Profenid

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Profenid 100 mg tabletki powlekane
 • Dawkowanie:
 • 100 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki powlekane
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Profenid 100 mg tabletki powlekane
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 30 tabl., 5909990760718, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 07607
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Profenid, 100 mg, tabletki powlekane

Ketoprofenum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub

pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Profenid i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Profenid

Jak stosować lek Profenid

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Profenid

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Profenid i w jakim celu się go stosuje

Lek Profenid tabletki powlekane 100 mg zawiera substancję czynną ketoprofen. Ketoprofen jest

lekiem o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbólowym i przeciwgorączkowym (należy do grupy

niesteroidowych leków przeciwzapalnych – NLPZ). Mechanizm działania ketoprofenu polega

prawdopodobnie na hamowaniu syntezy prostaglandyn.

Lek Profenid stosowany jest:

W objawowym leczeniu:

chorób reumatycznych, w tym reumatoidalnego zapalenia stawów,

choroby zwyrodnieniowej stawów, przebiegającej z dużym nasileniem bólu i znacznie

ograniczających sprawność chorego.

W bólach różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego.

W bolesnym miesiączkowaniu.

2

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Profenid

Kiedy nie stosować leku Profenid

jeśli pacjent ma rozpoznane uczulenie na ketoprofen lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienionych w punkcie 6), astmę aspirynową lub inne reakcje

nadwrażliwości występujące po niesteroidowych lekach przeciwzapalnych (NLPZ).

U tych pacjentów, u których występowały w wywiadzie reakcje nadwrażliwości takie jak:

skurcz oskrzeli, napady astmy, nieżyt nosa, pokrzywka lub inne reakcje typu alergicznego

obserwowano ciężkie, rzadko prowadzące do zgonu reakcje anafilaktyczne,

jeśli pacjent ma czynną chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy, lub występowały

kiedykolwiek krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacje,

jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby lub nerek,

jeśli pacjent ma ciężką niewydolność serca,

jeśli pacjent ma skazę krwotoczną,

jeśli pacjentka jest w III trymestrze ciąży.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Profenid należy omówić z lekarzem występowanie:

astmy oskrzelowej, przewlekłego nieżytu nosa, przewlekłego zapalenia zatok, polipów nosa; Podanie

ketoprofenu może wywołać napad astmy, skurcz oskrzeli, szczególnie u osób z nadwrażliwością

na kwas acetylosalicylowy lub niesteroidowe leki przeciwzapalne;

owrzodzenia lub krwawienia przy jednoczesnym przyjmowaniu doustnych kortykosteroidów, leków

przeciwzakrzepowych (antykoagulantów) takich jak warfaryna, selektywnych inhibitorów wychwytu

zwrotnego serotoniny, leków hamujących agregację płytek krwi (takich jak aspiryna) i nikorandyl.

Stosowanie leku Profenid może zwiększać ryzyko owrzodzenia lub krwawienia z przewodu

pokarmowego u tych pacjentów;

chorób przewodu pokarmowego w wywiadzie (przebytej w przeszłości choroby wrzodowej żołądka

i (lub) dwunastnicy, wrzodziejącym zapaleniu okrężnicy, chorobie Crohna), ze względu na możliwość

nasilenia choroby;

nadwrażliwości na światło słoneczne lub promieniowanie UV;

chorób serca (niewydolność serca), wątroby (zaburzenia czynności wątroby) lub nerek (przewlekłe

zaburzenia czynności nerek) oraz zaburzeń gospodarki wodnej (np. odwodnienie w wyniku

stosowania leków moczopędnych lub po przebytym ostatnio zabiegu chirurgicznym). Stosowanie leku

Profenid może zmniejszyć przepływ nerkowy prowadząc do wystąpienia zaburzeń czynności nerek,

zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku. Na początku leczenia u tych pacjentów należy dokładnie

monitorować czynność nerek. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lekarz rozważy

zmniejszenie dawki leku. Odnotowano bardzo rzadkie przypadki żółtaczki i zapalenia wątroby

podczas leczenia ketoprofenem. Lekarz może zalecić przeprowadzenie odpowiednich badań.

Stosowanie ketoprofenu, zwłaszcza w dużych dawkach, może być związane z wyższym ryzykiem

wystąpienia poważnej toksyczności ze strony przewodu pokarmowego, w porównaniu do pozostałych

NLPZ.

U pacjentów z cukrzycą, niewydolnością nerek i (lub) leczonych jednocześnie lekami zwiększającymi

stężenie potasu we krwi, stosujących jednocześnie ketoprofen, może dojść do zwiększenia stężenia potasu

we krwi.

Ketoprofen podobnie jak inne NLPZ, ze względu na właściwości przeciwzapalne, przeciwbólowe

i przeciwgorączkowe może maskować objawy rozwijającego się zakażenia, takiego jak gorączka.

U kobiet przyjmujących długotrwale ketoprofen może wystąpić wtórna niepłodność bez jajeczkowania.

Ketoprofen, tak jak inne leki NLPZ może utrudniać zajście w ciążę. Jeżeli pacjentka planuje zajście w ciążę

lub ma problemy z zajściem w ciążę, powinna o tym poinformować lekarza.

Przyjmowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych innych niż kwas acetylosalicylowy,

takich, jak np. Profenid może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał

serca) lub udaru. Ryzyko to zwiększa długotrwałe przyjmowanie dużych dawek leku. Nie należy

stosować większych dawek i dłuższego czasu leczenia niż zalecane.

Jeśli u pacjenta występują choroby serca (niewydolność serca, choroba niedokrwienna serca), choroba tętnic

obwodowych i (lub) choroba naczyń mózgowych, pacjent miał udar lub podejrzewa, że występuje u niego

podwyższone ryzyko chorób układu krążenia (np. podwyższone ciśnienie krwi, cukrzyca, zwiększone

stężenie cholesterolu, palenie tytoniu) należy omówić sposób leczenia z lekarzem lub farmaceutą. Pacjentów

z chorobami serca, u których zgłaszano obrzęki i zatrzymywanie płynów należy odpowiednio kontrolować

i dostosować leczenie indywidualnie.

Należy poinformować lekarza jeśli u pacjenta niedawno został przeprowadzony zabieg pomostowania

tętnic wieńcowych.

Przyjmowanie takich leków, jak Bi-Profenid może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka

migotania przedsionków.

W przypadku wystąpienia zaburzeń widzenia należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się

z lekarzem.

Podczas stosowania leku należy poinformować lekarza w przypadku wystąpienia:

Objawów nadwrażliwości na lek, szczególnie: duszności, pokrzywki, wysypki skórnej, uszkodzenia

błon śluzowych, nagłego świądu twarzy i szyi.

Należy wówczas skontaktować się natychmiast

z lekarzem, który zadecyduje o odstawieniu leku.

Objawów krwawienia z przewodu pokarmowego, takich jak: wymiotowanie krwią, krew w stolcu,

smolisty stolec. Może wystąpić owrzodzenie przewodu pokarmowego lub perforacja.

Należy

wówczas skontaktować się natychmiast z lekarzem, który zadecyduje o odstawieniu leku.

Ciężkich reakcji skórnych (w postaci złuszczającego zapalenia skóry, zespołu Stevensa-Johnsona lub

toksycznego, martwiczego oddzielania się naskórka).

Należy wówczas skontaktować się

natychmiast z lekarzem, który zadecyduje o odstawieniu leku.

Największe ryzyko wystąpienia

tych zaburzeń występuje na początku leczenia. W większości przypadków te reakcje skórne występują

podczas pierwszego miesiąca leczenia.

Pacjenci z ciężkimi chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie, szczególnie osoby w podeszłym

wieku, powinny poinformować o wszystkich nietypowych objawach ze strony jamy brzusznej (zwłaszcza

krwawienie do przewodu pokarmowego), szczególnie w początkowym okresie leczenia.

Ostrzeżenie

Lek Profenid zawiera w składzie niesteroidowy lek przeciwzapalny:

ketoprofen

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania innych leków, które zawierają w składzie niesteroidowe leki

przeciwzapalne, w tym np. kwas acetylosalicylowy lub selektywne inhibitory cyklooksygenazy 2 – COX-2.

Należy zawsze zapoznać się z treścią ulotki dla pacjenta każdego innego przyjmowanego jednocześnie leku,

aby upewnić się, czy nie zawiera on w swoim składzie niesteroidowego leku przeciwzapalnego.

