Polytar

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Polytar 1% szampon leczniczy
 • Dawkowanie:
 • 1%
 • Forma farmaceutyczna:
 • szampon leczniczy
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Polytar 1% szampon leczniczy
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 150 ml, 5909990801718, OTC; 1 butelka 250 ml, 5909990801725, OTC; 1 butelka 500 ml, 5909990801732, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 08017
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

2012.08 Polytar PIL- GDS1

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Polytar

1%, szampon leczniczy

(Tar Blend)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza

lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Polytar i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Polytar

Jak stosować lek Polytar

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Polytar

Inne informacje

1.

Co to jest lek Polytar i w jakim celu się go stosuje

Lek Polytar jest szamponem leczniczym zawierającym mieszaninę dziegci, działającą

keratolitycznie, przeciwświądowo i antyseptycznie na skórę głowy. Likwidując świąd, zmniejsza

tendencję do drapania i uszkadzania powierzchni skóry oraz zapobiega zakażeniom skóry.

Lek Polytar stosuje się w leczeniu schorzeń owłosionej skóry głowy, takich jak:

łuszczyca

łupież

łojotok

wyprysk

świąd.

Lek Polytar jest skutecznym środkiem do usuwania maści i past stosowanych w leczeniu

łuszczycy.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Polytar

Kiedy nie stosować leku Polytar

jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną, w tym smołę

węglową i olej arachidowy (olej z orzeszków ziemnych), lub którykolwiek z pozostałych

składników leku Polytar (wymienionych w punkcie 6).

Szampon leczniczy Polytar nie powinien być stosowany w leczeniu niżej wymienionych schorzeń:

zainfekowanych ran otwartych

łuszczycy krostkowej z przebiegiem ostrym lub bolesnym (skóra jest zaczerwieniona i pokryta

pęcherzami wypełnionymi ropą)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Polytar należy się zwrócić do lekarza lub farmaceuty.

2012.08 Polytar PIL- GDS1

Chronić oczy przed kontaktem z lekiem. Jeśli lek dostanie się do oczu, należy je przemyć

dużą ilością wody.

W okresie stosowania tego leku należy unikać działania promieni słonecznych i lamp

kwarcowych (solaria).

Polytar może odbarwiać skórę i ubrania, dlatego należy unikać kontaktu leku z ubraniem.

Ewentualne odbarwienie skóry ustąpi po zaprzestaniu stosowania leku. Rzadko może się

również pojawić odbarwienie włosów.

Leki zawierające smołę węglową mogą powodować podrażnienia, dlatego należy unikać

kontaktu leku Polytar z miejscami wrażliwymi, takimi jak uszkodzona lub bardzo

podrażniona skóra.

W przypadku wystąpienia objawów nadwrażliwości na lek należy zaprzestać jego

stosowania oraz skontaktować się z lekarzem.

Inne leki i Polytar

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub

ostatnio, w tym lekach ziołowych, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Przed zastosowaniem leku Polytar skonsultuj się z lekarzem, jeśli stosujesz niżej wymienione leki:

Polytar:

tiazydy (grupa leków moczopędnych)

tetracykliny (antybiotyki)

fluorochinolony (chemioterapeutyki o działaniu bakteriobójczym)

fenotiazyny (stosowane w leczeniu schorzeń psychicznych)

sulfonamidy

ze względu na możliwość nasilenia nadwrażliwości na światło.

W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Powinno się unikać stosowania leku Polytar w pierwszym trymestrze ciąży.

Stosowanie leku Polytar w okresie ciąży i karmienia piersią powinno być rozważane jedynie wtedy,

gdy oczekiwane korzyści dla matki przewyższają ewentualne zagrożenie dla płodu lub dziecka.

Jeśli lek Polytar jest stosowany w okresie karmienia piersią, należy pamiętać o dokładnym usunięciu

ewentualnych pozostałości leku z piersi przed rozpoczęciem karmienia, aby uniknąć przypadkowego

połknięcia przez dziecko.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Stosowanie leku Polytar nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku

Lek Polytar zawiera imidomocznik, który może powodować reakcje alergiczne lub podrażnienie

skóry w miejscu zastosowania.

Lek zawiera olej arachidowy (olej z orzeszków ziemnych). Jeśli u pacjenta występuje uczulenie na

orzeszki ziemne lub soję, nie należy stosować tego leku.

2012.08 Polytar PIL- GDS1

3.

Jak stosować lek Polytar

Lek ten jest przeznaczony do stosowania miejscowego na owłosioną skórę głowy.

Stosuje się go raz lub dwa razy w tygodniu, chyba że lekarz zaleci inaczej. W razie wątpliwości należy

kontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przed użyciem wstrząsnąć zawartość butelki.

Na zwilżone włosy nanieść niewielką ilość szamponu leczniczego. Wmasować go opuszkami

palców w skórę głowy aż do utworzenia się piany. Następnie dokładnie ją spłukać. Umyć głowę

powtórnie, powtarzając powyższe czynności.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Polytar

Zastosowanie zbyt dużej ilości leku nie powinno powodować ujemnych skutków.

Lek po zastosowaniu na skórę głowy należy dokładnie spłukać.

Po przypadkowym, omyłkowym spożyciu leku należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Polytar

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Polytar

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Lek Polytar, jak każdy inny lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

Dane po wprowadzeniu leku do obrotu

Działania niepożądane występujące rzadko (nie częściej niż u 1 na 1000 pacjentów stosujących

lek):

nadwrażliwość (w tym świąd, obrzęk naczynioruchowy, duszność)

podrażnienie oczu

łysienie, zapalenie skóry, zmiana koloru włosów, nienaturalna struktura włosa,

nadwrażliwość na światło, podrażnienie skóry (włącznie z przesuszeniem, rumieniem oraz

uczuciem palenia na skórze)

nadwrażliwość w miejscu stosowania, ból w miejscu stosowania, wysypka w miejscu

stosowania, miejscowy obrzęk.

Podczas stosowania szamponu leczniczego może wystąpić podrażnienie skóry, wysypka,

nadwrażliwość na światło słoneczne oraz promieniowanie UVB (np. solaria). W razie

utrzymywania się powyższych objawów należy przerwać stosowanie szamponu leczniczego i

skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

2012.08 Polytar PIL- GDS1

5.

Jak przechowywać lek Polytar

Przechowywać w temperaturze poniżej 30

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonym na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Polytar

Substancją czynną leku jest mieszanina dziegci (Tar Blend) o składzie: smoła sosnowa,

olejek jałowcowy, roztwór smoły węglowej, ekstrakt smoły węglowej w oleju

arachidowym.

1 g szamponu leczniczego zawiera 10 mg mieszaniny dziegci.

Pozostałe składniki to: trójetanoloaminy laurylosiarczan (42% roztwór), glikol

heksylenowy, alkohol oleinowy, polisorbat 80, dietanoloamid kokosowy, sodu chlorek,

kwas cytrynowy jednowodny, oktylofenoksypolietoksyetanol (Triton X-100), aromat

Fragrance, imidomocznik, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Polytar i co zawiera opakowanie

Polytar jest szamponem leczniczym.

Opakowanie

Butelka zawierająca 150 ml, 250 ml lub 500 ml, umieszczona w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd

Finisklin Business Park, Sligo

Irlandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela

podmiotu odpowiedzialnego:

GSK Commercial Sp. z o.o.

ul. Rzymowskiego 53

02-697 Warszawa

tel. (22) 576-90-00

Data zatwierdzenia ulotki: