Penicillinum procainicum L TZF

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Penicillinum procainicum L TZF 2 400 000 j.m. proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań
 • Dawkowanie:
 • 2 400 000 j.m.
 • Forma farmaceutyczna:
 • proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Penicillinum procainicum L TZF 2 400 000 j.m. proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 fiol. 20 ml, 5909991025915, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 10259
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Penicillinum Procainicum L TZF, 1 200 000 j.m., proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań

Penicillinum Procainicum L TZF, 2 400 000 j.m., proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań

Benzylpenicillinum procainicum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest Penicillinum Procainicum L TZF i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Penicillinum Procainicum L TZF

3. Jak stosować Penicillinum Procainicum L TZF

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Penicillinum Procainicum L TZF

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Penicillinum Procainicum L TZF i w jakim celu się go stosuje

Lek Penicillinum Procainicum L TZF zawiera jako substancję czynną benzylopenicylinę prokainową

lecytynowaną, która jest naturalną penicyliną. Benzylopenicylina działa bakteriobójczo na wiele

gatunków bakterii Gram-ujemnych i Gram-dodatnich.

Lek Penicillinum Procainicum L TZF jest stosowany w leczeniu zakażeń, które są lub mogą być

wywołane przez bakterie wrażliwe na benzylopenicylinę. Ten lek jest stosowany w leczeniu

następujących zakażeń:

zakażenia wywoływane przez paciorkowce, pneumokoki, przebiegające bez bakteriemii zakażenia

krwi bakteriami jak np.: zakażenia górnych dróg oddechowych, zakażenia dolnych dróg

oddechowych (np. zapalenie płuc - tylko wywoływane przez szczepy

Streptococcus pneumoniae

wrażliwe i średniowrażliwe na penicylinę), zapalenie wsierdzia (stan zapalny obejmuje błonę

wyściełającą powierzchnię jam serca oraz pokrywającą zastawki, a także duże naczynia

krwionośne klatki piersiowej oraz ciała obce w sercu), zapalenie osierdzia (worka

okołosercowego), płonica (szkarlatyna)

,

paciorkowcowe zakażenia skóry i tkanki podskórnej

(róża);

kiła nabyta lub wrodzona (wywoływana przez

Treponema pallidum

krętkowice endemiczne wywoływane przez

Treponema pallidum endemicum

(kiła endemiczna,

bejel)

Troponema pallidum pertenue

(malinica, frambezja),

Treponema pallidum carateum

(pinta);

rzeżączka przebiegająca bez bakteriemii – zakażenia krwi (wywoływana przez

Neisseria

gonorrhoeae

- szczepy β-laktamazo-ujemne);

mieszane zakażenia gardła, dolnych dróg oddechowych, narządów płciowych, wywoływane przez

wrzecionowce i krętki;

różyca (wywoływana przez

Erysipelothrix rhusiopathiae;

groźna dla ludzi zakaźna i zaraźliwa

choroba świń, drobiu);

wąglik (wywoływany przez

Bacillus anthracis

gorączka szczurza (wywoływana przez

Streptobacillus moniliformis, Streptobacillus minor

oraz w zapobieganiu błonicy (wywoływanej przez

Corynebacterium diphtheriae

) w skojarzeniu

z antytoksyną.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Penicillinum Procainicum L TZF

Przed rozpoczęciem leczenia penicyliną należy, jeżeli jest to wskazane, przeprowadzić badanie

lekowrażliwości wyizolowanego drobnoustroju, wywołującego zakażenie. Leczenie może być

wdrożone przed uzyskaniem wyniku lekowrażliwości drobnoustroju, lecz po uzyskaniu wyniku

antybiogramu może być konieczna odpowiednia zmiana leku.

Kiedy nie stosować

leku Penicillinum Procainicum L TZF

Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na penicylinę lub inne antybiotyki

beta-laktamowe lub prokainę.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Penicillinum Procainicum L TZF należy to omówić

z lekarzem.

Jeśli u pacjenta wystąpiła w przeszłości reakcja uczuleniowa nie zależnie od przyczyn, w tym na

którykolwiek z antybiotyków należących do grupy penicylin, cefalosporyn lub inne leki;

U pacjentów leczonych penicyliną mogą wystąpić ciężkie reakcje nadwrażliwości, zwłaszcza u

pacjentów uczulonych na wiele alergenów lub chorujących na astmę. Jeżeli podanie

benzylopenicyliny jest niezbędne, a pacjent zgłasza występowanie w przeszłości reakcji

uczuleniowych (niezależnie od czynnika wywołującego), lekarz powinien wykonać próbę

uczuleniową na ten lek.

Jeśli u pacjenta stwierdzono choroby nerek, lekarz może zalecić odpowiednie badania kontrolne,

aby sprawdzić czynność nerek i odpowiednio dostosować dawkę leku. U pacjentów z ciężką

niewydolnością nerek lekarz rozważy zmniejszenie dawki, ponieważ stężenia jakie osiąga

benzylopenicylina w ośrodkowym układzie nerwowym tych pacjentów, mogą powodować

podrażnienie mózgu, drgawki, śpiączkę.

W przypadku osób starszych lekarz uwzględni prawidłowość funkcjonowania nerek, wątroby i

serca. Lekarz może zlecić wykonanie badań czynności nerek.

Podczas leczenia należy koniecznie poinformować o tym lekarza.

W przypadku pojawienia się pierwszych objawów mogących świadczyć o reakcji uczuleniowej

(np. pokrzywka, świąd skóry, wysypki, swędzenia, problemów z oddychaniem i obrzęk twarzy,

ust, gardła lub języka) w tym wstrząsu anafilaktycznego (splątanie, bladość skóry, spadek

ciśnienia krwi, pocenie się, wytwarzanie małej ilości moczu, przyspieszony oddech, osłabienie i

omdlenie) należy odstawić lek i skontaktować się z lekarzem.

U pacjentów leczonych penicyliną z powodu kiły, najczęściej występuje podczas leczenia

wczesnej kiły, może pojawić się ból głowy, gorączka, uczucie ogólnego rozbicia. Mogą to być

objawy reakcji Jarisch-Herxheimera, które wymagają konsultacji lekarza. Pojawienie się powyżej

opisanych objawów w leczeniu wczesnej kiły nie stanowi zagrożenia. U pacjentów w późnym

stadium choroby ze zmianami narządowymi reakcja Jarisch-Herxheimera występuje bardzo

rzadko, ale pojawienie się jej w tym stadium może spowodować zaostrzenie choroby i w

konsekwencji przyczynić się do ciężkich powikłań.

Podawanie antybiotyków może być przyczyną nadmiernego rozwoju niewrażliwych na stosowany

antybiotyk bakterii. W przypadku pojawienia się objawów zakażeń grzybiczych lub nowych

zakażeń bakteryjnych podczas leczenia penicyliną, lek należy odstawić i skontaktować się z

lekarzem.

Pacjenci, u których podczas stosowania antybiotyku lub wkrótce po jego odstawieniu wystąpiła

biegunka, nie powinni sami jej leczyć, lecz zwrócić się do lekarza. Nie wolno stosować leków

hamujących ruch jelit lub innych działających zapierająco. Penicyliny są antybiotykami o

szerokim zakresie działania i mogą wywołać zaburzenia prawidłowej flory bakteryjnej w jelitach.

To umożliwia namnożenie bakterii z gatunku

Clostridium difficile,

której toksyny wywołują

objawy kliniczne rzekomobłoniastego zapalenia jelit. W przypadku wystąpienia ciężkiej,

uporczywej biegunki i stwierdzenia rzekomobłoniastego zapalenia jelit lekarz niezwłocznie

przerwie podawania penicyliny i zastosuje odpowiednie leczenie.

U niektórych pacjentów, zwłaszcza gdy podawana jest duża dawka pojedyncza (4 800 000 j.m.)

może wystąpić nagła reakcja na prokainę w postaci zespołu Hoignè. Zespół objawia się

zaburzeniami psychicznymi, tj. lękiem, dezorientacją, pobudzeniem, stanem pobudzenia

ruchowego, depresją, niepokojem, lękiem przed śmiercią, zaburzeniami zachowania oraz

osłabieniem, drgawkami, halucynacjami wzrokowymi i słuchowymi. Objawy te zwykle ustępują

po około 15 do 30 minutach. Wystąpienie zespołu Hoignè w przeszłości nie jest

przeciwwskazaniem do powtórnego stosowania penicyliny.

Przypadkowe wstrzyknięcie do naczynia penicyliny w postaci proszku do sporządzania zawiesiny

do wstrzykiwań i innych produktów zawierających penicylinę, bezpośrednio do tętnicy lub

wstrzyknięcie w miejsce bezpośrednio przylegające do tętnicy, może spowodować poważne

uszkodzenia, w tym martwicze zapalenie rdzenia z trwałym porażeniem, zgorzel wymagającą

usunięcia tych miejsc i częściowej amputacji kończyn, martwicę i złuszczanie się wokół miejsca

wstrzyknięcia. Podanie dożylne również może spowodować poważne powikłania: nagłą bladość,

plamicę, sinicę kończyn, następnie powstawanie pęcherzy, poważny obrzęk wymagający zabiegu

chirurgicznego.

W przypadkach, w których istnieje podejrzenie jednoczesnego wystąpienia kiły, testy serologiczne

powinny być wykonywane raz w miesiącu przez okres co najmniej czterech miesięcy.

Gdy pacjent przyjmuje penicylinę należy poinformować o tym lekarza jeśli zleca badanie krwi,

ponieważ może ona spowodować wystąpienie fałszywie dodatniego wyniku testu Coombsa stosowany

przy transfuzjach, wykrywaniu niedokrwistości i w badaniach zakażeń bakteryjnych.

U pacjentów w podeszłym wieku, bardziej narażonych na zaburzenia czynności nerek zwiększone jest

ryzyko działań niepożądanych, lekarz oceni konieczność wykonania badań czynności nerek.

U pacjentów otrzymujących duże dawki penicyliny przez długi okres lekarz zwykle zaleca zbadanie

czynności nerek, wątroby i krwi.

Lek Penicillinum Procainicum L TZF a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub

ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

W szczególności należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje którykolwiek z niżej

wymienionych leków:

probenecyd (lek stosowany w dnie moczanowej);

inne antybiotyki działające bakteriostatycznie (np. tetracyklina, chloramfenikol, erytromycyna,

sulfonamidy);

doustne środki antykoncepcyjne – podczas leczenia penicyliną zalecane jest stosowanie

dodatkowej, niehormonalnej metody zapobiegania ciąży. W celu uniknięcia nieplanowanej ciąży

należy zastosować dodatkowo niehormonalną metodę antykoncepcji.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Lek może być podawany kobietom w ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Lek w niewielkich ilościach przenika do mleka matki, dlatego podczas podawania benzylopenicyliny

kobietom w okresie karmienia piersią należy zachować ostrożność.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

U niektórych pacjentów mogą jednak wystąpić objawy niepożądane osłabiające zdolność prowadzenia

pojazdów.

3. Jak stosować lek Penicillinum Procainicum L TZF

Lek Penicillinum Procainicum L TZF należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie

wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

Lek Penicillinum Procainicum L TZF podaje lekarz lub pielęgniarka. Wielkość dawki zależy od

ciężkości zakażenia, rodzaju drobnoustroju wywołującego zakażenie, wieku i masy ciała pacjenta.

Dorośli i dzieci w wieku od 4 lat

W większości zakażeń, w zależności od ich ciężkości, penicylinę prokainową podaje się od 600 000

j.m. do 1 200 000 j.m. na dobę, w dwóch dawkach podzielonych.

W zakażeniach paciorkowcami leczenie należy kontynuować przez co najmniej 10 dni.

Rzeżączka – 4 800 000 j.m. na dobę. Dawkę penicyliny należy podzielić na dwie części i podać w dwa

oddzielne miejsca. Dodatkowo należy podać doustnie 1 g probenecydu.

Kiła – 600 000 j.m. na dobę. W trzeciorzędowej kile układu nerwowego – 2 400 000 j.m. na dobę oraz

doustnie 2,5 g probenecydu.

Uwaga!

W przypadku ciężkich zakażeń, gdy konieczne jest uzyskanie wysokich stężeń leku we krwi,

zaleca się podawanie domięśniowo lub dożylnie benzylopenicyliny potasowej lub sodowej.

Dzieci w wieku poniżej 4 lat

Nie zaleca się podawania penicyliny prokainowej dzieciom w wieku poniżej 4 lat.

Pacjenci z niewydolnością nerek

U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek konieczne jest zmniejszenie dawki w zależności

od klirensu kreatyniny.

Sposób podawania

Penicylinę prokainową należy podawać tylko domięśniowo.

Domięśniowe wstrzyknięcia penicyliny prokainowej należy wykonywać z dużą ostrożnością, by

uniknąć wkłucia igły w żyłę lub wstrzyknięcia dotętniczego oraz nie uszkodzić nerwów obwodowych

lub naczyń krwionośnych. Zawiesinę penicyliny należy podawać bezpośrednio po przygotowaniu.

Należy wstrzykiwać z dużą ostrożnością, by uniknąć podania bezpośrednio do tętnicy lub w

bezpośrednie sąsiedztwo lub w sąsiedztwo nerwów.

Przypadkowe wstrzyknięcie do naczynia penicyliny w postaci proszku do sporządzania zawiesiny do

wstrzykiwań i innych produktów zawierających penicylinę, bezpośrednio do tętnicy lub wstrzyknięcie

w miejsce bezpośrednio przylegające do tętnicy, może spowodować poważne uszkodzenie nerwowo-

naczyniowe, w tym martwicze zapalenie rdzenia poprzeczne z trwałym porażeniem, zgorzel

wymagającą usunięcia tych miejsc i częściowej amputacji kończyn, martwicę i złuszczanie się wokół

miejsca wstrzyknięcia. Te ciężkie działania niepożądane zgłaszano przy wstrzyknięciach

wykonywanych w pośladki, uda i okolicę naramienną. Zgłoszone inne poważne powikłania związane

prawdopodobnie z podaniem dożylnym: nagła bladość, plamica, sinica kończyn, dystalnie i

proksymalnie do miejsca wstrzyknięcia, następnie powstawanie pęcherzy; poważny obrzęk

wymagający nacięcie powięzi przedniej i (lub ) tylnej części kończyny dolnej. Powyższe ciężkie

działania niepożądane i powikłania występują u niemowląt i małych dzieci. Należy natychmiast

skonsultować się z właściwym specjalistą, jeśli nastąpi zakłócenie obiegu krwi, proksymalnie lub

dystalnie w stosunku do miejsca wstrzyknięcia.

Sposób przygotowania zawiesiny i niezgodności farmaceutyczne - patrz „Informacje przeznaczone

wyłącznie dla fachowego personelu medycznego”, zamieszczone na końcu ulotki.

Jeśli w trakcie stosowania leku pacjent odnosi wrażenie, że działanie leku jest za mocne lub za słabe

powinien zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Penicillinum Procainicum L TZF

Ponieważ Penicillinum Procainicum L TZF będzie podawany przez lekarza lub pielęgniarkę, jest mało

prawdopodobne podanie niewłaściwej dawki.

Jeśli pacjent otrzymał większą dawkę leku powinien niezwłocznie porozumieć się z lekarzem lub

zgłosić się do najbliższego oddziału ratunkowego w szpitalu. Należy zabrać ze sobą lek w

oryginalnym pudełku tak, aby personel mógł dokładnie sprawdzić, jaki lek został zastosowany.

Pominięcie zastosowania leku Penicillinum Procainicum L TZF

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku.

Przerwanie stosowania leku Penicillinum Procainicum L TZF

Ważne jest, aby lek był stosowany zgodnie z zalecanym cyklem leczenia. Nie należy przerywać

leczenia dlatego, że pacjent poczuł się lepiej. Jeśli cykl leczenia zostanie przerwany zbyt wcześnie,

zakażenie może nawrócić.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Penicillinum Procainicum L TZF może powodować działania niepożądane, chociaż nie

u każdego one wystąpią.

Ciężkie działania niepożądane

Działania niepożądane występujące

rzadko

(u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

ciężkie reakcje alergiczne, w tym wstrząs anafilaktyczny;

nagłe utrudnienie oddychania, mówienia i połykania;

obrzęk warg, języka, twarzy lub szyi;

silne zawroty głowy lub zapaść, znaczny spadek ciśnienia tętniczego krwi;

gorączka, dreszcze, uczucie ogólnego rozbicia, ból głowy (reakcja Jarisch-Herxheimera; patrz też

„Ostrzeżenia i środki ostrożności” w punkcie 2)

Działania niepożądane występujące z częstotliwością nieznaną (częstość nie może być określona na

podstawie dostępnych danych):

ciężkie reakcje skórne (rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona toksyczne martwicze

oddzielanie się naskórka): wysypka z krostami na całym ciele, nadżerki w jamie ustnej, oczach,

narządach płciowych i na skórze, czerwone plamki na tułowiu, często z pęcherzami po środku,

pękające olbrzymie pęcherze, złuszczanie dużych płatów naskórka, osłabienie, gorączka i bóle

stawowe;

drgawki jako ciężkie objawy toksyczne – obserwowano u pacjentów otrzymujących duże dawki

penicyliny i (lub) u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek;

ciężka, długotrwała lub krwawa biegunka, ból brzucha , gorączka: może być ona objawem

ciężkiego zapalenia jelita - rzekomobłoniastego zapalenia jelit;

Jeśli wystąpi którykolwiek z opisanych wyżej ciężkich objawów niepożądanych, należy przerwać

stosowanie leku i

niezwłocznie

poinformować lekarza prowadzącego lub zgłosić się do

najbliższego oddziału ratunkowego w szpitalu.

Inne działania niepożądane, które mogą wystąpić podczas leczenia

Działania niepożądane występujące rzadko (u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

- zmniejszenie niektórych rodzajów krwinek białych, małopłytkowość, niedokrwistość (skrócenie

czasu przeżycia krwinek czerwonych) - występują zwłaszcza u pacjentów, którym podawano duże

dawki leku przez dłuższy czas;

- bóle mięśni, bóle stawów;

- gorączka, dreszcze.

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

-

zakażenia drożdżakami z rodzaju

Candida.

Działania niepożądane o nieznanej częstości występowania (częstość nie może być określona na

podstawie dostępnych danych):

- przemijające zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny we krwi;

- przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (fosfatazy alkalicznej

i aminotransferaz);

- wysypka, pokrzywka, plamica (ciemnoczerwona wysypka, alergiczne zapalenie naczyń).;

- ból w miejscu podania, po wielokrotnych podaniach w ten sam mięsień może pojawić się

zwłóknienie oraz zanik mięśnia,

- lęk, dezorientacja, pobudzenie, pobudzenie ruchowe, depresja, niepokój, lęk przed śmiercią,

zaburzenia zachowania oraz osłabienie, drgawki, halucynacje wzrokowe i słuchowe (zespół Hoignè,

patrz też „Ostrzeżenia i środki ostrożności” w punkcie 2).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301; faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Penicillinum Procainicum L

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

C. Chronić od światła.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności

oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Penicillinum Procainicum L TZF

Substancją czynną leku jest benzylopenicylina prokainowa lecytynowana.

Penicillinum Procainicum L TZF, 1 200 000 j.m.

Jedna fiolka zawiera 1 200 000 j.m. benzylopenicyliny prokainowej lecytynowanej

Penicillinum Procainicum L TZF, 2 400 000 j.m.

Jedna fiolka zawiera 2 400 000 j.m. benzylopenicyliny prokainowej lecytynowanej

Lek nie zawiera innych składników.

Jak wygląda lek Penicillinum Procainicum L TZF i co zawiera opakowanie

Penicillinum Procainicum L TZF, 1 200 000 j.m.

Biały lub prawie biały krystaliczny proszek.

Penicillinum Procainicum L TZF, 2 400 000 j.m.

Biały lub prawie biały krystaliczny proszek.

Opakowanie:

1 fiolka o pojemności 20 ml w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna

ul. A. Fleminga 2

03-176 Warszawa

Numer telefonu: 22 811-18-14

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego

Należy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami o tym produkcie (Charakterystyka Produktu

Leczniczego), które są dostępne na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Postępowanie u pacjentów z nadwrażliwością

U pacjentów leczonych penicyliną mogą wystąpić ciężkie reakcje nadwrażliwości, zwłaszcza u

pacjentów uczulonych na wiele alergenów lub chorujących na astmę. Należy upewnić się, czy pacjent

uczulony jest na penicylinę, cefalosporyny lub inne leki oraz zebrać wywiad, czy u pacjenta

występowały w przeszłości reakcje alergiczne, niezależnie od ich przyczyn. Brak danych z wywiadu

co do nadwrażliwości na antybiotyki β-laktamowe nie jest dowodem, że taka nadwrażliwość u

pacjenta nie występuje.

Jeżeli podanie benzylopenicyliny jest niezbędne, pacjent w wywiadzie zgłasza występowanie w

przeszłości reakcji alergicznych (niezależnie od czynnika wywołującego), a preparat do diagnostyki

nadwrażliwości na ten lek jest dostępny, należy wykonać próbę zgodnie z instrukcją stosowania

preparatu. Nie zaleca się wykonywania próby z użyciem penicyliny, ponieważ podanie zbyt wysokiej

dawki może prowadzić do wstrząsu, a nawet śmierci pacjenta.

W razie wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego lub obrzęku naczynioruchowego w pierwszej

kolejności należy podać epinefrynę, następnie lek przeciwhistaminowy, a jako ostatni - kortykosteroid.

Należy również monitorować podstawowe czynności życiowe (oddech, tętno, ciśnienie tętnicze krwi).

Leczenie ciężkich zakażeń

W przypadku ciężkich zakażeń, gdy konieczne jest uzyskanie wysokich stężeń leku we krwi, zaleca

się podawanie domięśniowo lub dożylnie benzylopenicyliny potasowej lub sodowej.

Zakażenia wywołanego przez bakterie z rodzaju Streptococcus

W przypadku podejrzenia zakażenia wywołanego przez bakterie z rodzaju

Streptococcus

wskazane

jest przeprowadzenie odpowiednich badań diagnostycznych, w tym badanie lekowrażliwości

wyizolowanego drobnoustroju, wywołującego zakażenie.

Niezgodności farmaceutyczne

Benzylopenicylina ulega inaktywacji w środowisku alkalicznym i kwaśnym; nie należy jej łączyć w

jednej strzykawce z innymi lekami.

Sposób przygotowania zawiesiny

Do fiolki zawierającej 1 200 000 j.m. lub 2 400 000 j.m. dodać odpowiednio około 5 ml lub 8 ml

0,9% roztworu chlorku sodu lub wody do wstrzykiwań.

Zawiesinę penicyliny prokainowej należy podawać zaraz po przygotowaniu.

Ulotka_Penic prok L_140316_zm_130516_130616_161216