Polprazol Acidcontrol

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Polprazol Acidcontrol 10 mg kapsułki dojelitowe, twarde
 • Dawkowanie:
 • 10 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • kapsułki dojelitowe, twarde
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Polprazol Acidcontrol 10 mg kapsułki dojelitowe, twarde
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 7 kaps. w blistrze, 5909990895847, OTC; 7 kaps. w butelce, 5909990895816, OTC; 14 kaps. w butelce, 5909990895823, OTC; 14 kaps. w blistrach, 5909990895854, OTC; 28 kaps. w blistrach, 5909990895861, OTC; 28 kaps. w butelce, 5909990895830, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 08958
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Polprazol Acidcontrol, 10 mg, kapsułki dojelitowe, twarde

Omeprazolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Jeśli po upływie 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować

się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest Polprazol Acidcontrol i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Polprazol Acidcontrol

Jak stosować Polprazol Acidcontrol

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Polprazol Acidcontrol

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Polprazol Acidcontrol i w jakim celu się go stosuje

Polprazol Acidcontrol zawiera substancję czynną o nazwie omeprazol. Należy on do grupy leków

określanych mianem „inhibitorów pompy protonowej”. Ich działanie polega na zmniejszaniu ilości

kwasu solnego wydzielanego w żołądku.

Polprazol Acidcontrol jest stosowany u pacjentów dorosłych w leczeniu krótkoterminowym objawów

refluksu żołądkowo-przełykowego (np. zgaga i zarzucanie kwaśnej treści żołądkowej - kwaśne

odbijania).

Refluks polega na cofaniu się kwasu z żołądka do przełyku, w którym wskutek tego może dojść do

rozwoju stanu zapalnego i towarzyszącego mu bólu. Może to powodować występowanie takich

objawów jak uczucie palącego bólu w klatce piersiowej wstępującego aż do gardła (zgaga) oraz

kwaśnego smaku w ustach (w wyniku odbijania kwaśnej treści). W celu uzyskania poprawy objawów

może być konieczne przyjmowanie kapsułek przez 2-3 kolejne dni.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Polprazol Acidcontrol

Kiedy nie stosować leku Polprazol Acidcontrol

jeśli pacjent ma uczulenie na omeprazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6);

jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na leki zawierające inne inhibitory pompy protonowej

(np. pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol);

jeśli pacjent przyjmuje lek zawierający atazanawir lub nelfinawir (stosowane w leczeniu

zakażenia wirusem HIV).

131_PIL_Polprazol 10 mg Var IAIN seq 0023

Pg. 1

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Polprazol Acidcontrol należy omówić to z lekarzem lub

farmaceutą.

Przed przyjęciem leku należy poinformować lekarza:

o planowanym specyficznym badaniu krwi (stężenie chromograniny A).

Nie należy przyjmować leku Polprazol Acidcontrol przez okres dłuższy niż 14 dni bez konsultacji

z lekarzem. W przypadku braku poprawy oraz w przypadku nasilenia objawów należy zgłosić się po

poradę do lekarza.

Polprazol Acidcontrol może powodować utajenie objawów innych chorób. Z tego względu,

w przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych stanów przed rozpoczęciem lub w trakcie

przyjmowania leku Polprazol Acidcontrol należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:

nieuzasadniona utrata masy ciała oraz utrudnione połykanie

ból żołądka lub niestrawność

pojawienie się wymiotów z treścią pokarmową lub krwią

oddawanie czarnych stolców (kału podbarwionego krwią)

ciężka lub uporczywa biegunka, jako że ze stosowaniem omeprazolu związane jest niewielkie

zwiększenie częstości występowania biegunki zakaźnej

uprzednia obecność owrzodzenia żołądka lub przebycie zabiegu chirurgicznego przewodu

pokarmowego

stosowanie ciągłe leczenia objawowego niestrawności lub zgagi przez 4 lub więcej tygodni

ciągłe utrzymywanie się niestrawności lub zgagi przez 4 lub więcej tygodni

obecność żółtaczki lub ciężkiej choroby wątroby

wiek powyżej 55 lat i wystąpienie nowych objawów bądź zmiana istniejących objawów

w ostatnim czasie

jeśli u pacjenta kiedykolwiek występowała reakcja skórna w wyniku stosowania leku

podobnego do leku Polprazol Acidcontrol, który zmniejsza wydzielanie kwasu żołądkowego.

Jeśli u pacjenta wystąpiła wysypka skórna, zwłaszcza w miejscach narażonych na działanie promieni

słonecznych, należy jak najszybciej powiedzieć o tym lekarzowi, ponieważ konieczne może być

przerwanie stosowania leku Polprazol Acidcontrol. Należy również powiedzieć o wszelkich innych

występujących działaniach niepożądanych takich, jak ból stawów.

Pacjenci nie powinni przyjmować omeprazolu zapobiegawczo.

Lek Polprazol Acidcontrol a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Jest to ważne, ponieważ Polprazol Acidcontrol może wpływać na sposób działania niektórych innych

leków, a także niektóre inne leki mogą wpływać na działanie leku Polprazol Acidcontrol.

Nie należy przyjmować leku Polprazol Acidcontrol, jeżeli stosuje się lek zawierający nelfinawir

(używany w leczeniu zakażenia wirusem HIV).

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeżeli przyjmuje się którykolwiek z następujących

leków:

ketokonazol, itrakonazol lub worykonazol (stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych)

digoksyna (stosowana w leczeniu zaburzeń czynności serca)

diazepam (stosowany w leczeniu lęku, w celu zmniejszenia napięcia mięśni lub w leczeniu

padaczki)

fenytoina (stosowana w leczeniu padaczki). Jeżeli pacjent przyjmuje fenytoinę, lekarz będzie

musiał kontrolować stan pacjenta podczas rozpoczynania oraz kończenia przyjmowania leku

Polprazol Acidcontrol.

131_PIL_Polprazol 10 mg Var IAIN seq 0023

Pg. 2

leki stosowane w celu zmniejszenia krzepliwości krwi, takie jak warfaryna lub inne preparaty

antagonistów witaminy K. Lekarz będzie musiał kontrolować stan pacjenta podczas

rozpoczynania oraz kończenia przyjmowania leku Polprazol Acidcontrol.

ryfampicyna (stosowana w leczeniu gruźlicy)

atazanawir (stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV)

takrolimus (stosowany w przypadkach przeszczepu narządów)

erlotynib (stosowany w leczeniu nowotworów)

metotreksat (chemioterapeutyk stosowany w dużych dawkach w leczeniu nowotworów) – jeśli

pacjent otrzymuje duże dawki metotreksatu, lekarz może zalecić tymczasowe odstawienie leku

Polprazol Acidcontrol

dziurawiec (

Hypericum perforatum

) (stosowany w leczeniu łagodnej depresji)

cylostazol (stosowany w leczeniu chromania przestankowego)

sakwinawir (stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV)

klopidogrel (stosowany w celu zapobiegania powstawania zakrzepów krwi).

Polprazol Acidcontrol z jedzeniem i piciem

Lek Polprazol Acidcontrol można przyjmować z posiłkiem lub na czczo (na pusty żołądek).

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lekarz zdecyduje czy pacjentka będzie mogła przyjmować Polprazol Acidcontrol w tym czasie.

Czy pacjentka karmiąca piersią będzie mogła przyjmować Polprazol Acidcontrol zdecyduje lekarz.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Polprazol Acidcontrol nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów, używania narzędzi

i obsługiwania maszyn. Możliwe jest wystąpienie takich działań niepożądanych jak odczucie zawrotu

głowy oraz zaburzenia widzenia (patrz punkt 4). W razie ich wystąpienia nie należy prowadzić

pojazdów ani obsługiwać maszyn

Polprazol Acidcontrol zawiera sacharozę, sód

Lek zawiera 40,1 mg sacharozy w jednej kapsułce. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta

nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem

leku.

Lek zawiera 0,4497 mg (0,01955 mmola) sodu, tj. mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) sodu na dawkę, to

znaczy lek uznaje się za „zasadniczo wolny od sodu”.

3.

Jak stosować Polprazol Acidcontrol

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się

z lekarzem lub farmaceutą.

Zwykle stosowana dawka to dwie kapsułki 10 mg raz na dobę przez 14 dni. Jeżeli objawy nie ustąpią

po tym czasie należy skontaktować się z lekarzem.

W celu uzyskania poprawy objawów może być konieczne przyjmowanie kapsułek przez 2-3 kolejne

dni.

Sposób przyjmowania tego leku

Zaleca się przyjmowanie kapsułek rano.

Kapsułki można przyjmować łącznie z posiłkiem lub na czczo.

131_PIL_Polprazol 10 mg Var IAIN seq 0023

Pg. 3

Należy połykać kapsułki w całości, popijając pół szklanki wody. Nie wolno żuć ani kruszyć

kapsułek. Jest to ważne, ponieważ kapsułki zawierają mikrogranulki dojelitowe, które

zapobiegają rozkładowi leku przez kwas zawarty w żołądku. Jest ważne, aby mikrogranulki

nie uległy uszkodzeniu.

Te mikrogranulki zawierają substancję czynną omeprazol i są zabezpieczone przed rozpadem

w żołądku w celu umożliwienia jej wchłaniania z jelita. Mikrogranulki uwalniają substancję

czynną w jelicie, gdzie jest ona wchłaniana, a następnie działa.

Co należy robić w przypadku trudności połykania kapsułek

Jeżeli u pacjent ma trudność w połykaniu kapsułek:

Otworzyć kapsułkę i przełknąć zawartość bezpośrednio, popijając szklanką wody lub wsypać

zawartość do szklanki wody niegazowanej, dowolnego kwaśnego soku owocowego (np.

jabłkowego, pomarańczowego, ananasowego) lub do musu jabłkowego.

Zawsze wymieszać mieszaninę bezpośrednio przed wypiciem (mieszanina nie będzie

klarowna). Następnie wypić mieszaninę od razu po sporządzeniu lub przed upływem 30 minut.

Aby mieć pewność, że została wypita cała dawka leku, należy dobrze wypłukać szklankę wodą

w ilości pół szklanki i wypić ten płyn. Cząstki stałe zawierają lek – nie należy ich żuć ani

kruszyć.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Polprazol Acidcontrol

W przypadku przyjęcia większej dawki leku Polprazol Acidcontrol niż przepisana przez lekarza

należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Polprazol Acidcontrol

W przypadku pominięcia przyjęcia dawki wskutek zapomnienia należy przyjąć dawkę natychmiast po

przypomnieniu sobie o niej. Jednakże, jeżeli nadszedł już niemalże właściwy czas na przyjęcie

kolejnej dawki, należy opuścić pominiętą dawkę. Nie należy przyjmować podwójnej dawki w celu

uzupełnienia pominiętej dawki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku zauważenia którychkolwiek spośród poniższych rzadkich, lecz poważnych działań

niepożądanych należy zaprzestać przyjmowania leku Polprazol Acidcontrol oraz niezwłocznie

skontaktować się z lekarzem:

Nagłe świsty, obrzmienie warg, języka i gardła lub ciała, wysypka, omdlenie lub utrudnienie

przełykania (ciężka reakcja alergiczna).

Zaczerwienienie skóry z powstawaniem pęcherzy lub złuszczaniem. Możliwe jest także

powstawanie dużych pęcherzy i krwawienia w okolicy warg, oczu, ust, nosa i narządów

płciowych. Może to być zespół Stevensa-Johnsona lub toksyczna rozpływna martwica

naskórka.

Zażółcenie skóry, ciemny mocz oraz zmęczenie, które mogą być objawami zaburzeń

czynności wątroby.

Inne działania niepożądane obejmują:

Często występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów)

Ból głowy

Wpływ na żołądek lub jelita: ból brzucha, biegunka, zaparcie, gazy (wzdęcia)

Nudności lub wymioty

Łagodne polipy żołądka.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów)

Obrzmienie stóp i kostek

131_PIL_Polprazol 10 mg Var IAIN seq 0023

Pg. 4

Zaburzenie snu (bezsenność)

Uczucie zawrotu głowy, uczucie mrowienia i kłucie, uczucie senności

Odczucie wirowania (zawroty głowy)

Zmiany w wynikach badań czynnościowych wątroby

Wysypka skórna, wysypka grudkowata (pokrzywka) oraz świąd skóry

Złe samopoczucie ogólne oraz brak energii.

Rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów)

Problemy dotyczące krwi, takie jak zmniejszona liczba krwinek białych lub płytek krwi. Może

to prowadzić do osłabienia, łatwiejszego siniaczenia lub zwiększenia prawdopodobieństwa

wystąpienia zakażenia

Reakcje alergiczne, niekiedy bardzo ciężkie, obejmujące obrzmienie warg, języka i gardła,

gorączkę, świszczący oddech

Małe stężenie sodu we krwi. Może to prowadzić do osłabienia, wymiotów i kurczów

mięśniowych.

Uczucie pobudzenia, splątania lub przygnębienia

Zmiana odczuwania smaku

Problemy ze wzrokiem, takie jak niewyraźne widzenie

Nagłe odczucie świstów oddechowych lub zadyszki (skurcz oskrzeli)

Suchość w jamie ustnej

Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej

Zakażenie określane mianem „grzybicy”, które może obejmować jelita i jest wywołane przez

grzyby

Zaburzenia dotyczące wątroby, w tym żółtaczka, które mogą powodować zażółcenie skóry,

ciemne zabarwienie moczu oraz zmęczenie

Wypadanie włosów (łysienie)

Wysypka skórna podczas ekspozycji na słońce

Bóle stawów (artralgia) lub bóle mięśni (mialgia)

Ciężkie problemy nerkowe (śródmiąższowe zapalenie nerek)

Zwiększona potliwość.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów)

Zmiany w morfologii krwi włącznie z agranulocytozą (brakiem białych krwinek)

Agresja

Widzenie, odczuwanie lub słyszenie rzeczy nieistniejących (omamy)

Ciężkie zaburzenia dotyczące wątroby prowadzące do niewydolności wątroby i zapalenia

mózgu

Nagły początek ciężkiej wysypki lub powstawania pęcherzy na skórze lub złuszczania skóry.

Mogą temu towarzyszyć wysoka gorączka oraz bóle stawów (rumień wielopostaciowy, zespół

Stevensa-Johnsona, toksyczna rozpływna martwica naskórka)

Osłabienie mięśni

Powiększenie piersi u mężczyzn.

Częstość występowania nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

zapalenie jelita grubego (prowadzące do wystąpienia biegunki)

hipomagnezemia. Jeżeli przyjmowano Polprazol Acidcontrol przez okres dłuższy niż trzy

miesiące, istnieje możliwość zmniejszenia stężenia magnezu we krwi. Małe stężenie magnezu

może objawiać się jako zmęczenie, mimowolne skurcze mięśni, dezorientacja, drgawki,

zawroty głowy, przyspieszona akcja serca. W razie zaobserwowania któregoś z powyższych

objawów, należy o tym niezwłocznie poinformować lekarza. Bardzo małe stężenie magnezu

może prowadzić do zmniejszenia stężenia potasu lub wapnia we krwi. Lekarz może zalecić

regularne przeprowadzanie badań krwi w celu kontrolowania stężenia magnezu.

wysypka mogąca przebiegać z bólem stawów.

131_PIL_Polprazol 10 mg Var IAIN seq 0023

Pg. 5

W bardzo rzadkich przypadkach Polprazol Acidcontrol może wywierać wpływ na liczbę we krwi

krwinek białych, prowadząc do zmniejszenia odporności. W przypadku wystąpienia u pacjenta

zakażenia z takimi objawami, jak gorączka z towarzyszącym poważnym pogorszeniem ogólnego

samopoczucia lub gorączka z objawami miejscowego zakażenia, takimi jak ból w szyi, gardle lub

jamie ustnej albo utrudnienie oddawania moczu, należy skonsultować się możliwie jak najszybciej

z lekarzem w celu wykluczenia ewentualnego niedoboru krwinek białych (agranulocytozy) w oparciu

o wyniki badania krwi. Ważne jest, aby pacjent w takiej sytuacji podał lekarzowi informacje

dotyczące przyjmowanego leku.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać Polprazol Acidcontrol

Blistry: Przechowywać w temperaturze poniżej 30

C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Butelki HDPE: Przechowywać w temperaturze poniżej 30

C. Przechowywać butelkę szczelnie

zamkniętą. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Polprazol Acidcontrol

Substancją czynną leku jest omeprazol. Każda kapsułka zawiera mikrogranulki dojelitowe po

10 mg omeprazolu.

Pozostałe składniki leku to:

wypełnienie kapsułki: skrobia kukurydziana i sacharoza; karboksymetyloskrobia sodowa

(typ A); sodu laurylosiarczan; Powidon K30; trisodu fosforan dwunastowodny; hypromeloza

(6 cP); kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), dyspersja 30%; trietylu

cytrynian; sodu wodorotlenek; tytanu dwutlenek; talk;

skład wieczka kapsułki: erytrozyna (E 127); żelaza tlenek czerwony (E 172); tytanu dwutlenek

(E 171); woda oczyszczona; żelatyna;

skład korpusu kapsułki: żółcień chinolinowa (E 104); erytrozyna (E 127); tytanu dwutlenek

(E 171); woda oczyszczona; żelatyna.

skład tuszu: szelak; alkohol etylowy bezwodny; alkohol izopropylowy; glikol propylenowy;

alkohol N-butylowy; Powidon; sodu wodorotlenek; tytanu dwutlenek (E 171).

131_PIL_Polprazol 10 mg Var IAIN seq 0023

Pg. 6

Jak wygląda lek Polprazol Acidcontrol i co zawiera opakowanie

Kapsułki barwy czerwono - pomarańczowej, z oznaczeniem „O” na wieczku oraz „10” na korpusie,

zawierające mikrogranulki barwy białej do jasnobeżowej.

Dostępne są następujące wielkości opakowań:

Butelki HDPE lub blistry Aluminium/Aluminium zawierające po 7, 14 lub 28 kapsułek, w

tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański, Polska

Wytwórca

Teva Pharma S.L.U.

Poligono Industrial Malpica

c/C no. 4, 50016 Zaragoza

Hiszpania

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

ul. Pelplińska 19

83-200 Starogard Gdański

Polska

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

Oddział Produkcyjny w Nowej Dębie

ul. Szypowskiego 1

39-460 Nowa Dęba

Polska

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o.

ul. Bobrowiecka 6

00-728 Warszawa

tel. 22 364 61 01

Data ostatniej aktualizacji ulotki: październik 2017 r.

131_PIL_Polprazol 10 mg Var IAIN seq 0023

Pg. 7

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Polprazol Acidcontrol, 10 mg, kapsułki dojelitowe, twarde

Omeprazolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Jeśli po upływie 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować

się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest Polprazol Acidcontrol i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Polprazol Acidcontrol

Jak stosować Polprazol Acidcontrol

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Polprazol Acidcontrol

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Polprazol Acidcontrol i w jakim celu się go stosuje

Polprazol Acidcontrol zawiera substancję czynną o nazwie omeprazol. Należy on do grupy leków

określanych mianem „inhibitorów pompy protonowej”. Ich działanie polega na zmniejszaniu ilości

kwasu solnego wydzielanego w żołądku.

Polprazol Acidcontrol jest stosowany u pacjentów dorosłych w leczeniu krótkoterminowym objawów

refluksu żołądkowo-przełykowego (np. zgaga i zarzucanie kwaśnej treści żołądkowej - kwaśne

odbijania).

Refluks polega na cofaniu się kwasu z żołądka do przełyku, w którym wskutek tego może dojść do

rozwoju stanu zapalnego i towarzyszącego mu bólu. Może to powodować występowanie takich

objawów jak uczucie palącego bólu w klatce piersiowej wstępującego aż do gardła (zgaga) oraz

kwaśnego smaku w ustach (w wyniku odbijania kwaśnej treści). W celu uzyskania poprawy objawów

może być konieczne przyjmowanie kapsułek przez 2-3 kolejne dni.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Polprazol Acidcontrol

Kiedy nie stosować leku Polprazol Acidcontrol

jeśli pacjent ma uczulenie na omeprazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6);

jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na leki zawierające inne inhibitory pompy protonowej

(np. pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol);

jeśli pacjent przyjmuje lek zawierający atazanawir lub nelfinawir (stosowane w leczeniu

zakażenia wirusem HIV).

131_PIL_Polprazol 10 mg Var IAIN seq 0023

Pg. 8

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Polprazol Acidcontrol należy omówić to z lekarzem lub

farmaceutą.

Przed przyjęciem leku należy poinformować lekarza:

o planowanym specyficznym badaniu krwi (stężenie chromograniny A).

Nie należy przyjmować leku Polprazol Acidcontrol przez okres dłuższy niż 14 dni bez konsultacji

z lekarzem. W przypadku braku poprawy oraz w przypadku nasilenia objawów należy zgłosić się po

poradę do lekarza.

Polprazol Acidcontrol może powodować utajenie objawów innych chorób. Z tego względu,

w przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych stanów przed rozpoczęciem lub w trakcie

przyjmowania leku Polprazol Acidcontrol należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:

nieuzasadniona utrata masy ciała oraz utrudnione połykanie

ból żołądka lub niestrawność

pojawienie się wymiotów z treścią pokarmową lub krwią

oddawanie czarnych stolców (kału podbarwionego krwią)

ciężka lub uporczywa biegunka, jako że ze stosowaniem omeprazolu związane jest niewielkie

zwiększenie częstości występowania biegunki zakaźnej

uprzednia obecność owrzodzenia żołądka lub przebycie zabiegu chirurgicznego przewodu

pokarmowego

stosowanie ciągłe leczenia objawowego niestrawności lub zgagi przez 4 lub więcej tygodni

ciągłe utrzymywanie się niestrawności lub zgagi przez 4 lub więcej tygodni

obecność żółtaczki lub ciężkiej choroby wątroby

wiek powyżej 55 lat i wystąpienie nowych objawów bądź zmiana istniejących objawów

w ostatnim czasie

jeśli u pacjenta kiedykolwiek występowała reakcja skórna w wyniku stosowania leku

podobnego do leku Polprazol Acidcontrol, który zmniejsza wydzielanie kwasu żołądkowego.

Jeśli u pacjenta wystąpiła wysypka skórna, zwłaszcza w miejscach narażonych na działanie promieni

słonecznych, należy jak najszybciej powiedzieć o tym lekarzowi, ponieważ konieczne może być

przerwanie stosowania leku Polprazol Acidcontrol. Należy również powiedzieć o wszelkich innych

występujących działaniach niepożądanych takich, jak ból stawów.

Pacjenci nie powinni przyjmować omeprazolu zapobiegawczo.

Lek Polprazol Acidcontrol a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Jest to ważne, ponieważ Polprazol Acidcontrol może wpływać na sposób działania niektórych innych

leków, a także niektóre inne leki mogą wpływać na działanie leku Polprazol Acidcontrol.

Nie należy przyjmować leku Polprazol Acidcontrol, jeżeli stosuje się lek zawierający nelfinawir

(używany w leczeniu zakażenia wirusem HIV).

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeżeli przyjmuje się którykolwiek z następujących

leków:

ketokonazol, itrakonazol lub worykonazol (stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych)

digoksyna (stosowana w leczeniu zaburzeń czynności serca)

diazepam (stosowany w leczeniu lęku, w celu zmniejszenia napięcia mięśni lub w leczeniu

padaczki)

fenytoina (stosowana w leczeniu padaczki). Jeżeli pacjent przyjmuje fenytoinę, lekarz będzie

musiał kontrolować stan pacjenta podczas rozpoczynania oraz kończenia przyjmowania leku

Polprazol Acidcontrol.

131_PIL_Polprazol 10 mg Var IAIN seq 0023

Pg. 9

leki stosowane w celu zmniejszenia krzepliwości krwi, takie jak warfaryna lub inne preparaty

antagonistów witaminy K. Lekarz będzie musiał kontrolować stan pacjenta podczas

rozpoczynania oraz kończenia przyjmowania leku Polprazol Acidcontrol.

ryfampicyna (stosowana w leczeniu gruźlicy)

atazanawir (stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV)

takrolimus (stosowany w przypadkach przeszczepu narządów)

erlotynib (stosowany w leczeniu nowotworów)

metotreksat (chemioterapeutyk stosowany w dużych dawkach w leczeniu nowotworów) – jeśli

pacjent otrzymuje duże dawki metotreksatu, lekarz może zalecić tymczasowe odstawienie leku

Polprazol Acidcontrol

dziurawiec (

Hypericum perforatum

) (stosowany w leczeniu łagodnej depresji)

cylostazol (stosowany w leczeniu chromania przestankowego)

sakwinawir (stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV)

klopidogrel (stosowany w celu zapobiegania powstawania zakrzepów krwi).

Polprazol Acidcontrol z jedzeniem i piciem

Lek Polprazol Acidcontrol można przyjmować z posiłkiem lub na czczo (na pusty żołądek).

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lekarz zdecyduje czy pacjentka będzie mogła przyjmować Polprazol Acidcontrol w tym czasie.

Czy pacjentka karmiąca piersią będzie mogła przyjmować Polprazol Acidcontrol zdecyduje lekarz.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Polprazol Acidcontrol nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów, używania narzędzi

i obsługiwania maszyn. Możliwe jest wystąpienie takich działań niepożądanych jak odczucie zawrotu

głowy oraz zaburzenia widzenia (patrz punkt 4). W razie ich wystąpienia nie należy prowadzić

pojazdów ani obsługiwać maszyn

Polprazol Acidcontrol zawiera sacharozę, sód

Lek zawiera 40,1 mg sacharozy w jednej kapsułce. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta

nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem

leku.

Lek zawiera 0,4497 mg (0,01955 mmola) sodu, tj. mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) sodu na dawkę, to

znaczy lek uznaje się za „zasadniczo wolny od sodu”.

3.

Jak stosować Polprazol Acidcontrol

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się

z lekarzem lub farmaceutą.

Zwykle stosowana dawka to dwie kapsułki 10 mg raz na dobę przez 14 dni. Jeżeli objawy nie ustąpią

po tym czasie należy skontaktować się z lekarzem.

W celu uzyskania poprawy objawów może być konieczne przyjmowanie kapsułek przez 2-3 kolejne

dni.

Sposób przyjmowania tego leku

Zaleca się przyjmowanie kapsułek rano.

Kapsułki można przyjmować łącznie z posiłkiem lub na czczo.

131_PIL_Polprazol 10 mg Var IAIN seq 0023

Pg. 10

Należy połykać kapsułki w całości, popijając pół szklanki wody. Nie wolno żuć ani kruszyć

kapsułek. Jest to ważne, ponieważ kapsułki zawierają mikrogranulki dojelitowe, które

zapobiegają rozkładowi leku przez kwas zawarty w żołądku. Jest ważne, aby mikrogranulki

nie uległy uszkodzeniu.

Te mikrogranulki zawierają substancję czynną omeprazol i są zabezpieczone przed rozpadem

w żołądku w celu umożliwienia jej wchłaniania z jelita. Mikrogranulki uwalniają substancję

czynną w jelicie, gdzie jest ona wchłaniana, a następnie działa.

Co należy robić w przypadku trudności połykania kapsułek

Jeżeli u pacjent ma trudność w połykaniu kapsułek:

Otworzyć kapsułkę i przełknąć zawartość bezpośrednio, popijając szklanką wody lub wsypać

zawartość do szklanki wody niegazowanej, dowolnego kwaśnego soku owocowego (np.

jabłkowego, pomarańczowego, ananasowego) lub do musu jabłkowego.

Zawsze wymieszać mieszaninę bezpośrednio przed wypiciem (mieszanina nie będzie

klarowna). Następnie wypić mieszaninę od razu po sporządzeniu lub przed upływem 30 minut.

Aby mieć pewność, że została wypita cała dawka leku, należy dobrze wypłukać szklankę wodą

w ilości pół szklanki i wypić ten płyn. Cząstki stałe zawierają lek – nie należy ich żuć ani

kruszyć.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Polprazol Acidcontrol

W przypadku przyjęcia większej dawki leku Polprazol Acidcontrol niż przepisana przez lekarza

należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Polprazol Acidcontrol

W przypadku pominięcia przyjęcia dawki wskutek zapomnienia należy przyjąć dawkę natychmiast po

przypomnieniu sobie o niej. Jednakże, jeżeli nadszedł już niemalże właściwy czas na przyjęcie

kolejnej dawki, należy opuścić pominiętą dawkę. Nie należy przyjmować podwójnej dawki w celu

uzupełnienia pominiętej dawki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku zauważenia którychkolwiek spośród poniższych rzadkich, lecz poważnych działań

niepożądanych należy zaprzestać przyjmowania leku Polprazol Acidcontrol oraz niezwłocznie

skontaktować się z lekarzem:

Nagłe świsty, obrzmienie warg, języka i gardła lub ciała, wysypka, omdlenie lub utrudnienie

przełykania (ciężka reakcja alergiczna).

Zaczerwienienie skóry z powstawaniem pęcherzy lub złuszczaniem. Możliwe jest także

powstawanie dużych pęcherzy i krwawienia w okolicy warg, oczu, ust, nosa i narządów

płciowych. Może to być zespół Stevensa-Johnsona lub toksyczna rozpływna martwica

naskórka.

Zażółcenie skóry, ciemny mocz oraz zmęczenie, które mogą być objawami zaburzeń

czynności wątroby.

Inne działania niepożądane obejmują:

Często występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów)

Ból głowy

Wpływ na żołądek lub jelita: ból brzucha, biegunka, zaparcie, gazy (wzdęcia)

Nudności lub wymioty

Łagodne polipy żołądka.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów)

Obrzmienie stóp i kostek

131_PIL_Polprazol 10 mg Var IAIN seq 0023

Pg. 11

Zaburzenie snu (bezsenność)

Uczucie zawrotu głowy, uczucie mrowienia i kłucie, uczucie senności

Odczucie wirowania (zawroty głowy)

Zmiany w wynikach badań czynnościowych wątroby

Wysypka skórna, wysypka grudkowata (pokrzywka) oraz świąd skóry

Złe samopoczucie ogólne oraz brak energii.

Rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów)

Problemy dotyczące krwi, takie jak zmniejszona liczba krwinek białych lub płytek krwi. Może

to prowadzić do osłabienia, łatwiejszego siniaczenia lub zwiększenia prawdopodobieństwa

wystąpienia zakażenia

Reakcje alergiczne, niekiedy bardzo ciężkie, obejmujące obrzmienie warg, języka i gardła,

gorączkę, świszczący oddech

Małe stężenie sodu we krwi. Może to prowadzić do osłabienia, wymiotów i kurczów

mięśniowych.

Uczucie pobudzenia, splątania lub przygnębienia

Zmiana odczuwania smaku

Problemy ze wzrokiem, takie jak niewyraźne widzenie

Nagłe odczucie świstów oddechowych lub zadyszki (skurcz oskrzeli)

Suchość w jamie ustnej

Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej

Zakażenie określane mianem „grzybicy”, które może obejmować jelita i jest wywołane przez

grzyby

Zaburzenia dotyczące wątroby, w tym żółtaczka, które mogą powodować zażółcenie skóry,

ciemne zabarwienie moczu oraz zmęczenie

Wypadanie włosów (łysienie)

Wysypka skórna podczas ekspozycji na słońce

Bóle stawów (artralgia) lub bóle mięśni (mialgia)

Ciężkie problemy nerkowe (śródmiąższowe zapalenie nerek)

Zwiększona potliwość.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów)

Zmiany w morfologii krwi włącznie z agranulocytozą (brakiem białych krwinek)

Agresja

Widzenie, odczuwanie lub słyszenie rzeczy nieistniejących (omamy)

Ciężkie zaburzenia dotyczące wątroby prowadzące do niewydolności wątroby i zapalenia

mózgu

Nagły początek ciężkiej wysypki lub powstawania pęcherzy na skórze lub złuszczania skóry.

Mogą temu towarzyszyć wysoka gorączka oraz bóle stawów (rumień wielopostaciowy, zespół

Stevensa-Johnsona, toksyczna rozpływna martwica naskórka)

Osłabienie mięśni

Powiększenie piersi u mężczyzn.

Częstość występowania nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

zapalenie jelita grubego (prowadzące do wystąpienia biegunki)

hipomagnezemia. Jeżeli przyjmowano Polprazol Acidcontrol przez okres dłuższy niż trzy

miesiące, istnieje możliwość zmniejszenia stężenia magnezu we krwi. Małe stężenie magnezu

może objawiać się jako zmęczenie, mimowolne skurcze mięśni, dezorientacja, drgawki,

zawroty głowy, przyspieszona akcja serca. W razie zaobserwowania któregoś z powyższych

objawów, należy o tym niezwłocznie poinformować lekarza. Bardzo małe stężenie magnezu

może prowadzić do zmniejszenia stężenia potasu lub wapnia we krwi. Lekarz może zalecić

regularne przeprowadzanie badań krwi w celu kontrolowania stężenia magnezu.

wysypka mogąca przebiegać z bólem stawów.

131_PIL_Polprazol 10 mg Var IAIN seq 0023

Pg. 12

W bardzo rzadkich przypadkach Polprazol Acidcontrol może wywierać wpływ na liczbę we krwi

krwinek białych, prowadząc do zmniejszenia odporności. W przypadku wystąpienia u pacjenta

zakażenia z takimi objawami, jak gorączka z towarzyszącym poważnym pogorszeniem ogólnego

samopoczucia lub gorączka z objawami miejscowego zakażenia, takimi jak ból w szyi, gardle lub

jamie ustnej albo utrudnienie oddawania moczu, należy skonsultować się możliwie jak najszybciej

z lekarzem w celu wykluczenia ewentualnego niedoboru krwinek białych (agranulocytozy) w oparciu

o wyniki badania krwi. Ważne jest, aby pacjent w takiej sytuacji podał lekarzowi informacje

dotyczące przyjmowanego leku.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać Polprazol Acidcontrol

Blistry: Przechowywać w temperaturze poniżej 30

C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Butelki HDPE: Przechowywać w temperaturze poniżej 30

C. Przechowywać butelkę szczelnie

zamkniętą. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Polprazol Acidcontrol

Substancją czynną leku jest omeprazol. Każda kapsułka zawiera mikrogranulki dojelitowe po

10 mg omeprazolu.

Pozostałe składniki leku to:

wypełnienie kapsułki: skrobia kukurydziana i sacharoza; karboksymetyloskrobia sodowa

(typ A); sodu laurylosiarczan; Powidon K30; trisodu fosforan dwunastowodny; hypromeloza

(6 cP); kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), dyspersja 30%; trietylu

cytrynian; sodu wodorotlenek; tytanu dwutlenek; talk;

skład wieczka kapsułki: erytrozyna (E 127); żelaza tlenek czerwony (E 172); tytanu dwutlenek

(E 171); woda oczyszczona; żelatyna;

skład korpusu kapsułki: żółcień chinolinowa (E 104); erytrozyna (E 127); tytanu dwutlenek

(E 171); woda oczyszczona; żelatyna.

skład tuszu: szelak; alkohol etylowy bezwodny; alkohol izopropylowy; glikol propylenowy;

alkohol N-butylowy; Powidon; sodu wodorotlenek; tytanu dwutlenek (E 171).

131_PIL_Polprazol 10 mg Var IAIN seq 0023

Pg. 13

Jak wygląda lek Polprazol Acidcontrol i co zawiera opakowanie

Kapsułki barwy czerwono - pomarańczowej, z oznaczeniem „O” na wieczku oraz „10” na korpusie,

zawierające mikrogranulki barwy białej do jasnobeżowej.

Dostępne są następujące wielkości opakowań:

Butelki HDPE lub blistry Aluminium/Aluminium zawierające po 7, 14 lub 28 kapsułek, w

tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański, Polska

Wytwórca

Teva Pharma S.L.U.

Poligono Industrial Malpica

c/C no. 4, 50016 Zaragoza

Hiszpania

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

ul. Pelplińska 19

83-200 Starogard Gdański

Polska

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

Oddział Produkcyjny w Nowej Dębie

ul. Szypowskiego 1

39-460 Nowa Dęba

Polska

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o.

ul. Bobrowiecka 6

00-728 Warszawa

tel. 22 364 61 01

Data ostatniej aktualizacji ulotki: październik 2017 r.maj 2017 r.

Ulotka dla pacjenta zgodna

z Zawiadomieniem URPLWMiPB UR.DZL.ZLN.4020.03875.2016.ID.4 z dnia 29.05.2017 r.

oraz Decyzją Prezesa URPLWMiPB Nr UR/ZD/0859/17 z dnia 29.05.2017 r.

131_PIL_Polprazol 10 mg Var IAIN seq 0023

Pg. 14