Stosowanie leku Profenid u dzieci

Nie zaleca się stosowania leku u dzieci poniżej 15 lat.

Lek Profenid a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio,

a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania ketoprofenu z następującymi lekami:

innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (w tym selektywnymi inhibitorami

cyklooksygenazy 2 – COX-2) i salicylanami w dużych dawkach

Jednoczesne stosowanie prowadzi do zwiększenia działań niepożądanych (zwłaszcza ryzyka powstania

owrzodzenia przewodu pokarmowego oraz krwawienia z przewodu pokarmowego).

lekami przeciwzakrzepowymi takimi jak: heparyna, antagoniści witaminy K (np.: warfaryna), leki

przeciwagregacyjne (np.: klopidogrel, tiklopidyna), inhibitory trombiny (np.: dabigatran),

bezpośrednie inhibitory czynnika Xa (np.: apiksaban, rywaroksaban, edoksaban)

Ketoprofen hamuje agregację płytek krwi oraz podrażnia błonę śluzową żołądka, prowadząc

do zwiększonego ryzyka krwawienia, zwłaszcza z przewodu pokarmowego.

Nie zaleca się stosowania wymienionych leków jednocześnie z ketoprofenem. Jeśli jednoczesne stosowanie

tych leków jest niezbędne, należy uważnie obserwować objawy kliniczne u pacjenta oraz wykonywać

okresowe kontrole wskaźników badań laboratoryjnych.

Nie należy stosować terapii z NLPZ dłużej niż kilka dni.

litem

Ketoprofen hamuje wydalanie litu, zwiększając jego stężenia we krwi (nawet do wartości toksycznych).

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania ketoprofenu z solami litu. Jeśli postępowanie takie jest konieczne,

należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza i regularnie wykonywać odpowiednie badania zlecone przez

lekarza w trakcie leczenia NLPZ oraz po zakończeniu leczenia NLPZ.

metotreksatem (w dawkach większych niż 15 mg/tydzień)

Jednoczesne stosowanie metotreksatu w dużych dawkach (większych niż 15 mg/tydzień) powoduje

zwiększone prawdopodobieństwo toksyczności hematologicznej.

Należy zachować środki ostrożności podczas jednoczesnego stosowania z następującymi lekami:

lekami zwiększającymi stężenie potasu we krwi

U pacjentów stosujących jednocześnie sole potasu, leki moczopędne oszczędzające potas, inhibitory

konwertazy angiotensyny oraz leki blokujące receptory angiotensyny II, inne NLPZ, heparyny (o

małej masie cząsteczkowej lub niefrakcjonowana), cyklosporynę, takrolimus i trimetoprym może

dojść do zwiększenia stężenia potasu we krwi.

lekami moczopędnymi, inhibitorami konwertazy angiotensyny oraz lekami blokującymi receptory

angiotensyny II

Pacjenci, którzy będą stosowali wymienione leki jednocześnie z ketoprofenem, powinni przed

rozpoczęciem leczenia zostać nawodnieni. Po rozpoczęciu leczenia należy przestrzegać zaleceń

lekarza dotyczących kontrolowania czynności nerek.

metotreksatem (w dawkach mniejszych niż 15 mg/tydzień)

Podczas pierwszych tygodni jednoczesnego stosowania ketoprofenu i metotreksatu w dawkach

mniejszych niż 15 mg/tydzień należy regularnie wykonywać pełne badania zlecone przez lekarza

(morfologia krwi).

kortykosteroidami

Zwiększenie ryzyka wystąpienia owrzodzenia w przewodzie pokarmowym i krwawienia.

pentoksyfiliną

Podczas jednoczesnego stosowania z ketoprofenem występuje zwiększone ryzyko krwawienia.

Należy przestrzegać zaleceń lekarza podczas jednoczesnego stosowania tych leków.

tenofowirem

Podczas jednoczesnego stosowania fumaranu dizoproksylu tenofowiru z ketoprofenem występuje

zwiększone ryzyko niewydolności nerek.

nikorandylem

U pacjentów przyjmujących jednocześnie nikorandyl oraz leki z grupy NLPZ, istnieje zwiększone

ryzyko wystąpienia ciężkich powikłań, takich jak owrzodzenie, perforacja i krwawienie z przewodu

pokarmowego (patrz punkt 4.4).

glikozydami nasercowymi

Niesteroidowe leki przeciwzapalne mogą nasilać niewydolność serca i powodować zwiększenie

stężenia glikozydów nasercowych we krwi. Zalecana jest ostrożność, zwłaszcza u pacjentów z

zaburzeniami czynności nerek, z uwagi na fakt, że leki z grupy NLPZ mogą zaburzać czynność nerek

oraz zmniejszać klirens nerkowy glikozydów nasercowych.

cyklosporyną

Zwiększone prawdopodobieństwo działania nefrotoksycznego, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym

wieku.

takrolimusem

Zwiększone prawdopodobieństwo działania nefrotoksycznego, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym

wieku.

antybiotykami z grupy chinolonów

U pacjentów stosujących jednocześnie niesteroidowe leki przeciwzapalne i antybiotyk z grupy

chinolonów jest zwiększone ryzyko wystąpienia drgawek.

Należy zwrócić szczególną uwagę na stosowanie ketoprofenu jednocześnie z:

lekami przeciwnadciśnieniowymi (lekami blokującymi receptory

-adrenergiczne, inhibitorami

enzymu konwertującego angiotensynę, lekami moczopędnymi) - ryzyko zmniejszenia

skuteczności tych leków (zahamowanie prostaglandyn rozszerzających naczynia przez leki

z grupy NLPZ);

lekami trombolitycznymi – zwiększone ryzyko krwawienia;

probenecydem – zmniejszone wydalanie ketoprofenu przez nerki;

inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI) - zwiększone ryzyko krwawienia

z przewodu pokarmowego.

Ketoprofen może zmniejszyć skuteczność domacicznych środków antykoncepcyjnych.

Podczas długotrwałego stosowania ketoprofenu należy wykonywać ogólne badania krwi oraz kontrolować

wskaźniki czynności wątroby oraz nerek.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna

poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Ketoprofen może być stosowany w I i II trymestrze (do 6. miesiąca) ciąży tylko na wyraźne zalecenie

lekarza, w przypadku zdecydowanej konieczności.

W III trymestrze ciąży niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym i ketoprofen mogą powodować poważne

zaburzenia u płodu (przedwczesne zamknięcie przewodu tętniczego Botalla, mogące być przyczyną

nadciśnienia płucnego, uszkodzenia nerek oraz układu oddechowego). Niesteroidowe leki przeciwzapalne

stosowane bezpośrednio przed porodem mogą być przyczyną krwawień zarówno u matki jak i płodu.

Stosowanie leku Profenid w III trymestrze (od 6. miesiąca) ciąży jest przeciwwskazane.

Karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania ketoprofenu u kobiet karmiących piersią. Brak jest danych dotyczących

przenikania ketoprofenu do mleka matki.

Wpływ na płodność

Patrz punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jeśli podczas przyjmowania ketoprofenu wystąpią zawroty głowy, senność lub drgawki należy

wstrzymać się od prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, do chwili stwierdzenia przez

lekarza, że nie ma przeszkód do wykonywania wymienionych czynności.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Profenid

Lek zawiera laktozę i dlatego, jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów,

pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.

Jak stosować lek Profenid

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza.

Maksymalna dawka dobowa wynosi 200 mg. Stosowanie większych dawek nie jest zalecane.

Przyjmowanie leku w najmniejszej dawce skutecznej przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia

objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych.

Dawkowanie i sposób stosowania:

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 15 lat:

W objawowym długotrwałym leczeniu: 1 lub 2 tabletki na dobę, tj. 100 do 200 mg na dobę

w 1 lub 2 dawkach podzielonych.

W objawowym krótkotrwałym leczeniu ostrych stanów: 2 tabletki na dobę, tj. 200 mg na dobę

w 2 dawkach podzielonych.

Tabletki należy przyjmować w czasie posiłku, popijając szklanką wody. Tabletkę należy połknąć

w całości, nie rozgryzać.

W przypadku łagodnych dolegliwości żołądkowych celowe może być stosowanie leków

zobojętniających sok żołądkowy lub osłaniających błonę śluzową żołądka. Związki glinu o działaniu

zobojętniającym nie zmniejszają wchłaniania ketoprofenu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Profenid

Zaobserwowanymi objawami po zażyciu większej dawki ketoprofenu były: letarg, senność, nudności,

wymioty i ból brzucha. W przypadku przedawkowania dużymi dawkami ketoprofenu mogą wystąpić:

niedociśnienie tętnicze, zatrzymanie oddechu, krwawienie z przewodu pokarmowego.

Brak specyficznej odtrutki.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Lekarz podejmie postępowanie objawowe i wdroży leczenie podtrzymujące czynności życiowe.

Pominięcie zastosowania leku Profenid

Należy przyjąć kolejną dawkę leku o tej samej porze co zwykle. Nie należy stosować dawki podwójnej

w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość występowania działań niepożądanych podanych poniżej została określona w następujący

sposób:

bardzo często (dotyczy 1 lub więcej pacjentów na 10);

często (dotyczy 1 do 10 pacjentów na 100);

niezbyt często (dotyczy 1 do 10 pacjentów na 1000);

rzadko (dotyczy 1 do 10 pacjentów na 10 000);

bardzo rzadko (dotyczy mniej niż 1 pacjenta na 10 000);

częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Często:

niestrawność, nudności, bóle brzucha, wymioty.

Niezbyt często:

bóle i zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, senność.

zaparcie, biegunka, wzdęcia, zapalenie błony śluzowej żołądka.

wysypka, zaczerwienienie, świąd.

obrzęk, zmęczenie.

Rzadko:

niedokrwistość spowodowana krwotokiem lub krwawieniem.

parestezje (wrażenia czuciowe).

zaburzenia widzenia (niewyraźne widzenie).

szumy uszne.

duszność, możliwość napadu astmy.

zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, owrzodzenie żołądka.

zapalenie wątroby, zwiększenie aktywności aminotransferaz, zwiększone stężenie bilirubiny w osoczu

spowodowane zapaleniem wątroby.

zwiększenie masy ciała.

Częstość nieznana:

agranulocytoza (spadek liczby pewnego rodzaju granulocytów we krwi), trombocytopenia (obniżenie

liczby płytek krwi we krwi), zahamowanie czynności szpiku, niedokrwistość hemolityczna,

leukopenia (obniżenie liczby leukocytów we krwi).

reakcje anafilaktyczne (w tym wstrząs anafilaktyczny).

depresja, omamy, dezorientacja, zaburzenia nastroju.

jałowe zapalenie opon mózgowych, drgawki, zaburzenia smaku, zawroty głowy pochodzenia

obwodowego.

niewydolność serca, migotanie przedsionków, nadciśnienie tętnicze, rozszerzenie naczyń, zapalenie

naczyń.

skurcz oskrzeli (szczególnie u pacjentów z rozpoznaną nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy

lub inne NLPZ), zapalenie błony śluzowej nosa.

zaostrzenie zapalenia jelita grubego i choroba Crohna, krwawienia z przewodu pokarmowego,

perforacje, zapalenie trzustki.

nadwrażliwość na światło, łysienie, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, wykwity pęcherzowe

w tym zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, ostra uogólniona

osutka krostkowa.

ostra niewydolność nerek, zwłaszcza u osób z istniejącymi wcześniej zaburzeniami czynności tego

narządu i (lub) u pacjentów odwodnionych, cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek, zespół

nerczycowy, nieprawidłowe wyniki badań czynności nerek.

niedobór sodu we krwi, nadmiar potasu we krwi.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail:

ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu lub przedstawicielowi

podmiotu odpowiedzialnego w Polsce.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Profenid

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

C. Chronić przed światłem.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: Termin

ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Profenid

Substancją czynną leku jest ketoprofen. Każda tabletka zawiera 100 mg ketoprofenu.

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, skrobia kukurydziana

żelowana, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian,

hypromeloza, makrogol 6000.

Jak wygląda lek Profenid i co zawiera opakowanie

Tabletki Profenid są tabletkami powlekanymi.

Tabletki są pakowane w blistry i tekturowe pudełko. Opakowanie zawiera 30 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Sanofi-Aventis France

82, Avenue Raspail

Gentilly, 94250

Francja

Wytwórca

Famar Lyon

29, avenue du General de Gaulle

69230 Saint Genis Laval

Francja

Sanofi Winthrop Industrie

56, route de Choisy-au-Bac

60205 Compiegne

Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17

00 - 203 Warszawa

Tel.: +48 22 280 00 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: