Rennie Antacidum

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Rennie Antacidum 680 mg + 80 mg tabletki do ssania
 • Dawkowanie:
 • 680 mg + 80 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki do ssania
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Rennie Antacidum 680 mg + 80 mg tabletki do ssania
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 12 tabl., 5909990658268, OTC; 12 tabl. (1 x 12), 5909990625659, OTC; 12 tabl. (2 x 6), 5909990658213, OTC; 24 tabl. (2 x 12), 5909990625666, OTC; 24 tabl. (4 x 6), 5909990658220, OTC; 36 tabl. (3 x 12), 5909990625673, OTC; 36 tabl. (6 x 6), 5909990658237, OTC; 48 tabl. (4 x 12), 5909990658244, OTC; 96 tabl., 5909990658251, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 06582
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA PACJENTA

RENNIE ANTACIDUM

680 mg + 80 mg, tabletki do ssania

Calcii carbonas + Magnesii subcarbonas ponderosus

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza

lub farmaceuty.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane nie

wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

- Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z

lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Rennie Antacidum i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rennie Antacidum

3. Jak stosować lek Rennie Antacidum

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Rennie Antacidum

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK RENNIE ANTACIDUM I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Rennie Antacidum jest lekiem zobojętniającym nadmiar kwasu solnego w żołądku.

Zawiera dwie substancje czynne: węglan wapnia i węglan magnezu.

Rennie Antacidum stosuje się do objawowego leczenia dolegliwości związanych z nadkwaśnością soku

żołądkowego, takich jak:

zgaga,

niestrawność,

wzdęcia,

nudności,

uczucie pełności lub ciężkości w nadbrzuszu,

odbijanie.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU RENNIE ANTACIDUM

Kiedy nie stosować leku Rennie Antacidum:

Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne lub którykolwiek z

pozostałych składników leku (patrz punkt 6: Inne informacje).

Jeśli pacjent ma zwiększone stężenie wapnia we krwi (hiperkalcemia).

Jeśli pacjent ma wapniową kamicę nerkową.

Jeśli pacjent ma ciężką niewydolność nerek.

Jeśli pacjent ma obniżone stężenie fosforanów nieorganicznych we krwi (hipofosfatemia).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Stosując lek Rennie Antacidum zachować szczególną ostrożność, jeśli:

pacjent ma niewydolność nerek; należy wtedy regularnie badać stężenie wapnia, fosforanów i

magnezu we krwi,

u pacjenta występuje nadmierne wydalanie wapnia z moczem (hiperkalcuria),

pacjent długotrwale stosuje lek i w dużych dawkach; może to powodować (szczególnie u osób

z niewydolnością nerek) zwiększenie stężenia magnezu i wapnia we krwi oraz zespół mleczno-

alkaliczny (schorzenie, którego przyczyną jest podaż nadmiernej ilości związków wapnia drogą

doustną). To z kolei może być przyczyną nudności, wymiotów, wydalania dużej ilości moczu,

zwiększonego pragnienia, odwodnienia, zmęczenia oraz zaburzeń orientacji i myślenia (tzw.

splątanie); zwiększenie ryzyka powstawania kamieni nerkowych; osłabienie mięśni.

Inne leki i Rennie Antacidum

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub

ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Lek Rennie Antacidum może wpływać na szybkość i stopień wchłaniania innych leków. Dlatego

wszystkie leki, a zwłaszcza niżej wymienione, należy przyjmować 1 lub 2 godziny przed lub po

zażyciu leku Rennie Antacidum.

antybiotyki z grupy tetracyklin i inne leki przeciwbakteryjne - chinolony,

glikozydy nasercowe, jak np. digoksyna, lewotyroksyna, eltrombopag,

fosforany,

fluorki,

preparaty żelaza,

diuretyki tiazydowe.

Z uwagi na zwiększone ryzyko hiperkalcemii w przypadku jednoczesnego stosowania

diuretyków tiazydowych należy regularnie kontrolować stężenie wapnia w surowicy.

Stosowanie leku Rennie Antacidum z jedzeniem i piciem

Lek należy przyjmować po posiłku. Leku nie należy przyjmować z dużymi ilościami mleka lub

produktów nabiałowych.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Rennie Antacidum może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią. Należy wtedy ściśle

przestrzegać zalecanych dawek i stosować zgodnie ze wskazaniami. Leku nie należy przyjmować przez

długi okres czasu.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie ma wpływu.

Lek Rennie Antacidum zawiera sacharozę.

Jedna tabletka zawiera 475 mg sacharozy. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów chorych na

cukrzycę.

Jeśli u pacjenta stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK RENNIE ANTACIDUM

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza

lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to:

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

jednorazowo 1 do 2 tabletek, godzinę po posiłku i przed snem.

Nie należy przyjmować więcej niż 11 tabletek na dobę.

Sposób podawania:

Stosować doustnie, tabletki można ssać lub żuć.

W przypadku wystąpienia zgagi lub bólu związanego z nadkwaśnością, można przyjąć

dodatkowo jedną lub dwie tabletki pomiędzy zwykłymi porami dawkowania.

Należy unikać długotrwałego stosowania leku. Długotrwałe przyjmowanie leku i w dużych

dawkach może spowodować wystąpienie objawów niepożądanych (patrz punkt 4).

Jeśli objawy nie ustępują w ciągu 7 dni lub ustępują tylko częściowo, należy skontaktować się z

lekarzem, ponieważ zalecane są badania w celu wykluczenia poważniejszej choroby.

Stosowanie u dzieci

Leku Rennie Antacidum nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Rennie Antacidum

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy odstawić lek i podawać dużo płynów do

picia.

Mogą wystąpić następujące objawy przedawkowania:

nudności, wymioty, osłabienie mięśni, senność.

Jeśli objawy są nasilone, zasięgnąć porady lekarskiej, ponieważ może być konieczne użycie innych

sposobów nawodnienia (np. infuzje).

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Rennie Antacidum może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

Lek Rennie Antacidum może powodować następujące działania niepożadane:

reakcje nadwrażliwości (bardzo rzadko zgłaszano); objawy kliniczne mogą obejmować: wysypkę,

pokrzywkę, obrzęk naczynioruchowy i wstrząs anafilaktyczny.

nudności, wymioty, dyskomfort w żołądku i biegunka.

osłabienie mięśni.

Długotrwałe stosowanie wysokich dawek, szczególnie u pacjentów z upośledzeniem czynności nerek,

może powodować hipermagnezemię (zwiększenie stężenia magnezu we krwi) lub hiperkalcemię

(zwiększenie stężenia wapnia we krwi) i zasadowicę (zwiększone stężenie zasad we krwi), które mogą

wywoływać objawy ze strony układu pokarmowego i osłabienie mięśni (patrz powyżej).

Objawy zespołu mleczno-alkalicznego:

- zaburzenia smaku;

- zwapnienia;

- osłabienie;

- bóle głowy;

- nadmiar azotu we krwi (azotemia).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK RENNIE ANTACIDUM

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze do 25ºC.

Nie stosować leku Rennie Antacidum po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku

tekturowym po „EXP”.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWNAIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Rennie Antacidum

Substancjami czynnymi leku są: wapnia węglan i magnezu węglan ciężki.

Pozostałe składniki leku to: sacharoza, żelowana skrobia kukurydziana, skrobia ziemniaczana, magnezu

stearynian, talk, parafina ciekła lekka, aromat miętowy (olejek miętowy, maltodekstryna, guma arabska,

ditlenek krzemu), aromat cytrynowy (olejek cytrynowy, maltodekstryna, woda).

Jak wygląda lek Rennie Antacidum i co zawiera opakowanie

Lek ma postać białych, kwadratowych tabletek z napisem: „Rennie”. Tabletki pakowane są w blistry.

Opakowanie zawiera 12, 24, 36, 48 lub 96 tabletek do ssania.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu

odpowiedzialnego.

Podmiot odpowiedzialny

Wytwórca:

Bayer Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 158

02-326 Warszawa

Tel: 22 572 35 00

Fax: 22 572 35 00

Delpharm Gaillard

33, rue de l'Industrie

74240 Gaillard

Francja

Data zatwierdzenia ulotki: