Quecor

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Quecor 370 mg tabletki
 • Dawkowanie:
 • 370 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Quecor 370 mg tabletki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 30 tabl., 5909990220922, OTC; 60 tabl., 5909991037611, OTC; 90 tabl., 5909991037628, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 10376
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

POJEMNIK DO TABLETEK - ETYKIETA (zewnętrzna część etykieto-ulotki)

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

QUECOR 370 mg, tabletka

Quercus cortex

2.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Skład tabletki:

kora dębu - 370 mg

3.

WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

4.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

30 tabletek

Kod EAN UCC: 5909990220922

60 tabletek

Kod EAN UCC: 5909991037611

90 tabletek

Kod EAN UCC: 5909991037628

5.

SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki.

Podanie doustne.

6.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO

W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

7.

INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Jeśli

objawy

ustępują

czasie

stosowania

leku

występują

działania

niepożądane,

niewymienione w ulotce, należy skonsultować się z lekarzem.

8.

TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważn.:

9.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze nie wyższej nić 25

10.

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO

PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI

WŁAŚCIWE

11.

NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

LF Labofarm Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Lubichowska 176 b

83-200 Starogard Gd.

12.

NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 10376

13.

NUMER SERII

Nr serii:

14.

OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC.

15.

INSTRUKCJA UŻYCIA

Wskazanie opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania.

16.

INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Quecor

17.

NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy.

18.

NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.

19.

INNE – ULOTKA DLA PACJENTA (wewnętrzna część etykieto-ulotki)

QUECOR

370 mg tabletka

Quecrcus cortex

30 tabletek

60 tabletek

90 tabletek

Działanie:

Garbniki zawarte w korze dębu wykazują działanie ściągające, co powoduje hamowanie biegunki.

Wskazania do stosowania:

Tradycyjnie stosuje się w objawowym leczeniu łagodnych biegunek.

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w wymienionych wskazaniach, wynikających

wyłącznie z jego długotrwałego stosowania.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować, w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Jeżeli nie następuje poprawa, biegunka nawraca lub pojawia się krew w stolcu, należy skonsultować

się z lekarzem.

Dzieci i młodzież:

Ze względu na brak wystarczających danych nie zaleca się stosowania u osób w wieku poniżej 18 lat.

Interakcje:

Lek może opóźniać wchłanianie innych równocześnie stosowanych leków. Dlatego lek ten powinien być

przyjmowany przynajmniej na godzinę przed zastosowaniem lub po zastosowaniu innych leków.

Ciąża i karmienie piersią:

Z powodu braku wystarczających danych, nie zaleca się stosowania leku w okresie ciąży lub laktacji.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn:

Nieznany

Dawkowanie, sposób stosowania i droga podania:

Droga podania: doustna.

Dawkowanie: Dorośli: 2 tabletki 3 razy na dobę.

Nie stosować dłużej niż 3 dni.

Przedawkowanie:

Nie zarejestrowano przypadków przedawkowania.

Postępowanie w przypadku pominięcia dawki leku:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W celu uzyskania wyjaśnień, co do stosowania leku, należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Działania niepożądane:

Mogą wystąpić reakcje alergiczne.

Zgłaszanie działań niepożądanych:

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

ulotce,

należy

powiedzieć

lekarzowi

farmaceucie,

pielęgniarce.

Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań

Produktów

Leczniczych

Urzędu

Rejestracji

Produktów

Leczniczych,

Wyrobów

Medycznych

Produktów

Biobójczych:

Jerozolimskie

181C,

02-222

Warszawa,

tel.:

49-21-301,

fax: 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu

działań

niepożądanych

można

będzie

zgromadzić

więcej

informacji

temat

bezpieczeństwa

stosowania leku.

Przechowywanie leku:

Przechowywać

zamkniętym

opakowaniu,

temperaturze

wyższej

niż

miejscu

niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności.

Skład leku:

Quercus cortex - 370 mg

Substancje pomocnicze: sól sodowa karboksymetyloskrobi C, krzemionka koloidalna bezwodna.

Podmiot odpowiedzialny:

Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Lubichowska 176 b

83-200 Starogard Gd.

tel. 58 561 20 08

e-mail: poczta@labofarm.com.pl

Wytwórca:

Innowacyjno-Wdrożeniowe Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm

mgr farm. Tadeusz Pawełek

ul. Lubichowska 176 b

83-200 Starogard Gd.

celu

uzyskania

bardziej

szczegółowych

informacji

należy

zwrócić

się

podmiotu

odpowiedzialnego.

Data zatwierdzenia tekstu ulotki:

12-1-2019

Pest categorisation of Pseudopityophthorus minutissimus and P. pruinosus

Pest categorisation of Pseudopityophthorus minutissimus and P. pruinosus

Published on: Fri, 11 Jan 2019 The Panel on Plant Health performed a pest categorisation of Pseudopityophthorus minutissimus and Pseudopityophthorus pruinosus, two well‐defined insect species in the family Curculionidae, subfamily Scolytinae (Insecta: Coleoptera). They can be identified using taxonomic keys. P. minutissimus is present in parts of Canada and the USA, and P. pruinosus is present in parts of the USA, Guatemala, Honduras and Mexico. The main host plants of the two species are Quercus spp., ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

20-12-2018

Pest categorisation of Cronartium spp. (non‐EU)

Pest categorisation of Cronartium spp. (non‐EU)

Published on: Wed, 19 Dec 2018 Following a request from the European Commission, the EFSA Panel on Plant Health performed a pest categorisation of Cronartium spp. (non‐EU), a well‐defined and distinguishable group of fungal pathogens of the family Cronartiaceae. There are at least 40 species described within the Cronartium genus, of which two are considered native to the EU (C. gentianeum and C. pini) and one has been introduced in the 19th century (C. ribicola) and is now widespread in the EU – these t...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

Nie ma żadnych newsów dotyczących tego produktu.