Pregnyl

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Pregnyl 5000 j.m. proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
 • Dawkowanie:
 • 5000 j.m.
 • Forma farmaceutyczna:
 • proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Pregnyl 5000 j.m. proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. 1 ml , 5909991310684, Rp; 3 fiol. proszku + 3 fiol. rozp. 1 ml, 5909991310677, Rp; 1 amp. proszku + 1 amp. rozp. 1 ml, 5909990713530, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 01583
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Pregnyl, 5000 j.m. proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Gonadotropinum chorionicum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek

objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Pregnyl i w jakim celu się go stosuje

Kiedy nie stosować leku Pregnyl lub kiedy należy zachować szczególną ostrożność podczas

stosowania tego leku

Jak stosować lek Pregnyl

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Pregnyl

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Pregnyl i w jakim celu się go stosuje

Lek Pregnyl zawiera hormon znany jako ludzka gonadotropina kosmówkowa (lub w skrócie hCG)

należący do gonadotropin.

Pregnyl otrzymuje się z moczu kobiet ciężarnych.

HCG ma takie samo działanie jak hormon luteinizujący

(LH) wytwarzany przez przysadkę mózgową

mężczyzn i kobiet. Razem z innym hormonem wytwarzanym przez przysadkę mózgową, hormonem

folikulotropowym

(FSH), LH kontroluje czynność narządów płciowych (jajników u kobiet i jąder

u mężczyzn). Hormony te są niezbędne do normalnego wzrostu i dojrzewania komórek jajowych

i plemników.

Lek Pregnyl stosuje się:

U kobiet:

Indukcja owulacji w niepłodności

spowodowanej brakiem owulacji lub upośledzeniem

dojrzewania pęcherzyków.

Monitorowana hiperstymulacja jajników w celu uzyskania komórek jajowych do zapłodnienia

pozaustrojowego.

Zapobieganie niewydolności ciałka żółtego.

U mężczyzn:

Hipogonadyzm hipogonadotropowy.

Opóźnione dojrzewanie związane z niedomogą gonadotropową przysadki mózgowej.

Wnętrostwo, niewynikające z przyczyny anatomicznej.

2.

Kiedy nie stosować leku Pregnyl lub kiedy należy zachować szczególną ostrożność podczas

stosowania tego leku

Kiedy nie stosować leku Pregnyl:

Jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników

tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Jeśli u pacjenta występuje podejrzenie istnienia lub występują nowotwory zależne od

hormonów takie jak:

rak jajnika,

piersi i szyjki

macicy u kobiet i rak gruczołu krokowego lub

gruczołu sutkowego u mężczyzn.

Jeśli u pacjentki występują wady rozwojowe narządów płciowych uniemożliwiające zajście

w ciążę.

Jeśli u pacjentki występują włókniakomięśniaki macicy uniemożliwia jące zajście w ciążę.

Jeśli u pacjentki występują silne lub nieregularne krwawienia z pochwy o niewyjaśnionym

pochodzeniu inne niż menstruacyjne.

Nie należy stosować leku Pregnyl, jeżeli występują stany wymienione powyżej. Należy poinformować

lekarza o ich występowaniu przed zastosowaniem leku.

Kiedy należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania tego leku

Przed rozpoczęciem stosowania leku Pregnyl należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

U kobiet i mężczyzn:

Należy poinformować lekarza, jeśli

u pacjenta występują:

niekontrolowane zaburzenia czynności przysadki mózgowej lub podwzgórza,

jeśli

u pacjenta rozpoznano osłabienie czynności tarczycy (niedoczynność tarczycy),

nieprawidłowe zmiany czynności gruczołów nadnerczowych (niedoczynność kory nadnerczy),

jeśli

u pacjenta stwierdza się wysokie stężenie prolaktyny we krwi (hiperprolaktynemię),

jakiekolwiek inne schorzenia (na przykład cukrzyca, choroby serca lub inne choroby

przewlekłe).

Reakcje alergiczne

Zgłoszono występowanie reakcji alergicznych, zarówno uogólnionych,

jak i miejscowych, w tym

obrzęku twarzy, ust, języka i (lub) gardła, który może powodować utrudnione oddychanie lub

przełykanie (obrzęk naczynioruchowy oraz anafilaksja). W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej

należy przerwać przyjmowanie leku Pregnyl i natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską (patrz także

punkt 4).

Niewłaściwe stosowanie w celu kontroli masy ciała

Leku Pregnyl nie wolno stosować w celu zmniejszenia masy ciała. HCG nie ma wpływu na

metabolizm

tłuszczów (spalanie tłuszczów), rozmieszczenie tkanki tłuszczowej lub apetyt.

U kobiet:

Ryzyko wystąpienia zespołu hiperstymulacji jajników (OHSS)

Leczenie hormonami gonadotropowymi,

takimi jak lek Pregnyl, może powodować

zespół

hiperstymulacji jajników (OHSS)

. Jest to poważna choroba, w której jajniki

są nadmiernie

stymulowane, a rozwijające się pęcherzyki jajnikowe osiągają zbyt duże rozmiary. W rzadkich

przypadkach zespół hiperstymulacji

jajników o ciężkim przebiegu może stanowić zagrożenie dla

życia. Dlatego bardzo ważne jest, by pacjentka pozostawała pod ścisłym nadzorem lekarza. Lekarz

wykona badanie ultrasonograficzne (USG) jajników,

żeby sprawdzić efekty leczenia. Może również

zalecić kontrolę stężeń hormonów we krwi (patrz także punkt 4).

W OHSS bardzo szybko dochodzi do nagromadzenia płynów w jamie brzusznej

i w klatce piersiowej.

Mogą również utworzyć się skrzepliny krwi. Należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza

w przypadku:

znacznego obrzęku jamy brzusznej i bólów brzucha,

wystąpienia nudności,

wymiotów,

gwałtownego przyrostu masy ciała w wyniku nagromadzenia płynów,

biegunki,

zmniejszonego

wydalania moczu,

problemów z oddychaniem.

Skręt jajnika

Skręt jajnika to stan, w którym dochodzi do skręcenia szypuły jajnika, co może doprowadzić do

odcięcia dopływu krwi do jajnika.

Przed rozpoczęciem stosowania tego leku należy powiadomić lekarza jeśli:

u pacjentki kiedykolwiek

stwiedzono zespół hiperstymulacji

janików (OHSS),

pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa, że może być w ciąży,

u pacjentki kiedykolwiek

wykonywano operację w obrębie jamy brzusznej,

u pacjentki stwierdzono kiedykolwiek skręt jajnika,

u pacjentki obecnie lub w przeszłości stwierdzono torbiele jajnika lub jajników.

Ryzyko występowania porodów mnogich lub wad wrodzonych

Ciąże występujące po leczeniu gonadotropinami

częściej są ciążami bliźniaczymi

lub ciążami

mnogimi. Ciąże mnogie związane są ze zwiększonym ryzykiem dla matki i dziecka, zarówno w ich

przebiegu jak i w okresie okołoporodowym.

Dodatkowo ciąże mnogie i cechy pacjentów

poddawanych technikom wspomaganego rozrodu (np. wiek kobiety, parametry nasienia) mogą mieć

związek ze zwiększonym ryzykiem wrodzonych wad wrodzonych.

Ryzyko powikłań ciąży

U kobiet leczonych z powodu niepłodności

istnieje nieznacznie zwiększone ryzyko ciąży

pozamacicznej. Dlatego lekarz powinien wykonać wczesne badanie ultradźwiękowe w celu

wykluczenia ciąży pozamacicznej.

Poronienie

U kobiet leczonych z powodu niepłodności ryzyko poronienia może być nieznacznie zwiększone.

Ryzyko zakrzepicy

Leczenie lekiem Pregnyl (podobnie jak sama ciąża) może zwiększać ryzyko formowania się

zakrzepów w naczyniach krwionośnych (zakrzepicy), najczęściej w żyłach kończyn dolnych lub

zatorów w tętnicach płuc.

Zakrzepy krwi mogą wiązać się z poważnymi schorzeniami,

takimi

jak:

zatory w płucach (zatorowość płucna)

udar mózgu

zawał serca

zmniejszenie przepływu krwi do najważniejszych narządów, co może prowadzić do

uszkodzenia narządów

zmniejszenia przepływu krwi (zakrzepicy żył głębokich) do rąk lub nóg, co może prowadzić do

amputacji ręki lub nogi

Przed rozpoczęciem leczenia należy omówić z lekarzem, w szczególności

jeżeli:

u pacjentki istnieje zwiększone ryzyko powstawania zakrzepów krwi,

zakrzepy krwi występowały w przeszłości u pacjentki lub u członka najbliższej

rodziny,

występuje znaczna otyłość.

Testy medyczne (testy ciążowe)

Po zastosowaniu, lek Pregnyl może w okresie do 10 dni powodować fałszywie dodatni wynik testu

ciążowego. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku testu ciążowego, należy skontaktować się

z lekarzem.

U mężczyzn:

Powstawanie przeciwciał

W przypadku braku skuteczności leczenia lekiem Pregnyl, należy skonsultować się z lekarzem, który

może zlecić wykonanie dodatkowych badań.

Leczenie lekiem Pregnyl (hCG) może powodować, że organizm pacjenta wytwarza substancje

działające przeciwko hCG (przeciwciała przeciw hCG). W rzadkich przypadkach może to prowadzić

do nieskutecznego leczenia.

Wytwarzanie androgenów

Leczenie lekiem Pregnyl zwiększa wytwarzanie androgenów (męskie hormony płciowe).

Dlatego też szczególny nadzór lekarza jest niezbędny:

Podczas leczenia chłopców przed okresem pokwitania. Pregnyl może powodować wczesne

dojrzewanie płciowe i zahamowanie wzrostu.

Jeżeli występują lub występowały:

- choroby serca lub nadciśnienie tętnicze

- choroby nerek

- padaczka

- migrenowe bóle głowy

ponieważ pogorszenie lub nawrót tych chorób mogą okazjonalnie

być spowodowane zwiększonym

wytwarzaniem androgenów.

Dzieci poniżej 18 roku życia

Leczenie chłopców, którzy nie osiągnęli jeszcze dojrzałości płciowej powinno odbywać się pod ścisłą

kontrolą lekarza. Lek Pregnyl może powodować przedwczesne dojrzewanie płciowe i zahamowanie

wzrostu.

Pregnyl a inne leki

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji leku Pregnyl z innymi lekami; nie można

wykluczyć interakcji

z powszechnie stosowanymi lekami.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować również tych, które

wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Pregnyl nie powinien być stosowany w okresie ciąży. Nie należy stosować leku Pregnyl podczas

karmienia piersią.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Pregnyl należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Pregnyl nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3.

Jak stosować lek Pregnyl

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości

należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty. Lekarz zadecyduje jaka dawka leku Pregnyl zostanie zastosowana.

Dawkowanie u kobiet:

Indukcja owulacji w niepłodności

spowodowanej brakiem owulacji lub upośledzeniem

dojrzewania pęcherzyków

Zwykle, jedno wstrzyknięcie 5000-10 000 j.m. leku Pregnyl, po zakończeniu leczenia lekiem

zawierającym FSH.

Monitorowana hiperstymulacja jajników w celu uzyskania komórek jajowych do zapłodnienia

pozaustrojowego

Zwykle, jedno wstrzyknięcie 5000-10 000 j.m. leku Pregnyl, po zakończeniu leczenia lekiem

zawierającym FSH.

Zapobieganie niewydolności ciałka żółtego

Dwa do trzech powtórzonych wstrzyknięć, każdorazowo w dawce 1000 do 3000 j.m.,

w ciągu 9 dni po wystąpieniu owulacji lub transferu zarodka (np. w dniu 3., 6. i 9. po indukcji

owulacji).

Dawkowanie u mężczyzn:

Hipogonadyzm hipogonadotropowy

Dawka 1000-2000 j.m. leku Pregnyl dwa do trzech razy w tygodniu. W przypadku

zmniejszonej

płodności lek Pregnyl można podawać dodatkowo z innym lekiem zawierającym

folikulotropinę

(FSH) dwa do trzech razy w tygodniu. Aby uzyskać poprawę

spermatogenezy leczenie należy kontynuować przez co najmniej 3 miesiące. Podczas tej

terapii nie należy stosować terapii uzupełniającej testosteronem. Uzyskany efekt

terapeutyczny może być podtrzymywany podawaniem samego leku Pregnyl.

Opóźnione dojrzewanie związane z niedomogą gonadotropową przysadki mózgowej

Dawka 1500 j.m. dwa do trzech razy w tygodniu, przez co najmniej 6 miesięcy.

Wnętrostwo, nie wynikające z przyczyny anatomicznej

poniżej 2 roku życia: 250 j.m. dwa razy w tygodniu przez 6 miesięcy,

poniżej 6 roku życia: 500-1000 j.m. dwa razy w tygodniu przez 6 miesięcy,

powyżej 6 roku życia: 1500 j.m. dwa razy w tygodniu przez 6 miesięcy.

Jeżeli zachodzi taka potrzeba leczenie można powtórzyć.

Sposób podawania

Po dodaniu rozpuszczalnika do proszku, roztwór leku Pregnyl należy podawać wolno domięśniowo

lub podskórnie.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Pregnyl jest zbyt silne lub słabe należy zwrócić się

niezwłocznie do lekarza.

Jak podaje się wstrzyknięcia?

Przed zastosowaniem proszek należy rozpuścić w rozpuszczalniku.

Lek ten można podawać domięśniowo (wstrzyknięcie powinien wykonać lekarz lub pielęgniarka) na

przykład w pośladek, udo czy przedramię lub podskórnie (powłoki brzucha). W tym ostatnim

przypadku pacjentka może wykonać wstrzyknięcie samodzielnie lub przy pomocy partnera. Lekarz

poinstruuje kiedy i jak wykonać wstrzyknięcie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Pregnyl

Należy zwrócić się niezwłocznie do lekarza lub farmaceuty.

Toksyczność leku Pregnyl jest bardzo mała.

Pominięcie zastosowania leku Pregnyl

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej

dawki.

Należy skontaktować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

Zgłaszano miejscowe reakcje w miejscu wstrzyknięcia takie jak zasinienie, ból, zaczerwienienie,

obrzęk lub swędzenie. Rzadko zgłaszano reakcje alergiczne w miejscu wstrzyknięcia (najczęściej ból

i (lub) wysypkę).

W rzadkich przypadkach może wystąpić ogólna wysypka lub gorączka.

(patrz punkt 2 Kiedy należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania tego leku).

U kobiet:

Potencjalnym powikłaniem

leczenia hormonami gonadotropowymi,

takimi jak lek Pregnyl, jest

niepożądana nadmierna stymulacja jajników. Prawdopodobieństwo wystąpienia tego powikłania

można zmniejszyć poprzez dokładne kontrolowanie liczby dojrzewających pęcherzyków jajnikowych

(małych, okrągłych pęcherzyków zawierających komórki jajowe). Lekarz wykona badanie

ultrasonograficzne (USG) jajników, żeby dokładnie kontrolować liczbę dojrzewających pęcherzyków

jajnikowych. Lekarz może także zalecić sprawdzenie stężeń hormonów we krwi. Pierwszymi

objawami nadmiernej stymulacji jajników mogą być ból brzucha, nudności lub biegunka. Nadmierna

stymulacja jajników może się rozwinąć w chorobę

zwaną zespołem hiperstymulacji jajników

(OHSS)

, która może być poważnym problemem medycznym. W cięższych przypadkach może ona

prowadzić do powiększenia jajników, zatrzymywania płynów w brzuchu i (lub) klatce piersiowej (co

może powodować nagłe zwiększenie masy ciała) lub powstawania zakrzepów krwi w naczyniach

krwionośnych (patrz także punkt 2 Kiedy należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania

tego leku).

