Pedipur

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Pedipur 200 mg/g puder leczniczy
 • Dawkowanie:
 • 200 mg/g
 • Forma farmaceutyczna:
 • puder leczniczy
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Pedipur 200 mg/g puder leczniczy
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 40 g, 5909990665174, OTC; 1 butelka 60 g, 5909990359028, OTC; 1 poj. 40 g, 5909990665181, OTC; 1 poj. 60 g, 5909990359011, OTC; 1 tuba 40 g, 5909990665198, OTC; 1 tuba 60 g, 5909990665204, OTC; 1 tuba 40 g, 5909991092245, OTC; 1 tuba 60 g, 5909991092252, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 03590
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

PEDIPUR

(Methenaminum)

200 mg/g, puder leczniczy

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystapią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe

objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub

farmaceucie.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Pedipur i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pedipur

3. Jak stosować lek Pedipur

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Pedipur

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Pedipur i w jakim celu się go stosuje

Pedipur

ma postać pudru leczniczego. Metenamina, substancja czynna Pedipuru swoje

działanie zawdzięcza uwolnionemu wskutek kontaktu z kwaśnym potem, aldehydowi

mrówkowemu, który osłabia czynność gruczołów potowych oraz hamuje aktywność bakterii,

przez co zmniejsza wydzielanie potu i hamuje jego rozkład przez bakterie.

Pedipur działa wysuszająco, bakteriobójczo i ściągająco. Likwiduje przykry zapach potu.

Wskazania

Pedipur stosuje się w leczeniu nadmiernej potliwości stóp i dłoni.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pedipur

Kiedy nie stosować leku Pedipur:

- w nadwrażliwości na metenaminę lub inne składniki leku

- na błony śluzowe

- na otwarte rany

- na powierzchnie ciała pozbawione naskórka

- na owrzodzenia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zaprzestać stosowania, jeśli wystąpią podrażnienia, zaczerwienienia skóry. Należy skontaktować się z

lekarzem.

Dzieci i młodzież

Brak danych. Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się lekarzem.

Ciąża i karmienie piersią

Istnieje małe prawdopodobieństwo, aby substancja czynna leku Pedipur mogła stanowić zagrożenie dla płodu

lub przenikała do mleka kobiet karmiących piersią. Jednak wobec braku odpowiednich badań, lek może być

stosowany u kobiet w ciąży i karmiących piersią tylko po konsultacji z lekarzem w przypadku przewagi korzyści

nad ryzykiem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Pedipur nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Pedipur a inne leki

Ze względu na ryzyko inaktywacji nie stosować ze środkami o działaniu utleniającym (nadmanganian potasu,

azotany), kwasami i solami o odczynie kwaśnym, węglany (magnezowy, wapniowy)

3. Jak stosować lek Pedipur

Lek Pedipur należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta. W

razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Produkt do stosowania miejscowego na skórę.

Przed użyciem preparat należy wstrząsnąć. Przed zastosowaniem leku należy umyć starannie skórę nóg lub dłoni

i wysuszyć. Nanieść niewielką ilość Pedipuru na skórę nóg lub dłoni, wcierać i pozostawić do wyschnięcia.

Lek stosować nie częściej niż 1 – 2 razy w tygodniu.

Po uzyskaniu poprawy zabiegi można stosować profilaktycznie co 14-20 dni.

Pominięcia zastosowania leku Pedipur

W przypadku pominięcia zastosowania leku Pedipur należy kontynuować leczenie stosując

lek Pedipur jak zwykle, zgodnie z zaleceniami.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Pedipur

Przedawkowanie Pedipuru stosowanego miejscowo jest mało prawdopodobne. W przypadku zastosowania zbyt

dużej ilości preparatu, należy zmyć go ze skóry wodą i powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

W przypadku omyłkowego spożycia Pedipuru

mogą wystąpić: wysypka, podrażnienia nerek i pęcherza,

krwiomocz, nudności i wymioty.

Przerwanie stosowania leku

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Pedipur może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią. Długotrwałe stosowanie Pedipuru może spowodować miejscowe odczyny

alergiczne skóry nóg i dłoni.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce,

należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów

Leczniczych, Wyrobów Medycznych i produktów Biobójczych,{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww.

Departamentu}, e-mail:ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić

więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Pedipur

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Lek przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25

Nie stosować leku Pedipur po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy

zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie

pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Pedipur

Substancją czynną leku jest metenamina.

1 g pudru zawiera 200 mg metenaminy

Pozostałe składniki leku to: talk, cynku tlenek, glicerol 86%, woda oczyszczona

Jak wygląda lek Pedipur i co zawiera opakowanie

Lek ma postać gęstej, nieprzezroczystej, białej zawiesiny pudru, o charakterystycznym

zapachu metenaminy.

Opakowanie leku to pojemnik polietylenowy zamykany zakrętką lub butelka ze szkła oranżowego zamykana

zakrętką lub tuba aluminiowa wewnętrznie lakierowana z membraną i zakrętką lub tuba laminatowa z warstwą

wewnętrzną z polietylenu i zakrętką z polipropylenu zawierające po 40 g lub 60 g produktu, w tekturowym

pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „PROLAB” Sp. z o.o.

Paterek, ul. Przemysłowa 3, 89-100 Nakło nad Notecią

tel. 52 386 73 10

fax 52 386 73 23

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: