Puder płynny z anestezyną

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Puder płynny z anestezyną (20 mg + 240 mg)/g zawiesina na skórę
 • Dawkowanie:
 • (20 mg + 240 mg)/g
 • Forma farmaceutyczna:
 • zawiesina na skórę
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Puder płynny z anestezyną (20 mg + 240 mg)/g zawiesina na skórę
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 tuba 100 g, 5909990682362, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 06997
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

{Tuba}

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

PUDER PŁYNNY Z ANESTEZYNĄ

(240 mg + 20 mg)/g, zawiesina na skórę

(Zinci oxidum + Benzocainum)

2.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)

Skład

1 g zawiesiny na skórę zawiera:

substancje czynne:

240 mg cynku tlenku i 20 mg benzokainy,

3.

WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

substancje pomocnicze:

talk, glicerol, lewomentol, woda oczyszczona.

4.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

100 g

5.

SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA

Dawkowanie i sposób podawania

Podanie na skórę.

Lek należy nanosić na zmienione chorobowo miejsca na skórze od dwóch do trzech razy na dobę.

Przed użyciem wstrząsnąć.

6.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO

W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7.

INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Środki ostrożności

Unikać kontaktu leku z oczami i błonami śluzowymi.

Ostrożnie stosować u małych dzieci (w wieku powyżej 2 lat).

W przypadku braku poprawy po kilku dniach stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem.

8.

TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

9.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Warunki przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

C,w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchym

miejscu.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

10.

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO

PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI

WŁAŚCIWE

11.

NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

12.

NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/6997

13.

NUMER SERII

Numer serii:

14.

OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.

15.

INSTRUKCJA UŻYCIA

16.

INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

17.

INNE

Wskazania do stosowania

Lek do stosowania miejscowego na skórę jako środek ściągający, wysuszający i przeciwświądowy w

ospie wietrznej, półpaścu, po ukąszeniach owadów, pokrzywkach i innych chorobach skóry

przebiegających ze świądem.

Przeciwwskazania

Nie stosować leku:

- w nadwrażliwości na cynku tlenek, benzokainę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą leku;

- w zmianach sączących i wysiękowych skóry;

- na otwarte rany, duże powierzchnie skóry, skórę pozbawioną naskórka;

- długotrwale;

- u dzieci poniżej 2 lat, ze względu na ryzyko methemoglobinemii (nieprawidłowości dotyczące

hemoglobiny).

Stosowanie z innymi lekami

Brak danych.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działania niepożądane

Niekiedy mogą wystąpić objawy nadwrażliwości, miejscowe podrażnienia skóry.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiadomić o tym lekarza.

Logo HASCO-LEK

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

{ pudełko tekturowe zawierające tubę 100 g }

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

PUDER PŁYNNY Z ANESTEZYNĄ

(240 mg + 20 mg)/g, zawiesina na skórę

(Zinci oxidum + Benzocainum)

2.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)

Skład

1 g zawiesiny na skórę zawiera:

substancje czynne:

240 mg cynku tlenku i 20 mg benzokainy,

3.

WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

substancje pomocnicze:

talk, glicerol, lewomentol, woda oczyszczona.

4.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

100 g Kod EAN: 5909990682362

5.

SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA

Dawkowanie i sposób podawania

Podanie na skórę.

Lek należy nanosić na zmienione chorobowo miejsca na skórze od dwóch do trzech razy na dobę.

Przed użyciem wstrząsnąć.

6.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO

W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7.

INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Środki ostrożności

Unikać kontaktu leku z oczami i błonami śluzowymi.

Ostrożnie stosować u małych dzieci (w wieku powyżej 2 lat).

W przypadku braku poprawy po kilku dniach stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem.

8.

TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności

9.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Warunki przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

C,w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchym

miejscu.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

10.

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO

PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI

WŁAŚCIWE

11.

NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Tel. +48 (71) 352 95 22

Faks +48 (71) 352 76 36

e-mail: informacjaoleku@haso-lek.pl

12.

NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/6997

13.

NUMER SERII

Numer serii

14.

OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.

15.

INSTRUKCJA UŻYCIA

16.

INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

puder płynny z anestezyną

17.

INNE

Wskazania do stosowania

Lek do stosowania miejscowego na skórę jako środek ściągający, wysuszający i przeciwświądowy w

ospie wietrznej, półpaścu, po ukąszeniach owadów, pokrzywkach i innych chorobach skóry

przebiegających ze świądem.

Przeciwwskazania

Nie stosować leku:

- w nadwrażliwości na cynku tlenek, benzokainę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą leku;

- w zmianach sączących i wysiękowych skóry;

- na otwarte rany, duże powierzchnie skóry, skórę pozbawioną naskórka;

- długotrwale;

- u dzieci poniżej 2 lat, ze względu na ryzyko methemoglobinemii (nieprawidłowości dotyczące

hemoglobiny).

Stosowanie z innymi lekami

Brak danych.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działania niepożądane

Niekiedy mogą wystąpić objawy nadwrażliwości, miejscowe podrażnienia skóry.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiadomić o tym lekarza.

Logo HASCO-LEK