Polpril

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Polpril 10 mg kapsułki twarde
 • Dawkowanie:
 • 10 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • kapsułki twarde
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Polpril 10 mg kapsułki twarde
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 28 kaps. w blistrach (4 x 7), 5909990042081, Rp; 28 kaps. w blistrach (2 x 14), 5909990694655, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 12744
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Polpril

2,5 mg, 5 mg, 10 mg, kapsułki twarde

Ramiprilum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Polpril i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Polpril

Jak stosować lek Polpril

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Polpril

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Polpril i w jakim celu się go stosuje

Lek Polpril zawiera ramipryl. Należy on do grupy leków nazywanych inhibitorami ACE (inhibitorami

enzymu konwertującego angiotensynę).

Lek Polpril działa poprzez:

Zmniejszanie wytwarzania substancji mogących podwyższać ciśnienie tętnicze w organizmie

Zmniejszanie napięcia i rozszerzanie naczyń krwionośnych

Ułatwianie sercu pompowania krwi do całego ciała.

Lek Polpril może być stosowany do:

Leczenia wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienia tętniczego)

Obniżenia ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu

Obniżenia ryzyka lub opóźnienia pogorszenia problemów z nerkami (niezależnie od tego czy

pacjent choruje na cukrzycę)

Leczenia serca, gdy nie pompuje ono wystarczającej ilości krwi do reszty ciała (niewydolność

serca)

Leczenia po zawale serca powikłanym niewydolnością serca.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Polpril

Kiedy nie stosować leku Polpril:

jeśli pacjent ma uczulenie na ramipryl, inny lek z grupy inhibitorów ACE lub którykolwiek z

pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6). Objawami reakcji

uczuleniowej (alergicznej) mogą być: wysypka, trudności w połykaniu lub oddychaniu, obrzęk

ust, twarzy, gardła lub języka.

jeśli u pacjenta wystąpiła kiedykolwiek ciężka reakcja alergiczna nazywana „obrzękiem

naczynioruchowym”. Do jej objawów należą: świąd, pokrzywka, czerwone plamy na dłoniach,

stopach i gardle, obrzęk gardła i języka, obrzęki w okolicy oczu i ust, trudności w oddychaniu i

połykaniu.

jeśli u pacjenta wykonywano dializę lub inny typ filtracji krwi. W zależności od rodzaju

używanego aparatu, lek Polpril może nie być odpowiednim lekiem.

jeśli u pacjenta stwierdzono choroby nerek związane ze zmniejszonym dopływem krwi do nerek

(zwężenie tętnicy nerkowej).

jeśli pacjentka jest w ciąży powyżej trzeciego miesiąca (najlepiej jest unikać stosowania leku

Polpril we wczesnej ciąży – patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”).

jeśli ciśnienie tętnicze jest bardzo niskie lub niestabilne. Lekarz powinien dokonać oceny

ciśnienia.

jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym

ciśnienie krwi zawierającym aliskiren.

Jeżeli zachodzi którakolwiek z powyższych sytuacji, nie należy stosować leku Polpril. W razie

wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy skontaktować się z lekarzem przed rozpoczęciem

przyjmowania leku Polpril.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Polpril należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

jeśli u pacjenta występują choroby serca, wątroby lub nerek

jeśli u pacjenta niedawno nastąpiła utrata znacznej ilości elektrolitów lub płynów (poprzez

wymioty, biegunkę, większą niż zwykle potliwość, stosowanie diety zawierającej mało soli,

przyjmowanie diuretyków (leków moczopędnych) przez dłuższy czas lub dializy)

jeśli pacjent ma być poddany leczeniu zmniejszającemu reakcje alergiczne na jad pszczół lub os

(odczulanie)

jeśli pacjent ma otrzymać leki stosowane w znieczuleniu. Mogą być one stosowane w czasie

zabiegów operacyjnych lub stomatologicznych. Konieczne może być zaprzestanie leczenia

lekiem Polpril na dzień przed zabiegiem, w razie wątpliwości należy skontaktować się z

lekarzem.

jeśli u pacjenta stwierdzono wysokie stężenie potasu we krwi (w wynikach badań krwi).

jeśli u pacjenta stwierdzono kolagenozę, taką jak twardzina lub toczeń rumieniowaty układowy.

jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków, stosowanych w leczeniu wysokiego

ciśnienia krwi:

- antagonistę receptora angiotensyny II (ang. Angiotensin Receptor Blockers, ARB) (znane

również jako sartany – na przykład walsartan, telmisartan, irbesartan), zwłaszcza jeśli pacjent

ma zaburzenia czynności nerek związane z cukrzycą.

- aliskiren.

Kobiety muszą powiedzieć lekarzowi jeśli podejrzewają, że są (lub mogą być

) w ciąży. Nie zaleca się

stosowania leku Polpril we wczesnej ciąży. Nie wolno stosować leku po trzecim miesiącu ciąży, gdyż

stosowanie w tym okresie może spowodować poważne wady u dziecka (patrz punkt „Ciąża i

karmienie piersią”).

Lekarz prowadzący może monitorować czynność nerek, ciśnienie krwi oraz stężenie elektrolitów

(np. potasu) we krwi w regularnych odstępach czasu.

Patrz także informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosować leku Polpril”.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku Polpril u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat, ponieważ

bezpieczeństwo i skuteczność u dzieci nie zostały jeszcze ustalone.

Jeżeli zachodzi którakolwiek z powyższych sytuacji (lub istnieją co do tego wątpliwości), przed

rozpoczęciem przyjmowania leku Polpril należy skontaktować się z lekarzem.

Lek Polpril a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Lek Polpril może wpływać

na działanie innych leków, a inne leki mogą wpływać na działanie leku Polpril.

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu poniższych leków. Mogą one zmniejszyć efekt

działania leku Polpril:

leki stosowane przeciwbólowo i przeciwzapalnie (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne

[NLPZ] takie jak ibuprofen lub indometacyna i kwas acetylosalicylowy).

leki stosowane w leczeniu niskiego ciśnienia tętniczego, wstrząsu, niewydolności serca, astmy

lub alergii, takie jak efedryna, noradrenalina lub adrenalina. Konieczne będzie sprawdzenie

ciśnienia tętniczego przez lekarza.

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu poniższych leków. Mogą one zwiększać ryzyko

wystąpienia działań niepożądanych w przypadku stosowania razem z lekiem Polpril:

leki stosowane przeciwbólowo i przeciwzapalnie (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne

[NLPZ], takie jak ibuprofen lub indometacyna i kwas acetylosalicylowy)

trimetoprim i ko-trimoksazol (stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych)

leki stosowane w leczeniu nowotworów (chemioterapia), takie jak temsyrolimus

leki zapobiegające odrzuceniu przeszczepionych narządów, takie jak cyklosporyna, ewerolimus

diuretyki (leki moczopędne), takie jak furosemid

leki podwyższające stężenie potasu we krwi, takie jak spironolakton, triamteren, amylorid, sole

potasu i heparyna (lek rozrzedzający krew)

steroidowe leki przeciwzapalne, takie jak prednizolon

allopurynol (stosowany do obniżenia stężenia kwasu moczowego we krwi)

prokainamid (stosowany w zaburzeniach rytmu serca).

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu poniższych leków. Ich działanie może być zmienione

podczas stosowania leku Polpril:

leki przeciwcukrzycowe, takie jak doustne leki obniżające stężenie glukozy i insulina. Polpril

może obniżać stężenie glukozy we krwi. W czasie stosowania leku Polpril należy regularnie

kontrolować stężenie glukozy we krwi.

lit (stosowany w chorobach psychicznych). Lek Polpril może zwiększać stężenie litu we krwi.

Należy ściśle kontrolować stężenie litu we krwi.

Jeżeli zachodzi którakolwiek z powyższych sytuacji (lub istnieją co do tego wątpliwości), przed

rozpoczęciem przyjmowania leku Polpril należy skontaktować się z lekarzem.

Lekarz prowadzący być może będzie musiał zmienić dawkę i (lub) zastosować inne środki

ostrożności:

Jeśli pacjent przyjmuje antagonistę receptora angiotensyny II (ARB) lub aliskiren (patrz także

informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosować leku Polpril” oraz „Ostrzeżenia i środki

ostrożności”).

Polpril z jedzeniem i alkoholem

Picie alkoholu w czasie przyjmowania leku Polpril może wywoływać zawroty głowy i uczucie

oszołomienia. W razie wątpliwości dotyczących ilości alkoholu dozwolonych podczas

przyjmowania leku Polpril należy porozmawiać z lekarzem na temat możliwości sumowania się

działania leków obniżających ciśnienie krwi i alkoholu.

Polpril może być przyjmowany podczas lub niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Kobiety muszą powiedzieć lekarzowi jeśli podejrzewają, że są (lub mogą być) w ciąży. Lekarz zaleci

zaprzestanie przyjmowania leku Polpril przed zajściem w ciążę lub tak szybko jak to możliwe po

zajściu w ciążę i zamiast niego zaleci stosowanie innego leku. Nie zaleca się stosowania leku Polpril

we wczesnej ciąży. Nie wolno stosować leku po trzecim miesiącu ciąży, gdyż stosowanie w tym

okresie może spowodować poważne wady u dziecka.

Karmienie piersią

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka karmi piersią lub zaczyna karmić piersią. Nie zaleca się

stosowania leku Polpril w okresie karmienia piersią. Lekarz może zalecić stosowanie innych leków

przeciwnadciśnieniowych, jeśli pacjentka zdecyduje się karmić piersią, szczególnie jeśli dziecko

jest noworodkiem lub wcześniakiem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas stosowania leku Polpril mogą występować zawroty głowy. Ryzyko wystąpienia zawrotów

głowy jest wyższe na początku przyjmowania leku Polpril oraz po zwiększeniu dawki. Jeżeli

występują zawroty głowy, nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani używać narzędzi

i obsługiwać maszyn.

3.

Jak stosować lek Polpril

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy

zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przyjmowanie leku

Lek należy przyjmować doustnie, codziennie o tej samej porze.

Należy przyjmować kapsułki w całości popijając płynem.

Nie należy rozkruszać ani rozgryzać kapsułek.

Dawkowanie

Leczenie nadciśnienia tętniczego

Dawka początkowa wynosi zwykle 1,25 mg lub 2,5 mg raz na dobę.

Na podstawie kontroli ciśnienia tętniczego lekarz może zmodyfikować dawkowanie leku.

Dawka maksymalna wynosi 10 mg raz na dobę.

W przypadku stosowania diuretyków (leków moczopędnych), lekarz może odstawić bądź

zmniejszyć dawkę stosowanego leku moczopędnego przed włączeniem leku Polpril do leczenia.

Zapobieganie wystąpieniu zawału serca lub udaru mózgu

Dawka początkowa wynosi zwykle 2,5 mg raz na dobę.

Lekarz może zadecydować o zwiększeniu dawki.

Zwykle stosowana jest dawka 10 mg raz na dobę.

Zmniejszanie bądź opóźnianie pogorszenia czynności nerek

Dawka początkowa wynosi zwykle 1,25 mg lub 2,5 mg raz na dobę.

Lekarz może zmodyfikować dawkowanie leku.

Zwykle stosowana jest dawka 5 mg lub 10 mg raz na dobę.

Leczenie niewydolności serca

Dawka początkowa wynosi zwykle 1,25 mg raz na dobę.

Lekarz może zmodyfikować dawkowanie leku.

Dawka maksymalna wynosi 10 mg na dobę. Preferowane jest podawanie leku w dwóch

dawkach podzielonych.

Leczenie po zawale serca

Dawka początkowa wynosi zwykle od 1,25 mg do 2,5 mg raz ma dobę.

Lekarz może zmodyfikować dawkowanie leku.

Zwykle stosowana jest dawka 10 mg na dobę. Preferowane jest podawanie leku w dwóch

dawkach podzielonych.

Pacjenci w podeszłym wieku

Dawka początkowa powinna być niższa, a zwiększanie dawkowania bardziej stopniowe.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Polpril

Należy skontaktować się z lekarzem lub poprosić o natychmiastowe przewiezienie do najbliższego

szpitalnego oddziału ratunkowego. Nie wolno samemu prowadzić pojazdu, należy poprosić kogoś o

zawiezienie do szpitala lub wezwać karetkę. Należy zabrać ze sobą opakowanie po leku, aby lekarz

wiedział jaki lek został przyjęty.

Pominięcie zastosowania leku Polpril

W razie pominięcia dawki należy przyjąć kolejną planowaną dawkę.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W razie zauważenia któregokolwiek z następujących poważnych działań niepożądanych, należy

przerwać leczenie lekiem Polpril i natychmiast skontaktować się z lekarzem – szybkie leczenie

może być niezbędne:

obrzęk twarzy, ust lub gardła utrudniający połykanie lub oddychanie oraz świąd i wysypka.

Mogą one stanowić objaw ciężkiej reakcji nadwrażliwości na lek Polpril.

ciężkie zmiany skórne, w tym wysypki, owrzodzenia jamy ustnej, pogorszenie wcześniej

istniejących chorób skóry, zaczerwienienie, pęcherze bądź odwarstwienie skóry (takie jak

zespół Stevensa–Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka lub rumień

wielopostaciowy).

W razie wystąpienia poniższych zmian należy szybko poinformować lekarza:

przyspieszona czynność serca, nierówne lub silniejsze bicie serca (kołatania), ból w klatce

piersiowej, gniecenie w klatce piersiowej lub cięższe choroby, w tym zawał serca lub udar

mózgu

duszność lub kaszel. Mogą one wskazywać na choroby płuc.

łatwe powstawanie siniaków, dłuższy niż zwykle czas krwawienia, jakiekolwiek objawy

krwawienia (np. krwawienie z dziąseł), purpurowe plamki na skórze lub częstsze infekcje, ból

gardła i gorączka, zmęczenie, osłabienie, zawroty głowy lub bladość skóry. Mogą one

wskazywać na choroby krwi lub szpiku kostnego.

silny ból brzucha, który może promieniować do pleców. Może on być objawem zapalenia

trzustki.

gorączka, dreszcze, osłabienie, utrata apetytu, ból brzucha, nudności, zażółcenie skóry lub

białkówek oczu (żółtaczka). Mogą być objawem chorób wątroby takich jak zapalenie lub

uszkodzenie wątroby.

Inne działania niepożądane

Należy poinformować lekarza, jeśli któryś z poniższych objawów znacznie się nasili lub utrzymuje się

dłużej niż kilka dni.

Częste

(występują u mniej niż 1 na 10 pacjentów)

ból głowy lub uczucie zmęczenia

zawroty głowy. Ryzyko wystąpienia jest wyższe na początku stosowania leku Polpril oraz po

zwiększeniu dawki.

zasłabnięcia, hipotonia (nieprawidłowo niskie ciśnienie tętnicze), zwłaszcza jeśli występuje w

pozycji stojącej lub po szybkiej zmianie pozycji z leżącej na siedzącą lub stojącą

suchy, męczący kaszel, zapalenie zatok lub oskrzeli, duszność

bóle brzucha, biegunka, niestrawność, nudności lub wymioty

wysypka z lub bez uwypuklenia zmian

ból w klatce piersiowej

skurcze lub bóle mięśni

stwierdzenie wyższego niż zwykle stężenia potasu we krwi w badaniach laboratoryjnych.

Niezbyt częste

(występują u mniej niż 1 na 100 pacjentów)

zaburzenia równowagi (zawroty głowy)

świąd skóry i zaburzenia czucia takie jak drętwienie, mrowienie, kłucie, pieczenie lub uczucie

pełzania po skórze (parestezje)

utrata lub zaburzenia czucia smaku

zaburzenia snu

depresja, lęk, nerwowość lub niepokój

uczucie zatkania nosa, trudności w oddychaniu lub pogorszenie astmy

obrzęk jelit nazywany „obrzękiem naczynioruchowym jelit”, którego objawami są bóle brzucha,

wymioty i biegunka

zgaga, zaparcia lub suchość w ustach

większe niż zwykle wydalanie moczu w ciągu dnia

nasilone poty

utrata bądź zmniejszenie apetytu (jadłowstręt)

przyspieszone bądź nieregularne bicie serca

obrzęki rąk i nóg. Mogą być objawem zatrzymywania większych niż zwykle ilości wody.

uderzenia gorąca

niewyraźne widzenie

bóle stawów

gorączka

impotencja, zmniejszenie popędu płciowego u mężczyzn i kobiet

zwiększona liczba określonych białych krwinek (eozynofilia) w badaniach krwi

wyniki badań krwi wskazujące na zmiany w wątrobie, trzustce lub nerkach.

Rzadkie

(występują u mniej niż 1 na 1000 pacjentów)

uczucie niepewności, rozkojarzenia, zagubienia

czerwony, obrzęknięty język

ciężkie łuszczenie się skóry, swędząca grudkowa wysypka

choroby paznokci (np. rozluźnienie lub oddzielenie paznokcia od łożyska)

wysypka lub siniaczenie skóry

plamy na skórze i zimne kończyny

zaczerwienienie, świąd, obrzęk i łzawienie oczu

zaburzenia słuchu i dzwonienie w uszach

osłabienie

zmniejszenie liczby czerwonych krwinek, białych krwinek lub płytek krwi albo stężenia

hemoglobiny w badaniach krwi.

Bardzo rzadkie

(występują u mniej niż 1 na 10000 pacjentów)

nadwrażliwość na światło słoneczne.

Inne zgłaszane działania niepożądane:

Należy poinformować lekarza, jeśli któryś z poniższych objawów znacznie się nasili lub utrzymuje się

dłużej niż kilka dni.

trudności w koncentracji

obrzęk ust

stwierdzenie zbyt małej liczby krwinek w badaniach krwi

stwierdzenie niższego niż zwykle stężenia sodu w badaniach krwi

stężony mocz (o ciemnym zabarwieniu), nudności lub wymioty, kurcze mięśni, uczucie

splątania i napady drgawkowe, które mogą być wynikiem nieprawidłowego wydzielania

hormonu antydiuretycznego (ADH, wazopresyna). Jeśli powyższe objawy wystąpią, należy

niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

zmiana koloru palców po wychłodzeniu oraz uczucie mrowienia lub ból po rozgrzaniu (objaw

Raynauda)

powiększenie piersi u mężczyzn

spowolnione lub upośledzone reakcje

uczucie pieczenia

zaburzenia węchu

wypadanie włosów.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Polpril

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Zapis na blistrze po skrócie EXP oznacza termin

ważności, a po skrócie Lot/LOT oznacza numer serii.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Polpril

Substancją czynną leku jest ramipryl. Każda kapsułka zawiera 2,5 mg, 5 mg lub 10 mg

ramiprylu.

Innym składnikiem zawartym wewnątrz kapsułki jest skrobia żelowana, kukurydziana.

Kapsułka składa się z żelatyny i wody. Zawiera również: żelaza tlenek czarny (E172), żelaza

tlenek żółty (E172), tytanu dwutlenek (E171) i indygokarmin (E132).

Tusz zawiera: szelak, żelaza tlenek czarny (E172), glikol propylenowy, amonu wodorotlenek.

Jak wygląda Polpril i co zawiera opakowanie

Polpril jest pakowany w blistry zawierające 28 kapsułek.

2,5 mg: Kapsułki w kolorze jasnozielono (ze znakiem ‘R’) - jasnoszarym (ze znakiem ‘2,5’). Kapsułki

zawierają biały lub białawy proszek.

5 mg: Kapsułki w kolorze zielono (ze znakiem ‘R’) - jasnoszarym (ze znakiem ‘5’). Kapsułki

zawierają biały lub białawy proszek.

10 mg: Kapsułki w kolorze ciemnozielono (ze znakiem ‘R’) - jasnoszarym (ze znakiem ‘10’).

Kapsułki zawierają biały lub białawy proszek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański, Polska

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o.

ul. Bobrowiecka 6

00-728 Warszawa

tel. 22 364 61 01

Data ostatniej aktualizacji ulotki: