Ovestin

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Ovestin 0,5 mg globulki
 • Dawkowanie:
 • 0,5 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • globulki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Ovestin 0,5 mg globulki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 15 szt., 5909990040711, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 00407
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Ovestin, 0,5 mg, globulki

Estriolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Ovestin i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ovestin

Jak stosować lek Ovestin

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Ovestin

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Ovestin i w jakim celu się go stosuje

Lek Ovestin stosowany jest w ramach hormonalnej terapii zastępczej (HTZ). Lek zawiera żeński

hormon płciowy estriol (estrogen). Ovestin stosowany jest u kobiet po menopauzie, co najmniej

12 miesięcy po ustaniu naturalnych miesiączek.

Lek Ovestin stosuje się:

w celu złagodzenia objawów występujących po menopauzie

Podczas menopauzy stopniowo zmniejsza się ilość estrogenów wytwarzanych w organizmie kobiety.

Jeśli przed menopauzą usunięte zostaną operacyjnie jajniki (zabieg zwany owariektomią),

wytwarzanie estrogenów zmniejsza się bardzo szybko.

Niedobór estrogenów może spowodować suchość i zwiększoną wrażliwość ścian pochwy, co jest

przyczyną bolesnych stosunków płciowych i występowania stanów zapalnych i nasilonego świądu

pochwy. Niedobór estrogenów może także wywołać objawy nietrzymania moczu i nawracające

zapalenie pęcherza moczowego. Dolegliwości te często ustępują po zastosowaniu leków

zawierających estrogeny. Zauważalna poprawa występuje zazwyczaj po kilku dniach lub tygodniach

od rozpoczęcia leczenia.

Ovestin łagodzi objawy występujące po menopauzie. Poprawa może być zauważalna dopiero po kilku

dniach lub nawet tygodniach. Ovestin zalecany jest przez lekarza wyłącznie w przypadku, gdy objawy

poważnie zakłócają życie codzienne pacjentki.

Poza opisanymi powyżej wskazaniami Ovestin globulki może być także stosowany w celu:

przyspieszenia gojenia ran pooperacyjnych u kobiet poddanych operacjom pochwowym

dokładnej oceny wymazu szyjkowego u kobiet w okresie pomenopauzalnym

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ovestin

Wywiad chorobowy i regularne badania kontrolne

Stosowanie HTZ wiąże się z ryzykiem, które należy rozważyć podejmując decyzję o rozpoczęciu lub

kontynuacji terapii.

Doświadczenie związane z leczeniem kobiet, u których stwierdza się przedwczesną menopauzę

(w wyniku niewydolności jajników lub po zabiegu operacyjnym), jest ograniczone. U kobiet

z przedwczesną menopauzą ryzyko związane ze stosowaniem HTZ może być zróżnicowane.

Zawsze należy zasięgnąć porady lekarza.

Przed rozpoczęciem (lub wznowieniem) stosowania HTZ lekarz zbierze wywiad dotyczący stanu

zdrowia pacjentki oraz chorób występujących w rodzinie. Może też podjąć decyzję o przeprowadzeniu

badania fizykalnego z uwzględnieniem, w razie konieczności, badania piersi i (lub) badania

ginekologicznego przez pochwę.

Po rozpoczęciu stosowania leku Ovestin należy regularnie zgłaszać się na kontrole do lekarza

(przynajmniej raz w roku). Podczas kontroli należy omówić z lekarzem korzyści i zagrożenia

związane z kontynuacją terapii lekiem Ovestin.

Należy regularnie wykonywać badania piersi zgodnie z zaleceniem lekarza.

Kiedy nie stosować leku Ovestin:

Leku Ovestin nie należy stosować, jeśli którekolwiek z wymienionych niżej sytuacji odnoszą się do

pacjentki. W przypadku braku pewności, przed zastosowaniem leku Ovestin należy zasięgnąć porady

lekarza.

Kiedy nie stosować leku Ovestin:

Jeśli pacjentka ma uczulenie na estriol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6 „Zawartość opakowania i inne informacje”).

Jeśli obecnie występuje lub w przeszłości występował rak piersi albo jeśli istnieje podejrzenie

raka piersi.

Jeśli występuje nowotwór estrogenozależny, na przykład rak endometrium (błona wyścielająca

wnętrze macicy), lub istnieje podejrzenie takiego nowotworu.

Jeśli występuje krwawienie z pochwy o nieznanej przyczynie.

Jeśli występuje nieleczone nadmierne pogrubienie błony wyścielającej wnętrze macicy

(hiperplazja endometrium).

Jeśli obecnie lub kiedykolwiek w przeszłości występowały zakrzepy krwi w naczyniach

krwionośnych (zakrzepica żylna), na przykład w naczyniach krwionośnych kończyn dolnych

(zakrzepica żył głębokich) lub w naczyniach płucnych (zatorowość płucna).

Jeśli występują zaburzenia krzepnięcia krwi (takie jak np. niedobór białka C, niedobór

białka S lub antytrombiny).

Jeśli występują obecnie lub niedawno występowały schorzenia spowodowane obecnością

zakrzepów krwi w naczyniach tętniczych, takie jak zawał mięśnia sercowego, udar mózgu lub

dławica piersiowa.

Jeśli występuje obecnie lub kiedykolwiek w przeszłości występowała choroba wątroby,

a wyniki testów czynnościowych wątroby nie powróciły do normy.

Jeśli występuje rzadka choroba krwi zwana „porfirią”, która jest dziedziczona przez członków

rodziny.

Jeśli którykolwiek z podanych wyżej stanów zdrowotnych wystąpi po raz pierwszy podczas

stosowania leku Ovestin, należy natychmiast przerwać leczenie i niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować lekarza, jeśli którekolwiek z poniższych stanów

występuje obecnie lub występował kiedykolwiek wcześniej u pacjentki, ponieważ w trakcie

stosowania leku Ovestin objawy te mogą powrócić lub się nasilić. Jeśli to nastąpi, należy częściej

zgłaszać się na kontrole do lekarza:

mięśniaki macicy (mięśniak gładkokomórkowy)

wzrost komórek błony wyścielającej jamę macicy (endometrium) poza macicą (endometrioza)

lub występujący w przeszłości nadmierny rozrost błony wyścielającej wnętrze jamy macicy

(hiperplazja endometrium)

zwiększone ryzyko powstania zakrzepów krwi (patrz punkt „Zakrzepy krwi w naczyniach

żylnych (zakrzepica żylna”))

zwiększone ryzyko rozwoju nowotworu estrogenozależnego (na przykład rak piersi u matki,

siostry lub babki)

nadciśnienie

zaburzenia wątroby, takie jak łagodny nowotwór wątroby

cukrzyca z lub bez zmian naczyniowych

kamica żółciowa

migrena lub ciężkie bóle głowy

choroba układu immunologicznego obejmująca wiele narządów wewnętrznych (toczeń

rumieniowaty układowy – ang. SLE; przewlekła choroba tkanki łącznej ze zmianami skórnymi

w obrębie całego ciała)

padaczka

astma

choroba atakująca błonę bębenkową i powodująca upośledzenie słuchu (otoskleroza)

zatrzymanie płynów w organizmie związane z chorobami serca lub nerek

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka choruje na zapalenie wątroby typu C i stosuje leczenie

w skład którego wchodzą leki takie jak, ombitaswir/parytaprewir/rytonawir i dazabuwirem

podawanych z rybawiryną lub bez. Jednoczesne przyjmowanie tych leków z niektórymi lekami

zawierającymi estrogeny może powodować podwyższenie wyników badań czynności wątroby

(zwiększenie aktywności enzymu wątrobowego ALT); ryzyko, że zdarzy się to po zastosowaniu leku

Ovestin, jest obecnie nieznane.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli podczas stosowania leku Ovestin pacjentka zauważy jakiekolwiek

zmiany w swoim stanie.

Należy przerwać stosowanie leku Ovestin i niezwłocznie zwrócić się do lekarza, jeśli podczas

stosowania HTZ wystąpi którykolwiek z wymienionych stanów:

którekolwiek ze schorzeń podanych w punkcie „Kiedy nie stosować leku Ovestin”

zażółcenie skóry i twardówek oczu (żółtaczka), które może być objawem choroby wątroby

znaczący wzrost ciśnienia krwi (który może objawiać się w postaci bólu głowy, zmęczenia,

zawrotów głowy)

bóle głowy o charakterze migrenowym występujące po raz pierwszy

ciąża

wystąpienie objawów świadczących o powstaniu zakrzepów krwi, takich jak:

- bolesny obrzęk i zaczerwienienie nóg

- nagły ból w klatce piersiowej

- problemy z oddychaniem

Więcej informacji podano w punkcie „Zakrzepy krwi w naczyniach żylnych (zakrzepica żylna)”.

Uwaga: Ovestin nie jest środkiem antykoncepcyjnym. Jeśli od ostatniej miesiączki upłynęło mniej niż

12 miesięcy lub kobieta nie ukończyła 50 lat, należy stosować antykoncepcję, żeby uniknąć zajścia

w ciążę. Należy zasięgnąć porady lekarza.

HTZ a nowotwory

Nadmierne pogrubienie błony wyścielającej wnętrze macicy (hiperplazja endometrium) oraz

rak błony wyścielającej wnętrze macicy (rak endometrium)

U każdej kobiety występuje niewielkie ryzyko wystąpienia raka endometrium (rak błony śluzowej

macicy), niezależnie od tego czy stosuje ona HTZ. Aby zmniejszyć ryzyko hiperplazji endometrium,

dobowa dawka nie powinna przekraczać 1 aplikacji (0,5 mg estriolu), dawka ta nie powinna być

stosowana dłużej niż przez kilka tygodni. Wyniki jednego badania epidemiologicznego wykazały, że

długoterminowe podawanie doustne małych dawek estriolu, może zwiększać ryzyko wystąpienia raka

endometrium. Nie dotyczy to podawania dopochwowego. Ryzyko to zwiększa się wraz z czasem

trwania leczenia, a zmniejsza się w ciągu roku po zaprzestaniu terapii. Prawdopodobieństwo

rozprzestrzenienia się nowotworu występującego u kobiet, które przyjmowały estriol, było mniejsze

niż u tych, które go nie przyjmowały. Zwiększone ryzyko głównie odnosi się do mniej inwazyjnych i

bardziej zróżnicowanych nowotworów. Krwawienia z pochwy występujące podczas leczenia powinny

być dokładnie zbadane. Pacjentka powinna zostać poinformowana o konieczności skontaktowania się

z lekarzem, jeśli wystąpi krwawienie z pochwy.

Aby zapobiec stymulacji endometrium, nie należy przekraczać maksymalnej dawki ani przyjmować

jej dłużej niż kilka tygodni.

Krwawienia śródcykliczne lub plamienia mogą wystąpić podczas pierwszych miesięcy stosowania

HTZ.

Jednakże, jeśli krwawienie lub plamienie:

utrzymuje się dłużej niż przez pierwszych kilka miesięcy,

pojawia się po pewnym czasie stosowania HTZ,

utrzymuje się nawet po zaprzestaniu HTZ,

należy skontaktować się z lekarzem, który zdecyduje czy objawy te wymagają przeprowadzenia

dalszych badań.

Rak piersi

Dowody wskazują na to, że stosowanie złożonej terapii estrogenowo-progestagenowej, a być może

także samej terapii estrogenowej, zwiększa ryzyko raka piersi. To dodatkowe ryzyko zależy od czasu

stosowania HTZ i staje się wyraźnie widoczne w ciągu kilku lat, jednak w okresie kilku lat (najwyżej

5) po zaprzestaniu leczenia wraca do poziomu normalnego. Wykazano, że u kobiet, u których usunięto

macicę i które przez 5 lat stosują wyłącznie estrogeny w ramach HTZ, ryzyko rozwoju raka piersi nie

zwiększa się lub zwiększa się jedynie w niewielkim stopniu.

Porównanie

Rak piersi rozpoznany zostanie w okresie 5 lat średnio u 9 do 17 na 1000 kobiet w wieku od 50 do

79 lat, które nie stosują HTZ. W przypadku kobiet w wieku od 50 do 79 lat, które przez 5 lat stosują

estrogenowo-progestagenową HTZ, rak piersi zostanie rozpoznany u 13 do 23 na 1000 kobiet (co

oznacza 4-6 dodatkowych przypadków).

Należy regularnie badać piersi i zgłosić się do lekarza w przypadku zauważenia jakichkolwiek

zmian, takich jak:

wgłębienie lub zaciąganie skóry

zmiany brodawek sutka

jakiekolwiek widoczne lub wyczuwalne zgrubienia i (lub) guzki.

Nie wiadomo, czy stosowanie leku Ovestin wiąże się z takim samym wzrostem ryzyka raka piersi, jak

stosowanie innych leków w ramach HTZ. Osoby zaniepokojone ryzykiem rozwoju raka piersi

powinny omówić z lekarzem zalety i wady takiej terapii.

Rak jajnika

Rak jajnika występuje rzadko. Niewielkie zwiększenie ryzyka wystąpienia raka jajnika występuje,

wśród kobiet stosujących HTZ co najmniej przez 5 do 10 lat.

Porównanie

Rak jajnika rozpoznany zostanie w okresie 5 lat średnio u 2 na 1000 kobiet w wieku od 50 do 69 lat,

które nie stosują HTZ. W przypadku kobiet, które przez 5 lat stosują HTZ, rak jajnika zostanie

rozpoznany u 2 do 3 na 1000 kobiet (co oznacza nie więcej niż 1 dodatkowy przypadek).

Nie wiadomo, czy stosowanie leku Ovestin wiąże się z takim samym wzrostem ryzyka, jak stosowanie

innych leków w ramach HTZ.

Wpływ HTZ na serce lub układ krążenia

Zakrzepy krwi w naczyniach żylnych (zakrzepica żylna)

Ryzyko powstania zakrzepów krwi w naczyniach żylnych jest około 1,3 - do 3 razy wyższe u kobiet

stosujących HTZ niż u tych, które takiej terapii nie stosują, zwłaszcza w pierwszym roku leczenia.

Zakrzepica żylna może mieć ciężki przebieg. W przypadku przedostania się zakrzepu do płuc może

wystąpić ból w klatce piersiowej, duszność, omdlenie lub nawet śmierć.

Prawdopodobieństwo powstania zakrzepów w naczyniach żylnych zwiększa się z wiekiem oraz

w przypadku wymienionych niżej sytuacji. Jeśli którakolwiek z wymienionych niżej sytuacji dotyczy

pacjentki, należy poinformować o tym lekarza:

unieruchomienie przez dłuższy czas z powodu poważnej operacji, urazu lub choroby (patrz

także punkt 3 „Konieczność przeprowadzenia operacji”)

znaczna nadwaga (wskaźnik masy ciała powyżej 30 kg/m

zaburzenia krzepnięcia krwi wymagające długotrwałego stosowania leków

przeciwzakrzepowych

zakrzepica naczyń kończyn dolnych, płuc lub innego narządu u bliskiego krewnego

toczeń rumieniowaty układowy – ang. SLE; przewlekła choroba tkanki łącznej ze zmianami

skórnymi w obrębie całego ciała)

choroba nowotworowa.

Objawy zakrzepicy podano w punkcie „Kiedy należy przerwać stosowanie leku Ovestin

i niezwłocznie zgłosić się do lekarza”.

Porównanie

W populacji kobiet w wieku ponad 50 lat, które nie stosują HTZ, średnio u 4 do 7 na 1000 kobiet

w okresie 5 lat można spodziewać się wystąpienia zakrzepicy żył. U kobiet w tym samym wieku,

przyjmujących HTZ estrogenowo-progestagenową liczba takich przypadków będzie wynosiła 9 do 12

na 1000 kobiet w okresie 5 lat (co oznacza 5 dodatkowych przypadków).

W grupie kobiet w wieku powyżej 50 lat, u których usunięto macicę i które stosowały estrogenową

HTZ przez ponad 5 lat, liczba przypadków wyniesie 5 do 8 na 1000 kobiet (co oznacza 1 dodatkowy

przypadek).

Nie wiadomo, czy stosowanie leku Ovestin wiąże się z takim samym wzrostem ryzyka, jak stosowanie

innych leków w ramach HTZ.

Choroba serca (zawał serca)

Nie ma dowodów na to, że HTZ zapobiega wystąpieniu zawału serca.

Prawdopodobieństwo rozwoju choroby serca u kobiet w wieku powyżej 60 lat, które stosują

estrogenowo-progestagenową HTZ, jest nieco większe niż u kobiet, które takiej terapii nie stosują.

U kobiet, u których usunięto macicę i które stosują wyłącznie estrogeny w ramach HTZ, ryzyko

rozwoju choroby serca nie jest zwiększone.

Udar mózgu

Ryzyko wystąpienia udaru mózgu jest około 1,5-krotnie większe u kobiet stosujących HTZ niż u tych,

które takiej terapii nie stosują. Liczba dodatkowych przypadków udaru mózgu związanych ze

stosowaniem HTZ zwiększa się z wiekiem.

Porównanie

Szacuje się, iż u kobiet w wieku ponad 50 lat niestosujących HTZ, w okresie 5 lat można spodziewać

się wystąpienia udaru mózgu średnio u 8 na 1000 kobiet, a u kobiet w tym samym wieku stosujących

HTZ wskaźnik ten wynosi 11 przypadków na 1000 kobiet w okresie 5 lat (co oznacza 3 dodatkowe

przypadki).

Inne zaburzenia

HTZ nie zapobiegnie utracie pamięci. Pewne dowody świadczą o wyższym ryzyku utraty pamięci

u kobiet, które rozpoczynają stosowanie HTZ w wieku powyżej 65 lat. W tej sprawie należy zasięgnąć

porady lekarza.

Ovestin a inne leki

Niektóre leki mogą wpływać na skuteczność działania leku Ovestin i lek Ovestin może wpływać na

działanie innych leków. Może to prowadzić do wystąpienia nieregularnych krwawień. Dotyczy to

następujących leków:

leki przeciwpadaczkowe (takie jak fenobarbital, fenytoina i karbamazepina)

leki stosowane w leczeniu gruźlicy (takie jak ryfampicyna, ryfabutyna)

leki stosowane w zakażeniu HIV (takie jak newirapina, efawirenz, rytonawir i nelfinawir)

produkty ziołowe zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum).

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować również tych, które

wydawane są bez recepty, produktach ziołowych i innych produktach naturalnych.

Badania laboratoryjne

Kiedy konieczne będzie wykonanie badań laboratoryjnych krwi należy poinformować lekarza lub

pracowników laboratorium o stosowaniu leku Ovestin, ponieważ może on wpływać na wyniki

niektórych testów.

Ovestin z jedzeniem i piciem

Pokarm i płyny nie wpływają na skuteczność leczenia lekiem Ovestin.

Ciąża i karmienie piersią

Lek Ovestin jest przeznaczony wyłącznie do stosowania u kobiet po menopauzie. W przypadku

zajścia w ciążę należy przerwać stosowanie leku Ovestin i zgłosić się do lekarza.

Kobiety karmiące piersią przed zastosowaniem leku Ovestin powinny poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Stosowanie leku Ovestin nie powinno mieć wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów

i obsługiwania maszyn. Jednak indywidualna reakcja na lek może być zróżnicowana.

3.

Jak stosować lek Ovestin

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości

należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku zmian zanikowych dolnego odcinka dróg moczowo–płciowych zwykle stosuje się

1 globulkę na dobę przez pierwsze tygodnie, następnie dawkę zmniejsza się stopniowo do 1 globulki

dwa razy w tygodniu.

W celu poprawy gojenia się ran u kobiet po menopauzie, u których wykonywano zabiegi pochwowe,

zazwyczaj stosuje się 1 globulkę na dobę w okresie 2 tygodni przed zabiegiem i 1 globulkę dwa razy

w tygodniu w okresie 2 tygodni po zabiegu.

W celu ułatwienia interpretacji wyników wymazu z szyjki macicy u kobiet po menopauzie zazwyczaj

stosuje się 1 globulkę co drugi dzień w tygodniu poprzedzającym pobranie wymazu.

Globulkę należy wprowadzić głęboko do pochwy w pozycji półleżącej przed udaniem się na

spoczynek nocny. Globulek nie należy stosować doodbytniczo.

Lekarz prowadzący będzie starał się przepisać możliwie najniższą dawkę, która powinna być

przyjmowana najkrócej, jak to konieczne w celu złagodzenia występujących objawów.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Ovestin jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do

lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ovestin

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty.

W przypadku połknięcia globulek, nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia i życia. Niemniej jednak,

należy poinformować o tym lekarza. Objawy przedawkowania to najczęściej nudności i wymioty;

u kobiet po kilku dniach może także wystąpić krwawienie z dróg rodnych.

Pominięcie zastosowania leku Ovestin

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W przypadku pominięcia dawki, lek należy przyjąć jak najszybciej, chyba, że pominięcie to

zauważono w dniu zażycia kolejnej dawki. Jeżeli pominięcie zostało zauważone w dniu następnej

dawki należy pominąć nieprzyjętą dawkę leku i przyjmować następne według wcześniej ustalonego

schematu.

Konieczność przeprowadzenia operacji

Osoby, u których ma być przeprowadzona operacja, powinny powiedzieć chirurgowi, że stosują lek

Ovestin. Może być konieczne przerwanie stosowania leku około 4 do 6 tygodni przed operacją, żeby

zmniejszyć ryzyko powstania zakrzepów krwi (patrz punkt 2 „Zakrzepy krwi w naczyniach żylnych”).

Należy zapytać lekarza kiedy będzie można ponownie zacząć stosować Ovestin.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

U kobiet stosujących HTZ poniższe choroby występują częściej niż u osób, które takiej terapii nie

stosują:

rak piersi

nieprawidłowy rozrost lub nowotwór błony wyścielającej wnętrze macicy (hiperplazja lub rak

endometrium)

rak jajnika

obecność zakrzepów krwi w naczyniach żylnych nóg lub płuc (żylna choroba zakrzepowo-

zatorowa)

choroba serca

udar mózgu

możliwa utrata pamięci w przypadku rozpoczęcia stosowania HTZ w wieku powyżej 65 lat

Więcej informacji o działaniach niepożądanych, patrz punkt 2.

W zależności od stosowanych dawek oraz wrażliwości pacjentki mogą wystąpić następujące działania

niepożądane:

obrzęk i zwiększona tkliwość piersi

niewielkie krwawienie z pochwy

zwiększona ilość wydzieliny z pochwy

nudności

zatrzymanie płynu w tkankach, zwykle objawiające się w postaci obrzęków kostek lub stóp

miejscowe podrażnienie lub świąd

objawy grypopodobne

U większości pacjentek objawy te ustąpią po upływie kilku pierwszych tygodni leczenia.

Następujące działania niepożądane zgłaszano podczas stosowania innych leków w ramach

hormonalnej terapii zastępczej:

zapalenie pęcherzyka żółciowego

różne zaburzenia skóry

- zmiana zabarwienia skóry, zwłaszcza na twarzy lub szyi (ostuda)

- bolesne czerwonawe guzki na skórze (rumień guzowaty)

- wysypka z obecnością tarczowatych, czerwonych zmian lub nadżerek (rumień

wielopostaciowy)

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C,

02-222 Warszawa,

tel.: 22 49-21-301,

fax: 22 49-21-309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Ovestin

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze od 2°C do 25°C. Chronić od światła i wilgoci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po „EXP”.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Ovestin

Substancją czynną leku Ovestin jest estriol w ilości 0,5 mg.

Pozostałe składniki to: Witepsol S 58.

Jak wygląda lek i co zawiera opakowanie

Białe, owalne globulki. Każdy blister zawiera 5 globulek dopochwowych. Blistry znajdują się

w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny

Aspen Pharma Trading Limited

3016 Lake Drive

Citywest Business Campus

Dublin 24, Irlandia

Tel: 008001 211 566

Wytwórca

N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, Holandia.

Unither Industries, Zone Industrielle Le Malcourlet, 03800 Gannat, Francja.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: