Phytodolor

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Phytodolor (570 mg + 190 mg + 190 mg)/ml krople doustne
 • Dawkowanie:
 • (570 mg + 190 mg + 190 mg)/ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • krople doustne
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Phytodolor (570 mg + 190 mg + 190 mg)/ml krople doustne
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 100 ml, 5909990833412, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 08334
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Phytodolor, (570 mg + 190 mg + 190 mg)/ml, krople doustne

Populi folii et corticis extractum + Fraxini corticis extractum + Solidaginis virgaureae herbae

extractum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Jeśli po 14 dniach nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z

lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Phytodolor i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Phytodolor

Jak przyjmować lek Phytodolor

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Phytodolor

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Phytodolor i w jakim celu się go stosuje

Phytodolor jest roślinnym lekiem złożonym o działaniu przeciwzapalnym.

Wskazania do stosowania:

Dolegliwości reumatyczne, nerwobóle.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Phytodolor

Kiedy nie stosować leku Phytodolor

jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne, rośliny z rodziny astrowatych (

Asteraceae

dawniej

Compositae

, złożonych) lub salicylany,

ze względu na zawartość salicylanów nie zaleca się stosowania w astmie ze względu na

możliwość zaostrzenia objawów, w okresie ciąży, u dzieci i młodzieży do 18 roku życia, w

ciężkich chorobach wątroby lub nerek.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Phytodolor należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Lek zawiera 47,9% (V/V) etanolu (alkoholu), tzn. do 720 mg na dawkę (40 kropli), co jest

równoważne 18 ml piwa, 7,5 ml wina na dawkę.

Szkodliwe dla osób z chorobą alkoholową i pacjentów z uszkodzeniami mózgu.

Należy wziąć pod uwagę podczas stosowania u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią, dzieci i u

osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub z padaczką.

Lek może osłabiać lub wzmacniać działanie innych leków.

Lek Phytodolor a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Interakcje dotychczas nie są znane.

Ciąża i karmienie piersią

Brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania leku w okresie ciąży i karmienia piersią.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ze względu na zawartość etanolu nie zaleca się stosowania.

3.

Jak stosować lek Phytodolor

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka

Dorośli: Jeśli lekarz nie zaleci inaczej stosować od 20 do 30 kropli, od 3 do 4 razy na dobę. Nie

przekraczać dawki jednorazowej 40 kropli. Stosować z niewielką ilością płynu.

Podanie doustne.

Przed użyciem wstrząsnąć!

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Ze względu na zawartość salicylanów, nie zaleca się stosowania u dzieci i młodzieży do 18 roku życia.

Pominięcie zastosowania leku Phytodolor

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Phytodolor

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W rzadkich wypadkach mogą wystąpić dolegliwości żołądkowo-jelitowe oraz reakcje uczuleniowe. W

takich przypadkach należy przerwać stosowanie leku i jeśli objawy nie ustąpią – skontaktować się z

lekarzem. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych należy zgłosić się do lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-

mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Phytodolor

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i butelce. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Phytodolor

Substancjami czynnymi leku są:

wyciąg z kory i liści osiki (

Populi folii et corticis extractum

wyciąg z kory jesionu (

Fraxini corticis extractum

wyciąg z ziela nawłoci (

Solidaginis virgaureae herbae extractum

100 ml kropli doustnych zawiera:

60 ml wyciągu z

Populus tremula L.

folii et corticis

, kora i liście osiki, (1 : 1,5-2,5) , ekstrahent:

etanol 60% (V/V)

20 ml wyciągu z

Fraxinus excelsior L. corticis

, kora jesionu (1 : 1,5 -2,5), ekstrahent: etanol

60% (V/V)

20 ml wyciągu

z Solidago virgaureae L.

herbae

, ziele nawłoci (1 : 1,5-2,5), ekstrahent: etanol

60% (V/V)

Lek zawiera 43,3-47,9 % (V/V) alkoholu.

Jak wygląda lek Phytodolor i co zawiera opakowanie

Butelka ze szkła barwnego z zakrętką polietylenową z zakraplaczem.

Opakowanie zawiera 100 ml kropli doustnych.

Podmiot odpowiedzialny

Bayer Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 158

02-326 Warszawa

Tel.: +48 22 572 35 00

Wytwórca

STEIGERWALD Arzneimittelwerk GmbH

Havelstrasse 5

64295 Darmstadt

Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki: