Płyn jelitowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Płyn jelitowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter (5,5 mg + 0,45 mg + 6,8 mg)/ml roztwór do infuzji
 • Dawkowanie:
 • (5,5 mg + 0,45 mg + 6,8 mg)/ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • roztwór do infuzji
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Płyn jelitowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter (5,5 mg + 0,45 mg + 6,8 mg)/ml roztwór do infuzji
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 500 ml, 5909990191048, Lz

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 01910
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Płyn jelitowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter

(Sodu chlorek + Potasu chlorek + Sodu octan trójwodny)

(5,50 mg + 0,45 mg + 6,80 mg)/ml

roztwór do infuzji

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest Płyn jelitowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Płyn jelitowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter

Jak stosować Płyn jelitowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter

Możliwe działania niepożądane.

Jak przechowywać Płyn jelitowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Płyn jelitowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter i w jakim celu się go stosuje

Płyn jelitowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter jest izotonicznym roztworem elektrolitowym o

składzie jonowym zbliżonym do składu soku jelitowego.

Płyn jelitowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter jest stosowany:

w niedoborach elektrolitowych wywołanych biegunką z odwodnieniem,

w przypadku utraty płynów wskutek przetoki żołądkowej, żółciowej, jelitowej i okrężniczej,

w nieznacznej kwasicy metabolicznej.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Płyn jelitowy zapobiegawczy izotoniczny

Baxter

Kiedy nie stosować leku Płyn jelitowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter:

jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego

leku (wymienionych w punkcie 6),

jeśli serce pacjenta w niewystarczający sposób pompuje krew do tkanek,

jeśli nerki nie pracują prawidłowo (niewydolność nerek) i wydalana ilość moczu jest zbyt mała lub

mocz nie jest wydalany (bezmocz),

jeśli w organizmie znajduje się zbyt duża ilość płynów (przeciążenie płynami),

w przypadku wysokiego stężenia kwasu we krwi (ciężka kwasica metaboliczna),

w przypadku zbyt wysokiego stężenia sodu we krwi (hipernatremia),

w przypadku zbyt wysokiego stężenia chlorków we krwi,

w przypadku zbyt wysokiego stężenia potasu we krwi (hiperkaliemia).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjenta występuje którekolwiek z następujących stanów:

wysokie lub niskie stężenie kwasu w organizmie,

wysokie lub niskie stężenie jonów w organizmie (sodu, magnezu, potasu, wapnia,

wodorowęglanów),

nagromadzenie płynów pod skórą, zwłaszcza w okolicy kostek (obrzęk obwodowy),

nagromadzenie płynów w płucach (obrzęk płuc),

większa niż prawidłowa objętość krwi w naczyniach krwionośnych (hiperwolemia),

hiperaldosteronizm (zaburzenie powodujące wysokie stężenie hormonu o nazwie aldosteron),

wysokie ciśnienie krwi (nadciśnienie),

choroba serca,

wysokie ciśnienie krwi w czasie ciąży (stan przedrzucawkowy),

choroba nerek lub nieprawidłowa praca nerek.

Lekarz będzie obserwował pacjenta. Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli wystąpi reakcja alergiczna.

Infuzja zostanie natychmiast przerwana.

Aby zapobiec gromadzeniu się płynu pod skórą lub w płucach (obrzęk), lekarz dostosuje objętość

infuzji oraz szybkość jej podawania.

W trakcie infuzji lekarz pobierze próbki krwi i moczu do badania:

stanu klinicznego pacjenta, ilości elektrolitów (np. potasu, sodu) we krwi oraz w moczu,

ilości płynu w organizmie (bilans płynów),

zakwaszenia krwi i moczu (zmiany równowagi kwasowo-zasadowej).

Płyn jelitowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter zawiera potas, niemniej jednak jego ilość jest

niewystraczająca do leczenia ciężkiego niedoboru potasu (bardzo małego stężenia potasu w osoczu).

Płyn jelitowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter zawiera substancje, które mogą powodować

zasadowicę metaboliczną (odczyn krwi będzie zbyt zasadowy).

Dzieci

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku Płyn jelitowy zapobiegawczy izotoniczny

Baxter u dzieci.

Osoby w podeszłym wieku

W zależności od stanu klinicznego pacjenta lekarz dobierze właściwe dawkowanie.

Płyn jelitowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Wymienione leki należy stosować z ostrożnością:

kortykosteroidy (leki przeciwzapalne),

niesterydowe leki przeciwzapalne (NLPZ, jak aspiryna, ibuprofen stosowany w leczeniu bólu i

zapaleń),

leki blokujące receptory alfa-adrenergiczne (stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi),

karbenoksolon (lek przeciwzapalny stosowany w leczeniu wrzodów żołądka),

barbiturany (leki nasenne),

lit (stosowany w leczeniu chorób psychicznych),

sympatykomimetyki (leki pobudzające takie jak efedryna i pseudoefedryna, zawarte w lekach

na kaszel i przeziębienie),

chinidyna (lek stosowany w chorobach serca),

dekstroamfetamina (stosowana w leczeniu zaburzeń nadreaktywności lub rzadko w

zaburzeniach snu),

leki moczopędne oszczędzające potas (niektóre leki moczopędne, np. amiloryd, spironolakton,

triamteren),

inhibitory konwertazy angiotensyny (inhibitory ACE, stosowane w leczeniu wysokiego

ciśnienia krwi),

antagoniści receptora angiotensyny II (stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi),

glikozydy nasercowe (stosowane w chorobach serca),

aminoglikozydy (rodzaj antybiotyków),

leki przeciwcholinergiczne (stosowane do leczenia np. zaburzeń żoładkowo-jelitowych lub

zaburzeń oddechowych),

takrolimus (lek stosowany w celu zapobiegania odrzucenia przeszczepu i w leczeniu

niektórych chorob skóry),

cyklosporyna (lek stosowany w celu zapobiegania odrzucenia przeszczepu).

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Brak danych lub istnieją tylko ograniczone dane dotyczące stosowania leku Płyn jelitowy

zapobiegawczy izotoniczny Baxter u kobiet w ciąży.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych dotyczących wpływu produktu Płyn jelitowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter na

zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3.

Jak stosować Płyn jelitowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter

Płyn jelitowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter jest podawany przez lekarza lub pielęgniarkę. Lekarz

zadecyduje jaką ilość płynu zastosować i kiedy go podać. Zależy to od wieku, masy ciała pacjenta,

stanu ogólnego oraz powodu leczenia. Ilość podanego leku może również zależeć od innych leków,

stosowanych przez pacjenta.

Płyn jelitowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter jest roztworem i będzie podawany w infuzji

dożylnej.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

Płyn jelitowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter

W przypadku zastosowania zbyt dużej ilości leku Płyn jelitowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter lub

podania leku zbyt szybko, mogą wystąpić następujące objawy:

przeciążenie wodą i(lub) sodem (solą) z nadmiernym gromadzeniem się płynu w tkankach

(obrzęk) powodującym opuchliznę,

uczucie mrowienia w rękach i nogach (parestezja),

osłabienie mięśni,

niezdolność do poruszania się (paraliż),

nieregularne bicie serca (zaburzenia rytmu serca),

blok serca (bardzo wolne bicie serca),

dezorientacja,

zniesienie odruchów ścięgnistych,

osłabienie oddychania (depresja oddechowa),

mdłości (nudności),

wymioty,

zaczerwienienie skóry,

wzmozone pragnienie,

niskie ciśnienie krwi (niedociśnienie),

senność,

wolne bicie serca (bradykardia),

śpiączka (utrata przytomności),

zakwaszenie krwi (kwasica) powodująca zmęczenie, dezorientację, letarg i przyspieszenie

oddechu,

hipokaliemia (niższe niż prawidłowe stężenie potasu we krwi) i zasadowica metaboliczna

(kiedy krew jest za bardzo zasadowa), szczególnie u pacjentów, którzy mają problemy z

nerkami,

zmiany nastroju,

zmęczenie,

drżenie mięśni,

kurcze mięśni.

Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy natychmiast powiedzieć o tym

lekarzowi. Infuzja zostanie przerwana oraz zastosowane będzie odpowiednie leczenie w zależności od

objawów.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli u pacjenta wystąpią którykolwiek z poniższych objawów, należy natychmiast poinformować o

tym lekarza lub pielęgniarkę. Mogą to być objawy bardzo ciężkiej, a nawet prowadzącej do zgonu

reakcji alergicznej:

ciężka reakcja alergiczna, która może powodować trudności w oddychaniu lub zawroty głowy

(reakcja anafilaktoidalna).

Inne działania niepożądane, zgłoszone dla podobnych leków

Inne objawy reakcji nadwrażliwości/reakcji związanych z infuzją:

pokrzywka,

przyspieszone bicie serca,

kołatanie serca,

niskie ciśnienie krwi,

poszerzenie naczyń krwionośnych,

skrócenie oddechu,

świst krtaniowy,

„gęsia skórka”,

pocenie się,

ból w klatce piersiowej,

uczucie dyskomfortu w klatce piersiowej,

nietypowe zmęczenie,

nieprawidłowe samopoczucie,

obrzęk dłoni, kostek lub stóp,

gorączka,

dreszcze,

zaczerwienienie,

zwiększenie częstości oddechów.

Inne działania to:

wysokie stężenie potasu we krwi,

ból i pieczenie w miejscu podawania infuzji.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181 C,

PL 02-222 Warszawa,

Tel.: +48 22 49 21 301,

Faks: + 48 22 49 21 309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku

5.

Jak przechowywać Płyn jelitowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

Po otwarciu opakowania nie należy przechowywać i ponownie stosować roztworu.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na butelce. Termin ważności

oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Płyn jelitowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter

Substancje czynne

Stężenie

[g/l]

Jony

Stężenie

mEq/l

mmol/l

Sodu chlorek

5,50

144,08

144,08

Potasu chlorek

0,45

6,04

6,04

Sodu octan trójwodny

6,80

49,96

49,96

100,15

100,15

Pozostały składnik to: woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda Płyn jelitowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter i co zawiera opakowanie

Roztwór jest przezroczysty i bezbarwny.

Butelki polietylenowe o zawartości 500 ml.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Baxter Polska Sp. z o.o.

ul. Kruczkowskiego 8

00-380 Warszawa

Wytwórca

Baxter Manufacturing Sp. z o.o.

ul. Wojciechowska 42 B

20-704 Lublin

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Baxter jest nazwą zastrzeżoną dla Baxter International Inc.

((kod kreskowy))

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Podawanie i postępowanie z roztworem

Sposób podawania

Szybkość infuzji wynosi zazwyczaj10 ml/min.

Maksymalna dawka wynosi 2000 ml/dobę.

Niemowlęta: należy podawać jednocześnie z 5% roztworem glukozy w stosunku 1:1.

Osmolarność: 300 mOsm/l.

Jeśli wygląd roztworu i pojemnika na to pozwala, produkty lecznicze do podawania parenteralnego

przed podaniem należy ocenić wizualnie czy nie zawierają widocznych cząstek lub nie nastąpiła

zmiana barwy. Nie należy podawać, jeśli roztwór nie jest przezroczysty lub opakowanie jest

uszkodzone.

Dodawane produkty lecznicze mogą wykazywać niezgodności z produktem leczniczym Płyn jelitowy

zapobiegawczy izotoniczny Baxter.

Jak w przypadku wszystkich roztworów do podawania pozajelitowego, przed wprowadzeniem

dodatkowych substancji należy ocenić ich zgodność z roztworem. Przed wprowadzeniem

dodatkowych substancji lub produktów leczniczych należy sprawdzić ich rozpuszczalność i(lub)

stabilność w wodzie w zakresie pH produktu leczniczego Płyn jelitowy zapobiegawczy izotoniczny

Baxter. Po dodaniu należy sprawdzić ewentualną zmianę koloru i(lub) obecność osadów,

nierozpuszczalnych kompleksów lub kryształów.

Należy się zapoznać z instrukcją stosowania dodawanego produktu leczniczego lub inną, odpowiednią

literaturą.

Nie wolno dodawać substancji, o których wiadomo, że są niezgodne lub określono ich niezgodność.

Podczas wprowadzenia dodatkowych produktów leczniczych do produktu Płyn jelitowy

zapobiegawczy izotoniczny Baxter musi być stosowana technika aseptyczna. Dodatkowe produkty

lecznicze należy wprowadzać w tym samym miejscu, w którym później zostanie umieszczony zestaw

do infuzji. Roztwór po dodaniu dodatkowych produktów leczniczych należy dokładnie wymieszać.

Infuzję należy rozpocząć niezwłocznie po podłączeniu zestawu do infuzji. Nie należy przechowywać

roztworów, do których dodano dodatkowe produkty lecznicze.