Paracetamol Farmina

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Paracetamol Farmina 50 mg czopki
 • Dawkowanie:
 • 50 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • czopki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Paracetamol Farmina 50 mg czopki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 10 szt., 5909990265428, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 02654
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Paracetamol Farmina, 50 mg, czopki

Paracetamol Farmina, 125 mg, czopki

Paracetamolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub

według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe

objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub

farmaceucie. Patrz punkt 4.

Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy

skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Paracetamol Farmina i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Paracetamol Farmina

Jak stosować lek Paracetamol Farmina

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Paracetamol Farmina

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Paracetamol Farmina i w jakim celu się go stosuje

Czopki Paracetamol Farmina działają przeciwbólowo i przeciwgorączkowo.

Lek stosuje się u niemowląt i dzieci w bólach i gorączce różnego pochodzenia, np. przy

ząbkowaniu, po szczepieniach, a także w objawowym leczeniu stanów grypopodobnych

i przeziębień.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Paracetamol Farmina

Kiedy nie stosować leku Paracetamol Farmina

Leku Paracetamol Farmina nie należy stosować jeśli u pacjenta występuje:

nadwrażliwość (uczulenie) na paracetamol;

nadwrażliwość (uczulenie) na pozostały składnik tego leku (wymieniony w punkcie 6);

ciężka niewydolność nerek i (lub) wątroby.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek

oraz u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej.

Lek Paracetamol Farmina a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez

pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować, również tych,

które wydawane są bez recepty. Zwłaszcza należy poinformować o przyjmowaniu

następujących leków:

karbamazepina, fenobarbital, fenytoina (leki stosowane w padaczce);

omeprazol (lek stosowany w chorobie wrzodowej żołądka);

ryfampicyna (antybiotyk);

zydowudyna (lek przeciwwirusowy);

leki zawierające dziurawiec;

leki zawierające etanol (np. niektóre tradycyjne leki ziołowe);

probenecyd (lek stosowany w dnie moczanowej);

warfaryna (lek przeciwzakrzepowy).

Uwaga: nie stosować równocześnie innych leków zawierających paracetamol.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie dotyczy. Lek przeznaczony jest dla dzieci.

3.

Jak stosować lek Paracetamol Farmina

Lek Paracetamol Farmina jest przeznaczony do podawania doodbytniczego. Lek należy

stosować w przeliczeniu na masę ciała dziecka, przybliżony wiek dziecka został podany jako

ogólna wskazówka. Jednorazowo zaleca się stosować 10 do 15 mg paracetamolu na kg masy

ciała dziecka. Maksymalna dawka wynosi 60 mg paracetamolu na kg masy ciała dziecka na

dobę.

Paracetamol Farmina, 50 mg, czopki:

Od 3,3 kg do 5 kg (poniżej 3 miesięcy) – 1 czopek 3 do 4 razy na dobę.

Od 6 kg do 10 kg (od 3 miesiąca do 1 roku) – 2 czopki 3 do 4 razy na dobę.

Stosować nie częściej niż co 4 godziny.

U niemowląt w wieku poniżej 3 miesięcy stosować tylko w porozumieniu z lekarzem.

Paracetamol Farmina, 125 mg, czopki:

Od 8,3 kg do 12,5 kg (od około 9 do 24 miesiąca) – 1 czopek 3 do 4 razy na dobę.

Stosować nie częściej niż co 4 godziny.

Jeśli objawy nasilają się lub nie ustępują po 3 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

W przypadku wątpliwości co do stosowania leku należy zasięgnąć porady lekarza lub

farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Paracetamol Farmina

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do

lekarza. Przedawkowanie leku może spowodować w ciągu kilku, kilkunastu godzin objawy

takie jak nudności, wymioty, nadmierna potliwość i senność oraz ogólne osłabienie. Mogą

one ustąpić następnego dnia pomimo, że zaczyna rozwijać się uszkodzenie wątroby, które

objawia się rozpieraniem w nadbrzuszu, powrotem nudności i żółtaczką.

Pominięcie zastosowania leku Paracetamol Farmina

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Paracetamol Farmina, może powodować działania niepożądane, chociaż nie

u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane występujące rzadko (u 1 do 10 osób na 10 000):

zaburzenia skóry i tkanki podskórnej takie jak: świąd, pokrzywka, wysypka, rumień,

obrzęk naczynioruchowy.

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (u mniej niż 1 osoby na 10 000):

zaburzenia krwi i układu chłonnego takie jak: zmiany w obrazie morfologicznym krwi

(trombocytopenia z objawami plamicy trombocytopenicznej);

zaburzenia wątroby i dróg żółciowych takie jak: upośledzenie czynności wątroby;

zaburzenia nerek i dróg moczowych takie jak: upośledzenie czynności nerek.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych należy zaprzestać stosowania

leku. Działania niepożądane można zgłaszać osobie wykonującej zawód medyczny,

podmiotowi odpowiedzialnemu lub Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222

Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

5.

Jak przechowywać lek Paracetamol Farmina

Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Paracetamol Farmina

Substancją czynną leku jest paracetamol.

Substancja pomocnicza to tłuszcz stały.

Lek dostępny jest także w innych dawkach: 250 mg oraz 500 mg.

Jak wygląda lek Paracetamol Farmina i co zawiera opakowanie

Lek ma postać czopków opakowanych w blistry i tekturowe pudełko.

Opakowanie zawiera 10 czopków.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Farmina sp. z o.o.

ul. Lipska 44

30-721 Kraków

[Logo]

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

27-2-2014

Paracetamol use during pregnancy

Paracetamol use during pregnancy

A new Danish study suggests a possible connection between mothers' use of paracetamol painkillers during pregnancy and the risk of developing disorders like ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) in children.

Danish Medicines Agency

3-8-2012

Danish Pharmacovigilance Update, 21 June 2012

Danish Pharmacovigilance Update, 21 June 2012

Among the topics covered in this issue of Danish Pharmacovigilance Update are: Decrease in the number of intoxications and suicide attempts using drugs containing acetylsalicylic acid or paracetamol.

Danish Medicines Agency

27-11-2018


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Ibuprofen,Paracetamol, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0135/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Ibuprofen,Paracetamol, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0135/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Ibuprofen,Paracetamol, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0135/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

30-8-2018

Consultation: Referral of proposed amendment to the current Poisons Standard to the meeting of the ACMS, March 2019

Consultation: Referral of proposed amendment to the current Poisons Standard to the meeting of the ACMS, March 2019

Advisory Committee on Medicines Scheduling to consider upscheduling of modified release paracetamol to 'Pharmacist Only'. Closing date 31 October 2018

Therapeutic Goods Administration - Australia

30-8-2018

Modified release paracetamol

Modified release paracetamol

Advisory Committee on Medicines Scheduling to consider upscheduling of modified release paracetamol to 'Pharmacist Only'

Therapeutic Goods Administration - Australia