Pulmicort Turbuhaler

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Pulmicort Turbuhaler 100 mcg/dawkę inh. proszek do inhalacji
 • Dawkowanie:
 • 100 mcg/dawkę inh.
 • Forma farmaceutyczna:
 • proszek do inhalacji
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Pulmicort Turbuhaler 100 mcg/dawkę inh. proszek do inhalacji
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 poj. 200 dawek, 5909990677313, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 06773
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Pulmicort Turbuhaler, 100

g/dawkę inhalacyjną, proszek do inhalacji

Pulmicort Turbuhaler, 200

g/dawkę inhalacyjną, proszek do inhalacji

Budesonidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Pulmicort Turbuhaler i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pulmicort Turbuhaler

Jak stosować lek Pulmicort Turbuhaler

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Pulmicort Turbuhaler

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Pulmicort Turbuhaler i w jakim celu się go stosuje

Budezonid, substancja czynna leku Pulmicort Turbuhaler, należy do grupy leków nazywanych

glikokortykosteroidami. Leki z tej grupy wykazują silne miejscowe działanie przeciwzapalne.

Lek Pulmicort Turbuhaler jest stosowany w:

astmie oskrzelowej,

przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP).

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pulmicort Turbuhaler

Kiedy nie stosować leku Pulmicort Turbuhaler

jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na budezonid.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Pulmicort Turbuhaler należy poinformować lekarza, jeśli:

u pacjenta występuje zapalenie płuc,

u pacjenta występuje przeziębienie lub zakażenie w klatce piersiowej lub występują

jakiekolwiek problemy z oddychaniem,

u pacjenta kiedykolwiek wystąpiła gruźlica płuc,

u pacjenta występują problemy z wątrobą,

u pacjenta występują inne niż astma choroby lub dolegliwości.

Należy poinformować lekarza o przewidywanych sytuacjach stresowych, (np. egzaminy) lub

planowanych zabiegach chirurgicznych. Lekarz może wtedy rozważyć zwiększenie dawki

glikokortykosteroidów doustnych.

Jeśli u pacjenta wystąpi nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, należy skontaktować się

z lekarzem.

Dzieci i młodzież

Lek jest przeznaczony do stosowania w leczeniu astmy oskrzelowej u dzieci w wieku 6 lat i starszych.

Zaleca się regularną kontrolę wzrostu dzieci i młodzieży przyjmujących glikokortykosteroidy, bez

względu na drogę ich podawania.

Stosowanie leku Pulmicort Turbuhaler u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub)

wątroby

Należy poinformować lekarza o występujących w przeszłości lub obecnie zaburzeniach czynności

wątroby.

Pulmicort Turbuhaler a inne leki

Należy poinformować lekarza o niepokojących reakcjach, które występowały po zażyciu innych

leków. Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub

ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, również tych, które są wydawane bez

recepty oraz o stosowanych preparatach ziołowych.

Lek Pulmicort Turbuhaler może wpływać na sposób działania niektórych leków i niektóre leki mogą

wpływać na działanie leku Pulmicort Turbuhaler.

Szczególnie należy poinformować lekarza o przyjmowaniu takich leków jak:

leki steroidowe, m.in. estrogeny lub steroidowe środki antykoncepcyjne,

leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych (takie jak ketokonazol i itrakonazol),

inhibitory proteazy HIV (takie jak rytonawir i nelfinawir).

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna

poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Jeśli kobieta leczona lekiem Pulmicort Turbuhaler zajdzie w ciążę, powinna jak najszybciej

poinformować o tym lekarza.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Pulmicort

Turbuhaler nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów ani obsługiwania maszyn.

3.

Jak stosować lek Pulmicort Turbuhaler

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy

zwrócić się do lekarza.

Astma oskrzelowa

Dawkowanie leku Pulmicort Turbuhaler jest indywidualne. Poniżej podano ogólne zalecenia

dotyczące ustalenia całkowitej dawki początkowej, największej całkowitej dawki leku Pulmicort

Turbuhaler, w zależności od wcześniejszego leczenia astmy oskrzelowej oraz wieku pacjenta.

Podobnie jak w przypadku innych leków stosowanych wziewnie, bezpośrednio po zastosowaniu leku

Pulmicort Turbuhaler może wystąpić paradoksalny skurcz oskrzeli. W razie wystąpienia ciężkiej

reakcji należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

Należy także zgłosić się do lekarza, jeżeli objawy choroby nie ustępują mimo systematycznego

stosowania zalecanych dawek leku.

Dzieci w

wieku 6 lat i

starsze

g do 800

g na dobę, w 2 dawkach do 4 dawek podzielonych.

Jeżeli całkowita dawka dobowa nie jest większa niż 400

g, może być podawana raz na dobę.

Dorośli

Zwykle stosowana całkowita dawka dobowa wynosi od 200

g do 800

g i może być

podawana w 2 dawkach do 4 dawek podzielonych.

W ciężkich przypadkach całkowita dawka dobowa może wynosić do 1600

Jeżeli całkowita dawka dobowa nie jest większa niż 400

g, może być podawana raz na dobę.

Zaleca się stosowanie najmniejszej skutecznej dawki podtrzymującej.

Ze względu na bardzo małą ilość inhalowanego proszku można nie wyczuć jego smaku po inhalacji.

Poprawy stanu klinicznego po podaniu jednej dawki leku Pulmicort Turbuhaler można się spodziewać

po kilku godzinach od inhalacji. Pełne działanie lecznicze jest osiągane po kilku tygodniach leczenia.

Lek Pulmicort Turbuhaler jest przeznaczony do długotrwałego leczenia, natomiast nie zapewnia

szybkiego łagodzenia objawów ostrych napadów astmy oskrzelowej.

Podczas zmiany leczenia z doustnych glikokortykosteroidów na leczenie lekami wziewnymi pacjent

powinien być w stanie możliwie stabilnym. Przez 10 dni zaleca się stosowanie dużych dawek leku

Pulmicort Turbuhaler w skojarzeniu z wcześniej stosowanym glikokortykosteroidem doustnym.

Następnie dawka doustnego glikokortykosteroidu powinna być stopniowo zmniejszana. Często

stosowanie doustnych glikokortykosteroidów można zakończyć całkowicie.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)

Zalecaną dawką leku Pulmicort Turbuhaler jest 400

g podawane dwa razy na dobę.

W przypadku pacjentów z POChP stosujących doustne glikokortykosteroidy, którym przepisuje się lek

Pulmicort Turbuhaler, należy podczas zmniejszania dawki glikokortykosteroidów doustnych stosować

te same zalecenia, które podano w części dotyczącej „Astmy oskrzelowej”.

W przypadku zaostrzenia się objawów POChP, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem

prowadzącym, który zaleci odpowiednie leczenie.

Jeżeli nie następuje zauważalna poprawa po zastosowaniu krótko działających leków rozszerzających

oskrzela lub wystąpi potrzeba częstszego niż zazwyczaj ich stosowania, należy zgłosić się do lekarza.

Instrukcja użycia leku Pulmicort Turbuhaler

Przygotowywanie inhalatora Pulmicort Turbuhaler do pierwszego użycia

Przed pierwszym użyciem nowego inhalatora Pulmicort Turbuhaler, należy przygotować go do

użycia w sposób następujący:

Odkręcić i zdjąć nakrętkę inhalatora. Podczas odkręcania można usłyszeć charakterystyczny

turkoczący dźwięk.

Inhalator Pulmicort Turbuhaler należy trzymać pionowo, pokrętłem do dołu.

Przekręcić pokrętło w jedną stronę do oporu, następnie przekręcić je do oporu w przeciwnym

kierunku (kierunek, od którego rozpoczyna się przekręcanie pokrętła nie ma znaczenia). Będzie

słychać charakterystyczny dźwięk (klik).

Powyższą czynność należy powtórzyć, przekręcając pokrętło w obu kierunkach.

Inhalator Pulmicort Turbuhaler jest teraz gotowy do użycia.

Używanie inhalatora

W celu wykonania inhalacji należy za każdym razem postępować zgodnie z poniższymi poleceniami.

Turbuhaler jest wielodawkowym inhalatorem służącym do podawania

leku.

Podczas wykonywania wdechu przez Turbuhaler proszek jest uwalniany

do płuc. Dlatego bardzo ważne jest, aby wykonać pełny, głęboki wdech

przez ustnik. Należy zastosować się do poniższej instrukcji.

Odkręcić i zdjąć pokrywę inhalatora.

Trzymać inhalator w pozycji pionowej, podstawą do dołu (rysunek

Podczas ładowania dawki leku nie należy trzymać inhalatora za ustnik. W celu

załadowania dawki leku należy przekręcić pokrętło do oporu w jednym

kierunku. Następnie należy przekręcić pokrętło do oporu w przeciwnym

kierunku (kierunek, od którego rozpoczyna się przekręcanie pokrętła nie ma

znaczenia). Będzie słychać charakterystyczny dźwięk (klik). Inhalator jest teraz

załadowany, gotowy do użycia i nie należy powtarzać powyższej czynności. W celu

przyjęcia dawki należy stosować się do dalszej części instrukcji.

Wykonać wydech. Nie wydychać powietrza przez inhalator.

Umieścić ustnik między zębami, zamknąć usta i wykonać głęboki i silny wdech

przez usta.

Nie należy żuć ani gryźć ustnika.

Nie używać uszkodzonego inhalatora oraz inhalatora bez ustnika

Przed wykonaniem wydechu wyjąć ustnik inhalatora z ust. Jeśli przepisano

więcej niż jedną dawkę należy powtórzyć czynności zgodnie z punktami 2 - 5.

Umieścić pokrywę na inhalatorze i zakręcić.

Wypłukać jamę ustną po zażyciu przepisanej dawki.

Uwaga!

Nigdy nie wykonywać WYDECHU przez ustnik.

Po zażyciu leku należy zawsze dokładnie zakręcić pokrywę.

Ze względu na bardzo małą ilość rozdrobnionej substancji leczniczej można nie wyczuć smaku leku

po inhalacji. Jednakże można być pewnym, że przepisana dawka została zażyta, jeśli zastosowano się

do powyższej instrukcji.

Czyszczenie inhalatora Pulmicort Turbuhaler

Zewnętrzną część ustnika należy czyścić regularnie (raz w tygodniu) suchą ściereczką.

Nie używać wody do czyszczenia ustnika.

Kiedy rozpocząć stosowanie nowego inhalatora

Wskaźnik ilości dawek

Gdy w okienku kontrolnym pojawi się po raz pierwszy czerwony znak oznacza to, że w urządzeniu

pozostało około 20 dawek leku (Rys. 1).

Gdy czerwony pasek osiągnie dolny brzeg okienka kontrolnego (Rys. 2), oznacza to, że inhalator nie

może być dalej używany. Dawka leku uwalniana z inhalatora może być wtedy zbyt mała.

Podczas wstrząsania inhalatorem słyszalny jest charakterystyczny dźwięk przesypywanego środka

absorbującego wilgoć.

Rys. 1

Rys. 2

W przypadku wrażenia, że działanie leku Pulmicort Turbuhaler jest za mocne lub za słabe, należy

zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Pulmicort Turbuhaler

Ważne jest, aby pacjent stosował lek zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie należy zwiększać lub

zmniejszać dawki leku bez konsultacji z lekarzem.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

Pominięcie zastosowania leku PulmicortTurbuhaler

Lek Pulmicort Turbuhaler w postaci proszku do inhalacji należy przyjmować zgodnie z zaleceniami

lekarza i zażywać tylko zaleconą liczbę dawek. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu

uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy przerwać stosowanie leku Pulmicort Turbuhaler i niezwłocznie skontaktować się

z lekarzem, jeśli u pacjenta wystąpią następujące objawy: ciężkie reakcje alergiczne np. obrzęk

twarzy, zwłaszcza wokół ust (języka i (lub) gardła i (lub) trudności w przełykaniu) lub pokrzywka

występująca jednocześnie z trudnościami w oddychaniu (obrzęk naczynioruchowy), skurcz oskrzeli

i (lub) nagle występujące uczucie osłabienia (zasłabnięcie).

Pozostałe działania niepożądane

Działania niepożądane występujące często (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów)

zakażenia grzybicze (kandydozy) jamy ustnej i gardła. Należy przepłukać jamę ustną wodą po

zastosowaniu każdej dawki, aby zmniejszyć możliwość wystąpienia grzybicy jamy ustnej i gardła.

podrażnienie gardła, kaszel, chrypka,

bezgłos,

zapalenie płuc (zakażenie płuc) u pacjentów z POChP.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli którykolwiek z poniższych objawów wystąpi podczas stosowania

budezonidu; mogą to być objawy zakażenia płuc:

gorączka lub dreszcze,

zwiększenie wytwarzania śluzu, zmiana barwy śluzu,

nasilenie kaszlu lub zwiększone trudności w oddychaniu.

Działania niepożądane występujące niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 osób)

zaćma,

nieostre widzenie,

skurcze mięśni,

drżenia mięśni,

depresja,

niepokój.

Działania niepożądane występujące rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów)

natychmiastowe i opóźnione reakcje nadwrażliwości, w tym wysypka, kontaktowe zapalenie

skóry, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy (obrzęk tkanek miękkich spowodowany zwiększoną

przepuszczalnością naczyń: obrzęk powiek, twarzy, warg, języka, krtani), ciężkie reakcje

alergiczne,

łatwe powstawanie wybroczyn krwawych (siniaków),

skurcz oskrzeli,

nerwowość, zmiany zachowania (głównie u dzieci).

objawy ogólnoustrojowego działania glikokortykosteroidów, w tym zahamowanie czynności kory

nadnerczy i spowolnienie wzrostu (u dzieci i młodzieży),

bezgłos (u dzieci),

chrypka (u dzieci).

Działania niepożądane, których częstość występowania jest nieznana

jaskra

zaburzenia snu,

lęk,

nadmierna aktywność psychoruchowa,

agresja.

Do możliwych objawów ogólnoustrojowych zalicza się: zespół Cushinga, objawy zespołu Cushinga,

zahamowanie czynności nadnerczy, spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży, zmniejszenie gęstości

mineralnej kości, zaćmę, jaskrę i rzadziej obserwowano również objawy psychiczne lub zaburzenia

zachowania, w tym nadmierną aktywność psychoruchową, zaburzenia snu, lęk, depresję lub agresję

(szczególnie u dzieci).

W razie wystąpienia wymienionych działań niepożądanych należy jak najszybciej skontaktować się

z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitala.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C,

02-222 Warszawa, Tel: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można także zgłaszać do podmiotu odpowiedzialnego.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Pulmicort Turbuhaler

Przechowywać w temperaturze do 30

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po Termin

ważności (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Pulmicort Turbuhaler

Substancją czynną leku jest budezonid.

Jedna dawka zawiera 100 mikrogramów (

g) lub 200 mikrogramów (

g) budezonidu.

Jak wygląda lek Pulmicort Turbuhaler i co zawiera opakowanie

Pojemnik dozujący z nasadką do inhalacji i nakrętką zabezpieczającą w tekturowym pudełku.

Pulmicort Turbuhaler 100

g zawiera 200 dawek.

Pulmicort Turbuhaler

g zawiera 100 dawek.

Każdy inhalator oznakowany jest dodatkowo:

200 DOSES BUDESONIDE 100

g/DOSE

LOT/CH.-B/LOTE ZM 1234

EXP/VERW.BIS/CAD MM-YYYY

100 DOSES BUDESONIDE 200

g/DOSE

LOT/CH.-B/LOTE ZM 1234

EXP/VERW.BIS/CAD MM-YYYY

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

AstraZeneca AB

S-151 85 Sodertalje

Szwecja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego:

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

ul. Postępu 14

02-676 Warszawa

tel: +48 22 245 73 00

fax: +48 22 485 30 07

Data ostatniej aktualizacji ulotki: kwiecień 2017

5-8-2015

Asthma inhaler recalled

Asthma inhaler recalled

Pharmaceutical company AstraZeneca recalls a batch of Bricanyl Turbuhaler. One inhaler of this batch is empty and contains no medicine.

Danish Medicines Agency

Nie ma żadnych newsów dotyczących tego produktu.