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem

w przypadku wystąpienia bólu brzucha lub

jakichkolwiek

innych objawów hiperstymulacji

jajników,

nawet jeśli wystąpią one w ciągu kilku dni

po wstrzyknięciu leku.

W rzadkich przypadkach zakrzepy krwi mogą pojawić się bez wystąpienia niepożądanej nadmiernej

stymulacji jajników (patrz także punkt 2 Kiedy nie stosować leku Pregnyl lub kiedy należy zachować

szczególną ostrożność podczas stosowania tego leku).

Zaburzenia naczyniowe

Rzadko: choroba zakrzepowo-zatorowa związana z terapią FSH (hCG), zwykle połączona z ciężkim

zespołem hiperstymulacji

jajników.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Częstość nieznana: wysięk opłucnowy, jako powikłanie ciężkiego zespołu hiperstymulacji

jajników.

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: ból brzucha, objawy żołądkowo-jelitowe

jak nudności i biegunka związane z łagodnym

zespołem hiperstymulacji

jajników.

Częstość nieznana: wodobrzusze, jako powikłanie ciężkiego zespołu hiperstymulacji

jajników.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Często: łagodny niepożądany zespół hiperstymulacji jajników,

ból piersi, łagodne do umiarkowanego

powiększenie jajników i torbiele

jajników

związane z łagodnym zespołem hiperstymulacji

jajników.

Niezbyt często: ciężki zespół hiperstymulacji

jajników.

Częstość nieznana:

duże torbiele jajników (skłonne do pękania), zwykle związane z ciężkim zespołem

hiperstymulacji

jajników.

Badania diagnostyczne

Częstość nieznana: zwiększenie masy ciała jako charakterystyczne dla ciężkiego zespołu

hiperstymulacji

jajników.

U mężczyzn:

U mężczyzn niezbyt często może dojść do zatrzymania płynów w tkankach zwykle widoczne, jako

obrzęk kostek lub stóp i rzadko może wystąpić ginekomastia (powiększenie piersi). Może to być

spowodowane zwiększonym wytwarzaniem androgenów podczas podawania hCG.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49-21-301, fax: + 48 22 49-21-309,

e-mail:

ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi

odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Pregnyl

Lek należy przechowywać w miejscu

niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie po „EXP”. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze od 2°C do 8°C ( w lodówce), chronić od światła.

Roztwór należy zużyć natychmiast po rekonstytucji.

Nie stosować leku Pregnyl, jeśli zauważy się w roztworze cząstki stałe lub gdy roztwór nie jest

przejrzysty.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Pregnyl

Substancją czynną leku jest ludzka gonadotropina kosmówkowa, (hCG) w dawce 5000 j.m.

Pozostałe składniki to: karmeloza sodowa, sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan

dwuwodny, mannitol.

Rozpuszczalnik

zawiera sodu chlorek (9 mg) i wodę do wstrzykiwań (1 ml).

Jak wygląda lek Pregnyl i co zawiera opakowanie

Pregnyl, to biały,

suchy proszek lub krążek w szklanej

fiolce.

Rozpuszczalnik

to klarowny, bezbarwny 0,9% NaCl w szklanej fiolce.

Proszek należy rozpuścić w przejrzystym i bezbarwnym rozpuszczalniku

dostarczanym w szklanej

fiolce.

Opakowanie zawiera: 1 fiolkę z lekiem Pregnyl i 1 fiolkę z rozpuszczalnikiem

po 1 ml lub 3 fiolki

z lekiem Pregnyl i 3 fiolki z rozpuszczalnikiem po 1 ml.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

MSD Polska Sp. z o.o.

ul. Chłodna 51

00-867 Warszawa

Tel. (+48) 22 54 95 100

msdpolska@merck.com

Wytwórca

N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, Holandia

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 11/2017