Phlebodia

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Phlebodia 600 mg tabletki powlekane
 • Dawkowanie:
 • 600 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki powlekane
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Phlebodia 600 mg tabletki powlekane
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 15 tabl., 5909991020217, OTC; 30 tabl., 5909991020224, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 10202
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Phlebodia

600 mg, tabletki powlekane

Diosminum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Phlebodia i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed przyjęciem leku Phlebodia

Jak przyjmować lek Phlebodia

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Phlebodia

Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Phlebodia i w jakim celu się go stosuje

Phlebodia jest lekiem zwiększającym napięcie naczyń żylnych, działa ochronnie na naczynia i

zmniejsza podatność na pękanie małych naczyń krwionośnych.

Wskazania:

Zmniejszenie objawów niewydolności krążenia żylnego w obrębie kończyn dolnych (żylaki kończyn

dolnych), uczucie ciężkości nóg, ból i inne dolegliwości spowodowane zespołem niespokojnych nóg

zmuszające do zmiany pozycji ciała.

Krótkotrwałe leczenie objawowe żylaków odbytu w okresie zaostrzeń dolegliwości.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Phlebodia

Kiedy nie przyjmować leku Phlebodia

jeśli pacjent ma uczulenie na diosminę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

jeśli objawy niewydolności krążenia żylnego i łamliwości włośniczek nie ustąpią w ciągu 15

dni leczenia, należy skontaktować się z lekarzem;

jeśli objawy dotyczące żylaków odbytu nie przeminą w ciągu kilku dni, należy skontaktować się

z lekarzem. Leczenie objawów związanych z żylakami odbytu powinno być krótkotrwałe.

Dzieci i młodzież

Lek przeznaczony jest wyłącznie dla osób dorosłych (od 18 lat).

Lek Phlebodia a inne leki

Interakcje leku Phlebodia z innymi lekami nie są znane.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Lek może być stosowany w czasie ciąży jedynie, jeżeli jest to konieczne oraz wyłącznie na zlecenie

lekarza. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie leczenia, należy zasięgnąć porady lekarza, ponieważ

tylko on może zdecydować, czy należy kontynuować leczenie.

Karmienie piersią

W związku z brakiem danych na temat przenikania leku do mleka kobiet karmiących piersią leczenie

nie jest zalecane w czasie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak wpływu.

Lek Phlebodia zawiera lak czerwieni koszenilowej Ponceau 4R (E 124)

Lek może powodować reakcje alergiczne.

3. Jak przyjmować lek Phlebodia

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka

Niewydolność krążenia żylnego w obrębie kończyn dolnych: 1 tabletka na dobę, rano na czczo.

Zaostrzenie dolegliwości żylaków odbytu: 2 do 3 tabletek na dobę, razem z posiłkiem.

Sposób stosowania i droga podania

Lek przeznaczony tylko dla osób dorosłych.

Droga podania: doustna.

Należy połknąć tabletkę popijając odpowiednią ilością wody (pół szklanki).

Leczenie będzie skuteczniejsze, jeżeli zostanie zastosowane łącznie ze zmianą trybu życia. Należy

unikać słońca, wysokich temperatur, długiego stania, zmniejszyć masę ciała.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Phlebodia jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do

lekarza.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Phlebodia

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty.

Brak danych na temat przedawkowania.

Pominięcie przyjęcia leku Phlebodia

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Phlebodia

Brak danych na temat skutków przerwania leczenia.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo rzadko występują działania niepożądane dotyczące zaburzeń żołądka i jelit, rzadko

wymagające odstawienia produktu.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Phlebodia

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym

po: Termin ważności (EXP) i blistrze po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego

miesiąca.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania leku.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Phlebodia

Substancją czynną leku jest diosmina. Każda tabletka zawiera 600 mg diosminy.

Pozostałe składniki to: kwas stearynowy, talk, krzemionka koloidalna bezwodna (Aerozol R

972), celuloza mikrokrystaliczna.

Otoczka:

1. Substancja powlekająca Sepifilm 002: hypromeloza, celuloza mikrokrystaliczna, makrogol

400 stearynian.

2. Substancja barwiąca Sepisperse AP 5523: glikol propylenowy, hypromeloza, tytanu

dwutlenek (E 171), lak czerwieni koszenilowej Ponceau 4R (E 124), żelaza tlenek czarny (E

172), żelaza tlenek czerwony (E 172).

3. Opaglos 6000: alkohol etylowy 95%, guma lakowa (E 904), wosk Carnauba (E 903), wosk

pszczeli (E 901).

Jak wygląda lek Phlebodia i co zawiera opakowanie

Opakowanie zawiera 15 lub 30 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny

LABORATOIRES INNOTHERA

22 Avenue Aristide Briand

94110 Arcueil

Francja

Wytwórca

INNOTHERA CHOUZY

Rue Rene Chantereau, Chouzy-sur-Cisse

41150 Valloire-sur-Cisse

Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Mylan Healthcare Sp. z o.o.

tel. 22 546 64 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 07/2018