersią. Nie należy

przekraczać zalecanego dawkowania podczas ciąży i laktacji. Kwas askorbowy przenika do mleka

kobiecego i przenika przez łożysko.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Rutinoscorbin Witamina C Forte nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie

maszyn.

3. Jak stosować lek Rutinoscorbin Witamina C Forte

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza,

farmaceuty lub pielęgniarki.

Doustnie.

Jedna do dwóch kapsułek dziennie.

Kapsułki nie należy rozgryzać, gdyż może to zaburzyć wchłanianie leku.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe należy skonsultować się

z lekarzem. Jeśli objawy chorobowe utrzymują się, należy skonsultować się z lekarzem.

Nie należy stosować dawki większej niż zalecana.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Rutinoscorbin Witamina C Forte

W przypadku zastosowania większej dawki niż zalecana, należy natychmiast skontaktować się

z lekarzem.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Witamina C jest zwykle dobrze tolerowana. Przy stosowaniu zalecanej dawki nie stwierdzono

niekorzystnych efektów ubocznych.

Możliwe działania niepożądane:

reakcje alergiczne, w tym skrócenie oddechu, obrzęk naczynioruchowy, wysypka skórna;

ból głowy, zawroty głowy;

nudności, wymioty, biegunka, zgaga, ból brzucha;

uczucie zmęczenia.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C,02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Rutinoscorbin Witamina C Forte

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Rutinoscorbin Witamina C Forte

Substancją czynną leku jest kwas askorbowy

Pozostałe składniki to: szelak, sacharoza, skrobia kukurydziana, talk, kwas winowy, kwas

stearynowy, żelatyna, woda, ryboflawina, laurylosiarczan sodu

Podmiot odpowiedzialny

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 189

60-322 Poznań

tel. 22 576 96 00

fax. 22 576 96 01

Wytwórca

Omega Pharma Manufacturing GmbH&Co. KG

Herrenberg

Niemcy

Inne źródła informacji

Szczegółowa informacja o tym leku jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Rutinoscorbin Witamina C Forte jest zastrzeżonym znakiem towarowym.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: czerwiec 2018

26-9-2018

FORTEKOR PLUS (Elanco GmbH)

FORTEKOR PLUS (Elanco GmbH)

FORTEKOR PLUS (Active substance: pimobendan / benazepril) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6321 of Wed, 26 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2804/T/11

Europe -DG Health and Food Safety