Rigevidon

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Rigevidon 0,03 mg + 0,15 mg tabletki powlekane
 • Dawkowanie:
 • 0,03 mg + 0,15 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki powlekane
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Rigevidon 0,03 mg + 0,15 mg tabletki powlekane
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 21 tabl., 5909990873319, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 08733
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Rigevidon, 0,03 mg + 0,15 mg, tabletki powlekane

Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Rigevidon i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rigevidon

3. Jak stosować lek Rigevidon

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Rigevidon

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Rigevidon i w jakim celu się go stosuje

Rigevidon jest złożonym doustnym środkiem antykoncepcyjnym. Zawiera on dwa rodzaje żeńskich

hormonów: estrogen - etynyloestradiol oraz progestagen - lewonorgestrel w małej dawce.

Złożona tabletka antykoncepcyjna zapobiega zajściu w ciążę w oparciu o następujące mechanizmy:

hamowanie uwalniania komórki jajowej przez jajniki,

zapobieganie zapłodnieniu już uwolnionej komórki jajowej,

zapobieganie zagnieżdżeniu się zapłodnionej komórki jajowej w błonie śluzowej macicy.

Informacje ogólne

Przyjmowana prawidłowo tabletka antykoncepcyjna jest skuteczną i odwracalną metodą

antykoncepcji. Jednak w pewnych okolicznościach skuteczność tabletki może być zmniejszona

lub należy przerwać jej stosowanie (patrz dalsza część ulotki). W takich sytuacjach nie należy

podejmować współżycia płciowego albo podczas współżycia zastosować dodatkową niehormonalną

metodę antykoncepcji (taką jak prezerwatywa lub inna metoda mechaniczna), aby zapewnić skuteczną

ochronę. Należy pamiętać, że złożone doustne środki antykoncepcyjne, takie jak Rigevidon nie

chronią przed chorobami przenoszonymi drogą płciową np. zakażeniem wirusem HIV (AIDS).

Jedynie stosowanie prezerwatyw ma działanie ochronne.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rigevidon

Kiedy nie stosować leku Rigevidon

jeśli pacjentka ma uczulenie na etynyloestradiol lub lewonorgestrel lub którykolwiek

z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

jeśli u pacjentki obecnie występuje (lub kiedykolwiek

występował) zakrzep krwi w

naczyniach krwionośnych nóg (zakrzepica żył głębokich), w płucach (zatorowość płucna)

lub w innych narządach;

jeśli pacjentka wie, że ma zaburzenia wpływające na krzepliwość krwi - na przykład niedobór

białka C, niedobór białka S, niedobór antytrombiny III, obecność czynnika V Leiden lub

przeciwciał antyfosfolipidowych;

jeśli u pacjentki występuje lub pacjentka przeszła zawał serca lub udar;

jeśli pacjentka choruje (lub chorowała w przeszłości) na dławice piersiową (choroba, która

powoduje silny ból w klatce piersiowej i może być pierwszym objawem zawału serca) lub

przemijający napad niedokrwienny (przemijające objawy udaru);

jeśli u pacjentki występuje (lub występował w przeszłości) rodzaj migreny nazywany

„migreną z aurą”;

jeśli pacjentka choruje na jakąkolwiek z poniższych chorób, które mogą zwiększać ryzyko

powstania zakrzepu w tętnicy:

ciężka cukrzyca z uszkodzeniem naczyń krwionośnych,

arytmia sercowa,

choroby zastawek serca,

bardzo wysokie ciśnienie krwi,

bardzo wysokie stężenie tłuszczów we krwi (cholesterolu lub trójglicerydów);

jeśli u pacjentki obecnie występuje (lub występował w przeszłości) lub podejrzewa się raka

piersi lub narządów płciowych;

jeśli u pacjentki obecnie występuje (lub występowało w przeszłości) zapalenie trzustki;

jeśli u pacjentki występuje obecnie lub występowała w przeszłości choroba wątroby,

a czynność wątroby w dalszym ciągu jest nieprawidłowa;

jeśli u pacjentki występują lub występowały w przeszłości nowotwory wątroby;

jeśli u pacjentki występuje krwawienie z pochwy o nieznanej przyczynie;

jeśli pacjentka przyjmuje lub chce przyjmować produkty ziołowe zawierające ziele dziurawca

zwyczajnego (

Hypericum perforatum

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Rigevidon należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Rigevidon, lekarz prowadzący zada pacjentce kilka pytań

dotyczących historii chorób pacjentki oraz jej bliskich krewnych. Ponadto lekarz zmierzy pacjentce

ciśnienie krwi oraz może przeprowadzić inne badania, zależnie od stanu zdrowia pacjentki.

Jeżeli u pacjentki występuje którakolwiek z niżej wymienionych chorób (stanów), może ona

stosować lek Rigevidon jedynie pod ścisłym nadzorem lekarza, ponieważ stosowanie tabletek

antykoncepcyjnych może spowodować nasilenie tych stanów.

Należy poinformować lekarza przed rozpoczęciem stosowania leku Rigevidon:

jeśli pacjentka ma podwyższony poziom tłuszczów we krwi (hipertriglicerydemia) lub dodatni

wywiad rodzinny w kierunku tej choroby. Hipertriglicerydemia jest związana ze zwiększonym

ryzykiem rozwoju zapalenia trzustki;

jeśli pacjentka pali papierosy;

jeśli pacjentka ma nadwagę (otyłość);

jeśli u pacjentki występuje wysokie ciśnienie krwi;

jeśli u pacjentki występują żylaki lub zapalenie żył (zazwyczaj w nogach) (zakrzepowe

zapalenie żył);

jeśli u pacjentki występuje migrena;

jeśli u pacjentki występuje cukrzyca;

jeśli u pacjentki występuje choroba Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita

grubego (przewlekłe zapalne choroby jelit);

jeśli u pacjentki występuje dziedziczna postać głuchoty, zwana otosklerozą;

jeśli u pacjentki występuje nastrój depresyjny (depresja);

jeśli u pacjentki występują zaburzenia ruchu zwane pląsawicą Sydenhama;

jeśli u pacjentki występują zaburzenia wątroby i (lub) pęcherzyka żółciowego (zażółcenie

skóry, kamienie żółciowe);

jeśli u pacjentki występuje dziedziczna choroba zwana porfirią (rzadka dziedziczna choroba

krwi);

jeśli u pacjentki występuje anemia sierpowatokrwinkowa;

jeśli u pacjentki występuje choroba krwi zwana zespołem hemolityczno-mocznicowym

(w przebiegu której dochodzi do uszkodzenia nerek przez zakrzepy);

jeśli u pacjentki występuje toczeń rumieniowaty układowy - SLE (choroba zapalna dotycząca

licznych części ciała, w tym skóry, stawów i narządów wewnętrznych);

jeśli u pacjentki występuje swędzenie (świąd), związany z zaburzeniami metabolizmu żółci;

jeśli u pacjentki występuje wysypka, zwana opryszczką ciężarnych (pojawienie się

pęcherzyków na skórze w czasie ciąży);

jeśli u pacjentki występują brunatne plamy barwnikowe na twarzy i ciele (ostuda), które

można zredukować, jeśli unika się słońca i nie korzysta z solarium;

jeśli u pacjentki występuje dziedziczny obrzęk naczynioruchowy, ponieważ produkty

zawierające estrogeny mogą wywołać lub nasilić jego objawy. Należy natychmiast

skonsultować się z lekarzem, jeśli u pacjentki wystąpią objawy obrzęku naczynioruchowego,

takie jak obrzęk twarzy, języka i (lub) gardła i (lub) trudności w połykaniu lub pokrzywka

wraz z trudnościami w oddychaniu.

Wyżej wymienione stany chorobowe mogą ulec nasileniu podczas stosowania tabletek

antykoncepcyjnych.

Dlatego podczas przyjmowania tabletek antykoncepcyjnych konieczne

są okresowe badania lekarskie.

Doustna antykoncepcja a zakrzepica

Zakrzepica żył

U kobiet stosujących jakiekolwiek złożone środki antykoncepcyjne, w tym lek Rigevidon, występuje

zwiększone ryzyko zakrzepicy żył (tworzenie się zakrzepów krwi w naczyniach krwionośnych)

w porównaniu z kobietami, które nie stosują żadnych tabletek antykoncepcyjnych.

Ryzyko żylnych powikłań zakrzepowo-zatorowych u kobiet stosujących złożone środki

antykoncepcyjne zwiększa się z:

wiekiem;

otyłością (indeks masy ciała powyżej 30 kg/m²);

jeśli u osoby blisko spokrewnionej z pacjentką występowały w młodym wieku zakrzepy krwi

(zakrzepica) w nogach, płucach lub innym narządzie;

jeśli pacjentka ma być poddana operacji (zabieg chirurgiczny), dłuższemu unieruchomieniu

lub jeśli miała poważny wypadek. Ważne jest, aby powiadomić lekarza z wyprzedzeniem

o stosowaniu leku Rigevidon, ponieważ może być konieczne przerwanie leczenia. Lekarz

poinformuje pacjentkę kiedy ponownie powinna rozpocząć stosowanie leku Rigevidon.

Zazwyczaj odbywa się to po około dwóch tygodniach od uzyskania pełnej sprawności

ruchowej;

być może także z występowaniem zakrzepowego zapalenia żył powierzchownych (zapalenie

żyły z powodu zakrzepu krwi w żyle znajdującej się tuż pod powierzchnią skóry) i żylaków

(obrzęk i rozszerzenie żył, zwykle widoczne na nogach).

Zakrzepica tętnic

Stosowanie złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych związane jest ze zwiększonym

ryzykiem zakrzepicy tętnic (zamknięcie światła tętnicy), na przykład w naczyniach krwionośnych

serca (zawał serca) lub mózgu (udar mózgu).

Ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych tętnic u kobiet stosujących złożone środki antykoncepcyjne

wzrasta wraz z:

wiekiem;

jeśli pacjentka pali papierosy.

Podczas stosowania leku Rigevidon należy unikać palenia

papierosów, szczególnie jeśli pacjentka jest w wieku powyżej 35 lat;

jeśli u pacjentki występuje zwiększone stężenie tłuszczów we krwi (cholesterolu lub

triglicerydów);

otyłością;

wysokim ciśnieniem krwi;

migreną;

chorobami serca (wady zastawkowe serca, zaburzenia rytmu);

jeśli u osoby blisko spokrewnionej z pacjentką występowały w młodym wieku zakrzepy krwi

(zakrzepica) w nogach, płucach lub innym narządzie.

Należy zaprzestać stosowania leku Rigevidon i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jesli

u pacjentki wystąpią objawy wskazujące na wystapienie zakrzepicy, takie jak:

nietypowy jednostronny ból i (lub) obrzęk nóg;

nagły, silny ból w klatce piersiowej, niezależnie od tego, czy promieniuje do lewego ramienia;

nagłe skrócenie oddechu;

nagły napad kaszlu bez wyraźnej przyczyny;

jakikolwiek nietypowy, silny, długotrwały ból głowy lub nasilenie migreny;

nagła częściowa lub całkowita utrata wzroku lub podwójne widzenie;

zaburzenia języka lub mowy;

zawroty głowy lub omdlenie;

osłabienie lub silne zdrętwienie, które wystąpiło nagle i dotyczy jednej strony lub części ciała;

zaburzenia ruchu;

„ostry brzuch".

Doustna antykoncepcja a nowotwór

U kobiet stosujących tabletki antykoncepcyjne nieco częściej występował rak piersi niż u kobiet

w tym samym wieku, które nie stosowały takiego typu antykoncepcji. Po zaprzestaniu stosowania

tabletek antykoncepcyjnych ryzyko raka piersi zmniejsza się, a po 10 latach od zakończenia

stosowania tabletek antykoncepcyjnych ryzyko raka jest takie samo jak u kobiet, które nigdy nie

stosowały tabletek antykoncepcyjnych. Nie ma pewności, czy stosowanie tabletek antykoncepcyjnych

powoduje zwiększone ryzyko raka piersi. Możliwe, że rak piersi jest wcześniej wykrywany u kobiet

stosujących doustne środki antykoncepcyjne, ponieważ częściej są one poddawane badaniom.

Zgłaszano występowanie złośliwych lub łagodnych nowotworów wątroby u kobiet stosujących

tabletki antykoncepcyjne. Nowotwory wątroby mogą prowadzić do zagrażających życiu krwotoków

do jamy brzusznej. Dlatego też, jeśli u pacjentki wystąpi ból niewiadomego pochodzenia w górnej

części brzucha, należy poinformować o tym lekarza.

W kilku badaniach wykazano zwiększone ryzyko raka szyjki macicy u kobiet długotrwale stosujących

tabletki antykoncepcyjne. Nie zostało dokładnie wyjaśnione, czy to zwiększone ryzyko jest skutkiem

działania doustnych środków antykoncepcyjnych, czy też wynikiem zachowań seksualnych lub innych

czynników.

Zmniejszona skuteczność

Skuteczność złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych może być zmniejszona w przypadku

pominięcia tabletek, wymiotów i biegunki lub jednoczesnego stosowania innych leków (patrz punkt

„Lek Rigevidon a inne leki”).

Zmniejszona kontrola cyklu

W związku ze stosowaniem wszystkich złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych,

szczególnie podczas pierwszych miesięcy, mogą występować nieregularne krwawienia (plamienie lub

krwawienie śródcykliczne). Okres adaptacyjny trwa około trzy cykle.

Jeśli nieregularne krwawienia nadal utrzymują się lub pojawią się po poprzednio regularnych cyklach,

należy skontaktować się z lekarzem.

U niektórych kobiet w czasie pierwszej przerwy w przyjmowaniu tabletek nie wystąpi krwawienie

z odstawienia. Jeśli złożone doustne środki antykoncepcyjne były przyjmowane zgodnie

z zaleceniami, jest mało prawdopodobne, aby kobieta była w ciąży. Jeśli złożone doustne środki

antykoncepcyjne nie były przyjmowane zgodnie z zaleceniami w okresie poprzedzającym brak

pierwszego krwawienia z odstawienia lub jeśli nie wystąpiły dwa kolejne krwawienia, to przed

kontynuowaniem stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych należy skonsultować

się z lekarzem, który upewni się, że pacjentka nie jest w ciąży.

Regularne badania

Po rozpoczęciu stosowania leku Rigevidon, konieczne będą kolejne wizyty u lekarza w celu

wykonywania regularnych badań lekarskich raz w roku. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek

wątpliwości należy poradzić się lekarza.

Lek Rigevidon a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjentkę

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjentka planuje przyjmować.

Pacjentka powinna także poinformować innych lekarzy lub lekarza dentystę, którzy przepisują inne

leki (lub farmaceutę) o stosowaniu leku Rigevidon. Lekarz poinformuje pacjentkę, czy istnieje

potrzeba zastosowania dodatkowej antykoncepcji (np. prezerwatywy) i jeśli tak, to jak długo oraz czy

istnieje potrzeba zmiany stosowania niektórych leków.

Niektóre leki mogą wpływać na stężenie we krwi i powodować

zmniejszoną skuteczność leku

Rigevidon w zapobieganiu ciąży

lub wywołać niespodziewane krwawienie.

Do tej grupy należą leki stosowane w leczeniu:

padaczki (np. barbiturany, karbamazepina, fenytoina, prymidon, felbamat, okskarbazepina,

topimarat, perampanel, rufinamid),

gruźlicy (np. ryfampicyna),

zakażeń wirusem HIV i wirusem zapalenia wątroby typu C (tzw. inhibitory proteaz

i nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy, takie jak rytonawir, newirapina,

efawirenz),

zakażeń grzybiczych (np. gryzeofulwina),

wysokiego ciśnienia krwi w naczyniach krwionośnych w płucach (bosentan),

zaburzeń snu (modafinil),

niektórych leków stosowanych w leczeniu raka skóry (wermurafenib),

objawowego leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów (etorikoksyb).

Jeśli pacjentka chce stosować produkty ziołowe zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (leki

ziołowe stosowane w leczeniu depresji) podczas przyjmowania leku Rigevidon, powinna poradzić się

lekarza.

Lek Rigevidon może wpływać na skuteczność innych leków, np.

- cyklosporyny (lek stosowany w celu zahamowania odrzucenia przeszczepionej tkanki),

- lamotryginy (lek stososwany w leczeniu padaczki).

Troleandomycyna (antybiotyk) podczas jednoczesnego stosowania ze złożonymi doustnymi środkami

antykoncepcyjnymi może zwiększać ryzyko wystąpienia wewnątrzwątrobowego zastoju żółci

(zaburzenie przepływu żółci).

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Wpływ na badania laboratoryjne

Przed wykonaniem badań krwi lub moczu pacjentka powinna poinformować lekarza lub personel

laboratorium o stosowaniu tabletek antykoncepcyjnych, ponieważ doustne środki antykoncepcyjne

mogą wpływać na wyniki niektórych badań.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie wolno stosować leku Rigevidon w ciąży.

Jeżeli pacjentka zaszła w ciążę lub podejrzewa, że mogła zajść w ciążę, powinna przerwać

przyjmowanie leku Rigevidon i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Nie należy stosować leku Rigevidon w okresie karmienia piersią. Jeśli kobieta karmi piersią i planuje

stosowanie tabletek antykoncepcyjnych, powinna porozmawiać o tym z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych wskazujących na to, że lek Rigevidon może wpływać na prowadzenie pojazdów

i obsługiwanie maszyn.

Lek Rigevidon zawiera laktozę jednowodną i sacharozę

. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjentki

nietolerancję niektórych cukrów, pacjentka powinna skontaktować się z lekarzem przed rozpoczęciem

stosowania tego leku.

3.

Jak stosować lek Rigevidon

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy

zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Należy przyjmować jedną tabletkę powlekaną na dobę.

Tabletkę należy przyjmować codziennie mniej więcej o tej samej porze dnia

. Ułatwieniem może

być przyjmowanie tabletki wieczorem jako ostatnia czynność dnia lub rano jako pierwsza czynność

dnia.

Tabletki należy połykać w całości, w razie konieczności popijając wodą.

W każdym opakowaniu leku Rigevidon znajduje się 1 blister zawierający 21 tabletek powlekanych.

Specjalne oznakowanie blistra ma ułatwić regularne przyjmowanie tabletek.

Blister oznakowany jest poszczególnymi dniami tygodnia, w których należy zastosować tabletkę.

Należy przyjmować 1 tabletkę na dobę przez 21 kolejnych dni, zgodnie ze wskazaniem strzałki

na opakowaniu, aż do całkowitego opróżnienia blistra.

Po tym czasie następuje okres 7-dniowej przerwy w przyjmowaniu tabletek. W czasie tej

7-dniowej przerwy najprawdopodobniej w 2. lub 3. dniu wystąpi krwawienie z odstawienia

podobne do krwawienia miesiączkowego, czyli miesiączka.

Przyjmowanie tabletek z kolejnego blistra należy rozpocząć 8. dnia (po 7-dniowej przerwie

w przyjmowaniu tabletek), nawet jeśli krwawienie jeszcze się nie zakończyło. Jeżeli lek

Rigevidon stosowany jest prawidłowo, przyjmowanie tabletek z nowego opakowania będzie

się zawsze rozpoczynało w tym samym dniu tygodnia, a krwawienie miesiączkowe będzie się

rozpoczynać w tym samym dniu każdego miesiąca.

Rozpoczęcie stosowania pierwszego opakowania

Jeżeli w poprzednim cyklu nie były stosowane doustne środki antykoncepcyjne

Pierwszą tabletkę należy przyjąć w pierwszym dniu krwawienia miesiączkowego. Pierwszy dzień,

w którym rozpoczyna się krwawienie to pierwszy dzień cyklu. Należy zastosować tabletkę

przeznaczoną na dany dzień tygodnia (np. jeżeli krwawienie rozpoczęło się we wtorek należy przyjąć

tabletkę oznaczoną jako „wt.” na blistrze). Następnie należy przyjmować kolejną tabletkę codziennie,

zgodnie ze wskazaniem strzałki, aż do całkowitego opróżnienia blistra.

Jeśli początek stosowania leku Rigevidon przypada na 2.-5. dzień krwawienia miesiączkowego, należy

zastosować dodatkową metodę antykoncepcji, jak np. prezerwatywa, przez 7 pierwszych dni

przyjmowania tabletek. Zasada ta dotyczy jedynie pierwszego opakowania.

Nie jest konieczne stosowanie innej metody antykoncepcji w czasie 7-dniowej przerwy, pod

warunkiem, że 21 tabletek z poprzedniego opakowania było przyjętych w prawidłowy sposób,

a kolejne opakowanie zostało rozpoczęte w odpowiednim czasie.

Zmiana z innego złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego na lek Rigevidon

Stosowanie leku Rigevidon należy rozpocząć w następnym dniu po przyjęciu ostatniej tabletki

z opakowania poprzednio stosowanego środka antykoncepcyjnego. Nie należy robić przerwy

w stosowaniu tabletek między opakowaniami. Jeżeli opakowanie wcześniej stosowanego środka

antykoncepcyjnego zawierało również tabletki placebo, stosowanie leku Rigevidon należy rozpocząć

następnego dnia po zastosowaniu ostatniej tabletki zawierającej substancje czynne (hormony), jednak

nie później niż w następnym dniu po zwykłej przerwie w przyjmowaniu tabletek poprzedniego

złożonego środka antykoncepcyjnego (lub po przyjęciu ostatniej tabletki placebo z poprzedniego

opakowania). W przypadku zmiany z innego złożonego środka antykoncepcyjnego w postaci systemu

terapeutycznego dopochwowego lub systemu transdermalnego, należy postępować zgodnie

z zaleceniami lekarza.

W razie dalszych wątpliwości lub pytań należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Zmiana z tabletek antykoncepcyjnych zawierających wyłącznie progestagen (minitabletka) na

lek Rigevidon

Stosowanie tabletek zawierających wyłącznie progestagen można przerwać w dowolnie wybranym

dniu i rozpocząć stosowanie leku Rigevidon następnego dnia o tej samej porze. Należy pamiętać, aby

w ciągu pierwszych 7 dni przyjmowania leku Rigevidon zastosować dodatkową metodę antykoncepcji

(taką jak prezerwatywa) w przypadku utrzymywania stosunków seksualnych.

Zmiana z antykoncepcji w postaci wstrzyknięć lub implantów na lek Rigevidon

W razie stosowania antykoncepcji w postaci wstrzyknięć lub implantów zawierających wyłącznie

progestagen, przyjmowanie leku Rigevidon należy rozpocząć w dniu, w którym powinno być podane

kolejne wstrzyknięcie lub w dniu usunięcia implantu. Należy jednak pamiętać, aby w ciągu

pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek antykoncepcyjnych zastosować dodatkową metodę

antykoncepcji (taką jak prezerwatywa).

Stosowanie leku Rigevidon po porodzie lub poronieniu

W przypadku rozpoczęcia przyjmowania tabletki antykoncepcyjnej po porodzie lub poronieniu, należy

postępować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Przyjmowanie leku Rigevidon można rozpocząć niezwłocznie po poronieniu w pierwszych trzech

miesiącach ciąży. W tym przypadku nie jest konieczne stosowanie dodatkowych metod

antykoncepcyjnych.

Po porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży (4-6 miesiąc ciąży), należy postępować

zgodnie z zaleceniami lekarza.

Nie ma ograniczeń dotyczących czasu przyjmowania tabletki antykoncepcyjnej, jednak zaleca się

wykonywanie regularnych badań lekarskich.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Rigevidon

Jeśli doszło do przedawkowania leku Rigevidon, jest mało prawdopodobne, że następstwem tego będą

ciężkie zaburzenia stanu zdrowia, chociaż mogą pojawić się nudności, wymioty lub niewielkie

krwawienie z dróg rodnych u młodych dziewcząt. Jeśli takie objawy wystąpią, należy skontaktować

się z lekarzem, który powie, jak należy postępować.

Pominięcie zastosowania leku Rigevidon

Jeśli pacjentka zapomniała o przyjęciu tabletki, należy postępować według podanych niżej zasad.

Jeśli przyjęcie tabletki jest opóźnione

o mniej niż 12 godzin

Ochrona antykoncepcyjna nie jest zmniejszona, pod warunkiem, że pominięta tabletka zostanie

przyjęta, tak szybko jak tylko pacjentka sobie o tym przypomni, a kolejne tabletki będą przyjmowane

jak dotychczas o zwykłej porze. Może to oznaczać konieczność przyjęcia dwóch tabletek w tym

samym dniu.

Jeśli przyjęcie tabletki jest opóźnione

o więcej niż 12 godzin

Jeśli przyjęcie tabletki jest opóźnione o więcej niż 12 godzin, ochrona antykoncepcyjna jest

zmniejszona, zatem może być konieczne zastosowanie dodatkowej metody antykoncepcji. Im więcej

tabletek zostało pominiętych, tym większe jest ryzyko, że ochrona antykoncepcyjna jest zmniejszona.

W przypadku pominięcia więcej niż 1 tabletki należy poradzić się lekarza.

Postępowanie w przypadku pominięcia tabletki w pierwszym tygodniu

Należy przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę, tak szybko jak tylko pacjentka sobie o tym przypomni

nawet, jeśli oznacza to przyjęcie dwóch tabletek jednocześnie. Następnie należy kontynuować

przyjmowanie tabletek o zwykłej porze dnia. Dodatkowo, przez kolejne 7 dni należy zastosować

mechaniczną metodę antykoncepcji (np. prezerwatywę). Jeśli w ciągu poprzedzających 7 dni doszło

do współżycia płciowego, należy wziąć pod uwagę możliwość ciąży. Im więcej tabletek zostało

pominiętych i im krótszy odstęp między pominięciem tabletki i zwykłą przerwą w stosowaniu

tabletek, tym większe ryzyko ciąży.

Postępowanie w przypadku pominięcia tabletki w drugim tygodniu

Należy przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę, tak szybko jak tylko pacjentka sobie o tym przypomni

nawet, jeśli oznacza to przyjęcie dwóch tabletek jednocześnie. Następnie należy kontynuować

przyjmowanie tabletek o zwykłej porze dnia. Stosowanie dodatkowej metody antykoncepcji nie jest

konieczne pod warunkiem, że w ciągu 7 dni poprzedzających termin przyjęcia pominiętej tabletki,

tabletki antykoncepcyjne były stosowane w prawidłowy sposób. Jeśli jednak tabletki były

przyjmowane nieprawidłowo lub została pominięta więcej niż 1 tabletka, należy zastosować

dodatkową metodę antykoncepcji przez 7 dni.

Postępowanie w przypadku pominięcia tabletki w trzecim tygodniu

Istnieje duże ryzyko niepowodzenia antykoncepcji ze względu na zbliżającą się przerwę w stosowaniu

tabletek. Jednak ryzyko to może być ograniczone przez odpowiednie dostosowanie schematu

przyjmowania tabletek. Jeżeli pacjentka przestrzega jednej z niżej podanych zasad postępowania, nie

ma konieczności stosowania dodatkowych metod antykoncepcyjnych, pod warunkiem, że wszystkie

tabletki były przyjmowane prawidłowo w ciągu 7 dni poprzedzających pominięcie pierwszej tabletki.

Jeżeli pacjentka nie przyjmowała tabletek leku Rigevidon prawidłowo przez 7 dni

poprzedzających pominięcie pierwszej tabletki, powinna zastosować pierwszą z wymienionych

metod. Dodatkowo przez następnych 7 dni należy jednocześnie stosować mechaniczną metodę

antykoncepcji (taką jak prezerwatywa).

1. Należy przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę, tak szybko jak tylko pacjentka sobie o tym przypomni

nawet, jeśli oznacza to przyjęcie dwóch tabletek jednocześnie. Następnie należy kontynuować

przyjmowanie tabletek o zwykłej porze dnia. Przyjmowanie tabletek z kolejnego opakowania należy

rozpocząć natychmiast (następnego dnia) po przyjęciu ostatniej tabletki z aktualnego opakowania tzn.

bez zwykłej 7-dniowej przerwy w przyjmowaniu tabletek między opakowaniami. Krwawienie

z odstawienia najprawdopodobniej nie wystąpi, aż do zakończenia przyjmowania tabletek z drugiego

opakowania, jednak w dniach przyjmowania tabletek może pojawić się plamienie lub krwawienie

śródcykliczne.

2. Można również przestać przyjmować tabletki z dotychczas stosowanego opakowania. W tym

przypadku należy zachować przerwę w przyjmowaniu tabletek przez okres 7 dni, wliczając w to dni,

kiedy pacjentka zapomniała przyjąć tabletki, a po tym czasie kontynuować przyjmowanie tabletek

z kolejnego opakowania.

Jeżeli pacjentka zapomniała przyjąć tabletki i nie wystąpiło krwawienie z odstawienia w czasie

pierwszej, zwykłej przerwy w przyjmowaniu tabletek, należy uwzględnić możliwość ciąży.

Przerwanie stosowania leku Rigevidon

Stosowanie leku Rigevidon można przerwać w dowolnym momencie. Jeżeli pacjentka przerwała

stosowanie leku Rigevidon, aby zajść w ciążę, to do czasu wystąpienia pierwszej naturalnej

miesiączki, powinna zastosować inną metodę antykoncepcji. Ułatwi to lekarzowi ustalenie terminu

porodu.

Stosowanie leku Rigevidon w przypadku wystąpienia zaburzeń żołądka i jelit

W razie wystąpienia wymiotów lub ciężkiej biegunki w ciągu 3-4 godzin od przyjęcia tabletki,

substancja czynna zawarta w tabletce może się w pełni nie wchłonąć. W takim przypadku należy

przestrzegać podanych powyżej zaleceń dotyczących pominięcia tabletek. W razie wystąpienia

wymiotów lub ciężkiej biegunki, w czasie trwania dolegliwości oraz przez 7 dni po ich ustąpieniu

należy zastosować dodatkową metodę antykoncepcji (taką jak prezerwatywa) podczas współżycia

płciowego.

Jak opóźnić lub przesunąć termin wystąpienia krwawienia z odstawienia

Jeśli pacjentka planuje opóźnienie terminu wystąpienia krwawienia lub zmianę dnia wystąpienia

krwawienia na inny dzień tygodnia, powinna zastosować się do zasad wymienionych poniżej

i poradzić się lekarza.

Jak opóźnić wystąpienie krwawienia z odstawienia

Aby opóźnić wystąpienie krwawienia, pacjentka powinna kontynuować stosowanie tabletek

z następnego blistra leku Rigevidon po przyjęciu ostatniej tabletki z przyjmowanego aktualnie

opakowania bez zachowywania przerwy w stosowaniu leku. Stosowanie tabletek można kontynuować

tak długo, jak długo jest to potrzebne, aż do wyczerpania zawartości drugiego blistra. Podczas

stosowania tabletek z drugiego blistra może dojść do niewielkiego krwawienia śródcyklicznego lub

plamienia. Do regularnego stosowania leku Rigevidon można powrócić po zwykłej 7-dniowej

przerwie.

Jak przesunąć termin wystąpienia krwawienia z odstawienia na inny dzień tygodnia

Jeśli pacjentka prawidłowo stosuje lek Rigevidon, krwawienie wystąpi zawsze tego samego dnia

miesiąca. Jeżeli pacjentka chce przesunąć termin krwawienia na inny dzień tygodnia niż ten, w którym

krwawienie zwykle występuje w obecnie stosowanym schemacie dawkowania, powinna skrócić

(nigdy nie należy wydłużać) najbliższą przerwę w przyjmowaniu tabletek o dowolną liczbę dni. Na

przykład, jeżeli krwawienie zwykle rozpoczyna się w piątek, a pacjentka chciałaby, aby w przyszłości

rozpoczynało się we wtorek (tj. 3 dni wcześniej), powinna przyjąć pierwszą tabletkę z kolejnego

opakowania 3 dni wcześniej niż zwykle. Im krótszy będzie okres przerwy w przyjmowaniu tabletek,

tym większe będzie prawdopodobieństwo, że nie wystąpi krwawienie. Mogą jednak wystąpić

krwawienia śródcykliczne lub plamienia w trakcie przyjmowania tabletek z drugiego opakowania.

Postępowanie w przypadku wystąpienia krwawień śródcyklicznych

U niewielkiej liczby kobiet mogą pojawić się niewielkie krwawienia śródcykliczne lub plamienia

podczas przyjmowania tabletek leku Rigevidon, szczególnie w czasie pierwszych kilku miesięcy

stosowania leku. Zwykle takie krwawienia nie są powodem do niepokoju i ustępują w ciągu jednego

lub dwóch dni. Należy nadal jak zwykle przyjmować tabletki, a krwawienia zazwyczaj ustępują po

przyjęciu pierwszych kilku opakowań leku.

Jeżeli krwawienie pojawi się ponownie, jest uciążliwe lub utrzymuje się przez dłuższy czas, należy

poradzić się lekarza.

Postępowanie w przypadku braku krwawienia

Jeżeli tabletki były przyjmowane prawidłowo, nie występowały zaburzenia żołądka i jelit ani nie były

stosowane inne leki, prawdopodobieństwo zajścia w ciążę jest niewielkie. Należy kontynuować

przyjmowanie leku Rigevidon jak dotychczas.

Jeżeli nie wystąpiły dwa kolejne krwawienia, istnieje prawdopodobieństwo, że pacjentka jest w ciąży.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Przyjmowanie tabletek można kontynuować jedynie

po upewnieniu się, że pacjentka nie jest w ciąży i za zgodą lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo częste działania niepożądane

(mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentek):

Zapalenie pochwy, w tym kandydozy pochwy, wahania nastroju, w tym depresja, zaburzenia popędu

płciowego, nerwowość, zawroty głowy, nudności, wymioty, bóle brzucha, trądzik, ból piersi, obrzęk

i wydzielina z piersi, bolesne miesiączki, nieregularne krwawienia miesiączkowe, brak lub skąpe

krwawienia miesiączkowe, nieprawidłowości szyjki macicy (ektopia szyjki macicy) i zmiana

wydzieliny z pochwy, zatrzymanie płynów w organizmie i (lub) obrzęk, zmiany masy ciała.

Niezbyt częste działania niepożądane

(mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 pacjentek):

Zmiany apetytu, migrena, nadciśnienie tętnicze, biegunka, skurcze brzucha, wzdęcia, wysypka,

pokrzywka, ostuda (żółto-brązowe plamy na skórze), która może utrzymywać się na skórze,

nadmierny wzrost włosów, wypadanie włosów, zaburzenia stężenia tłuszczów we krwi oraz

zwiększenie stężenia triglicerydów.

Rzadkie działania niepożądane

(mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1000 pacjentek):

Reakcja alergiczna (reakcja anafilaktyczna z bardzo rzadkimi przypadkami pokrzywki, obrzęku

twarzy, języka, ciężkimi zaburzeniami krążenia i układu oddechowego), nietolerancja glukozy,

podrażnienie oczu podczas noszenia soczewek kontaktowych, zażółcenie skóry (żółtaczka), choroba

skóry zwana rumieniem guzowatym (charakteryzuje się występowaniem bolesnych czerwonawych

guzków skórnych).

Bardzo rzadkie działania niepożądane

(mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 000 pacjentek):

Łagodne lub złośliwe nowotwory wątroby, nasilenie chorób układu immunologicznego (toczeń),

zaostrzenie porfirii, zaostrzenie pląsawicy (mimowolne zaburzenia ruchu), zapalenie nerwu

wzrokowego, zakrzepy w naczyniach krwionośnych oka, zaostrzenie żylaków, zapalenie jelita

grubego (niedokrwienne zapalenie okrężnicy), zapalenie trzustki, choroby pęcherzyka żółciowego (w

tym kamienie żółciowe), rumień wielopostaciowy (charakteryzujący się wysypką z zaczerwienieniami

w kształcie tarczy lub owrzodzeniami), zaburzenie krwi zwane zespołem hemolityczno-mocznicowym

- HUS (zaburzenie, w którym zakrzepy krwi mogą spowodować niewydolność nerek ), zmniejszenie

stężenia kwasu foliowego w osoczu.

Nieznana

(częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

Zapalna choroba jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego),

uszkodzenie komórek wątroby (np. zapalenie wątroby, zaburzenia czynności wątroby).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL-02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Rigevidon

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Rigevidon

- Substancjami czynnymi leku są etynyloestradiol (30 mikrogramów) i lewonorgestrel (150

mikrogramów).

- Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki:

- krzemionka koloidalna bezwodna

- magnezu stearynian

- talk

- skrobia kukurydziana

- laktoza jednowodna

Otoczka:

- sacharoza

- talk

- wapnia węglan

- tytanu dwutlenek (E171)

- kopowidon

- makrogol 6000

- krzemionka koloidalna bezwodna

- powidon K30

- sodu karmeloza

Jak wygląda lek Rigevidon i co zawiera opakowanie

Białe, obustronnie wypukłe, okrągłe tabletki powlekane.

21 tabletek w blistrze AL/PVC/PVDC, w tekturowym pudełku

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21

1103 Budapeszt, Węgry

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego:

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.

Dział Medyczny

ul. ks. J. Poniatowskiego 5

05-825 Grodzisk Mazowiecki

Tel. +48 (22)755 96 48

lekalert@grodzisk.rgnet.org

faks: +48 (22) 755 96 24

Data ostatniej aktualizacji ulotki: