Rutinoscorbin

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Rutinoscorbin 25 mg + 100 mg tabletki powlekane
 • Dawkowanie:
 • 25 mg + 100 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki powlekane
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Rutinoscorbin 25 mg + 100 mg tabletki powlekane
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 20 tabl., 5909990149759, OTC; 30 tabl., 5909990149742, OTC; 60 tabl., 5909990149728, OTC; 90 tabl., 5909990149735, OTC; 120 tabl., 5909990863624, OTC; 150 tabl., 5909990863631, OTC; 180 tabl., 5909990863648, OTC; 210 tabl., 5909990863655, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 01497
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjanta

Rutinoscorbin

25 mg + 100 mg tabletki powlekane

Rutosidum trihydricum + Acidum ascorbicum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest Rutinoscorbin i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rutinoscorbin

Jak stosować lek Rutinoscorbin

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Rutinoscorbin

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Rutinoscorbin i w jakim celu się go stosuje

Rutinoscorbin jest lekiem o połączonym działaniu rutozydu i witaminy C (kwasu askorbowego).

Rutozyd wzmacnia naczynia krwionośne i zmniejsza ich przepuszczalność. Chroni także witaminę C

przed utlenieniem, dzięki czemu zachowuje ona dłużej swoje właściwości.

Witamina C działa przeciwutleniająco. Jest niezbędna w wielu procesach metabolicznych, uczestniczy

m.in. w tworzeniu kolagenu i hemoglobiny oraz ułatwia przyswajanie żelaza.

Wskazania do stosowania:

w stanach niedoboru i zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C (przeziębienia, zakażenia

wirusowe w tym grypa);

pomocniczo w nadmiernej przepuszczalności naczyń.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rutinoscorbin

Kiedy nie stosować leku Rutinoscorbin

Nie stosować leku Rutinoscorbin, jeśli pacjent ma:

uczulenie (nadwrażliwość) na rutozyd oraz kwas askorbowy (witaminę C) lub którykolwiek z

pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

kamicę szczawianową (chorobę polegająca na powstawaniu złogów, tak zwanych „kamieni” w

nerkach) lub miał ją w przeszłości;

choroby związane z nadmiernym gromadzeniem żelaza (talasemia, hemochromatoza,

niedokrwistość syderoblastyczna) lub inne choroby mogące powodować nadmiar żelaza w

organizmie.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie należy stosować dawek większych niż zalecane.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Rutinoscorbin należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

jeśli pacjent ma rzadką chorobę metaboliczną (niedobór erytrocytowej dehydrogenazy glukozo-

6-fosforanowej), która może prowadzić do rozpadu krwinek czerwonych i niedokrwistości;

jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek. Nie należy przymować więcej niż 5 tabletek (co

odpowiada 500 mg witaminy C) na dobę;

jeśli pacjent stosuje sulfonamidy (leki przeciwbakteryjne).

Nie zaleca się stosowania dużych dawek witaminy C (powyżej 1 g), jeśli pacjent ma:

nadmierne wydalanie kwasu szczawiowego;

kamicę moczanową (choroba polegająca na powstawaniu w układzie moczowym złogów,

tzw. „kamieni”);

dnę moczanową (przewlekła choroba związana z zaburzeniem metabolizmu kwasu

moczowego);

cystynurię (choroba metaboliczna);

hipokaliemię (zmniejszone stężenie potasu we krwi);

hiperkalcemię (zwiekszone stężenie wapnia we krwi).

Dzieci

U dzieci w wieku poniżej 6 lat lek Rutinoscorbin należy stosować według wskazań lekarza.

Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych

Witamina C może wpływać na wyniki badań na obecność cukru w moczu oraz krwi utajonej w kale.

W razie konieczności wykonania tych badań, należy powiedzieć lekarzowi o stosowaniu leku

Rutinoscorbin i zastosować się do jego zaleceń.

Rutinoscorbin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Dotyczy to również leków

wydawanych bez recepty.

Zawarta w leku witamina C:

zwiększa wchłanianie związków metali (głównie żelaza);

zwiększa wchłanianie glinu (składnika leków zobojętniających kwas żołądkowy, stosowanych

np. w leczeniu niestrawności i zgagi). Jeśli pacjent przyjmuje witaminę C, nie powinien

stosować leków zobojętniających, zwłaszcza gdy ma chorobę nerek;

stosowana razem z deferoksaminą (lek stosowany w przedawkowaniu żelaza, pomagający

usunąć jego nadmiar z organizmu) może na wczesnym etapie leczenia niekorzystnie wpływać

na serce;

może nasilać niekorzystne działanie kwasu acetylosalicylowego (aspiryny) na żołądek. Z kolei

kwas acetylosalicylowy może zaburzać wchłanianie kwasu askorbowego;

nasila działanie paracetamolu oraz kumarynowych leków przeciwzakrzepowych (np.

acenokumarolu);

zmniejsza skuteczność disulfiramu (leku stosowanego w leczeniu choroby alkoholowej);

stosowana razem z sulfonamidami (leki przeciwbakteryjne) może powodować tworzenie się ich

kryształów w moczu;

stosowana długotrwale w dużych dawkach może mieć wpływ na wydalanie niektórych leków

(np. trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, np. imipraminy, amitryptyliny).

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Witamina C przenika do mleka matki i przekracza barierę łożyska.

Nie określono bezpieczeństwa stosowania w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Rutinoscorbin zawiera laktozę jednowodną i sacharozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta

nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem

leku.

Rutinoscorbin zawiera żółcień chinolinową, dlatego może powodować reakcje alergiczne.

3.

Jak stosować lek Rutinoscorbin

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Nie należy stosować dawek większych niż zalecane.

Lek stosuje się doustnie. Zalecana dawka to:

profilaktycznie: od 1 do 2 tabletek na dobę;

w stanach niedoboru witaminy C: od 1 do 2 tabletek od 2 do 4 razy na dobę.

Stosowanie u dzieci

U dzieci w wieku poniżej 6 lat lek Rutinoscorbin należy stosować według wskazań lekarza.

Pacjenci z chorobami nerek nie powinni przyjmować więcej niż 5 tabletek na dobę (co odpowiada

500 mg witaminy C, patrz Ostrzeżenia i środki ostrożności w punkcie 2).

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Rutinoscorbin

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Po zastosowaniu bardzo dużych dawek może wystąpić biegunka, istnieje ryzyko hemolizy (rozpadu

krwinek czerwonych), kamicy nerkowej, zaburzeń wodno-elektrolitowych oraz znacznego osłabienia

działania kobalaminy (witaminy B12).

Pominięcie zastosowania leku Rutinoscorbin

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania dawek witaminy C wiekszych niż 600 mg na dobę mogą wystąpić działania

niepożądane:

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (nie częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

reakcje alergiczne, w tym reakcje nadwrażliwości (skrócenie oddechu, obrzęk twarzy, ust,

języka lub gardła, wysypka skórna, świąd);

ból głowy, zawroty głowy;

wymioty, nudności, biegunka, niestrawność, ból brzucha;

zmęczenie.

Inne działania niepożądane

Inne działania niepożądane mogą wystąpić u niewielkiej liczby pacjentów, jednak ich częstość nie jest

znana.

zaczerwienienie skóry;

zwiększone oddawanie moczu, kamica nerkowa.

Bardzo duże dawki witaminy C (większe niż 10 g na dobę) mogą powodować zaburzenia wodno-

elektrolitowe, lizę (rozpad) krwinek czerwonych oraz znaczne osłabienie działania kobalaminy

(witaminy B12).

W razie zaobserwowania następujących objawów: nudności, wymiotów, biegunki, bólu głowy,

zaczerwienienia skóry lub zwiększonego oddawanie moczu, należy natychmiast zaprzestać stosowania

leku Rutinoscorbin i skontaktować się z lekarzem.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań

Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i

Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301,

Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można również zgłaszać podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Rutinoscorbin

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Rutinoscorbin

Substancjami czynnymi leku są: rutozyd oraz kwas askorbowy (witamina C). Jedna tabletka

zawiera 25 mg rutozydu oraz 100 mg kwasu askorbowego.

Pozostałe składniki leku to: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, sacharoza, alkohol

poliwinylowy, talk, magnezu stearynian. W skład otoczki tabletki wchodzi: Opadry II

85F32876 Żółty (alkohol poliwinylowy, makrogol 4000, tytanu dwutlenek (E171), talk,

żółcień chinolinowa (E104)).

Jak wygląda Rutinoscorbin i co zawiera opakowanie

Rutinoscorbin ma postać tabletek barwy żółtej, okrągłych, obustronnie wypukłych.

Dostępne są opakowania zawierające 20, 30, 60, 90, 120, 150, 180 lub 210 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 189

60-322 Poznań

Wytwórca

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

ul. Grunwaldzka 189

60-322 Poznań

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 06.2018