Pluscard

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Pluscard 100 mg + 40 mg tabletki
 • Dawkowanie:
 • 100 mg + 40 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Pluscard 100 mg + 40 mg tabletki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 15 szt., 5906071009872, OTC; 20 tabl., 5909990487011, OTC; 30 szt., 5906071009858, OTC; 40 tabl., 5909990487028, OTC; 60 szt., 5906071009865, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 04870
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Pluscard, 100 mg + 40 mg, tabletki

(Acidum acetylsalicylicum + Glycinum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub

pielegniarce. Patrz punkt 4.

Jeśli nie nastapiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Pluscard i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed przyjęciem leku Pluscard

Jak przyjmować lek Pluscard

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Pluscard

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Pluscard i w jakim celu się go stosuje

Lek Pluscard zawiera dwie substancje czynne: kwas acetylosalicylowy i glicynę.

Kwas acetylosalicylowy hamuje ,,zlepianie się” (agregację) płytek krwi, a glicyna chroni przewód

pokarmowy przed drażniącym działaniem kwasu acetylosalicylowego.

W badaniach klinicznych, wykazano, że małe dawki kwasu acetylosalicylowego (50-325 mg)

skutecznie hamują agregację płytek krwi, odgrywając istotną rolę w hamowaniu powstawiania

zakrzepów w naczyniach krwionośnych.

Lek Pluscard stosuje się:

w zapobieganiu zawałowi mięśnia sercowego;

w zapobieganiu powikłaniom zakrzepowo-zatorowym po przebytym zawale mięśnia sercowego,

udarze mózgu, zabiegach na naczyniach wieńcowych, w dławicy piersiowej.

2.

Informacje ważne przed przyjęciem leku Pluscard

Kiedy nie przyjmować leku Pluscard:

jeśli pacjent ma uczulenie na kwas acetylosalicylowy, glicynę lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

w przypadku nadwrażliwości na salicylany;

w przypadku reakcji uczuleniowej na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), np. astma

aspirynowa, gorączka sienna;

jeśli pacjent ma czynną chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy;

jeśli pacjent ma zwiększoną skłonność do krwawień oraz zaburzenia krzepnięcia krwi (np.

hemofilię, małopłytkowość) oraz gdy pacjent jest leczony jednocześnie lekami

przeciwzakrzepowymi (np. pochodnymi kumaryny, heparyną);

jeśli u pacjenta występuje dna moczanowa;

jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby, nerek lub serca;

jeśli pacjent ma niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej; patrz też punkt „Lek Pluscard a

inne leki”;

- jeśli pacjentka jest w III trymestrze ciąży (trzy ostatnie miesiące ciąży).

Ze względu na ryzyko zespołu Reye'a nie należy stosować kwasu acetylosalicylowego u dzieci

w wieku do 16 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Pluscard należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

jeśli jednocześnie z lekiem Pluscard stosowane są inne niesteroidowe leki przeciwzapalne

(np. ibuprofen) lub przeciwbólowe (np. paracetamol) - nie należy stosować ich razem dłużej niż

przez kilka dni; nie należy również bez konsultacji z lekarzem zażywać innych leków;

jeśli występują utrzymujące się objawy dzwonienia lub szumu w uszach oraz ból głowy, gdyż

w przypadku długotrwałego stosowania leku mogą one wskazywać na jego przedawkowanie,

zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku;

jeśli planowany jest zabieg chirurgiczny, lek należy odstawić 5-7 dni wcześniej ze względu na

ryzyko wydłużonego czasu krwawienia zarówno w czasie zabiegu jak i po nim;

jeśli występują krwotoki maciczne, nadmierne krwawienia miesiączkowe, stosowana jest

wewnątrzmaciczna wkładka antykoncepcyjna;

jeśli pacjent chorował na chorobę wrzodową.

Należy porozumieć się z lekarzem, nawet, jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących

w przeszłości.

Zachowanie szczególnej ostrożności u niektórych szczególnych grup stosujących lek

Dzieci i młodzież

Ze względu na możliwy udział w rozwoju zespołu Reye'a (choroba, której towarzyszą uszkodzenia

wielu narządów, głównie mózgu i wątroby), nie należy stosować kwasu acetylosalicylowego u dzieci

w wieku do 16 lat.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby

Ostrożnie stosować u pacjentów z niewydolnością nerek i (lub) wątroby.

Pacjenci w podeszłym wieku

Pacjenci w podeszłym wieku powinni szczególnie uważnie stosować się do zaleceń lekarza. Lek

należy u nich stosować w mniejszych dawkach i w większych odstępach, ze względu na zwiększone

ryzyko objawów niepożądanych.

Lek Pluscard a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

- Inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE): kwas acetylosalicylowy zmniejsza działanie

przeciwnadciśnieniowe inhibitorów konwertazy angiotensyny.

- Acetazolamid: kwas acetylosalicylowy może w znacznym stopniu zwiększać stężenie, a tym samym

toksyczność acetazolamidu.

- Leki przeciwzakrzepowe (np. heparyna, warfaryna): jednoczesne stosowanie kwasu

acetylosalicylowego i leków przeciwzakrzepowych może spowodować nasilenie działania

przeciwzakrzepowego.

- Kwas acetylosalicylowy może wypierać warfarynę z połączeń białkowych, prowadząc do

wydłużenia czasu protrombinowego i czasu krwawienia.

- Kwas acetylosalicylowy może nasilać działanie przeciwzakrzepowe heparyny, zwiększając tym

samym ryzyko krwawienia.

- Leki przeciwpadaczkowe: kwas acetylosalicylowy nasila działanie toksyczne kwasu walproinowego,

kwas walproinowy zaś nasila działanie przeciwagregacyjne kwasu acetylosalicylowego.

- Leki moczopędne: kwas acetylosalicylowy może zmniejszyć skuteczność leków moczopędnych oraz

nasilać ototoksyczność furosemidu.

- Metotreksat: kwas acetylosalicylowy nasila toksyczne działanie metotreksatu na szpik kostny.

Stosowanie kwasu acetylosalicylowego jednocześnie z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień

lub większych jest przeciwwskazane.

- Niesteroidowe leki przeciwzapalne: jednoczesne stosowanie kwasu acetylosalicylowego

i niesteroidowych leków przeciwzapalnych nie jest zalecane, ze względu na zwiększone ryzyko

występowania działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego.

- Glikokortykosteroidy stosowane układowo: z wyjątkiem hydrokortyzonu jako terapii zastępczej

w chorobie Addisona, podawane jednocześnie z kwasem acetylosalicylowym zwiększają ryzyko

choroby wrzodowej i krwawienia z przewodu pokarmowego oraz zmniejszają stężenie salicylanów

w osoczu w trakcie terapii, zaś po jej zakończeniu zwiększa się ryzyko przedawkowania salicylanów.

- Leki przeciwcukrzycowe: kwas acetylosalicylowy nasila działanie hipoglikemizujące leków

przeciwcukrzycowych. Leku nie należy stosować jednocześnie z pochodnymi sulfonylomocznika.

- Leki zwiększające wydalanie kwasu moczowego (np. probenecyd, sulfinpirazon): salicylany

osłabiają działanie leków zwiększających wydalanie kwasu moczowego. Leku nie należy stosować

jednocześnie z lekami przeciw dnie.

- Digoksyna: kwas acetylosalicylowy może nasilać działanie digoksyny.

- Leki trombolityczne: kwas acetylosalicylowy może nasilać działanie leków trombolitycznych, takich

jak streptokinaza i alteplaza.

- Leki spazmolityczne: glicyna nasila działanie leków spazmolitycznych (np. baklofen).

- Związki metali: glicyna może tworzyć kompleksy ze związkami metali, dlatego nie należy ich

stosować jednocześnie.

Stosowanie leku Pluscard z jedzeniem, piciem i alkoholem

Pluscard należy przyjmować w czasie lub po posiłku i popijać 1 szklanką płynu.

Alkohol zwiększa częstość i nasilenie krwawień z przewodu pokarmowego spowodowanych przez

kwas acetylosalicylowy. W trakcie leczenia nie należy pić alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Nie stosować leku w czasie ostatniego trymestru ciąży bez specjalnego polecenia lekarza, ponieważ

kwas acetylosalicylowy może powodować wady rozwojowe u płodu i komplikacje podczas porodu.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza. Salicylany przechodzą w niewielkich ilościach

do mleka matki, dlatego należy unikać stosowania leku w czasie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Pluscard nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie maszyn.

3.

Jak przyjmować lek Pluscard

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka, to:

Dorośli i dzieci powyżej 16 lat:

Doustnie 1 do 3 tabletek na dobę w dawce pojedynczej lub w dawkach podzielonych.

Tabletki należy przyjmować w czasie lub po posiłku i popijać 1 szklanką płynu.

Osoby w podeszłym wieku:

Nie ma dokładnych danych na temat stosunku korzyści do ryzyka stosowania kwasu

acetylosalicylowego w tej grupie pacjentów. Zalecane jest, aby lekarz dobrał dawkę leku do czynności

nerek osób w podeszłym wieku.

Pacjenci z niewydolnością nerek i (lub) wątroby:

Należy zachować ostrożność przy stosowaniu preparatu u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek

i (lub) wątroby.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Pluscard

Objawy przyjęcia zbyt dużej ilości leku obejmują: szum lub dzwonienie w uszach, ból głowy,

biegunkę, ból brzucha, dezorientację, zawroty głowy, senność, przyśpieszony oddech, nudności,

wymioty, ketoza, zasadowica oddechowa i kwasica metaboliczna. Ponadto, zmniejszenie czynności

ośrodkowego układu nerwowego może prowadzić do śpiączki. Może również wystąpić zapaść

krążeniowa i niewydolność oddechowa.

W przypadku przyjęcia zbyt dużej dawki leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem,

który, jeśli to konieczne, zastosuje odpowiednie leczenie (podanie węgla aktywowanego, leczenie

objawowe).

Pominięcie przyjęcia leku Pluscard

W przypadku pominięcia dawki leku w wyznaczonym czasie należy przyjąć ją jak najszybciej.

Jednakże w przypadku, gdy zbliża się już pora przyjęcia następnej dawki, należy pominąć opuszczoną

dawkę.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystapią.

Ból brzucha, zgaga lub niestrawność, uczucie pełności w nadbrzuszu, nudności z wymiotami lub bez

wymiotów, uszkodzenie błony śluzowej żołądka, uczynnienie choroby wrzodowej, krwawienia

z przewodu pokarmowego (czarne, smoliste stolce), perforacje.

Owrzodzenie żołądka występuje u 15% pacjentów długotrwale przyjmujących kwas

acetylosalicylowy.

Ogniskowa martwica komórek wątrobowych, tkliwość i powiększenie wątroby, szczególnie

u pacjentów z młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów, układowym toczniem

rumieniowatym, gorączką reumatyczną lub chorobą wątroby w wywiadzie, przemijające zwiększenie

aktywności aminotransferaz w surowicy, fosfatazy alkalicznej i stężenia bilirubiny.

Białkomocz, obecność leukocytów i erytrocytów w moczu, martwica brodawek nerkowych,

śródmiąższowe zapalenie nerek.

Niewydolność serca.

Nadciśnienie.

Szumy uszne (zazwyczaj jako objaw przedawkowania), zaburzenia słuchu, zawroty głowy.

Małopłytkowość, niedokrwistość wskutek mikrokrwawień z przewodu pokarmowego, niedokrwistość

hemolityczna u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, leukopenia,

agranulocytoza, eozynopenia, zwiększone ryzyko krwawień, wydłużenie czasu krwawienia,

wydłużenie czasu krzepnięcia.

Szczególnie u pacjentów z astmą, mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości (trudności w oddychaniu,

kaszel, ucisk w klatce piersiowej, zawroty głowy, wysypka skórna, obrzęk naczynioruchowy, skurcz

oskrzeli, wstrząs).

Zgłaszanie działań niepożądnych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel + 48 22 49 21 301

Fax + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Pluscard

Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Pluscard

Substancjami czynnymi leku są kwas acetylosalicylowy oraz glicyna. Jedna tabletka zawiera

100 mg kwasu acetylosalicylowego oraz 40 mg glicyny.

Pozostałe substancje pomocnicze to: skrobia ziemniaczana, talk.

Jak wygląda lek Pluscard i co zawiera opakowanie

Lek ma postać tabletek.

Opakowanie zawiera: 15, 20, 30, 40 lub 60 tabletek w blistrach w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

ul. Partyzancka 133/151

95-200 Pabianice

tel: (42) 22-53-100

Wytwórca

Medicofarma S.A.

ul. Tarnobrzeska 13

26-613 Radom

Data ostatniej aktualizacji ulotki: