Oxalin Junior

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Oxalin Junior 0,5 mg/g żel do nosa
 • Dawkowanie:
 • 0,5 mg/g
 • Forma farmaceutyczna:
 • żel do nosa
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Oxalin Junior 0,5 mg/g żel do nosa
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 10 g, 5900257100056, OTC; 1 butelka 10 g, 5909990401338, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 04013
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka

dołączona

do opakowania: informacja

pacjenta

OXALIN 0,05% 0,5 mg/g,

żel

do nosa

Oxymetazolini h

yd

rachloridum

Należy

uważnie

zapoznać

się

treścią

ulotki przed zastosowaniem leku,

ponieważ

zawiera

informacje

ważne

pacjenta.

Należy

zachowa

tkę,

aby w razie potrzeby móc

ponownie

przeczytać

zwrócić

się

do lekarza lub farmaceuty, lub

pielęgni

w razie jakichkolwiek

wątpliwo

Lek ten przepisano

ściśle

określonej

osobie. Nie

należy

przek

azywać

innym.

może

zaszkodzić

innej osobie, nawet

objawy

choroby

takie same.

wystąpiąjakiekolwiek

objawy

niepożądane,

w tym wszelkie

możliwe

objawy

niep

ożą

niewymienione w ulotce,

eży

powied

zieć

o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub

pielęgniarce.

Spis

treści

ulotki

jest

lek Oxalin 0,05% i w jakim celu

się

go stosuje

Informacje

ważne

przed zastosowaniem leku Oxalin 0,05%

stosować

lek Oxalin 0,05%

Możliwe

działania

niepożądane

przechowywać

lek Oxalin 0,05%

Zawartość

opakowania i inne informacje

jest

Oxalin 0,05% i w

jakim

celu

się

go stosuje

Oxalin 0,05% zawiera chlorowodorek oksymetazoliny, który stosowany miejscowo

błonę

śluzową

nosa, powoduje

wężenie

naczyń

krwionośnych

zmniejszenie

zęku

błony

zowej

nosa i zahamowanie nadmiemego wydzielania. Poprawia

drożność

zewodów nosowych,

ułatw

odpływ

wydzieliny z zatok przynosowyc

Oxalin 0,05% przeznaczony jest do stosowania dla dzieci w wieku

powy

żej

6lat

dorosłych.

Lek Oxalin 0,05% stosuje

ejscowo

do nosa w

ęku

zowyc

występującym

ostrym zapaleniu

błony

zowe

nosa,

alergicz

zapaleniu

błon

zowej

nosa,

zapaleniu zatok

nosowych.

Informacje

ważne

przed

zastosowaniem leku

Oxałin

0,05%

Kiedy nie

stosować

leku

Oxałin

05%:

jeś

pacjent ma uczulenie na którykolwi

skład

leku;

pacjent ma suche zapalenie

błony

zowe

nosa (zanikowe zapalenie

zowej

nosa z

tworzeniem

strupów).

Ostrzeżenia

ostrożności

rozpoczęc

stosowania leku Oxalin 0,05%

eży

do lekarza lub farmaceuty, lub

piel

ttc,on

iarki.

Oxalin 0,05%

może

być

stosowany ze

szczegó

ostroż

ośc

i tylko po konsultacji

z lekarzem w

zypadku:

leczenia inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO) i innymi lekami

większającymi

ciśnienie

cze;

ększonego

śnie

śródga

kowe

go, szczególnie w przypadku

skry z

ętym

tem;

ciężkich

chorób serca i

naczyń

krwionośnych,

np. choroby niedokrwiennej serca,

śnien

tętniczego;

guza

chromochłonnego

nadnerczy;

zaburzeń

metabolicznych, np.

nadczynności

tarczycy, cukrzycy.

Należy

przestrzegać

zaleconego dawkowania i czasu stosowania leku.

stosować

długotrwale

leku oraz w dawkach

ięks

niż

zalecane,

ponieważ

może

wadz

osłabienia

działania

leku, a nawet do nieodwracalnego uszkodzenia

błony

luzow

nosa oraz

suchego zapalenia

błony

śluzowej

nosa.

Dzieci i

młodzież

Oxalin 0,05% przeznaczony

jest

dla dzieci w wieku

powyżej

6lat.

stosować

leku u

niemowląt

i dzieci w wieku do

6lat.

Inne

leki i

Oxalin

0,05%

Należy

powiedzieć

lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub

ostatnio, a

także

o lekach, które pacjent planuje

stosować.

Przedawkowanie lub przypadkowe wypicie leku, a

także

stosowanie

trójpierśc

ieniowyc

leków

przeciwdepresyjnych lub inhibitorów monoaminooksydazy (leki stosowane m.in. w depresji)

jednoc

ześn

bezpośrednio

przed zastosowaniem oksymetazoliny

może

spowodować

zwiększenie

ciśnienia

tętniczego.

Ciąża

karmienie

piersią

ciąży

i w okresie karmienia

piersią

lub gdy istnieje podejrzenie,

kobietajest w

ciąży,

lub gdy

planuje

ciążę,

przed zastosowaniem tego leku

należy

porad

zić

się

lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie

pojazdów i

obsługiwanie

maszyn

Podczas

długotrwałego

stosowania leku lub w

większych

dawkach

zalecane nie

można

wykluczyć

wystąpienia

działań

ogólnoustrojowych

dotyczących

układu

krążenia.

W takich

zypadkach

sprawność

psychofizyczna,

zdolność

do prowadzenia pojazdów i

obsługiwania

urządzeń

mogą

być

zaburzone.

Oxalin

0,05%

zawiera

chlorek

benzalkoniowy.

Lek zawiera w

składz

chlorek benzalkoniowy, który

może

powodować

podrażnieni

błony

śluzowej

nosa.

stosować

Oxalin

0,05%

Oxalin 0,05%

jest

przeznaczony

wyłącznie

do stosowania do nosa.

l dawka zawiera

0,05 mg oksymetazoliny chlorowodorku.

Dorośli

dzieci w

wi

eku

powyżej

12 lat

l dawka do

każdego

otworu nosowego dwa do trzech razy na

dobę.

eży

stosować

leku

częściej

niż

3 razy na

dobę.

Dzieci w wieku

od

6 do 12 lat

l dawka do

każdego

otworu nosowego dwa razy na

dobę.

należy

stoso

wać

leku

częśc

dobę.

ależy

stosować

dłużej

niż

przez 3 do 5 dni.

ży unik

stosowania

dłu

ższego

niż

zalecane

oraz przedawkowania.

Sposób

stosowania

dora

zowo

przed

życ

leku,

zdjąć

ochronną.

Przed pierwszym

użyciem

nowej butelki, po

zdjęciu

nasadki,

nacisnąć

dozownik 3-5-krotnie,

pojawienia

się

leku.

Końcówkę

dozownika

wprowadzić

do otworu nosowego.

Trzymając

butelkę

pionowo

nacisnąć

dozownik, co spowoduje podanie dawki leku do nosa.

względów

higienicznych opakowanie leku powinno

być

stosowane tylko przezjednego pacjenta.

Zastosowanie

większej

niż

zalecana dawki leku Oxalin 0,05%

zypadku przedawkowania lub wypicia leku

mogą

wystąpić

objawy, takie jak:

rozszerzenie

źrenic,

nudności,

wymioty, sinica (sine zabarwienie skóry i

błon

zowyc

gorączka

skurcze

mięśni

zaburzenia

czynności

serca (np. przyspieszona

czynność

serca, zaburzenia rytmu

serca),

zapaść

krążeniowa

(ostra

niewydolność

serca z

nagłym

spadkiem

ciśnienia

krwi,

objawiająca

się

silnym

osłabieniem,

często

utratą

przytomności)

zatrzymanie

czynności

serca (co powoduje

ustanie

krążenia

krwi i

zagraża

życiu)

obrzęk

płuc

(charakteryzujący

się

narastającą

dusznością,

utrudnionym oddychaniem

świstami,

bladością

skóry i

sinicą,

spadkiem lub

większeniem

ciśnienia

tętniczego),

zaburzenia psychiczne.

Może

wystąpić

zahamowanie

czynności

ośrodkowego

ukł

nerwowego,

senność,

obniżenie

temperatury

ciała,

zwolnienie

czynności

serca,

nagłe

obniżenie

ciśnienia

tętniczego

wstrząsie,

bezdech i

śpiączka.

Postępowanie

po przedawkowaniu:

jeżeli

lek zostanie wypity, np. przez dziecko i (lub)

wystąpi

którykolwiek z wymienionych

powyżej

objawów

należy

natychmiast

zwrócić

do lekarza.

Lekarz

może

zalecić

podanie

węg

aktywowa

może

wykonać

płukan

ołądka

(jeżeli

został

przypadkowo wypity).

Jeżeli

konieczne, lekarz

leci leki

obniżające

temperaturę

ciała

i leki

przeciwdrgawkowe, a w celu zmniejszenia

ciśnienia

tętniczego

podanie

dożylne

lub doustne

fentolaminy. W przypadku

ciężkich

zaburzeń

oddychania

może

być

konieczne podanie tlenu do

oddychania.

W razie

przyjęcia

większej

niż

zalecana dawki leku,

należy

niezwłocznie

zwrócić

się

do lekarza lub

farmaceuty.

4.

Możliwe

działania

niepożądane

każdy

lek, lek ten

może

powodować

działania

niepożądane,

chociaż

nie u

każdego

wystąpią.

Mogą

wystąpić

tępujące

działania

niepożądane:

Często

(u

ęce

niż

l

na

100

pa

cj entów, ale u

mni

ej

niż

l

na

lO

pacj

entów) :

-pieczenie

w miejscu podania,

suchość

błony

zowej

nosa, kichanie.

Nie

zb

yt

częs

(u

więcej

niż

l

na

1000 pacjentów,

al

e u mniej

niż

l

na

100

pa

c

jen

tów):

kołatanie

serca, przyspieszenie

czynności

serca;

ększenie

nienia

tętni

ego.

Rzadko

(u

ęce

niż

l

na

10000

pacj

entów, ale u

mni

ej

niż

l

na

1000

pa

cjentów) :

- niepokój ruchowy,

bezsenność

bóle

głowy;

zmęczenie;

-silne

uczucie "zatkania nosa" w wyniku nasilenia

obrzęku

błony

zowej

nosa

(występuje

ustaniu

działania

leku, jako objaw przekrwienia reaktywnego).

Długo

rwałe

czę

stosowanie leku,

właszc

w dawkach

większych

niż

zalecane,

może

prowad

do polekowego

Takie

iałanie

może

wystąpić

już

po 5 dniach leczenia i w

przypadku dalszego stosowania leku,

doprowadzić

do nieodwracalnego uszkodzenia

błony

uzowej

nosa i suchego zapalenia

błony

śluzowej

nosa.

Jeśli

wystąpiąjakiekolwiek

objawy

niepożądane,

w tym wszelkie

możliw

objawy

niepożądane

niewymienione w ulotce,

należy

zwrócić

się

do lekarza lub farmaceuty, lub

pielęgniarki.

przechowywać

Oxalin 0,05%

Przechowywać

butelkę

szczelnie

zamkniętą,

w temperaturze

poniżej

25°C.

należy

przechowywać

w miejscu niewidocznym i

niedostępnym

dla dzieci.

stosować

tego leku po

upływie

terminu

ważności

zamieszczonego na

pudełku

po: EXP.

Termin

ważności

oznacza ostatni

dzień

podanego

miesiąca.

Okres

ważności

leku po pierwszym otwarciu butelki wynosi 12 tygodni.

Leków nie

eży

wyrzucać

do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki.

Należy

zapytać

farmaceutę,

usunąć

leki, których

sięjuż

używa.

Takie

postępowanie

pomoże

chronić

środowisko.

Zawartość

opakowania i inne informacje

zawiera lek Oxalin 0,05%

Substancją

czynną

leku

jest

oksymetazoliny chlorowodorek. l g

zawiera 0,5 mg

oksymetazoliny chlorowodorku.

Pozostałe

składniki

to: sodu chlorek, clisodu fosforan dwunastowodny, sodu diwodorofosforan

jednowodny, clisodu edetynian,

hydroksyetylocelulozę,

glicerol, benzalkoniowy chlorek roztwór,

woda oczyszczona.

wygląda

lek Oxalin 0,05% i co zawiera

akowanie

Oxalin 0,05% jest w postaci

żelu

do nosa.

Lekje

dostępny:

w butelkach szklanych z atomizerem

erających

żelu,

w tekturowym

pudełku

w butelkach polietylenowych

zamkniętych

pompką

dozując

i aplikatorem z

dką

zabezpieczającą

erających

żelu

w tekturowym

pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Warszawskie

Zakłady

Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Karolkowa 22/24;

01-207 Warszawa

{logo podmiotu odpowiedzialnego}

Polfa

szawa S.A.

Wytwórca

Warszawskie

Zakłady

Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Karolkowa 22/24;

01-207 Warszawa

,Medana

Pharma

Wł.

Łokietka

l o·

"""'

:--:

8--2

'"'"'

__,.

..."

,..,..

.,..

W celu uzyskania bardziej

szczegó

łow

inf01macj i

należy

róc

się

do miej scowego

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Warszawskie

Zakłady

Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Karolkowa 22/24;

01-207 Warszawa

tel. (22) 691 39

Data ostatniej aktualizacji ulotki: listopad 2013

!{z.

!1/f

.