Rennie ICE

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Rennie ICE 680 mg + 80 mg tabletki do ssania
 • Dawkowanie:
 • 680 mg + 80 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki do ssania
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Rennie ICE 680 mg + 80 mg tabletki do ssania
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 12 tabl. (1 x 12), 5909990993710, OTC; 12 tabl. (2 x 6), 5909990993727, OTC; 24 tabl. (2 x 12), 5909990993734, OTC; 24 tabl. (4 x 6), 5909990993741, OTC; 36 tabl. (3 x 12), 5909990993758, OTC; 36 tabl. (6 x 6), 5909990993765, OTC; 48 tabl. (4 x 12), 5909990993772, OTC; 48 tabl. (8 x 6), 5909990993789, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 09937
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Rennie ICE

680 mg + 80 mg, tabletki do ssania

Calcii carbonas + Magnesii subcarbonas ponderosus

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować

się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Rennie ICE i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rennie ICE

Jak stosować lek Rennie ICE

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Rennie ICE

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Rennie ICE i w jakim celu się go stosuje

Rennie ICE zawiera dwie substancje o działaniu miejscowo zobojętniającym nadmiar kwasu solnego

w żołądku (węglan wapnia i węglan magnezu).

Rennie ICE stosuje się do objawowego leczenia dolegliwości związanych z nadkwaśnością soku

żołądkowego, takich jak:

zgaga,

niestrawność,

wzdęcia,

nudności,

uczucie pełności lub ciężkości w nadbrzuszu,

odbijanie.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rennie ICE

Kiedy nie stosować leku Rennie ICE:

jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek

z pozostałych składników leku (wymienionych w punkcie 6),

jeśli pacjent ma zwiększone stężenie wapnia we krwi (hiperkalcemia),

jeśli pacjent ma wapniową kamicę nerkową,

jeśli pacjent ma ciężką niewydolność nerek,

jeśli pacjent ma obniżone stężenie fosforanów nieorganicznych we krwi (hipofosfatemia).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Rennie Antacidum należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Stosując lek Rennie ICE zachować szczególną ostrożność, jeśli:

pacjent ma niewydolność nerek; należy wtedy regularnie badać stężenie wapnia, fosforanów i

magnezu we krwi,

u pacjenta występuje nadmierne wydalanie wapnia z moczem,

pacjent długotrwale stosuje lek i w dużych dawkach może to powodować (szczególnie u osób z

niewydolnością nerek) zwiększenie stężenia magnezu i wapnia we krwi oraz zespół mleczno-

alkaliczny (schorzenie, którego przyczyną jest podaż nadmiernej ilości związków wapnia drogą

doustną). To z kolei może być przyczyną nudności, wymiotów, wydalania dużej ilości moczu,

zwiększonego pragnienia, odwodnienia, zmęczenia oraz zaburzeń orientacji i myślenia (tzw.

splątanie); zwiększenie ryzyka powstawania kamieni nerkowych; osłabienie mięśni.

Lek Rennie ICE a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Lek Rennie ICE może wpływać na szybkość i stopień wchłaniania innych leków. Dlatego wszystkie

leki, a zwłaszcza niżej wymienione, należy przyjmować 1 lub 2 godziny przed lub po zażyciu leku

Rennie ICE.

antybiotyki z grupy tetracyklin i inne leki przeciwbakteryjne - chinolonów,

glikozydy nasercowe, jak np. digoksyna, lewotyroksyna, eltrombopag,

fosforany,

fluorki,

preparaty żelaza,

diuretyki tiazydowe.

Z uwagi na zwiększone ryzyko hiperkalcemii w przypadku jednoczesnego stosowania diuretyków

tiazydowych należy regularnie kontrolować stężenie wapnia w surowicy.

Rennie ICE z jedzeniem i piciem

Lek należy przyjmować po posiłku. Leku nie należy przyjmować z dużymi ilościami mleka lub

produktów nabiałowych.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Rennie ICE może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią. Należy wtedy ściśle przestrzegać

zalecanych dawek i stosować zgodnie ze wskazaniami. Leku nie należy przyjmować przez długi okres

czasu.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie ma wpływu.

Lek Rennie ICE zawiera sacharozę.

Jedna tabletka zawiera 475 mg sacharozy. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów chorych na

cukrzycę.

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.

Jak stosować lek Rennie ICE

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

Jednorazowo 1 do 2 tabletek, godzinę po posiłku i przed snem.

Nie należy przyjmować więcej niż 11 tabletek na dobę.

Sposób podawania

Stosować doustnie, tabletki można ssać lub żuć.

W przypadku wystąpienia zgagi lub bólu związanego z nadkwaśnością, można przyjąć

dodatkowo jedną lub dwie tabletki pomiędzy zwykłymi porami dawkowania.

Należy unikać długotrwałego stosowania leku. Długotrwałe przyjmowanie leku i w dużych

dawkach może spowodować wystąpienie objawów niepożądanych (patrz punkt 4).

Jeśli objawy nie ustępują w ciągu 7 dni lub ustępują tylko częściowo, należy skontaktować się z

lekarzem, ponieważ zalecane są badania w celu wykluczenia poważniejszej choroby.

Stosowanie u dzieci

Leku Rennie ICE nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Rennie ICE

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy odstawić lek i podawać dużo płynów do

picia.

Mogą wystąpić następujące objawy przedawkowania:

nudności, wymioty, osłabienie mięśni, senność.

Jeśli objawy są nasilone, należy zasięgnąć porady lekarskiej, ponieważ może być konieczne użycie

innych sposobów nawodnienia (np. infuzje).

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Lek Rennie ICE może powodować następujące działania niepożądane:

reakcje nadwrażliwości (bardzo rzadko zgłaszano); objawy kliniczne mogą obejmować:

wysypkę, pokrzywkę, obrzęk naczynioruchowy i wstrząs anafilaktyczny;

nudności, wymioty, dyskomfort w żołądku i biegunka;

osłabienie mięśni.

Długotrwałe stosowanie wysokich dawek, szczególnie u pacjentów z upośledzeniem czynności nerek,

może powodować hipermagnezemię (zwiększenie stężenia magnezu we krwi) lub hiperkalcemię

(zwiększenie stężenia wapnia we krwi) i zasadowicę (zwiększone stężenie zasad we krwi), które mogą

wywoływać objawy ze strony układu pokarmowego i osłabienie mięśni (patrz powyżej).

Objawy zespołu mleczno-alkalicznego: - zaburzenia smaku;

zwapnienia i osłabienie;

bóle głowy;

nadmiar azotu we krwi (azotemia).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań

Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i

Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail:

ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Rennie ICE

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować tego leku Rennie ICE po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po

„EXP”.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Rennie ICE

Substancjami czynnymi leku są: wapnia węglan i magnezu węglan ciężki.

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: sacharoza, żelowana skrobia kukurydziana, skrobia

ziemniaczana, talk, magnezu stearynian, parafina ciekła lekka, Xylitab 100 (ksylitol, polidekstroza),

aromat miętowy (maltodekstryna, mentol, skrobia modyfikowana), składnik chłodzący (maleinian

dietylu, maltodekstryna, mentol, mleczan mentylu, skrobia modyfikowana, izo-pulegol).

Jak wygląda lek Rennie ICE i co zawiera opakowanie

Lek ma postać białych, kwadratowych tabletek z napisem: „Rennie”. Tabletki pakowane są w blistry

lub zawijane w folię aluminiowo-papierową.

Opakowanie zawiera 12, 24, 36 lub 48 tabletek do ssania.

Podmiot odpowiedzialny

Bayer Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 158

02-326 Warszawa

Tel: 22 572 35 00

Wytwórca

Delpharm Gaillard

33, rue de l'Industrie

74240 Gaillard

Francja

Data ostatniej aktualizacji ulotki: