Pelogel

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Pelogel żel do stosowania na dziąsła
 • Forma farmaceutyczna:
 • żel do stosowania na dziąsła
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Pelogel żel do stosowania na dziąsła
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 tuba 40 g, 5909990795918, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 07959
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

PELOGEL

żel do stosowania na dziąsła

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

zawiera ona informacje ważne dla pacjenta

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub

według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe

objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub

farmaceucie. Patrz punkt 4.

Jeśli po upływie 10-15 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy

skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Pelogel i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem

leku Pelogel

Jak stosować lek Pelogel

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Pelogel

Zawartość opakowania i inne informacje

1.Co to jest lek Pelogel i w jakim celu się go stosuje?

Pelogel zawiera w swoim składzie zagęszczony wodny wyciąg borowinowy oraz olejek

miętowy. Żel stosuje się jako uzupełniające leczenie stomatologiczne po uprzednim zdjęciu

kamienia nazębnego.

Aktywne biologicznie składniki borowin głównie kwasy humusowe (huminowe i

fulwokwasy) wykazują działanie przeciwzapalne w chorobach błony śluzowej jamy ustnej i

przyzębia. Ponadto kwasy te wykazują działanie ściągające na śluzówkę.

Zastosowanie masażu dziąseł połączonego z wcieraniem wyciągu z borowiny poprawia

mikrokrążenie w zmienionych patologicznie tkankach, co sprzyja wchłanianiu się wysięków i

nacieków w ogniskach zapalnych.

Wskazania do stosowania:

Pelogel stosuje się pomocniczo w:

zapaleniu przyzębia (paradontoza),

zapaleniu dziąseł.

Żel można stosować po przeprowadzeniu leczenia podstawowego przez stomatologa.

Strona

1

4

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pelogel

Kiedy nie stosować Pelogelu:

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

w ostrych stanach zapalnych przyzębia, dziąseł i jamy ustnej.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Pelogelu należy omówić to z lekarzem stomatologiem lub

farmaceutą. Zalecane jest również zdjęcie kamienia nazębnego.

Jeśli po upływie 10-15 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić

się do lekarza.

Dzieci

Brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania leku w tej grupie wiekowej. Z tego

względu nie zaleca się stosowania leku u dzieci.

Lek Pelogel, a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez

pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy

planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego

leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Pelogel nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3.Jak stosować lek Pelogel?

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub

według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza

lub farmaceuty.

Dorośli: dawka jednorazowa to ok. 2,5g (1/2 łyżeczki od herbaty). Przy pomocy miękkiej

szczoteczki lub opuszka palca masować żelem dziąsła przez ok. 1 minutę (2-3 razy dziennie).

Po zastosowaniu preparatu nie jeść i nie pić przez około 1/2 godziny. Stosować przez ok. 2-3

tygodnie.

W przypadku zastosowania większej dawki leku niż zalecana

Nie są znane objawy przedawkowania.

Strona

2

4

W przypadku pominięcia dawki leku Pelogel

Należy zastosować kolejną dawkę żelu, nie należy stosować dawki podwójnej w celu

uzupełnienia pominiętej dawki.

4.Możliwe działania niepożądane

stwierdzono

działań

ubocznych

zaostrzeń

objawów

choroby.

przypadku

wystąpienia

jakichkolwiek

objawów

niepożądanych

należy

przerwać

stosowanie

leku,

poinformować o nich lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych.

Jeśli

wystąpią

jakiekolwiek

objawy

niepożądane,

wszelkie

objawy

niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych

Działań

Produktów

Leczniczych

Urzędu

Rejestracji

Produktów

Leczniczych,

Wyrobów

Medycznych i Produktów Biobójczych

al. Jerozolimskie 181 C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania

niepożądane

można

zgłaszać

również

podmiotowi

odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na

temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Pelogel

Przechowywać w miejscu suchym, w szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować Pelogelu po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy

zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże

chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Pelogel

Substancją czynną

leku jest wodny wyciąg borowinowy.

Substancje pomocnicze

to: glicerol 85%, olejek miętowy, etylu parahydroksybenzoesan,

etanol 96%, woda oczyszczona, metyloceluloza

Jak wygląda lek Pelogel i co zawiera opakowanie

Tuba aluminiowa zawierająca 40 g Pelogelu, umieszczona w pudełku tekturowym z ulotką

informacyjną.

Strona

3

4

Strona

4

4

Podmiot odpowiedzialny

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „Sulphur Zdrój Exim”

28-100 Busko- Zdrój , ul. Rokosza 18

tel/fax 0-41 378-48-88; 041-378-78-93

e-mail: kontakt@sulphur.com.pl

Wytwórca

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „Sulphur Zdrój Exim”

28-100 Busko- Zdrój , ul. Bohaterów Warszawy 116a

tel/fax 0-41 378-48-88; 041-378-78-93

e-mail: kontakt@sulphur.com.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

26-6-2018

Szacowanie szkód spowodowanych suszą

Szacowanie szkód spowodowanych suszą

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczącymi ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun obsunięcie się ziemi lub lawinę straty spowodowane przez suszę można szacować wyłącznie wówczas, gdy na danym terenie zgodnie z Klimatycznym Bilansem Wodnym wystąpiła susza.

Poland - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Nie ma żadnych newsów dotyczących tego produktu.