Phostal

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Phostal Dawki podstawowe: 0,01 IC/ml, 0,1 IC/ml, 1 IC/ml, 10 IC/ml. Dawka podtrzymująca: 10 IC/ml zawiesina do wstrzykiwań
 • Dawkowanie:
 • Dawki podstawowe: 0,01 IC/ml, 0,1 IC/ml, 1 IC/ml, 10 IC/ml. Dawka podtrzymująca: 10 IC/ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • zawiesina do wstrzykiwań
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Phostal Dawki podstawowe: 0,01 IC/ml, 0,1 IC/ml, 1 IC/ml, 10 IC/ml. Dawka podtrzymująca: 10 IC/ml zawiesina do wstrzykiwań
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 zestaw: 1 fiol. 5 ml do leczenia podtrzymującego, 5909990820429, Rp; 1 zestaw: 4 fiol. 5 ml do leczenia podstawowego, 5909990820412, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 08204
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

PHOSTAL

Wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego

PHOSTAL

Wyciągi alergenowe pochodzenia zwierzęcego

PHOSTAL

Wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego

PHOSTAL

Wyciągi alergenowe grzybów (grzyby pleśniowe, dermatofity, drożdże)

PHOSTAL

Mieszanki wyciągów alergenowych (pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, roztoczy,

grzybów)

0,01 IR lub IC/ml; 0,1 IR lub IC/ml; 1 IR lub IC/ml; 10 IR lub IC/ml

Zawiesina do wstrzykiwań

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

razie

jakichkolwiek

wątpliwości

należy

zwrócić

się

lekarza

farmaceuty

pielęgniarki.

Lek ten został

przepisany ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek

może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli

pacjenta

wystąpią

jakiekolwiek

objawy

niepożądane,

wszelkie

objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie

lub pielęgniarce

.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest PHOSTAL i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku PHOSTAL

Jak stosować PHOSTAL

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać PHOSTAL

Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest PHOSTAL i w jakim celu się go stosuje

PHOSTAL

jest zawiesiną do wstrzykiwań zawierającą wyciągi alergenowe.

PHOSTAL to lek, który ma zwiększy

ć tolerancję immunologiczną u pacjentów uczulonych na

alergeny pochodzenia roślinnego (pyłki roślin), zwierzęcego, roztoczy kurzu domowego lub grzybów,

a tym samym zmniejszyć objawy alergiczne. Pełny wykaz alergenów zamieszczony jest w załączniku

nr 1, dołączonym do niniejszej ulotki.

Wskazania do stosowania

PHOSTAL jest stosowany w leczeniu alergii sezonowej lub całorocznej objawiającej się nieżytem

nosa (kichanie, katar, świąd nosa, zapchany nos), zapaleniem spojówek (swędzące i łzawiące oczy),

zapaleniem błony śluzowej nosa i spojówek lub astmą (o łagodnym do umiarkowanym nasileniu), u

dorosłych i dzieci.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku PHOSTAL

Kiedy nie stosować leku PHOSTAL

jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość (uczulenie) na którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienionych w punkcie 6.)

jeśli u pacjenta stwierdzono niedobory odporności lub czynną postać choroby

autoimmunologicznej

jeśli u pacjenta stwierdzono chorobę nowotworową

jeśli u pacjenta stwierdzono niekontrolowaną lub ciężką astmę

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem leczenia, należy ustabilizować objawy alergii za pomocą odpowiedniego leczenia

objawowego, jeśli jest taka konieczność.

Przed rozpoczęciem leczenia odczulającego lekiem PHOSTAL, należy wziąć uwagę, możliwość w

wystąpienia ogólnoustrojowych reakcji alergicznych zagrażających życiu wymagających

użycia epinefryny (patrz punkt “PHOSTAL a inne leki”)

należy natychmiast powiadomić lekarza, jeśli u pacjenta wystąpią ogólnoustrojowe objawy takie

jak: intensywne swędzenie dłoni i podeszew stóp, wysypka, obrzęk jamy ustnej lub gardła

powodujące trudności w przełykaniu i oddychaniu, lub zmiana głosu, nudności oraz wymioty

(patrz punkt 4 „Możliwe działania niepożądania”),

jeśli u pacjenta wystąpi gorączka lub wystąpił napad astmy potwierdzony klinicznie i (lub) przez

pomiar szczytowego przepływu wydechowego, lekarz rozważy dalsze stosowanie leku PHOSTAL,

należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje beta-adrenolityki (tj. grupę leków często

stosowanych

leczeniu

schorzeń

serca

wysokiego

ciśnienia

tętniczego

krwi,

również

obecnych w niektórych kroplach do oczu i maściach), ponieważ ten lek może obniżyć skuteczność

adrenaliny stosowanej w leczeniu poważnych reakcji układowych.

W celu uniknięcia wystąpienia poważnych działań niepożądanych, nie zaleca się podejmowania

wysiłku fizycznego lub uprawiania intensywnego sportu w dniu wstrzyknięciu.

PHOSTAL a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych które

wydawane są bez recepty.

Przed rozpoczęciem leczenia, należy powiedzieć lekarzowi:

jeśli pacjent przyjmuje leki przeciwdepresyjne: trójpierścieniowe lub inhibitory

monoaminooksydazy (inhibitory MAO), ponieważ w przypadku wystąpienia ciężkiej reakcji

alergicznej i wskazania do użycia adrenaliny wzrasta ryzyko działań niepożądanych,

jeśli pacjent planuje szczepienie. Szczepienie profilaktyczne może być wykonane w okresie

leczenia podtrzymującego. Zaleca się, aby przerwa pomiędzy dwoma wstrzyknięciami wynosiła co

najmniej 1 tydzień, z wyjątkiem sytuacji ratowania życia.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje zaj

ść w ciążę, powinna

poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku, ponieważ

nie ma doświadczenia w stosowaniu leku PHOSTAL w czasie ciąży lub okresie karmienia piersią.

O kontynuowaniu leczenia w czasie ciąży i w okresie karmienia piersią decyduje lekarz.

W żadnym wypadku nie należy rozpoczynać immunoterapii alergenowej w czasie ciąży.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

PHOSTAL nie ma wpływu na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Lek

PHOSTAL

zawiera chlorek sodu

W przypadku pacjentów będących na diecie niskosodowej należy uwzględnić obecność w leku

chlorku sodu, ponieważ jedna fiolka PHOSTAL tj. 5 ml zawiesiny zawiera 45 mg chlorku sodu.

3. Jak stosować PHOSTAL

PHOSTAL jest podawany przez lekarza lub pielęgniarkę podskórnie.

Instrukcje dotyczące stosowania leku PHOSTAL znajdują się w części “Informacje przeznaczone

wyłącznie dla personelu medycznego na końcu ulotki.

Należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Dawkowanie

Dawkę ustala lekarz. Leczenie dzieli się na dwa etapy:

leczenie podstawowe – ze stopniowym zwiększaniem dawki, aż do osiągnięcia dawki dobrze

tolerowanej;

leczenie podtrzymujące – za pomocą stałej dawki wstrzykiwanej regularnie w odstępach czasu

ustalonych przez lekarza prowadzącego.

Czas trwania leczenia

Na ogół leczenie odczulające stosuje się przez 3 do 5 lat.

Stosowanie u dzieci

Immunoterapia alergenowa nie jest wskazana do stosowania u dzieci w wieku poniżej 5 lat.

Pominięcie zastosowania leku PHOSTAL

Nale

ży jak najszybciej zgłosić się do lekarza w celu podania zaległej dawki i ustalenia dalszego

schematu leczenia.

Przerwanie stosowania leku PHOSTAL

Stosowania leku PHOSTAL nie należy przerywać, o ile lekarz nie zaleci inaczej.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W trakcie leczenia, pacjenci są narażeni na alergeny, które mogą wywołać reakcje w miejscu

wstrzyknięcia i (lub) ogólnoustrojowe.

Takie reakcje mogą wystąpić na początku terapii lub później, w trakcie leczenia.

W przypadku wystąpienia lub zauważenia niżej wymienionych objawów, należy natychmiast

skontaktować się z lekarzem:

silny świąd lub wysypka, trudności z oddychaniem, ból brzucha lub objawy związane z obniżeniem

ciśnienia tętniczego krwi, takie jak zawroty głowy i złe samopoczucie.

W czasie leczenia, tolerancja leku przez pacjenta może ulec zmianie w zależności od stanu zdrowia

pacjenta i otoczenia.

Lekarz może zalecić pacjentowi wstępne leczenie środkami przeciwalergicznymi, mające na celu

zmniejszenie częstości i nasilenia niepożądanych reakcji.

Możliwe działania niepożądane obejmują:

Bardzo często (występujące u więcej niż 1 na 10 pacjentów)

Nieżyt nosa (zapchany nos, katar s kichanie, swędzący nos)

Często (występujące u mniej niż 1 na 10 pacjentów)

Ciężkie reakcje alergiczne

Ból głowy

Zapalenie spojówek (zaczerwienienie i podrażnienie oczu)

Astma

Kaszel

Trudności z oddychaniem i (lub) duszność

Wysypka

Świąd

Egzema

Zaczerwienie skóry

Reakcje w miejscu wstrzyknięcia (obrzęk, świąd, zaczerwienienie)

Niezbyt często (występujące u mnie niż 1 na 100 pacjentów)

Zawroty głowy

Nietypowe odczucia skórne (pieczenie, szczypanie, mrowienie)

Zaburzenia oczu (podrażnienie, obrzęk, świąd i zaczerwienienie)

Ból ucha

Nieregularne bicie serca (kołatanie)

Obniżenie ciśnienia tętniczego krwi

Uderzenia gorąca

Ból gardł

a (podrażnienie, ból, zaczerwienie)

Zapalenie zatok

Zapalenie oskrzeli

Obrzęk języka

Trudności z połykaniem

Ból brzucha

Nudności

Biegunka

Obrzęk twarzy

Zaburzenia w miejscu wstrzyknięcia (ból, guzek)

Obrzęk kończyn

Osłabienie

Wrażenie ucisku w klatce piersiowej

Najczęściej reakcje w miejscu wstrzyknięcia nie wymagają zmiany schematu leczenia.

Dodatkowo, po wprowadzeniu leku do obrotu następujące działania niepożądane zostały zgłoszone

spontanicznie bez podania częstości: nagły obrzęk skóry i błon śluzowych (obrzęk Quinckego), obrzęk

gardła, świszczący oddech, wymioty, złe samopoczucie, guzki w miejscy wstrzyknięcia (ziarniniak w

miejscu wstrzyknięcia), zaczerwienienie na ca

łym ciele (rumień uogólniony), ból stawów, ból mięśni,

reakcja alergiczna z gorączką, obrzękiem węzłów chłonnych, bólem stawów, zaczerwienieniem skóry

i zaburzeniami przewodu pokarmowego (choroba posurowicza), powiększenie węzłów chłonnych,

gorączka i ciężka reakcja alergiczna (wstrząs anafilaktyczny).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio

Departamentu

Monitorowania

Niepożądanych

Działań

Produktów

Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać PHOSTAL

Przechowywać w lodówce (2

C - 8

Nie zamrażać!

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności (EXP) zamieszczonego na pudełku.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera PHOSTAL

Substancję czynną

stanowią wyciągi alergenowe lub ich mieszanki w połączeniu z mannitolem. Ilość

mannitolu nie przekracza 40 mg/ml.

1 fiolka (5 ml) zawiesiny zawiera wyciągi alergenowe (zgodnie z załącznikiem nr 1)

o stężeniu:

0,01; 0,1; 1; 10 IR*/ml (standaryzowany wyciąg alergenowy)

0,01; 0,1; 1; 10 IC**/ml (niestandaryzowany wyciąg alergenowy)

Skład jakościowy substancji czynnej może być dobierany indywidualnie dla pacjenta w zakresie

alergenów wymienionych w załączniku nr 1.

(*/**) Aktywność odpowiedniego alergenu wyrażona w jednostkach IR/ml lub IC/ml podana jest na

etykiecie.

Pozostałe składniki to

: fosforan wapnia, sodu chlorek, fenol, glicerol, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda PHOSTAL i co zawiera opakowanie

PHOSTAL to zawiesina o zabarwieniu bia

łym lub lekko żółto-brązowym w zależności od rodzaju

alergenu i jego stężenia.

Zestaw do leczenia podstawowego zawiera:

4 fiolki po 5 ml (stężenie od 0,01 IR/ml do 10 IR/ml lub od 0,01 IC/ml do 10 IC/ml)

szare wieczko

stężenie: 0,01 IR/ml lub 0,01 IC/ml

żółte wieczko

stężenie: 0,1 IR/ml lub 0,1 IC/ml

zielone wieczko

stężenie: 1 IR/ml lub 1 IC/ml

niebieskie wieczko

stężenie: 10 IR/ml lub 10 IC/ml

Zestaw do leczenia podtrzymującego zawiera:

1 fiolka po 5 ml (stężenie 10 IR/ml lub 10 IC/ml) – niebieskie wieczko.

Podmiot odpowiedzialny

STALLERGENES

6 rue Alexis de Tocqueville

92160 Antony, Francja

Wytwórca

STALLERGENES S.A.

6 rue Alexis de Tocqueville

92183 Antony Cedex, Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego:

STALLERGENES Sp. z o.o.

tel. 22 620 29 98

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

INFORMACJE PRZEZNACZONE SĄ WYŁĄCZNIE DLA PERSONELU MEDYCZNEGO

Dawkowanie i sposób podawania

Przed każdorazowym wstrzyknięciem tego leku należy:

- dokładnie sprawdzić informacje na fiolce (nazwisko pacjenta, skład, stężenie, termin przydatności do

użycia);

- wstrząsnąć fiolką przed pobraniem zawiesiny;

- przestrzegać zasad jałowości podczas wykonania wstrzyknięcia;

- używać jednorazowych strzykawek typu tuberkulinowego o pojemności 1 ml, wyskalowanych wg

podziałki 1/100;

- odmierzyć bardzo dokładnie dawkę.

Pacjent powinien pozostać pod ścisłą obserwacją lekarską przez 30 minut po wstrzyknięciu.

W dniu wstrzyknięcia pacjent powinien unikać wysiłków fizycznych.

Dawkowanie, czas trwania leczenia i schemat leczenia

1. Czas trwania leczenia

Na ogół leczenie odczulające stosuje się przez 3 do 5 lat.

W razie braku istotnej poprawy objawów po roku (alergia całoroczna) lub po pierwszym sezonie

pylenia (alergia sezonowa), schemat leczenia należy podda

ć ponownej ocenie.

2. Leczenie podstawowe ze zwiększaniem dawki

Ten lek wstrzykuje się głęboko podskórnie, raz w tygodniu.

Dawkę należy stopniowo zwiększać, aż do osiągnięcia dawki podtrzymującej (maksymalnej dawki

dobrze tolerowanej) zgodnie z poniższym schematem:

Dzień

wstrzyknięcia

Fiolka

Objętość

(w ml)

Dawka

(IR lub IC)

Częstość

podawania

0,01 IR/ml lub

0,01 IC/ml

(szare wieczko)

0,10

0,001

1 wstrzyknięcie w

tygodniu

0,20

0,002

0,40

0,004

0,80

0,008

0,1 IR/ml lub

0,1 IC/ml

(żółte wieczko)

0,10

0,01

1 wstrzyknięcie w

tygodniu

0,20

0,02

0,40

0,04

0,80

0,08

1 IR/ml lub 1 IC/ml

(zielone wieczko)

0,10

1 wstrzyknięcie

w tygodniu

0,20

0,40

0,80

10 IR/ml lub

10 IC/ml

(niebieskie wieczko)

0,10

1wstrzyknięcie w

tygodniu

0,20

0,40

D105

0,60

D112

0,80

Powyższy schemat dawkowania należy uważać za wskazówkę i przykład leczenia. Leczenie może być

modyfikowane przez lekarza w zależności od stanu pacjenta i jego reakcji na leczenie.

3. Leczenie podtrzymujące – dawka stała

Maksymalna, dobrze tolerowana dawka powinna być powtarzana co 15 dni, a następnie w odstępach

miesięcznych lub rzadziej. Nie należy przekraczać odstępu 6 tygodniowego pomiędzy kolejnymi

wstrzyknięciami.

Jeżeli

czas

pomiędzy

wstrzyknięciami

będzie

dłuższy

niż

tygodni,

należy

zmniejszyć dawkę.

Zaleca się zmniejszenie dawki o połowę, jeżeli rozpoczyna się nową fiolkę i ewentualnie w czasie

sezonu pylenia.

Przerwanie leczenia

przypadku

przerwania

leczenia

wydłużenia

odstępu

pomiędzy

dwoma

wstrzyknięciami

(niepowiązanego

działaniem

niepożądanym),

zgodnie

doświadczeniem

klinicznym

wprowadzeniu tego leku do obrotu, należy postępować zgodnie z poniższym schematem:

Etap leczenia

Przerwa w leczeniu od

ostatniego

wstrzyknięcia

Dawkowanie

Leczenie

początkowe

2 tygodnie

kontynuować leczenie początkowe ostatnio

stosowaną dawką

2 tygodnie do 1 miesiąca

wznowić leczenie od 0,1 ml z fiolki o tym samym

stężeniu i kontynuować leczenie początkowe

dłuższa niż 1 miesiąc

wznowić leczenie początkowe stosując 10-krotnie

mniejsze stężenie (jeśli to możliwe*), a następnie

kontynuować leczenie początkowe

Leczenie

podtrzymujące

krótsza niż 6 tygodni

kontynuować leczenie ostatnią dawką (o tym samym

stężeniu

6 tygodni do 6 miesięcy

ponownie rozpocząć leczenie początkowe od 0,1ml

z fiolki 1 IR/ml (lub 1 IC/ml) aż do osiągnięcia

maksymalnej dawki tolerowanej. Następnie należy

kontynuować leczenie podtrzymujące.

* Dla pacjentów leczonych zawiesiną o najmniejszym stężeniu, należy ponownie rozpocząć leczenie

początkowe zawiesiną o tym samym stężeniu.

PHOSTAL

ZAŁĄCZNIK NR 1

I. Wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego

Chwasty

641 Alfalfa (Medicago sativa)

IC/ml

664 Mniszek pospolity (Taraxacum vulgare)

IC/ml

623 Komosa biała(Chenopodium album)

IC/ml

673 Nawłoć kanadyjska (Solidago canadensis)

IC/ml

636 Chmiel pospolity (Humulus lupulus)

IC/ml

605 Bylica pospolita (Artemisia vulgaris)

IR/ml

646 Gorczyca czarna (Brassica nigra)

IC/ml

654 Pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica)

IC/ml

643 Złocień właściwy (Chrysanthemum leucanthemum)

IC/ml

665 Babka zwyczajna (Plantago)

IC/ml

604 Ambrozja (Ambrosia elatior)

IR/ml

625 Kapusta ogrodowa (Brassica oleifera)

IC/ml

710 Solanka kolczysta (Salsola kali)

IC/ml

655 Szczaw zwyczajny (Rumex acetosa)

IC/ml

678 Słonecznik zwyczajny (Helianthus annus)

IC/ml

657 Parietaria lekarska (Parietaria officinalis)

IR/ml

Trawy

601 Mietlica pospolita (Agrostis vulgaris)

IC/ml

705 Trawa bermudzka (Cynodon dactylon)

IR/ml

627 Kupkówka (Rżniączka) pospolita (Dactylis glomerata)

IR/ml

624 Perz właściwy (pełzający)(Agropyron repens)

IC/ml

630 Kostrzewa łąkowa (Festuca elatior)

IC/ml

658 Wiechlina łąkowa (Poa pratensis)

IR/ml

638 Życica trwała (Lolium perenne)

IR/ml

631 Tomka wonna (Anthoxantum odoratum)

IR/ml

661 Tymotka łąkowa (Brzanka pastewna) (Phleum pratense)

IR/ml

637 Kłosówka wełnista (Holcus latanus)

IC/ml

Zboża

652 Jęczmień pospolity (Hordeum vulgare)

IC/ml

642 Kukurydza (Zea mays)

IC/ml

610 Owies (Avena sativa)

IC/ml

671 Żyto (Secale cereale)

IR/ml

614 Pszenica (Triticum vulgare)

IC/ml

106 Mąka pszenna

IC/ml

Drzewa

609 Olcha czarna (Alnus glutinosa)

IR/ml

632 Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior)

IC/ml

635 Buk zwyczajny (Fagus sylvatica)

IC/ml

615 Brzoza biała (Betula alba)

IR/ml

620 Kasztan zwyczajny (Castanea vulgaris)

IC/ml

626 Cyprys (Cupressus sempervirens)

IC/ml

675 Bez dziki czarny (Sambucus nigra)

IC/ml

653 Wiąz pospolity polny (Ulmus campestris)

IC/ml

667 Robinia akacjowa (Grochodrzew) (Robinia pseudoacacia)

IC/ml

649 Leszczyna (orzech laskowy) (Corylus avellana)

IR/ml

619 Grab zwyczajny (Carpinus betulus)

IR/ml

644 Kasztanowiec (Aesculus hippocastanum)

IC/ml

634 Jałowiec pospolity (Juniperus communis)

IC/ml

677 Lipa wielkolistna (Tilia platyphyllos)

IC/ml

629 Klon jaworowy (Acer pseudoplatanus)

IC/ml

645 Akacja srebrzysta (Acacia dealbata)

IC/ml

647 Morwa biała (Morus alba)

IC/ml

621 Dąb szypułkowy (Quercus robur)

IC/ml

651 Oliwka europejska (Olea europea)

IR/ml

662 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris)

IC/ml

666 Platan pospolity (Platanus vulgaris)

IC/ml

659 Topola biała (Białodrzew) (Populus alba)

IC/ml

680 Ligustr pospolity (Ligustrum vulgare)

IC/ml

650 Orzech włoski (Juglans regia)

IC/ml

669 Wierzba iwa (Iwa) (Salix caprea)

IC/ml

Tytoń

904 Tytoń (liście)

IC/ml

II. Wyciągi alergenowe pochodzenia zwierzęcego

(sierść, nabłonki, owady)

Zwierzęta

507 Kot

IR/ml

509 Pies

IC/ml

508 Koza

IC/ml

510 Świnka morska

IC/ml

511 Chomik

IC/ml

516 Koń

IC/ml

512 Królik

IC/ml

505 Wełna owcza

IC/ml

Owady

301 Karaluch

IC/ml

303 Wołek zbożowy

IC/ml

310 Mucha końska

IC/ml

307 Komar

IC/ml

III. Wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego

325 Acarus siro

IC/ml

314 Dermatophagoides farinae

IR/ml

315 Dermatophagoides pteronyssinus

IR/ml

326 Euroglyphus manei

IC/ml

324 Glyciphagus domesticus

IC/ml

317 Lepidoglyphus destructor

IC/ml

318 Tyrophagus putrescentiae

IC/ml

IV. Wyciągi alergenowe grzybów

(grzyby pleśniowe, drożdże, dermatofity)

402 Botrytis cinerea

IC/ml

403 Candida albicans

IC/ml

407 Chaetomium globosum

IC/ml

409 Epicoccum

IC/ml

410 Epidermophyton

IC/ml

411 Fusarium

IC/ml

413 Helminthosporium

IC/ml

447 Merulius lacrymans

IC/ml

417 Mucor racemosus

IC/ml

425 Pullularia pullulans

IC/ml

426 Rhizopus nigricans

IC/ml

432 Stemphylium botryosum

IC/ml

435 Trichophyton

IC/ml

405 Trichothecium roseum (cephalothecium)

IC/ml

V. Mieszanki wyciągów alergenowych

* pochodzenia zwierzęcego

506 Mieszanina piór (kaczka, gęś, kura)

IC/ml

* pochodzenia roślinnego

a) chwasty

719 Mieszanka I - Compositae (Golde rod, Dandelion, Lampourde, Ox-eye-daisy)

IC/ml

714 Mieszanka II - Chenopodiaceae (Fat hen, Rough pigweed)

IC/ml

706 Mieszanka III - Weed mixtures (Alfalfa, Red clover, Mustard, Nettle, Sorrel)

IC/ml

b) trawy

3 trawy

- (Kupkówka pospolita, Życica trwała, Tymotka łąkowa)

IR/ml

5 traw

- (Kupkówka pospolita, Wiechlina łąkowa, Życica trwała, Tomka

wonna, Tymotka łąkowa)

IR/ml

12 traw

- (Mietlica pospolita, Trawa bermudzka, Bromus, Kupkówka

pospolita, Kostrzewa łąkowa, Wiechlina łąkowa, Trawa owsa, Życica trwała,

Tomka wonna, Tymotka łąkowa, Dziki owies, Kłosówka wełnista)

IR/ml

5 traw/4 zboża

- (Kupkówka pospolita, Wiechlina łąkowa, Życica trwała,

Tomka wonna, Tymotka łąkowa/(jęczmień, kukurydza, owies, pszenica)

IR/ml

4 zboża

- (jęczmień, kukurydza, owies, pszenica)

IR/ml

c) drzewa

702 Betulaceae (olcha, brzoza, leszczyna, grab)

IR/ml

696 Fagaceae (buk, kasztan zwyczajny, dąb)

IC/ml

716 Cupressaceae (cyprys, jałowiec)

IC/ml

715 Oleaceae (jesion, oliwka, ligustr)

IC/ml

717 Salicaceae (topola, wierzba)

IC/ml

718 Mieszanina drzew (klon, kasztanowiec, platan, grochodrzew, lipa)

IC/ml

917 Pył stolarski (dąb, buk, wiśnia, sosna)

IC/ml

* roztoczy

350 D. pteronyssinus + D. farinae

IR/ml

330 Roztocze spichrzowe (Acarus siro, Glyciphagus domesticus, Lepidoglyphus

destructor, Tyrophagus putrescentiae)

IC/ml

* grzybów

400 Alternaria (alternata, longipes)

IC/ml

414 Cladosporium (cladosporoides, herbarum)

IC/ml

401 Aspergillus (fumigatus, nidulans, niger)

IC/ml

422 Penicillium (digitatum, expansum, notatum)

IC/ml

445 Mieszanina drożdży (Saccharomyces cerevisiae, minor)

IC/ml

446 Mieszanina śnieci zbożowej (Ustilago avenae, tritici, holci, zeae)

IC/ml